กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2551

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ขณะนี้ เมื่ออาตมานิชิเร็นและลูกศิษย์สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว พวกเขากำลังเปิดเผยว่า นครเนรมิไม่ใช่อื่นใด นอกจากดินแดนแห่ง ทรัพย์สมบัติ ภูเขา หุบเขา และทุ่งหญ้ากว้างเหล่านี้ ซึ่งเราอาศัยอยู่ ทั้งหมดเป็นดินแดนทรัพย์สมบัติแห่งแสงสว่างและสันตินิรันดร์

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2551

ความหมายที่มหัศจรรย์ของการกำจัดอุปสรรคทางร่างกายและจิตใจของสรรพสัตว์นั้น ไม่ใช่อื่นใด นอกจากนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว

(เรื่องความหมายที่มหัศจรรย์ของการเอาชนะอุปสรรค ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 842)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2551

คนโง่เขลามักลืมคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ เมื่อเวลาสำคัญมาถึง

(เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2551

เมื่อมีเรื่องยุ่งยากอะไรเกิดขึ้น ให้คิดว่าเป็นแค่ความฝัน และให้คิดถึงเฉพาะสัทธรรมปุณฑริกสูตรเท่านั้น

(เรื่องจดหมายถึงพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 502)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2551

ถ้าหญ้าเหี่ยวเฉา กล้วยไม้ก็ร่วงโรย ถ้าต้นสนเจริญงอกงาม สนชนิดอื่นก็จะดีใจ แม้แต่ต้นไม้และพืชยังมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกันเช่นนี้

(เรื่องจดหมายถึงพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 502)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2551

เรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่มีนิมิตเล็ก เมื่อความชั่วยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ความดีที่ยิ่งใหญ่ก็จะติดตามมา

(เรื่องความชั่วที่ยิ่งใหญ่และความดีที่ยิ่งใหญ่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1119)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2551

แต่ขณะนี้ ท่านต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องสัทธรรมปุณฑริกสูตร และอุทิศชีวิตให้กับสิ่งนี้ด้วย

(เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 385)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2551

และขณะนี้ สถานที่ซึ่งอาตมานิชิเร็นและลูกศิษย์สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ไม่ว่าจะเป็นภูเขา หุบเขา หรือป่ากว้าง (สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 21) สถานที่เหล่านี้ทั้งหมดคือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันตินิรันดร์

(เรื่องบันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 192)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2551

จงทุกข์เมื่อมีทุกข์ จงสุขเมื่อมีสุข ให้คิดว่า ทั้งความทุกข์และความสุขคือความจริงของชีวิต และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวต่อไป ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

(เรื่องความสุขในโลกนี้ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 681)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2551

คงจะเป็นสายสัมพันธ์แห่งกรรมที่ทำให้ท่านมาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาในเวลานี้ พระศากยมุนีพุทธและพระประภูตรัตนพุทธ ตระหนักรู้ถึงความจริงนี้ ข้อความในพระสูตรกล่าวว่า “ดินแดนที่พระพุทธทั้งหลายอาศัยอยู่นี้ จะสามารถเกิดพร้อมกับอาจารย์อยู่เสมอ” นั้น ไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอน

(เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2551

ทรัพย์สมบัติของร่างกายเหนือกว่าทรัพย์สมบัติของคลัง ทรัพย์สมบัติของจิตใจมีค่ามากที่สุด

(เรื่องทรัพย์สมบัติสามชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 851)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2551

หากความเมตตากรุณาของอาตมานิชิเร็นกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวจะต้องเผยแผ่ออกไปยาวไกลกว่าหมื่นปี จนถึงอนาคตตราบนิรันดร์ เพราะมีพลังความดีที่เปิดดวงตาที่บอดของสรรพสัตว์ในประเทศญี่ปุ่น และปิดหนทางไปสู่นรกอเวจี

(เรื่องการตอบแทนบุญคุณ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 736)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2551

แมลงวันเกาะหางม้าพันธุ์ดี สามารถเดินทางได้หมื่นลี้(ไมล์) และเถาวัลย์พันรอบต้นสนสามารถขึ้นสูงไปได้พันฟุต

(เรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกถ้วนแท้จริงเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 17)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2551

“เนื่องจากกรรมที่สะสมในอดีต เราได้เกิดมาในดินแดนที่ซึ่งกฎพุทธธรรมได้รับการเผยแผ่”

(ธรรมนิพนธ์ลักษณะคำสอนที่ทิ้งไปและที่ก่อตั้งไว้ซึ่งพระพุทธทั้งหลายสามชาติได้วินิจฉัยจากวลีทั้งหมด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 861)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2551

“จงปลุกเร้าความศรัทธาให้ลึกซึ้ง และขัดกระจกของท่านทุกเช้าค่ำ จะขัดอย่างไร ก็โดยการสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเท่านั้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2551

“นี่คือสิ่งที่อาตมาพร่ำสอนลูกศิษย์อยู่ทุกเช้าค่ำ แต่พวกเขาก็ยังมีความสงสัย ละทิ้งความศรัทธาไป คนโง่มักจะลืมคำมั่นสัญญา ที่ให้ไว้เมื่อถึงเวลาสำคัญ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2551

“ทองคำไม่ถูกเผาไหม้ด้วยไฟหรือพัดพาไปด้วยน้ำ แต่เหล็กถูกทำลายได้ทั้งสองวิธี อริยบุคคลเหมือนทองคำ คนโง่เหมือนเหล็ก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2551

“จงเชื่อในมณฑลนี้อย่างหมดหัวใจ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเหมือนเสียงคำรามของราชสีห์ ดังนั้น ความเจ็บป่วยใด ก็หาเป็นอุปสรรค ไม่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2551

“สาเหตุของความเจ็บป่วยมี 6 ประการ ได้แก่     1.ความไม่สมดุลของธาตุทั้ง 4            2.การไม่ประมาณในการดื่มกิน      3.อิริยาบถไม่ถูกต้อง            4.ถูกโจมตีจากปีศาจ            5.การกระทำของมาร           และ 6. ผลของกรรม”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการรักษาโรคกรรม ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 631)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2551

“ดังนั้น ที่ซึ่งเราอาศัยอยู่และปฏิบัติเอกยาน สถานที่นั้นจะเป็นเมืองหลวงแห่งแสงสว่างและสันตินิรันดร์”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านไซเร็นโบ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 313)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2551

“แม้ว่าเมื่อจะขุโชและสงฆ์อื่นได้ออกจากประเทศญี่ปุ่น และนำพระสูตรบางฉบับไปสู่ประเทศจีน ก็ไม่พบใครเลยในที่นั่น ที่ยึดถือพระสูตรเหล่านั้น และสอนให้แก่ผู้อื่น ซึ่งดูเหมือนว่ามีเพียงรูปแกะสลักไม้หรือหิน เป็นรูปสงฆ์ห่มจีวรถือบาตรเท่านั้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการปรากฏตามคำพยากรณ์ของพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 401)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2551

“กล่าวกันว่า ถ้าจิตใจของสรรพสัตว์สกปรก ดินแดนก็ไม่บริสุทธิ์ แต่ถ้าจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ดินแดนก็จะเป็นเช่นเดียวกัน ไม่มีสองดินแดนที่บริสุทธิ์กับสกปรก ความแตกต่างอยู่ที่ความดีหรือความชั่วของจิตใจเท่านั้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2551

“อาตมากำลังอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไร ขอให้สัทธรรมปุณฑริกสูตรและบุตรีทั้งสิบให้การปกป้องท่าน โดยอธิษฐานราวกับการจุดไฟจากฟืนที่เปียกน้ำ หรือการได้รับน้ำจากพื้นดินที่แห้งผาก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตำหนิการดูหมิ่นธรรมและชำระบาป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 444)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2551

“จงศรัทธาให้เข้มแข็งขึ้นทุกวัน ทุกเดือน ถ้าความตั้งใจหย่อนลงแม้แต่น้อยแล้ว มารจะแทรกเข้ามาทันที”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2551

“และแม้แต่ผู้มีความศรัทธาลึกซึ้งยังไม่ตำหนิศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่อย่างไรก็ตาม เหตุดีที่ยิ่งใหญ่ที่เราทำหรือแม้ว่า เราจะอ่านและคัดลอกสัทธรรมปุณฑริกสูตรทั้งเล่ม พันครั้ง หมื่นครั้ง หรือบรรลุมรรคแห่งการรู้ซึ้งถึงหนึ่งขณะจิตสามพันก็ตาม ถ้าไม่ตำหนิศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ก็จะไม่มีทางบรรลุพุทธมรรคได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการส่งเสริมกำลังใจคนป่วย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 78)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2551

“ดังเช่นดอกไม้บานและออกผล ดังเช่นพระจันทร์ปรากฏและค่อยเต็มดวง ดังเช่นตะเกียงสว่างขึ้นเมื่อเติมน้ำมันลงไป และดังเช่น พืชและต้นไม้เจริญเติบโตด้วยฝน มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ไม่มีทางที่จะไม่เจริญรุ่งเรืองเมื่อสร้างเหตุดี”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวันที่ 3 ของวันขึ้นปีใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1013)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2551

“ท่านจะเยาว์วัยยิ่งขึ้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสามัคคีของสามีภรรยา ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 464)

 

กลับหน้าแรก