กลับหน้าแรก

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  30  เมษายน  2550

            ทั้งอาจารย์กับศิษย์จะต้องตกนรกอย่างแน่นอน ถ้าเห็นศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตรและเมินเฉย ไม่ตำหนิติเตียน  มหาธรรมาจารย์น่ำงักกล่าวว่าจะต้องตกนรกตามบุคคลผู้ชั่วร้าย การหวังที่จะบรรลุพุทธภาวะโดยไม่พูดต่อต้านการดูหมิ่นธรรมนั้น ย่อมไร้ผล ราวกับการหาน้ำจากไฟ และหาไฟจากน้ำ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุพุทธภาวะ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 747)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  29  เมษายน  2550

            ถ้าท่านคิดถึงอาตมา ให้มองดูที่พระอาทิตย์ (ในตอนเช้า) และพระจันทร์ขึ้นในตอนค่ำ ไม่ว่าเวลาใด อาตมาจะสะท้อนอยู่ในพระอาทิตย์และพระจันทร์

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบอุบาสิกาโคอามะ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 596)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  28  เมษายน  2550

            เนื่องด้วยพลังอิทธิฤทธิ์ของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ สัทธรรมปุณฑริกสูตรจึงสามารถแผ่ขยายไปทั่วชมพูทวีป

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 190)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  27  เมษายน  2550

            ดังเช่นพืชและต้นไม้ต่าง ๆ ที่งอกงามจากพื้นดิน ดังนั้น คำสอนหลากหลายทั้งหมดของพระพุทธเผยแผ่ได้ด้วยบุคคล

(ธรรมนิพนธ์เรื่องถามตอบการยึดถือความมหัศจรรย์แห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 61)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  26  เมษายน  2550

            อย่างไรก็ตาม เมื่อได้เข้าศรัทธาในคราวนี้แล้ว จงเป็นผู้ปฏิบัติศรัทธาในสัทธรรมปุณฑริกสูตร และเป็นศิษย์ในนิกายของอาตมานิชิเร็นตลอดไป

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 385)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  25  เมษายน  2550

 “ผู้ที่เชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตรเปรียบเสมือนฤดูหนาว แต่ฤดูหนาวจะต้องเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างแน่นอน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 536)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  24  เมษายน  2550

            “ไม่ว่าจะมีเรื่องลำบากอะไรเกิดขึ้น ขอให้คิดว่าเป็นแค่ความฝัน และคิดเฉพาะนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเท่านั้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 502)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  23  เมษายน  2550

            “จงรวบรวมความศรัทธาของท่าน และอธิษฐานต่อโงะฮนซนองค์นี้แล้ว มีสิ่งใดหรือที่จะไม่ได้รับ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ  ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  22  เมษายน  2550

            “ลูกศิษย์ของอาตมานิชิเร็นจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จใด ๆ ถ้าหากว่าขี้ขลาด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคำสอน การปฏิบัติ และข้อพิสูจน์ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 481)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  21  เมษายน  2550

            “แม้ว่าทำนบในนาข้าวจะมั่นคง แต่ถ้ามีรูขนาดเท่ามดแล้ว แน่นอนว่า ในระยะยาว ก็จะไม่มีน้ำเหลืออยู่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเขื่อนแห่งความศรัทธา ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 626)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  20  เมษายน  2550

            “ยิ่งศรัทธาเข้มแข็ง การปกป้องจากเทวดาก็จะยิ่งเข้มแข็ง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องแม่ทัพเสือหิน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 952)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  19  เมษายน  2550

            “หากรวบรวมความเหนื่อยยากตรากตรำของร้อยล้านกัปในหนึ่งขณะจิตแล้ว ในทุกชั่วขณะ พระพุทธ 3 กายที่ไม่มีการตกแต่งจะต้องออกมา นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวก็คือการปฏิบัติที่ขยันขันแข็ง”   

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 214)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  18  เมษายน  2550

            ดาบทรงพลังแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้น ผู้กล้าหาญแห่งความศรัทธาเท่านั้นจึงจะใช้ได้ ดุจดังกระบองเหล็กกับยักษ์

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  17  เมษายน  2550

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  16  เมษายน  2550

 “ถ้าหยุดและคิดพิจารณาแล้ว ท่านจะตระหนักได้ว่า มีครั้งหนึ่ง หรือหลายครั้งในอดีตที่บุรุษทั้งหลายเคยเป็นบิดาของท่าน และสตรีทั้งหลายเคยเป็นมารดาของท่าน ในระหว่างชีวิตหลายชาติที่ผ่านมานี้ ท่านต้องเป็นหนี้บุญคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงควรจะช่วยเหลือพวกเขาทั้งหมดให้บรรลุพุทธภาวะ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคุณธรรม 4 ประการ และการตอบแทนบุญคุณ 4 ประการ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 637)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  15  เมษายน  2550

 “แม้จะชี้ที่พื้นดินกว้างใหญ่แต่พลาดไปก็ตาม แม้จะมีผู้ผูกท้องฟ้าเข้าด้วยกันได้ก็ตาม แม้น้ำทะเลจะไม่ขึ้นไม่ลงก็ตาม แม้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกก็ตาม เรื่องการอธิษฐานของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรไม่บรรลุผลสำเร็จนั้น ไม่มีอย่างเด็ดขาด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐาน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 345)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  14  เมษายน  2550

 “พระสทาปริภูตโพธิสัตว์ให้ความเคารพต่อประชาชนอย่างลึกซึ้ง แสดงถึงอะไร  จุดประสงค์ที่พระศากยมุนีพุทธผู้เป็นศาสดาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ อยู่ที่พฤติกรรมในฐานะมนุษย์นั่นเอง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 852)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  13  เมษายน  2550

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  12  เมษายน  2550

            “ช่างน่าปีติยินดียิ่งนักที่เราสามารถเกิดมาในสมัยธรรมปลาย และร่วมเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร  ช่างน่าสงสารยิ่งกับผู้ที่เกิดมาในยุคสมัยนี้ และไม่สามารถเชื่อในพระสูตรนี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องท่านนิอิเขะ  ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 1026)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  11  เมษายน  2550

            “ในเวลาดังกล่าว อุปสรรค 3 มาร 4 จะต้องแย่งชิงกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ผู้ฉลาดจะดีใจ คนโง่เขลาจะท้อถอยไป”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องอุปสรรค 3 มาร 4  ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 637)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  10  เมษายน  2550

            “จงเชื่อในมันดาละนี้อย่างสุดหัวใจ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเป็นเสียงคำรามของราชสีห์  ความเจ็บป่วยใด ๆ จึงหาเป็นอุปสรรคไม่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  9  เมษายน  2550

            “ถ้าความเมตตาของอาตมานิชิเร็นกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวก็จะสามารถเผยแผ่ออกไปนอกเหนือจากหมื่นปีจนกระทั่งถึงอนาคตได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตอบแทนบุญคุณ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 736)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  8  เมษายน  2550

            “จงศรัทธาให้เข้มแข็งขึ้นทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  7  เมษายน  2550

            “โดยทั่วไป ศิษย์และฆราวาสทั้งหลายของอาตมานิชิเร็น สวดมนต์นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวอย่างต่างกายใจเดียว ไม่มีใจแบ่งแยกเขากับเรา ดุจดังปลากับน้ำ สิ่งนี้เรียกว่าการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย   ยิ่งกว่านั้น ปัจจุบันอาตมานิชิเร็นก็กำลังเผยแผ่ธรรม ซึ่งในที่สุดก็คือสิ่งนี้เอง ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็คงจะบรรลุความปรารถนาอันยิ่งใหญ่แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  6  เมษายน  2550

            “................จงเป็นอาจารย์ของจิตใจ อย่าให้จิตใจเป็นอาจารย์ตน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 502)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  5  เมษายน  2550

            “พระสูตรกล่าวว่า “บุคคลผู้ซึ่งได้ยินปรัชญาธรรมนี้ อาศัยอยู่ที่นี่ที่นั่นในดินแดนพระพุทธต่าง ๆ จะสามารถเกิดพร้อมกับอาจารย์อยู่เสมอ โดยไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อย”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  4  เมษายน  2550

            “จงใช้ยุทธวิธีแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรก่อนวิธีอื่นใด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องยุทธวิธีแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 1001)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  3  เมษายน  2550

            “อาตมานิชิเร็นดุจต้นไม้ และอาจารย์ของอาตมาดุจพื้นดิน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องดอกและผล ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 909)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  2  เมษายน  2550

            “กล่าวกันว่า ถ้าอาจารย์มีลูกศิษย์ที่ดี ทั้งคู่จะได้รับผลแห่งพุทธภาวะ  แต่ถ้าอาจารย์เสริมสร้างลูกศิษย์ที่เลว ทั้งคู่จะต้องตกสู่นรก  ถ้าอาจารย์กับศิษย์ต่างใจกัน ย่อมไม่อาจบรรลุผลสำเร็จใด ๆ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องดอกและผล ฉบับภาษาอังกฤษ   หน้า 909)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่  1  เมษายน  2550

            “แม้มีภัยพิบัติเกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนเป็นบุญกุศลได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวิธีที่เทวดาปกป้องปราสาทแห่งการปฏิบัติ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2  หน้า 668)

 

กลับหน้าแรก