กลับหน้าแรก

 

ธรรมนิพนธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2551

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2551

“อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่านจะสวดและเชื่อต่อนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวก็ตาม ถ้าท่านคิดว่า ธรรมอยู่ภายนอกตัวของท่านแล้ว
ท่านก็ยังไม่ได้ยึดถือธรรมมหัศจรรย์ แต่เป็นคำสอนที่ไม่ละเอียด (ด้อยกว่า)”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 3)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2551

“ถ้าท่านเป็นห่วงความมั่นคงส่วนตัวของท่าน ลำดับแรก ท่านควรอธิษฐานเพื่อความเป็นระเบียบ และความสงบตลอดทั่วสี่ทิศ
ของประเทศ มิใช่หรือ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 24)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2551

“เมื่อเราสั่นศีรษะ เส้นผมก็จะปลิว เมื่อจิตใจของท่านเริ่มต้นทำงาน ร่างกายก็เคลื่อนไหว เมื่อลมพัดแรง ต้นหญ้าต้นไม้ก็อยู่นิ่งไม่ได้ เมื่อแผ่นดินสั่นสะเทือน ทะเลก็ปั่นป่วน ดังนั้น ถ้าเราทำให้พระศากยมุนีพุทธผู้เป็นศาสดาประทับใจแล้ว ต้นหญ้าต้นไม้จะไม่ตอบสนอง
ได้อย่างไร น้ำจะยังคงสงบได้อย่างไร”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับรูปของพระศากยมุนีพุทธโดยนิชิเง็นเนียว ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 811)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2551

“การเป็นพระพุทธไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด ถ้าท่านสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวอย่างหมดหัวใจ ท่านจะได้รับ 32 มหาบุรุษลักษณะ 80 อนุพยัญชนะของพระพุทธได้โดยธรรมชาติ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านนิอิเขะ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1030)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2551

“จงสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวด้วยใจเดียว และกระตุ้นให้ผู้อื่นกระทำเช่นเดียวกัน นี่คือความทรงจำของชาตินี้ในโลกมนุษย์”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องถามตอบเกี่ยวกับการยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 64)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2551

“การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากหนักหนา จำนวนของผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์มีน้อยดุจดินบนเล็บ ชีวิตของมนุษย์นั้นยากที่จะรักษาไว้ ยากลำบากราวกับน้ำค้างบนใบหญ้า”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 851)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2551

“อาตมากำลังอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไร สัทธรรมปุณฑริกสูตรและบุตรีทั้งสิบจะให้การปกป้อง
ท่านทั้งหลาย ด้วยการอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นราวกับได้รับไฟจากฟืนที่เปียกน้ำ หรือได้รับน้ำจากพื้นดินที่แห้งผาก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการตำหนิการดูหมิ่นธรรมและชำระบาป ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 444)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2551

“อาตมารู้ดีว่า ความศรัทธาของท่านน่ายกย่อง แต่ขณะนี้ ท่านต้องเข้มแข็งให้มากกว่าแต่ก่อนเท่านั้น บุตรีทั้งสิบจึงจะให้การปกป้อง
ท่านมากยิ่งขึ้น ท่านไม่จำเป็นต้
องค้นหาจากที่ไกล ทุกคนในประเทศญี่ปุ่น นับจากผู้ปกครองลงไปถึงสามัญชนโดยไม่ยกเว้น พยายามทำร้าย
อาตมา แต่อาตมามีชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้ ท่านควรตระหนักรู้ว่า เป็นเพราะ แม้ว่าอาตมาจะ
มีเพียงคนเดียว แต่อาตมามีความศรัทธาที่มั่นคง”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องความสูงส่งของธรรม ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 614)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2551

“จงศรัทธาต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรตลอดไป ท่านจะไม่ได้ไฟ ถ้าหยุดตีหินเหล็กไฟลงกลางคัน”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องกิเลสก็คือโพธิญาณ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 319)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551

“แต่ชีวิตของอาตมาตั้งแต่เริ่มต้นได้ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นที่มั่นคง ขณะนี้อาตมาไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางของอาตมา
หรือจะไปตำหนิ (ผู้ที่บีฑาอาตมา) เช่นเดียวกัน คนชั่วก็เป็นกัลยาณมิตรของอาตมา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องเหตุใดจึงไม่ได้รับการปกป้องจากเทพธรรมบาล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 432)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2551

“จงรวบรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ของความศรัทธา และเป็นที่กล่าวขานของผู้คนทั้งหลายในเมืองคามาคูระ ทั้งระดับบนและล่าง หรือจาก
ทุกคนทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า เป็นชิโจคิงโงะ ชิโจคิงโงะแห่งนิกายปุณฑริก”

(ธรรมนิพนธ์เรื่อง กิเลสก็คือโพธิญาณ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า319 )

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2551

“เมื่อเราเคารพนับถือเมียวโฮเร็งเงเคียวที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเป็นสิ่งสักการบูชา ธรรมชาติพุทธภายในตัวเราถูกเรียกและแสดง
ออกมา ด้วยการสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวของเรา นี่คือสิ่งที่หมายถึงพระ
พุทธ”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวิธีที่ผู้เริ่มแสวงหามรรคสามารถบรรลุพุทธภาวะด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 887)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2551

“แมลงวันเกาะหางม้าพันธุ์ดี จึงสามารถเดินทางไกลหมื่นลี้ (ไมล์) เถาวัลย์พันยอดต้นสน จึงเจริญเติบโตขึ้นไปได้พันฟุต”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 17)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2551

“ดังเช่นราชสีห์ จ้าวแห่งสัตว์ทั้งหลายที่วิ่งบนพื้นดิน และเหมือนกับนกอินทรี จ้าวแห่งสัตว์ทั้งหลายที่บินอยู่บนท้องฟ้า”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพระสูตรแห่งการตอบสนองที่แท้จริง ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 929)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2551

“จงดำเนินชีวิตเพื่อให้คนทั้งหลายในคามาคูระกล่าวยกย่องท่านว่า เป็นนาคาจึคาสะ ซาบุโร ซาเอมนโนะโจ มีความขยันในการรับใช้
เจ้านาย รับใช้พุทธธรรม และในการเอาใจใส่ต่อผู้อื่น”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องทรัพย์สมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 851)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2551

“จงเชื่อในมณฑลนี้อย่างหมดหัวใจ นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเหมือนเสียงคำรามของราชสีห์ ความเจ็บป่วยก็หาเป็นอุปสรรคไม่”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านเคียวโอ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 412)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2551

“ชีวิตนั้นสั้นแค่พริบตา ไม่ว่าท่านจะพบกับศัตรูที่น่ากลัวมากเพียงไร ให้กำจัดความกลัวทั้งหมด และอย่าคิดถอยหลัง’”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 395)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2551

“จงขยันขันแข็งในการพัฒนาความศรัทธาของท่าน จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต มิฉะนั้น ท่านจะต้องเสียใจ’”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายถึงท่านนิอิเขะ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 1027)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2551

“ให้ถือว่า การรับใช้เจ้านายเป็นการปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร นี่คือความหมายที่ว่า ‘ไม่มีเรื่องราวทางโลกหรือการงานอาชีพ ที่ขัดแย้งกับลักษณะที่เป็นจริง’”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบผู้ศรัทธา ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 905)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2551

“เมียวหมายถึงการฟื้นคืนกลับ นั่นก็คือการกลับมามีชีวิต”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องไดโมขุแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 149)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2551

“แต่ชีวิตของอาตมาตั้งแต่เริ่มต้นได้ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นที่มั่นคง ขณะนี้อาตมาไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางของอาตมา
หรือจะไปตำหนิ (ผู้ที่บีฑาอาตมา) เช่นเดียวกัน คนชั่วก็เป็นกัลยาณมิตรของอาตมา”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสาเหตุที่ได้รับการปกป้องจากเทพธรรมบาล ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 2 หน้า 432)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2551

“ดังเช่นดอกไม้บานและออกผล ดังเช่นพระจันทร์ค่อย ๆ ปรากฏเต็มดวง ดังเช่นตะเกียงยิ่งสว่างขึ้นเมื่อเติมน้ำมัน ดังเช่นพืช
และต้นไม้เจริญเติบโตด้วยฝน มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอน เมื่อสร้างเหตุที่ดี”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องวันที่ 3 ของวันขึ้นปีใหม่ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 1013)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2551

“เช่นเดียวกัน การลืมอาจารย์ดั้งเดิมผู้ซึ่งนำน้ำแห่งปัญญาจากมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร และไปติดตามคนอื่น
แทน จะเป็นเหตุให้เราตกสู่ความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดของการเกิดตาย”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสาระสำคัญเพื่อการบรรลุพุทธภาวะ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 747)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2551

“แทนที่จะอธิษฐานเป็นหมื่นครั้งเพื่อให้มีการแก้ไข หากการกำจัดหนึ่งความชั่วร้ายกลับจะเป็นการดีเสียกว่า”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการก่อตั้งคำสอนที่ถูกถ้วนเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า15)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2551

“จงศรัทธาให้เข้มแข็งขึ้นทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน ถ้าท้อถอยแม้แต่น้อยแล้ว มารจะสามารถแทรกเข้ามาได้ในทันที”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องการบีฑาอริยบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน้า 997)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2551

“เสียงคือการทำงานของพระพุทธ และเรียกว่าเคียว”

(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ  หน้า 4)

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2551

ไม่มี

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2551

ไม่มี

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2551

ไม่มี

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2551

ไม่มี

 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2551

ไม่มี

 

กลับหน้าแรก