กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2551

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2551

“กล่าวกันว่า ถ้าอาจารย์มีลูกศิษย์ดี ทั้งคู่จะได้รับผลของการบรรลุพุทธภาวะ แต่ถ้าอาจารย์เสริมสร้างลูกศิษย์ที่ไม่ดี ทั้งคู่จะตกนรก  ถ้าอาจารย์กับศิษย์ต่างใจกันแล้ว พวกเขาก็ไม่อาจบรรลุเรื่องใดได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องดอกกับผล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 909)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

“ถ้าอาจารย์กับศิษย์ต่างใจกันแล้ว พวกเขาจะไม่สามารถสำเร็จในเรื่องใด ๆ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องดอกกับผล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 909)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2551

“ผู้ที่เชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตรเปรียบเสมือนอยู่ในฤดูหนาว แต่ฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิเสมอ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 536)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

“เหล็กเมื่อเผาในเปลวไฟและตี กลายเป็นดาบดีได้ นักปราชญ์และอริยบุคคลถูกทดสอบด้วยการกล่าวร้าย”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 303)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2551

เช่นเดียวกัน การลืมอาจารย์ดั้งเดิมผู้ซึ่งนำสายน้ำแห่งปัญญาจากมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร แล้วไปติดตาม อย่างอื่น แน่นอนว่า จะทำให้เราจมอยู่ในความทุกข์แห่งการเกิดตายที่ไม่สิ้นสุด

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสาระสำคัญเพื่อการบรรลุพุทธภาวะ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 747)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2551

ปัญญานั้นคือนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 54)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2551

ในยุคสมัยนี้ก็เช่นกัน ไม่ใช่พันธมิตรของเรา แต่เป็นศัตรูเข้มแข็ง ที่จะช่วยทำให้เราก้าวหน้าได้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 770)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2551

แม้ว่าอาตมาและลูกศิษย์ของอาตมาต้องพบกับความยากลำบากต่างนานา ถ้าเราไม่มีความสงสัยในจิตใจแล้ว เราจะบรรลุ พุทธภาวะอย่างแน่นอน อย่าสงสัยถ้าไม่ได้รับการปกป้องจากเทวดา อย่าหมดกำลังใจถ้าไม่มีความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

ถ้าไม่สามารถข้ามคูน้ำกว้าง 10 ฟุตได้แล้ว จะข้ามคูที่กว้าง 100 ฟุต หรือ 200 ฟุตได้อย่างไร

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 766)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

พวกท่านแต่ละคนให้รวบรวมความกล้าหาญของราชสีห์และอย่ายอมแพ้ต่อการข่มขู่ของผู้ใด ราชสีห์ไม่กลัวสัตว์อื่น ลูกของราชสีห์ ก็เช่นกัน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 197)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

“เมื่อผู้ปกครองชั่วร้ายร่วมมือกับสงฆ์แห่งคำสอนที่ผิด พยายามทำลายคำสอนที่ถูกต้องและกำจัดผู้มีปัญญา ผู้ที่มีหัวใจราชสีห์ จะบรรลุพุทธภาวะอย่างแน่นอน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายจากเกาะซาโดะ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 302)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2551

ความหายนะออกจากปาก และทำร้ายต่อร่างกาย ความสุขเกิดจากใจ และเป็นอาภรณ์ประดับร่างกาย

(ธรรมนิพนธ์รื่องขนมวันปีใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1137)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2551

ถ้าท่านคำนึงถึงสวัสดิภาพส่วนตัวของท่านแล้ว ลำดับแรก ท่านควรจะอธิษฐานเพื่อความเรียบร้อยและความสงบตลอดทั่วดินแดน สี่ทิศไม่ใช่หรือ

(ธรรมนิพนธ์รื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ฉบับภาษา อังกฤษ เล่ม 1 หน้า 24)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2551

คนฉลาดจะอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมกับระมัดระวังอันตราย คนโง่เขลาอยู่ท่ามกลางอันตราย พร้อมกับละเลยความมั่นคง ปลอดภัย

(ธรรมนิพนธ์เรื่องปัญหาที่คำนึงทุกเช้าค่ำ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 621)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

ให้คิดว่า การรับใช้เจ้านายเป็นการปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร นี่คือความหมายของ “ไม่มีเรื่องราวทางโลกของชีวิตและการงาน ที่ขัดแย้งกับลักษณะที่เป็นจริง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบผู้ศรัทธาคนหนึ่ง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 905)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

แมลงวันเกาะหางม้าพันธุ์ดี จึงสามารถไปได้ไกลหมื่นลี้ (ไมล์) เถาวัลย์พันรอบต้นสนสูง จึงสามารถเติบโตขึ้นไปได้พันฟุต

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 17)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

สิ่งที่น่าดีใจสำหรับเราคือ การเกิดมาในสมัยธรรมปลาย และร่วมเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรด้วยกัน ช่างน่าเศร้าที่ผู้ที่เกิดมา ในยุคสมัยเดียวกัน ไม่เชื่อในพระสูตรนี้

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านนิอิเขะ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 1026)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13พฤษภาคม 2551

การละทิ้งความตื้นเขินและแสวงหาความลึกซึ้ง เป็นวิถีทางของผู้มีความกล้าหาญ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตอบแทนบุญคุณ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 712)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

นับจากนี้ไป ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ท่านจะต้องไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อย ท่านต้องส่งเสียงให้มากยิ่งกว่าแต่ก่อน และตำหนิ (ผู้ดูหมิ่นธรรม)

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคาตามาริแนะนำให้สร้างภาพของพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 2 หน้า 597)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2551

เมื่อได้รับการยกย่องอย่างสูงจากผู้อื่น เราจะรู้สึกว่าไม่มีความยากลำบากใดที่จะทนไม่ได้ เช่นนี้คือความกล้าหาญที่เกิดขึ้นมา จากการชมเชย

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 385)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2551

ทรัพย์สมบัติของร่างกายเหนือกว่าทรัพย์สมบัติของคลัง ทรัพย์สมบัติของจิตใจเป็นอันดับหนึ่งยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติของร่างกาย

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 851)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

จงรวบรวมความศรัทธา และอธิษฐานต่อโงะฮนซนองค์นี้ แล้วจะมีอะไรที่ไม่บรรลุผลสำเร็จ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2551

นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเหมือนเสียงคำรามของราชสีห์ ความเจ็บป่วยใดจึงหาได้เป็นอุปสรรคไม่

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

เป็นเพราะพลังของคันธนูเป็นตัวกำหนดทิศทางของลูกธนู และเป็นพลังของมังกรที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของเมฆ และการ กระทำของสามี ขึ้นอยู่กับพลังของภรรยา

(ธรรมนิพนธ์เรื่องคันธนูและลูกธนู ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 656)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2551

ทุกข์เมื่อมีทุกข์ สุขเมื่อมีสุข ให้คิดว่า ทั้งสุขและทุกข์เป็นความจริงของชีวิต และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวต่อไป ไม่ว่าจะมี เรื่องอะไรเกิดขึ้น

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2551

จงปลุกเร้าความศรัทธาให้ลึกซึ้ง และขยันขันแข็งขัดกระจกของท่านทุกเช้าค่ำ ท่านจะขัดได้อย่างไร ก็เฉพาะการสวด นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเท่านั้น

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2551

มี 176 คนที่ถ่ายทอดพระสูตรและอรรถกถาของพุทธศาสนาจากอินเดียสู่จีน ในท่ามกลางคนเหล่านั้น ท่านกุมารชีวะคนเดียว ที่ถ่ายทอดอักษรจากพระสูตรของพระศากยมุนีพุทธ ผู้เป็นศาสดาได้ตรงตามที่เป็นจริง โดยไม่ได้เพิ่มเติมความคิดส่วนตัวเลย

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในกายนี้ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 2 หน้า 587)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2551

ไม่ว่ามีเรื่องลำบากอะไรเกิดขึ้น ให้คิดว่าเป็นความฝัน และคิดถึงแต่สัทธรรมปุณฑริกสูตรเท่านั้น

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 502)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2551

ดังนั้น เปรตมองดูแม่น้ำคงคาเป็นไฟ มนุษย์มองดูเป็นน้ำ เทวดามองดูเป็นน้ำอมฤต แม้จะเป็นน้ำเหมือนกัน แต่ปรากฏแตกต่างกัน ตามผลกรรมในอดีต

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านโซหยะนิวโด ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 486)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

ข้อความในพระสูตรบารมี 6 กล่าวว่า จงเป็นอาจารย์ของจิตใจ อย่าปล่อยให้จิตใจเป็นอาจารย์ตน

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 502)

 

กลับหน้าแรก