กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2550

           อาตมาได้พร่ำสอนลูกศิษย์ทุกเช้าค่ำ แต่พวกเขาเริ่มต้นสงสัยและละทิ้งความศรัทธา คนโง่มักจะลืมคำมั่นสัญญาที่พวกเขาได้ให้ไว้ ในช่วงเวลาที่สำคัญมาถึง

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2550

           การปฏิบัติของพระศากยมุนีพุทธและคุณความดีที่พระองค์ทรงบรรลุ ทั้งหมดมีบรรจุอยู่ในอักษร 5 ตัวของเมียวโฮเร็งเงเคียว ถ้าเชื่อในอักษร 5 ตัวนี้ ก็จะได้รับบุญกุศลเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้รับโดยธรรมชาติ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งสักการบูชาแห่งการเห็นแจ้งจิต ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 365)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2550

           ความปรารถนาของอาตมาก็คือ ลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมาตั้งปณิธานที่ยิ่งใหญ่

(ธรรมนิพนธ์เรื่องประตูมังกร ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 1003)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2550

           ข้อความในพระสูตรกล่าวว่า บุคคลที่ได้ฟังธรรม อาศัยอยู่ที่นี่บ้าง ที่นั่นบ้าง ในดินแดนที่พระพุทธอาศัยอยู่นั้น จะสามารถเกิดพร้อมกับอาจารย์อยู่เสมอ ไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2550

           เราไม่สามารถจุดไฟจากหินเหล็กไฟได้ ถ้าเราหยุดกลางคัน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องกิเลสก็คือโพธิญาณ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 319)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2550

           พุทธธรรมคำนึงถึงเรื่องชัยชนะหรือพ่ายแพ้เป็นอันดับแรก

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวีรบุรุษแห่งโลก ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 835)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2550

           แม้จะยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่ก็ไร้ประโยชน์ ถ้าปราศจากสายเลือดแห่งความศรัทธา

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 218)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2550

           ถ้าศิษย์ฆราวาสและอาจารย์สวดอธิษฐานด้วยจิตใจที่ต่างกัน คำอธิษฐานของพวกเขาจะไร้ผล ดุจเดียวกับจุดไฟจากน้ำ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลมทั้งแปด  ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 795)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2550

           คำว่า “ร่วมกัน” หมายถึง ตราบเท่าที่พวกเขาร่วมกับอาตมานิชิเร็น พวกเขาจะไปถึงดินแดนแห่งทรัพย์สมบัติ แต่ถ้าพวกเขาไม่ร่วมกันกับอาตมา พวกเขาจะตกสู่นรกอเวจี

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 78)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2550

           จุดมุ่งหมายของการปรากฏขึ้นมาของพระศากยมุนีพุทธผู้เป็นศาสดาอยู่ที่พฤติกรรมในฐานะมนุษย์

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 852)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2550

           ในเวลาเช่นนี้ อุปสรรค 3 มาร 4 จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน และผู้ฉลาดก็จะดีใจ คนโง่จะท้อถอยไป

(ธรรมนิพนธ์เรื่องอุปสรรค 3 มาร 4 ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 637)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2550

           เมื่อท้องฟ้าแจ่มใส พื้นดินก็แจ่มกระจ่าง เช่นเดียวกัน ผู้ที่เข้าใจสัทธรรมปุณฑริกสูตร จะเข้าใจความหมายของเรื่องราวทางโลกทั้งหมดได้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งสักการบูชาแห่งการเห็นแจ้งจิต ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 376)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2550

           ดังนั้น อาตมาต้องการคนที่มีจิตใจแสวงหาธรรม และอ่านจดหมายนี้ด้วยกันเพื่อส่งเสริมกำลังใจ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 306)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2550

           จากทรรศนะนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ผู้ที่ขณะนี้เชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะรวบรวมบุญวาสนาจากหมื่นลี้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องขนมวันปีใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 1137)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2550

           สิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติของคลังก็คือทรัพย์สมบัติของร่างกาย และทรัพย์สมบัติของจิตใจมีค่ามากที่สุดเหนืออื่นใด

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติสามชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 851)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2550

           อาตมาจะกล่าวเช่นนี้ ให้เทวดาทอดทิ้งอาตมา ให้การบีฑาโถมเข้าใส่อาตมา อาตมาจะยังคงมอบชีวิตให้แก่ธรรม

(ธรรมนิพนธ์เรื่องบุญกุศลของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 280)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2550

           ลูกศิษย์ของอาตมา จงตั้งแถวแล้วติดตามอาตมา และให้เหนือกว่าแม้แต่พระมหากัสสป หรือพระอานนท์ พระเทียนไท้หรือพระเด็งเงียว

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 765)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2550

           คำสอนพุทธศาสนาที่ได้เผยแผ่ไปโดยผู้อื่นนั้น ในทุกกรณี ได้เรียนรู้และรับมาจากอาจารย์ของพวกเขาแต่ละคน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องบุญกุศลของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน้า 671)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2550

           กว่า 20 ปีมานี้ อาตมาไม่เคยมีเวลาแม้แต่ขณะเดียวที่สงบหรือปลอดภัย

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับสบง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2   หน้า 599)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2550

           คำว่าเชื่อเป็นดาบคมที่ใช้ตัดอวิชชาขั้นพื้นฐาน

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 54)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2550

           ไม่ว่าจะมีเรื่องลำบากอะไรเกิดขึ้น ให้คิดว่าเป็นเพียงแค่ความฝัน และคิดเฉพาะสัทธรรมปุณฑริกสูตร

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 502)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2550

           ชีวิตนั้นจำกัด เราต้องไม่เสียดาย สิ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสุดก็คือดินแดนพระพุทธ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการปรารถนาดินแดนพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 214)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2550

           เราติดหนี้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่ออาจารย์ผู้ซึ่งป้องกันเราจากการติดตามคำสอนที่ผิด และนำเราไปสู่วิถีทางที่ถูกต้อง

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิบายถึงเหตุผลของสิบโลก ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 2 หน้า 204)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2550

                การละทิ้งเรื่องตื้นเขินและแสวงหาความลึกซึ้งเป็นวิถีของคนกล้าหาญ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคำพยากรณ์ของพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 402)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2550

                พุทธธรรมก็คือเหตุผล

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวีรบุรุษแห่งโลก ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 839)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2550

                จงทุกข์เมื่อมีทุกข์ จงสุขเมื่อมีสุข ให้คิดว่าทั้งทุกข์และสุขเป็นความจริงของชีวิต และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวต่อไป ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสุขในโลกนี้ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 681)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2550

                พวกท่านแต่ละคนต้องรวบรวมความกล้าหาญของราชสีห์ และอย่ายอมแพ้ต่อคำข่มขู่ของผู้อื่น ราชสีห์ไม่กลัวสัตว์อื่น ลูกราชสีห์ก็เช่นกัน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2550

                บัดนี้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ให้เพียรพยายามในความศรัทธา และมีชื่อเสียงเป็นผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร และยังคงเป็นลูกศิษย์ของอาตมา จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 385)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2550

                ผู้ที่ได้ยินคำสอนของสัทธรรมปุณฑริกสูตรแล้วเพียรพยายามในความศรัทธามากยิ่งขึ้นก็คือผู้มีจิตใจแสวงหาธรรมที่แท้จริง พระเทียนไท้กล่าวไว้เช่นนี้ สีครามเข้มกว่าน้ำคราม

(ธรรมนิพนธ์เรื่องนรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 457)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2550

        แต่คราวนี้ได้ขัดใจต่อคำพูดของบิดามารดาที่พบได้ง่าย และได้เป็นเพื่อนของสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่พบได้ยาก ไม่เพียงแต่ร่างกายจะเป็นพระพุทธเท่านั้น บิดามารดาที่ถูกขัดใจนั้นก็สามารถจะนำไป(สู่การบรรลุพุทธภาวะ) ได้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องอุปสรรค 3 มาร 4  ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 638)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2550

                แต่ขณะนี้ ท่านควรสร้างชื่อเสียง และอุทิศชีวิตของท่านต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 385)

 

 

กลับหน้าแรก