กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2550

        “นั่นคือสิ่งที่อาตมาพยายามอธิบาย เมื่ออาตมาย้ำเตือนให้ท่านอุทิศแม้แต่ร่างกายและไม่เสียดายชีวิตเพื่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงท่านงิโจโบ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 390)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2550

        “จงอย่าใช้ชีวิตโดยสูญเปล่า และหวนเสียใจภายหลังหมื่นปี”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องปัญหาที่ใคร่ครวญทั้งเช้าค่ำ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 622)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2550

        “อาตมาอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากแค่ไหน สัทธรรมปุณฑริกสูตรและบุตรีทั้งสิบของนางยักษ์จะปกป้องท่านทั้งหลาย จงอธิษฐานอย่างตั้งใจดุจเดียวกับการจุดไฟจากฟืนที่เปียกน้ำ หรือได้รับน้ำจากแผ่นดินที่แห้งผาก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตำหนิผู้ดูหมิ่นธรรมและการชำระบาป ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 444)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2550

        “จงแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ของความศรัทธาออกมา และเป็นที่กล่าวขานของผู้คนทั้งหลายในเมืองคามาคูระทั้งระดับสูงและต่ำ หรือประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า เป็นชิโจคิงโงะแห่งนิกายฮกเขะ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องกิเลสก็คือโพธิญาณ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 319)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2550

        “เมื่อปลูกต้นไม้ลงไปแล้ว แม้ว่าจะมีลมแรงพัดมา ก็จะไม่ล้ม ถ้ามีไม้ค้ำที่แข็งแรงยึดไว้ แต่แม้จะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมานานแล้ว ก็อาจโค่นล้มลงได้ถ้ารากอ่อนแอ แม้แต่คนที่ไม่แข็งแรง ก็จะไม่หกล้ม ถ้าผู้ที่พยุงเป็นคนแข็งแรง  แต่บุคคลที่ค่อนข้างแข็งแรง เมื่ออยู่ตามลำพัง ก็อาจหกล้มได้บนถนนที่ขรุขระ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐานขอฝน ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 598)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2550

        “แม้ว่าจะสวดและเชื่อต่อเมียวโฮเร็งเงเคียวก็ตาม หากคิดว่าธรรมอยู่ภายนอกจิตใจของตนเองแล้ว ก็ไม่ใช่การยึดถือธรรมมหัศจรรย์ แต่เป็นคำสอนที่ไม่ละเอียด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 3)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2550

        “ขณะนี้ อาตมาได้ตักเตือนผู้มีอำนาจถึง 3 ครั้ง ด้วยจุดประสงค์เดียว คือ ช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นให้พ้นจากความพินาศ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงท่านโคนิชิโบะ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 661)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2550

        “พระศากยมุนีพุทธผู้เป็นศาสดากล่าวว่า ถ้ามีใครใส่ร้ายหรือสาปแช่งผู้เผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรในสมัยชั่วแห่งธรรมปลาย คนผู้นั้นจะมีความผิดได้รับบาปร้อย พัน หมื่น ล้านเท่า มากกว่าผู้เป็นศัตรูกับพระพุทธตลอดกัปทั้งหมด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเลือกกาลเวลา ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 551)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2550

        “ไม่ใช่ว่าเขาออกจากสถานที่ปัจจุบันแล้วไปยังที่อื่น............... และขณะนี้ สถานที่ซึ่งอาตมานิชิเร็นและลูกศิษย์สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ไม่ว่าจะเป็นภูเขา หุบเหว หรือป่ากว้าง(บทที่ 21 บทพลังอิทธิฤทธิ์)      สถานที่เหล่านี้เป็นดินแดนแห่งแสงสว่างและสันตินิรันดร์

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 192)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2550

        “บุ๋นอ๋องแห่งราชวงศ์จิวมีชัยในการรบเพราะพระองค์เอาใจใส่ต่อคนสูงอายุ ในระหว่าง 37 รัชสมัยกินเวลา 800 ปี อาจมีเหตุการณ์ที่การปกครองไม่เรียบร้อย แต่ราชวงศ์จิวทั้งหมดก็เจริญรุ่งเรือง เนื่องจากคุณความดีพื้นฐานดังกล่าว

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสรุปบทการส่งมอบและบทอื่น ๆ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 916)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2550

        “ร่างกายมนุษย์นั้นได้รับยากดุจดังดินบนเล็บ ร่างกายมนุษย์นั้นยึดถือไว้ได้ยากดุจดังน้ำค้างบนใบไม้ การทำให้มีชื่อเสียงแม้จะมีชีวิตเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้น ก็สำคัญกว่าการดำรง(ชีวิต) อยู่จนถึง 120(ปี) และตายไปโดยเสื่อมเสียชื่อเสียง)

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 851)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2550

        “นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเสมือนเสียงคำรามของราชสีห์ ความเจ็บป่วยใด ๆ จึงหาเป็นอุปสรรคไม่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2550

        “คำสอนดังเช่น คำสอนนอกศาสนาพุทธและคำสอนหินยาน มหายานชั่วคราวทั้งหมดอธิบายถึงปรากฏการณ์บางส่วนของชีวิต ไม่ได้อธิบายทั้งหมดดังเช่นสัทธรรมปุณฑริกสูตร ในพระสูตรทั้งหลายมีความสูงกว่าหรือด้อยกว่า ในหมู่ประชาชนก็เช่นเดียวกัน อริยบุคคลและนักปราชญ์ก็มีความแตกต่างกัน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทูตมองโกล ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 628)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2550

        “ประเทศอาจจะพินาศโดยกำลังที่เหนือกว่าของมองโกล  แต่ผู้ที่ดูหมิ่นธรรมที่ถูกต้องเกือบทั้งหมดก็จะหยุดลง เหมือนกับการเผายารมควัน ซึ่งกำจัดความเจ็บป่วยได้ เหมือนกับการฝังเข็มที่บรรเทาความเจ็บปวด ทั้งสองวิธีจะเจ็บปวดชั่วขณะ แต่จะนำมาซึ่งความสุขต่อมาในภายหลังได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องต่างกายใจเดียว ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 618)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2550

        “ถึงแม้ว่าอาตมาจะไม่เห็นท่าน อาตมาแน่ใจว่า จิตใจของท่านอยู่ที่นี่ ถ้าท่านคิดถึงอาตมา ให้มองไปที่พระอาทิตย์ขึ้น(ในตอนเช้า) และพระจันทร์ที่ขึ้น ในตอนกลางคืน  อาตมาจะสะท้อนอยู่ในพระอาทิตย์และพระจันทร์ และในชีวิตชาติหน้า ขอให้พบกันที่เขาคิชฌกูฏดินแดนสะอาดบริสุทธิ์ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงอุบาสิกาโค ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 595)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2550

        “ยิ่งกว่านั้น มนุษย์เรามีเทพสององค์ที่คอยติดตามเราอยู่ตลอดเวลาดังเงาติดตามร่างกาย  องค์หนึ่งชื่อเกิดพร้อมกัน อีกองค์ชื่อว่า ชื่อเดียวกัน ประทับอยู่บนบ่าซ้ายขวา  จะคอยปกป้องเรา(โดยรายงานการกระทำทั้งหมดของเราต่อสวรรค์)  ดังนั้น สวรรค์จึงไม่เคยลงโทษผู้ที่ไม่เคยกระทำผิด หรือปล่อยให้คนดีอยู่ตามลำพัง นั่นคือเหตุผลที่พระมหาธรรมาจารย์เมียวลักกล่าวว่า  ‘ยิ่งมีความศรัทธาเข้มแข็ง ก็ยิ่งได้รับการปกป้องจากเทวดา’ ตราบใดที่เรารักษาความศรัทธาที่มั่นคง แน่นอนว่า เราจะได้รับการปกป้องที่ยิ่งใหญ่จากเทวดา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสูงส่งของธรรม ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 614)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2550

        “อาตมาขอมอบการเผยแผ่พุทธธรรมในจังหวัดของท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคุณสมบัติของข้าว ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 1117)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2550

        “จิตใจของเราเหมือนกับน้ำ ความศรัทธาที่อ่อนแอเหมือนกับน้ำขุ่น ส่วนความศรัทธาที่กล้าหาญเหมือนกับน้ำใส”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบอุบาสิกานิชิงน  ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 1079)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2550

        “ไม่ว่าท่านจะไม่เห็นด้วยแค่ไหน ท่านควรจะร่วมมือกับเขาอย่างเป็นมิตร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด  ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 849)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2550

        “ดังนั้น ผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของอาตมาและฆราวาสผู้ศรัทธาควรจะตระหนักรู้ถึงสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในอดีตที่พวกเขามีกับท่าน และเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรเช่นเดียวกับท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านจะขุนิชิโบ  ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 994)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2550

        “ดังนั้น การเผยแผ่พระสูตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลและการปกป้องจากสมันตภัทรโพธิสัตว์”

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 190)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2550

        “ตอนแรก คำสอนเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมและดนตรีถูกก่อตั้งขึ้นมา ต่อมา มรรคที่ถูกต้องจึงถูกนำเข้ามา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 221)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2550

        “อาตมาและศิษย์ของอาตมาแม้จะมีความยากลำบากก็ตาม ถ้าไม่มีจิตใจสงสัยแล้ว ก็จะเข้าถึงโลกพุทธได้โดยธรรมชาติ ฉะนั้น จงอย่าได้สงสัยแม้ว่าจะไม่ได้รับการปกป้อง จากเทพยดา และอย่าได้ท้อแท้ใจเมื่อไม่ประสบความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2550

        “พญามารแห่งสวรรค์ชั้นที่หกได้เรียกสิบกองทัพมาร และในท่ามกลางทะเลแห่งความทุกข์ของการเกิดตาย เข้าทำสงครามกับผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร เพื่อขัดขวางไม่ให้เข้าครอบครองและแย่งชิงดินแดนที่สกปรกที่ซึ่งมนุษย์ปุถุชนและอริยบุคคลอาศัยอยู่ เป็นเวลา 20 กว่าปีนับตั้งแต่อาตมาได้อยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น และเริ่มต้นสงครามที่ยิ่งใหญ่ ไม่เคยคิดท้อถอยแม้แต่ครั้งเดียว

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสงครามที่ยิ่งใหญ่ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 2 หน้า 465)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2550

        “จงอย่าแสวงหาโงะฮนซนภายนอกตัวท่าน โงะฮนซนมีอยู่ภายในเลือดเนื้อของมนุษย์ปุถุชน ผู้ซึ่งยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องรูปลักษณ์ของโงะฮนซน ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 832)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2550

        “พระศากยมุนีพุทธกล่าวว่า เรื่องตื้นเขินนั้นรับได้ง่าย แต่เรื่องลึกซึ้งนั้นยาก  การละทิ้งความตื้นเขิน และแสวงหาความลึกซึ้งเป็นวิธีของคนกล้าหาญ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคำพยากรณ์ของพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 402)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2550

        “เนื่องจากตัวเองยังไม่ได้บรรลุพุทธภาวะ จึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของบิดามารดาได้ และยิ่งยากขึ้นอีกสักเพียงไหนสำหรับเขาในการช่วยเหลือคนอื่น ๆ อีก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 819)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2550

        “ดังนั้น อาตมาขอกล่าวกับท่าน ผู้เป็นลูกศิษย์ของอาตมา ให้ปฏิบัติตามที่สัทธรรมปุณฑริกสูตรสอนไว้ อุทิศทุ่มเทโดยไม่เสียดายร่างกายและชีวิต ทดสอบความเป็นจริงของพุทธธรรมเดี๋ยวนี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเลือกกาลเวลา ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 583)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2550

        “ดังนั้น เราควรจะใช้ทุกวิถีทางในการเทศนาสัทธรรมปุณฑริกสูตรต่อไป และทำให้พวกเขาได้ยินพระสูตรนี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตรของผู้ที่เริ่มต้นบำเพ็ญเพียร ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 882)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2550

        “เมื่อจะศึกษาพุทธธรรม ก่อนอื่น จะต้องเข้าใจเรื่องกาลเวลา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเลือกกาลเวลา ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 538)

 

กลับหน้าแรก