กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำเดือนเมษายน 2551

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 เมษายน 2551

“เมื่อความชั่วร้ายยิ่งใหญ่เกิดขึ้น บอกให้รู้ว่า ความดีงามที่ยิ่งใหญ่กำลังติดตาม”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องกัปแห่งความเสื่อม ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน้า 1122)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 เมษายน 2551

“แต่ขณะนี้ เขา (พระวิศิษฐจาริตรโพธิสัตว์) จะปรากฏขึ้นมาในสมัยธรรมปลาย และเผยแผ่อักษร 5 ตัวของเมียวโฮเร็งเงเคียวแก่ทุกชาติ และประชาชนทั่วชมพูทวีป”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องผลบุญของสัทธรรมปุณฑริกสูตร หน้า 669)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 เมษายน 2551

“กล่าวกันว่า ถ้าจิตใจของสรรพสัตว์สกปรกแล้ว ดินแดนก็สกปรกด้วย  แต่ถ้าจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ดินแดนก็เช่นเดียวกัน ไม่มีสองดินแดนที่สะอาดบริสุทธิ์และสกปรก ความแตกต่างอยู่ที่ความดีกับความชั่วของจิตใจเท่านั้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 เมษายน 2551

“พระสูตรกล่าวว่า ‘คนเหล่านั้นผู้ซึ่งได้สดับพระธรรมแล้ว ได้อาศัยอยู่ที่นี่และที่นั่นในพุทธเกษตรต่าง พวกเขาได้เกิดใหม่ในบริษัทแห่งอาจารย์ของเขาเสมอ’ ไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 เมษายน 2551

“ผู้ที่เชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตรเปรียบเหมือนอยู่ในฤดูหนาว แต่ฤดูหนาวจะต้องเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิเสมอ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 536)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 เมษายน 2551

“ถึงแม้ว่าอาตมาและลูกศิษย์อาจจะพบกับความยากลำบากต่าง นานา ถ้าไม่มีความสงสัยอยู่ภายในจิตใจแล้ว จะบรรลุพุทธภาวะได้อย่างแน่นอน จงอย่าสงสัยแม้เทวดาจะไม่ให้การปกป้อง จงอย่าหมดกำลังใจแม้จะไม่มีความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 เมษายน 2551

“อาตมานิชิเร็นไม่ใช่ผู้ก่อตั้งนิกายใด หรือเป็นลูกศิษย์ของนิกายใด ในอดีต”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องผลบุญของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 669)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 เมษายน 2551

“ลูกศิษย์ของนิกายนี้ควรจะสลักคำสอนของธรรมนิพนธ์ไว้ในชีวิต และด้วยเหตุนั้น ให้สืบทอดหลักการที่สูงสุดซึ่งเทศนาโดยอาจารย์”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องนิกโคยุยไคโอคิบูมิ  หน้า 1618)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 เมษายน 2551

“ผู้ที่ดูหมิ่นธรรมเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่เห่าหอน แต่ลูกศิษย์ของอาตมานิชิเร็นเหมือนกับราชสีห์คำราม”

 (ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 เมษายน 2551

“การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากหนักหนา จำนวนผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ มีน้อยมากดุจดินบนเล็บมือ ชีวิตของมนุษย์ ยากที่จะรักษาไว้ ดุจน้ำค้างบนใบหญ้า การมีชีวิตแม้เพียงแค่หนึ่งวันแต่มีเกียรตินั้น ยังดีกว่ามีชีวิต 120 ปีและเสียชีวิตอย่างน่าอับอาย”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 851)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 เมษายน 2551

“จากทรรศนะทั้งหมดนี้ ดูเหมือนว่า มีคนหนึ่งแสดงถึงข้อพิสูจน์ที่เห็นจริงชัดเจนในขณะนี้ ได้เทศนาสัทธรรมปุณฑริกสูตร จะต้องมีผู้ที่เชื่อเช่นกัน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงท่านโฮเร็น ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 512)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 เมษายน 2551

“พวกท่านแต่ละคนให้รวบรวมความกล้าหาญของราชสีห์ และอย่ายอมให้ใครข่มขู่ ราชสีห์ไม่กลัวสัตว์อื่น ลูกของมันก็เช่นเดียวกัน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 เมษายน 2551

“บุญวาสนาออกมาจากจิตใจ และทำให้เราควรค่าในการเคารพ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องขนมวันปีใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1137)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 เมษายน 2551

“ในเวลานั้น อุปสรรค 3 มาร 4 จะแย่งชิงกันเกิดขึ้น ผู้ฉลาดจะดีใจ คนโง่เขลาจะท้อถอยไป”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องอุปสรรค 3 มาร 4 ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 637)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 เมษายน 2551

“ถ้าเราจุดไฟให้แก่ผู้อื่น เราจะส่องทางของเราเอง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคุณสมบัติ 3 ประการของอาหาร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 1060)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 เมษายน 2551

“ความดีที่มองไม่เห็น นำมาซึ่งผลบุญที่เห็นชัด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องต้นน้ำไกล ลำน้ำยาว ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 940)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 เมษายน 2551

“อาตมากำลังอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแค่ไหน สัทธรรมปุณฑริกสูตรและบุตรีทั้งสิบจะปกป้องท่านทั้งหลาย จงอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น ราวกับจุดไฟจากฟืนที่เปียกน้ำ หรือได้รับน้ำจากพื้นดินที่แห้งผาก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตำหนิการดูหมิ่นธรรมและชำระบาป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 444)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 เมษายน 2551

“ขณะนี้ ท่านได้รับผลบุญเป็นบุตรสาวคนนี้  เด็กหญิงเคียวโอ ผู้ซึ่งสามารถจะเป็นลูกกตัญญู เจริญรอยตามท่านในชาตินี้และชาติหน้า และนำท่านไปสู่การบรรลุพุทธภาวะ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับกำเนิดเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 457)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 เมษายน 2551

 “อาตมาขอมอบการเผยแผ่พุทธธรรมในจังหวัดของท่านให้แก่ท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคุณสมบัติของข้าว ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1117)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 เมษายน 2551

“ยิ่งความศรัทธาของเราเข้มแข็ง พลังปกป้องของเทวดาจะยิ่งเข้มแข็ง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสูงส่งของธรรม ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 614)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 เมษายน 2551

 “เสียงสวดไดโมขุจะไปถึงทั่วโลกในสิบทิศอย่างแน่นอน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องโอโคคิคิงาคิ หน้า 808)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 เมษายน 2551

“เมื่อการปฏิบัติก้าวหน้าและความเข้าใจเพิ่มขึ้น อุปสรรค 3 มาร 4 จะแย่งชิงกันปรากฏขึ้นมาเพื่อขัดขวาง เราไม่ควรตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันหรือตกใจกลัว”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 501)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 เมษายน 2551

“ถ้าท่านมีใจเดียวกับอาตมานิชิเร็น ท่านจะต้องเป็นโพธิสัตว์จากพื้นโลก และถึงท่านเป็นโพธิสัตว์จากพื้นโลกแล้ว ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ท่านต้องเป็นลูกศิษย์ของพระศากยมุนีพุทธจากอดีตกาลอันยาวนาน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 385)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 เมษายน 2551

“ผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์ของอาตมา และปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ควรจะปฏิบัติตามอาตมาทุกอย่าง ถ้าพวกเขาทำแล้ว พระศากยมุนีพุทธ พระประภูตรัตนพุทธ และเทพธรรมบาลของพระศากยมุนีพุทธทั้งสิบทิศ และบุตรีทั้งสิบจะต้องปกป้องพวกเขา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการก่อตั้ง 4 โพธิสัตว์เป็นสิ่งสักการบูชา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 978)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 เมษายน 2551

“จงทุกข์เมื่อมีทุกข์ จงสุขเมื่อมีสุข ให้คิดว่าทั้งความสุขและความทุกข์ เป็นความจริงของชีวิต และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวต่อไป ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสุขในโลกนี้ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 861)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 เมษายน 2551

“ลูกศิษย์และฆราวาสทั้งหลายของอาตมานิชิเร็น ควรจะสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ด้วยเจตนารมณ์แห่งต่างกายใจเดียว ข้ามพ้นความแตกต่างทั้งหลายท่ามกลางพวกเขา ดุจเดียวกับปลาอยู่คู่น้ำ สายใยแห่งจิตใจนั้นเป็นพื้นฐานของการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 เมษายน 2551

“ดวงอาทิตย์แห่งความเมตตา (ของพุทธธรรมที่ถูกถ้วนแท้จริง) นั้น แพร่หลายไปในสมัยธรรมปลายส่องแสงต่อความมืดมิดของการดูหมิ่นที่ชั่วร้ายมาก และสายลมที่มหัศจรรย์ของบทจูเรียวแห่งอนาทิกาล ได้พัดพาประตูแห่งคำสอนชั่วคราวที่เห็นว่าพระพุทธได้บรรลุการรู้แจ้งสูงสุดเป็นครั้งแรกที่พุทธคยา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคำตักเตือน 26 ข้อของพระนิกโคโชนินน หน้า 1617)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 เมษายน 2551

“พวกท่านที่ประกาศตนเองว่าเป็นลูกศิษย์ของอาตมานิชิเร็นจะต้องไม่ขี้ขลาด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน้า 764)

 

  กลับหน้าแรก