กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2550

        “ฤดูหนาวจะต้องเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างแน่นอน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 536)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2550

        “คำพูดเป็นสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นเด่นชัดถึงความคิดที่อยู่ภายในจิตใจ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะคำสอนที่ทิ้งไปและที่ก่อตั้งไว้ซึ่งพระพุทธทั้งหลายสามชาติได้วินิจฉัยจากวลีทั้งหมด ฉบับภาษา อังกฤษ เล่ม 2 หน้า 843)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2550

        “อาตมาเป็นเสาของประเทศญี่ปุ่น อาตมาเป็นดวงตาของประเทศญี่ปุ่น อาตมาเป็นเรือใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น  นี่คือปณิธานของอาตมา และอาตมาจะไม่ละทิ้งไป”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 280)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2550

        “ถ้าท่านหวาดกลัวต่อการข่มขู่ของผู้ปกครองประเทศบนเกาะเล็ก ๆ (และละทิ้งความศรัทธา) แล้ว ท่านจะเผชิญหน้ากับเรื่องที่น่ากลัวยิ่งกว่าความโกรธของพญายม จ้าวแห่งนรกได้อย่างไร ถ้าในขณะที่เรียกตัวเองว่าผู้ถือคำสั่งของพระพุทธ ท่านยอมแพ้ต่อความกลัวแล้ว จะเป็นคนที่น่าละอายที่สุด

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมของพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 765)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2550

        “จงปฏิบัติศรัทธาในสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างต่อเนื่อง ถ้าหยุดตีหินไฟเสียกลางคัน ก็ย่อมไม่สามารถจุดไฟให้ติดได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องกิเลสคือโพธิญาณ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 315)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2550

        “การที่พระสทาปริภูตแสดงความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนแสดงถึงอะไร จุดมุ่งหมายของการปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ของพระศากยมุนีพุทธผู้เป็นศาสดาอยู่ที่พฤติกรรมในฐานะมนุษย์นั่นเอง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติสามชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 852)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2550

        “จงทุกข์เมื่อมีทุกข์ จงสุขเมื่อมีสุข ให้คิดว่าทั้งความทุกข์และความสุขเป็นความจริงของชีวิต และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวต่อไป ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสุขในโลกนี้ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 681)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2550

        “ถ้าเจตนารมณ์ของต่างกายใจเดียวแพร่หลายอยู่ท่ามกลางประชาชน พวกเขาจะบรรลุเป้าหมายทุกอย่างได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องต่างกายใจเดียว ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 618)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

        “ไม่มีความสุขที่แท้จริงเหนือกว่าการยึดถือศรัทธาในสัทธรรมปุณฑริกสูตร นี่คือความหมายของ ‘ความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้ และเกิดสถานที่ดีในชาติหน้า’  แม้ความยุ่งยากของโลกจะเกิดขึ้น จงอย่าปล่อยให้มันรบกวนท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสุขในโลกนี้ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 681)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2550

        “และถ้าต้องการรู้ผลที่จะปรากฏขึ้นมาในอนาคต ให้มองดูเหตุในปัจจุบัน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 279)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2550

        “ข้อความนี้กล่าวว่า ‘หากรวบรวมความเหนื่อยยากตรากตรำของร้อยล้านกัปออกมาในหนึ่งขณะจิตแล้ว สามกายของพระพุทธที่ไม่มีการตกแต่งจะปรากฏขึ้นมาในร่างกายของเรา’”

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 214)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2550

        “เสียงกระทำงานของพระพุทธ”

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

        “อาตมาขอมอบการเผยแผ่พุทธธรรมในจังหวัดของท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคุณสมบัติของข้าว ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1117)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2550

        “ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรลุพุทธภาวะคือการพบกับกัลยาณมิตร สติปัญญาของตัวเองหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ถ้าหากมีสติปัญญาเพียงสามารถรู้ได้ว่าร้อนหรือหนาวเท่านั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีกัลยาณมิตร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐานขอฝนของพระสงฆ์ 3 รูป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1079)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

        “คำอธิษฐานของท่านจะได้รับคำตอบหรือไม่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของท่าน หาใช่ความผิดของอาตมาไม่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบอุบาสิกานิชิงน ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1079)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2550

        “ข้อความในพระสูตรบารมีหก กล่าวว่า จงเป็นอาจารย์ของจิตใจ อย่าปล่อยให้จิตใจเป็นอาจารย์”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพี่น้อง  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 502)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2550

        “นี่ขึ้นอยู่กับท่านจะมีชัยชนะอย่างมีเกียรติหรือเสียชื่อ ท่านควรจะอธิษฐานอย่างตั้งใจว่า พระศากยมุนีพุทธ พระประภูตรัตนพุทธ และพระพุทธสิบทิศทั้งหมดจะมาชุมนุมกัน และเข้าสู่ร่างกายของท่าน และช่วยเหลือท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านยาซาบุโร่  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 829)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2550

        “ตั้งแต่เล็ก อาตมานิชิเร็นไม่เคยอธิษฐานเพื่อเรื่องทางโลกในชาตินี้ แต่มีใจเดียวที่แสวงหาพระพุทธ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ อาตมากำลังอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อท่านต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระศากยมุนีพุทธ และสุริยเทพ เนื่องจากอาตมาเชื่อมั่นว่า ท่านจะเป็นบุคคลหนึ่งผู้สามารถสืบทอดจิตวิญญาณของสัทธรรมปุณฑริกสูตรได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวีรบุรุษแห่งโลก  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 839)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2550

        “อาตมากำลังอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแค่ไหน สัทธรรมปุณฑริกสูตรและบุตรีทั้งสิบจะต้องปกป้องท่านทั้งหลาย จงอธิษฐานอย่างตั้งใจดุจเดียวกับการจุดไฟจากฟืนที่เปียกน้ำ และได้รับน้ำจากพื้นดินที่แห้งผาก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตำหนิผู้ดูหมิ่นธรรมและการชำระบาป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 444)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2550

        “ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร จงเพียรพยายามในความศรัทธาและมีชื่อเสียงในฐานะผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร และยังคงเป็นศิษย์ของอาตมาตลอดชั่วชีวิต”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 385)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

        “ความยากลำบากยิ่งโถมใส่ท่านมากเท่าไหร่ ความรู้สึกปีติยินดีก็มีมากเพียงนั้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเรือข้ามทะเลแห่งความทุกข์ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 33)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2550

        “ขอให้รีบอุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจ รีบเผชิญหน้ากับพวกเขา และทำให้ความเห็นผิดของพวกเขาหมดสิ้นไป”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องข่าวสารจากท่านโงนิน ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 610)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2550

        “อาตมาและศิษย์ของอาตมา แม้จะมีความยากลำบากก็ตาม ถ้าไม่มีจิตใจสงสัยแล้ว ก็จะเข้าถึงโลกพุทธได้โดยธรรมชาติ ฉะนั้น จงอย่าได้สงสัยแม้ว่าจะไม่ได้รับการปกป้องจากเทพยดา และอย่าได้ท้อแท้ใจเมื่อไม่ประสบความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2550

        “จิตใจที่เกินกว่าจะเข้าใจนี้เป็นส่วนสำคัญของคำสอนในพระสูตร และบทอรรถกถาและผู้ที่รู้แจ้งและเข้าใจจิตใจนี้เรียกว่าตถาคต”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะคำสอนที่ทิ้งไปและที่ก่อตั้งไว้ซึ่งพระพุทธทั้งหลายสามชาติได้วินิจฉัยจากวลีทั้งหมด ฉบับภาษา อังกฤษ เล่ม 2 หน้า 844)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2550

        “ความปรารถนาของอาตมาก็คือ ลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมาตั้งปณิธานที่ยิ่งใหญ่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องประตูมังกร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1003)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2550

        “ชีวิตนั้นมีชั่วแวบเดียว แม้ว่าจะต้องเผชิญกับศัตรูที่น่ากลัวมากแค่ไหน จงกำจัดความกลัวทุกชนิดและอย่าคิดถอย”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า395)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2550

        “เป็นเรื่องยากที่สามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ แต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ถ้าท่านไม่ได้ทำอย่างดีที่สุดในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างคำสอนที่ถูกต้องกับคำสอนที่ผิด เพื่อว่าในอนาคตท่านจะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้แล้ว แน่นอนว่า ท่านจะไม่สามารถบรรลุคุณค่าที่แท้จริงในฐานะมนุษย์ได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐาน)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

        “ชีวิตนั้นจำกัด เราต้องไม่เสียดายชีวิต สิ่งที่ปรารถนาสูงสุดก็คือดินแดนพระพุทธ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องปรารถนาถึงดินแดนพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 214)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2550

        “ในขณะนี้ จิตใจที่หลงแห่งหนึ่งขณะจิตอวิชชานั้นก็เหมือนกับกระจกเงาที่ไม่ได้ขัดนั่นเอง  ถ้าขัดต่อสิ่งนี้แล้ว ก็จะกลายเป็นกระจกเงาใสแห่งธรรมธาตุอันเป็นความจริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปรได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2550

        “ดังนั้น เวลาที่สวดเมียวโฮและท่องเร็งเง จะต้องยึดมั่นความศรัทธาที่ลึกซึ้งว่า เมียวโฮเร็งเงเคียวก็คือชีวิตของตนเอง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 3)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2550

        “แม้จะชี้ที่พื้นดินกว้างใหญ่แต่พลาดไปก็ตาม แม้จะมีผู้เชื่อมต่อห้วงอวกาศได้ก็ตาม แม้น้ำทะเลจะไม่ขึ้นไม่ลงก็ตาม แม้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกก็ตาม เรื่องการอธิษฐานของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรไม่บรรลุผลสำเร็จนั้นไม่มีอย่างเด็ดขาด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐาน ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 345)

 

กลับหน้าแรก