กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2550

เร้นลับหมายถึงเข้มงวด (หรือไม่มียกเว้นแม้แต่หนึ่งเดียว) ในสามพันโลก โลกแต่ละโลกมีพร้อม (อยู่ในชีวิตของเรา)

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 22)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2550

เราจะปล่อยให้ตัวเองลืมคำปณิธานที่เมตตากรุณาของพระพุทธได้อย่างไร ซึ่งพระองค์ทรงประกาศว่า “ตลอดเวลา เราคิดกับตัวเองว่า ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถทำให้สรรพสัตว์ได้รับการเข้าสู่มรรคอันสูงสุด และได้รับกายของพระพุทธโดยเร็ว”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องถามตอบเรื่องการยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 62)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2550

อาตมาดีใจที่คิดว่า การเชื่อมั่นในสิ่งที่เขียนไว้ในพระสูตร อาตมามีชีวิตอยู่ในช่วงระยะ 500 ปีที่ 5 ซึ่งเราคาดหวังว่าจะได้เห็นการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรให้กว้างขวางออกไป

(ธรรมนิพนธ์เรื่องผู้ปกครองดินแดนแห่งเทพ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 623)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2550

            แม้จะชี้ที่พื้นดินกว้างใหญ่แต่พลาดไปก็ตาม แม้จะมีผู้ผูกท้องฟ้าได้ก็ตาม แม้น้ำทะเลจะไม่ขึ้นไม่ลงก็ตาม แม้พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกก็ตาม เรื่องการอธิษฐานของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรไม่บรรลุผลสำเร็จนั้น  ไม่มีอย่างเด็ดขาด

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐาน ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 345)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2550

ติ๋วอ๋องกษัตริย์ราชวงศ์ฮึงแม้จะมีทหารถึง 700,000 นาย แต่ก็มีกายเดียวต่างใจ จึงพ่ายแพ้ต่อการศึก   ส่วนบู๋อ๋องกษัตริย์ราชวงศ์จิว แม้จะมีทหารเพียง 800 นาย แต่มีต่างกายใจเดียวจึงชนะ 

(ธรรมนิพนธ์เรื่องต่างกายใจเดียว ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 618)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2550

          เคราะห์ร้ายของเคียวโอจะเปลี่ยนเป็นความโชคดี จงรวบรวมความศรัทธาและอธิษฐานต่อโงะฮนซนนี้ แล้วจะมีอะไรที่ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จอีกหรือ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2550

          จงศรัทธาเข้มแข็งขึ้นทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน ถ้าหยุดความตั้งใจแม้แต่น้อยแล้ว มารจะเข้ามาแทรกได้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2550

          จากจิตใจเพียงหนึ่ง ก่อให้เกิดดินแดนและสิ่งแวดล้อมมากมาย

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะคำสอนที่ทิ้งไปและที่ก่อตั้งไว้ซึ่งพระพุทธทั้งหลายสามชาติได้วินิจฉัยจากวลีทั้งหมด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 843)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2550

          พระเทียนไท้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ไม่มีเรื่องราวทางโลกหรือการงานอาชีพที่ขัดแย้งกับลักษณะที่เป็นจริง ผู้มีปัญญาจะไม่ปฏิบัติพุทธธรรมห่างจากเรื่องทางโลก แต่เป็นผู้ที่เข้าใจหลักการทางโลกอย่างถ้วนถี่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องกัปแห่งความเสื่อม ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1121)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2550

          ไม่ว่าบุตรสาวของท่านจะเล่นสนุกอยู่ที่ใด จะไม่มีอันตรายมากล้ำกราย เธอจะไปไหนมาไหนโดยปราศจากความกลัวดุจราชสีห์

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2550

          ถ้าอาจารย์มีศิษย์ที่ดี ทั้งคู่จะได้รับผลแห่งการบรรลุพุทธภาวะ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องดอกกับผล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 909)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2550

          ผู้ที่เชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตรเปรียบเหมือนอยู่ในฤดูหนาว แต่ฤดูหนาวจะต้องเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างแน่นอน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 536)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2550

          จะต้องเป็นสายใยแห่งกรรมในอดีตอันยาวไกล ที่ทำให้ท่านกลายมาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาในเวลานี้ พระศากยมุนีพุทธและพระประภูตรัตนพุทธจะต้องรู้ถึงความจริงนี้อย่างแน่นอน พระสูตรกล่าวว่า “บุคคลผู้ซึ่งได้ฟังธรรม ในดินแดนที่พระพุทธทั้งหลายอาศัยอยู่นี้ จะสามารถเกิดพร้อมกับอาจารย์อยู่เสมอ” ไม่มีทางผิดพลาดอย่างแน่นอน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2550

          แม้จะดูเหมือนว่าอาตมาเกิดมาในอาณาจักรของผู้ปกครอง จึงต้องติดตามทางด้านการกระทำ  แต่อาตมาจะไม่ติดตามทางด้านจิตใจ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเลือกกาลเวลา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 579)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2550

          พระศากยมุนีพุทธสอนว่า การยึดถือเรื่องตื้นเขินนั้นง่าย แต่สำหรับเรื่องลึกซึ้งนั้นยาก การละทิ้งเรื่องตื้นเขิน และแสวงหาความลึกซึ้งนั้นเป็นวิถีทางของคนกล้าหาญ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคำพยากรณ์ของพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 402)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2550

          เหล็กเมื่อเผาไฟแล้วตี จะกลายเป็นดาบดีได้ อริยบุคคลถูกทดสอบด้วยการถูกกล่าวร้าย

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 303)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2550

          แมลงวันเกาะหางม้าพันธุ์ดี จึงสามารถเดินทางหมื่นลี้ และเถาวัลย์พันรอบต้นสน จึงสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้พันฟุต

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 17)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2550

          จงอย่าแสวงหาโงะฮนซนนี้ภายนอกตัวเอง  โงะฮนซนมีอยู่ในเลือดเนื้อของมนุษย์ปุถุชน  ผู้ซึ่งยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตรและสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเท่านั้น

(ธรรมนิพนธ์เรื่องรูปลักษณ์ของโงะฮนซน ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 832)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2550

          คำว่า “แปด” หรือ เปิด เป็นการเปิดเผยว่า ร่างกายและจิตใจของนางนาคราชบุตรีเป็นธรรมมหัศจรรย์

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 104)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2550

          ถึงแม้อาตมาและลูกศิษย์ต้องพบกับความยากลำบากต่าง ๆ นานา ถ้าไม่มีจิตใจสงสัยแล้ว แน่นอนว่าจะต้องบรรลุพุทธภาวะ อย่าสงสัยแม้จะไม่ได้รับการปกป้องจากเทวดา อย่าหมดกำลังใจ แม้จะไม่มีความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2550

          ท่านต้องทำแค่ตัดสินใจ มองดูที่โลกในปีนี้เป็นกระจกเงา เหตุผลที่ท่านมีชีวิตอยู่จนถึงขณะนี้ได้ เมื่อหลายคนต้องเสียชีวิตลง เป็นเพราะท่านได้พบกับเรื่องราวนี้นั่นเอง

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านยาซาบุโร่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 829)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2550

          ไม่มีสองดินแดนที่สะอาดบริสุทธิ์หรือสกปรก ความแตกต่างอยู่ที่ความดีความชั่วของจิตใจเราเท่านั้น

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2550

          ไม่ใช่ว่าออกจากสถานที่ปัจจุบันไปสู่สถานที่อื่น

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 192)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2550

จิตใจของมนุษย์นั้นไม่แน่นอน จะเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่งอยู่เสมอ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบโคนิวโด ภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 491)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2550

หรือเหมือนกับกรณีเปลวไฟนิดเดียว ไม่ใหญ่ไปกว่าแสงหิ่งห้อย เมื่อเราจุดที่ทุ่งหญ้าแห้งกว้างหนึ่งพันลี้ ทันทีที่ไฟเผาหญ้าเพียงใบเดียว จากนั้น สองใบ สิบใบ ร้อยใบ พันใบ หมื่นใบ จนกระทั่งหญ้าและต้นไม้ในบริเวณกว้างสิบโชหรือยี่สิบโช ทั้งหมดถูกเผาไหม้หมด มังกรนำน้ำเล็ก ๆ หนึ่งหยดในกรงเล็บ แล้วขึ้นไปบนสวรรค์ สามารถก่อให้เกิดฝนตกทั้งตรีสหัสสะมหาสหัสสะโลกธาตุ เมื่อเราทำบุญต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร แม้ด้วยความดีเพียงเล็กน้อย ก็สามารถสร้างบุญกุศลได้เท่ากับจำนวนมากมายที่กล่าวมานี้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคำสอนที่สอดคล้องกับจิตใจของพระพุทธ ภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 967)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2550

ปณิธานที่ยิ่งใหญ่หมายถึงการเผยแผ่ธรรมสัทธรรมปุณฑริกสูตร

(บันทึกคำสอนปากเปล่า  ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 82)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2550

จงทุกข์เมื่อมีทุกข์ จงสุขเมื่อมีสุข ให้คิดว่า ทั้งทุกข์และสุขเป็นความจริงของชีวิต และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวต่อไปไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสุขในโลกนี้  ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 681)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2550

ตั้งใจสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว และสอนผู้อื่นให้กระทำเช่นเดียวกัน นี่คือความทรงจำเดียวของท่านในชาตินี้ในโลกมนุษย์

 (ธรรมนิพนธ์เรื่องถามตอบเกี่ยวกับการยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร  ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 64)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2550

ด้วยอำนาจและพลังอิทธิฤทธิ์ของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ทำให้สัทธรรมปุณฑริกสูตรเผยแผ่ไปทั่วชมพูทวีป  ดังนั้น การเผยแผ่พระสูตรนี้ออกไปอย่างกว้างขวางต้องอยู่ภายใต้การดูแลและปกป้องของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์

(บันทึกคำสอนปากเปล่า  ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 190)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2550

เมื่อเราตระหนักรู้และเห็นว่าแต่ละอย่างของซากุระ บ๊วย ท้อ สาลี่ ตามลักษณะที่เป็นจริงของมันเอง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีพร้อมสามกาย นี่คือความหมายของคำว่า “เรียว” (รวมอยู่ หรือทั้งหมดรวมอยู่)

(บันทึกคำสอนปากเปล่า  ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 200)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2550

ยิ่งศรัทธาเข้มแข็ง พลังการปกป้องคุ้มครองของเทพธรรมบาลก็ยิ่งเข้มแข็ง

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสูงส่งของธรรม ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 614)

 

 

กลับหน้าแรก