กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจ  ปี  2551

แปลจากหนังสือพิมพ์เซเคียว  (ญี่ปุ่น)

 

ประจำเดือนเมษายน

ประจำเดือนมีนาคม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประจำเดือนมกราคม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจ  ปี  2550

แปลจากหนังสือพิมพ์เซเคียว  (ญี่ปุ่น)

 

ประจำเดือนธันวาคม

ประจำเดือนพฤศจิกายน

ประจำเดือนตุลาคม

ประจำเดือนกันยายน

ประจำเดือนสิงหาคม

ประจำเดือนกรกฎาคม

ประจำเดือนมิถุนายน

ประจำเดือนพฤษภาคม

ประจำเดือนเมษายน

ประจำเดือนมีนาคม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประจำเดือนมกราคม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจ  ปี  2549

แปลจากหนังสือพิมพ์เซเคียว  (ญี่ปุ่น)

 

ประจำเดือนธันวาคม

ประจำเดือนพฤศจิกายน

ประจำเดือนตุลาคม

 

  กลับหน้าแรก