กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2551

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 31  กรกฎาคม 2551

ไม่มี

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30  กรกฎาคม 2551

ไม่มี

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29  กรกฎาคม 2551

ไม่มี

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28  กรกฎาคม 2551

“อาตมากำลังอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสักเพียงไร สัทธรรมปุณฑริกสูตรและบุตรีทั้งสิบจะให้การปกป้อง ท่านทั้งหลาย จงอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นราวกับจุดไฟจากฟืนที่เปียกน้ำ หรือได้รับน้ำจากพื้นดินที่แห้งผาก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตำหนิการดูหมิ่นธรรมและการชำระบาป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 444)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2551

“การหวังที่จะบรรลุพุทธภาวะโดยไม่พูดต่อต้านการดูหมิ่นธรรมนั้น ไร้ผลราวกับการหาน้ำจากไฟหรือหาไฟจากน้ำ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสาระสำคัญของการบรรลุพุทธภาวะ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 747)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26  กรกฎาคม 2551

“ทุกข์เมื่อมีทุกข์ สุขเมื่อมีสุข ให้คิดว่าทั้งทุกข์และสุขเป็นความจริงของชีวิต และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวต่อไป”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสุขในโลกนี้ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 681)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25  กรกฎาคม 2551

“ถ้าท่านเผยแผ่ธรรมนี้ มารจะแย่งชิงกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ก็ไม่มีทางที่จะรู้ว่า นี่คือคำสอนที่ถูกต้อง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพี่น้อง ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 501)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24  กรกฎาคม 2551

“กรรมแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กรรมกำหนด กับ กรรมไม่กำหนด การขอขมาอย่างจริงใจจะกำจัดได้แม้กระทั่งกรรมกำหนด นับประสาอะไรกับกรรมไม่กำหนด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องกรรมกำหนดสามารถต่ออายุขัยได้ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 954)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2551

“การเห็นแจ้งจิตหมายถึงการเห็นแจ้งจิตใจของตนเอง และพบ 10 โลกอยู่ในนั้น นี่คือสิ่งที่เรียกว่า การเห็นแจ้งจิต”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งสักการบูชาแห่งการเห็นแจ้งจิต ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัย 500 ปีที่ห้า ภายหลังการเสด็จปรินิพพานของตถาคต ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 356)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2551

“ขอให้พวกเรามาสนทนากันให้ยาวนานขึ้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 6)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2551

“สิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติของคลังคือทรัพย์สมบัติของร่างกาย แต่ทรัพย์สมบัติของจิตใจมีค่ามากที่สุดเหนืออื่นใด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 851)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2551

“จงเพียรพยายามในสองวิถีแห่งการปฏิบัติและการศึกษา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 386)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2551

“จงใช้ยุทธวิธีของสัทธรรมปุณฑริกสูตรก่อนวิธีอื่นใด คนทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นศัตรูหรือมุ่งร้ายท่าน จะถูกทำให้หายไปเช่นกัน คำพูดทองคำเหล่านี้จะไม่มีผิดพลาด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องยุทธวิธีสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1001)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2551

“จากทัศนะดังกล่าว เป็นที่ชัดเจนว่า ผู้ที่ขณะนี้เชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตร จะรวบรวมบุญกุศลจากหมื่นลี้ได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวันขึ้นปีใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1137)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2551

“พวกท่านแต่ละคนควรรวบรวมความกล้าหาญของราชสีห์ และไม่ยอมแพ้ต่อการข่มขู่ของผู้ใด”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2551

“นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเหมือนเสียงคำรามของราชสีห์ ดังนั้น ความเจ็บป่วยใดก็หาเป็นอุปสรรคไม่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

“แม้ว่าจะชี้ที่พื้นดินแล้วพลาดไปก็ตาม แม้ว่าเราจะผูกท้องฟ้าเข้าด้วยกัน แม้ว่าสายน้ำจะไม่ขึ้นไม่ลง และพระอาทิตย์ขึ้น ทางทิศตะวันตกก็ตาม แต่เป็นไปไม่ได้ที่คำอธิษฐานของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะไม่ได้รับคำตอบ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐาน ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 345)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2551

“ดาบอันทรงพลังแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะต้องถือโดยผู้ที่มีความศรัทธาที่กล้าหาญ แล้วเราจะเข้มแข็งเหมือน ยักษ์ถือกระบองเหล็ก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2551

“ความปรารถนาของอาตมาคือให้ลูกศิษย์ของอาตมาเป็นลูกราชสีห์ที่ไม่ถูกหัวเราะเยาะจากฝูงสุนัขจิ้งจอก เป็นเรื่องยาก ที่จะสามารถพบกับอาจารย์เช่นอาตมานิชิเร็น ผู้ซึ่งนับตั้งแต่กัปอันยาวนานในอดีต จนมาถึงปัจจุบัน ไม่เคยเสียดายร่างกายและชีวิต เพื่อเปิดเผยความผิดของศัตรูที่เข้มแข็ง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องชมพูทวีป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 1062)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2551

“คำอธิษฐานของท่านจะได้รับคำตอบหรือไม่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของท่าน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบอุบาสิกานิชิงน ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1079)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2551

“พวกท่านแต่ละคนควรจะรวบรวมความกล้าหาญของราชสีห์ และไม่ยอมแพ้ต่อการข่มขู่ของผู้ใด ราชสีห์ไม่กลัวสัตว์อื่น ลูกของราชสีห์ก็เช่นเดียวกัน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2551

“เมียวหมายถึงฟื้นคืนกลับ นั่นคือกลับคืนสู่ชีวิต”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องไดโมขุแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 149)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

“ยังกล่าวอีกว่า ถ้าจิตใจของสรรพสัตว์สกปรก ดินแดนก็สกปรกเช่นเดียวกัน แต่ถ้าจิตใจของสรรพสัตว์สะอาดบริสุทธิ์ ดินแดนก็เช่นกัน ไม่มีสองดินแดนที่สะอาดบริสุทธิ์หรือสกปรก  ความแตกต่างอยู่ที่ความดีหรือความชั่วในจิตใจของเราเท่านั้น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2551

“มีเฉพาะการเอาชนะศัตรูที่เข้มแข็งเท่านั้น จึงจะสามารถพิสูจน์ความเข้มแข็งของเราได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 302)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2551

“ลูกศิษย์และฆราวาสทั้งหลายของอาตมานิชิเร็นควรจะสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวด้วยเจตนารมณ์แห่งต่างกายใจเดียว ข้ามพ้นความแตกต่างในหมู่พวกเขา ดุจเดียวกับปลาอยู่คู่น้ำ สายใยแห่งจิตใจนี้เป็นพื้นฐานของการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่ง เพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย นี่เองคือเป้าหมายที่แท้จริงของการเผยแผ่ธรรมของอาตมานิชิเร็น เมื่อท่านสามัคคีกันเช่นนี้ แม้แต่ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลก็จะสามารถสำเร็จได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2551

“ทองคำไม่ถูกเผาไหม้ด้วยไฟ หรือถูกกัดกร่อนและพัดพาไปด้วยน้ำ แต่เหล็กถูกทำได้ทั้งสองวิธี อริยบุคคลก็เหมือนกับทองคำ ส่วนคนโง่เหมือนกับเหล็ก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 217)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2551

“แม้เป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรง ก็ไม่ล้มลง ถ้าผู้ประคองมีความแข็งแรง แต่คนที่คิดว่าแข็งแรง เมื่ออยู่ตามลำพัง ก็อาจจะหกล้ม บนถนนที่ขรุขระได้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการอธิษฐานขอฝนของพระสงฆ์ 3 รูป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 598)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

“เคราะห์ร้ายของเคียวโอจะเป็นเคราะห์ดี จงรวบรวมความศรัทธาของท่าน และอธิษฐานต่อโงะฮนซนองค์นี้ แล้วจะมีอะไร ที่ไม่บรรลุผลสำเร็จหรือ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2551

“แม้อาตมาและลูกศิษย์อาจจะพบกับความยากลำบากต่างนานา ถ้าเราไม่มีความสงสัยในจิตใจ เราจะบรรลุพุทธภาวะได้ อย่างแน่นอน อย่าสงสัยเพียงแค่ไม่ได้รับการปกป้องจากเทวดา อย่าหมดกำลังใจถ้าไม่ได้รับความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตา ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 283)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

“ผู้ที่เชื่อต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรเปรียบเสมือนอยู่ในฤดูหนาว แต่ฤดูหนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิเสมอ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 534)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2551

“คนฉลาด แม้จะอาศัยอยู่ในที่ที่มั่นคงปลอดภัย ก็จะป้องกันอันตราย คนโง่เขลา แม้จะอยู่ท่ามกลางอันตราย กลับละเลย ความมั่นคงปลอดภัย”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องปัญหาที่คิดคำนึงทุกค่ำเช้า ฉบับภาษาอังกฤษ  เล่ม 1 หน้า 621)

 

กลับหน้าแรก