กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2549

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

เสียงเป็นการทำงานของพระพุทธ

ด้วยการใช้เสียงที่กล้าหาญของเรา

จึงจะทำให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลสามารถสำเร็จได้

จงพูดออกมาอย่างมั่นใจและไม่ลังเล

จงสร้างกระแสคลื่นของการสนทนา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2549

                        กล่าวกันว่า “ผู้ที่ก้าวก่อนจะนำหน้า”

ถ้าเราริเริ่มก่อน เรามักจะมีชัยชนะเสมอ

จงทุ่มเทเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อค้นหาหรือส่งเสริมกำลังใจ

ผู้ซึ่งอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงโดยทันที

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 30 ตุลาคม 2549

ปัจจุบัน มุ่งสู่ความสำคัญของเดือนแห่ง

การก่อตั้งสมาคมโซคา

จงสร้างเอสจีไอที่สดใหม่เพื่อศตวรรษใหม่

โดยทำให้ความศรัทธาแห่ง “อาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง” มีความเข้มแข็ง

และมีความสามัคคีแห่ง “ต่างกายใจเดียว” ที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2549

                        จงริเริ่มลงมือกระทำในหมู่ประชาชน

            อย่างสดใสและร่าเริง ราวกับดวงอาทิตย์

(เพื่อความสุขของพวกเขา)

และในชุมชนท้องถิ่นของเรา

(เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม)

            จงส่องแสงให้แก่ทุกผู้คนรอบตัวเรา

            เพื่อให้พวกเขามีความหวัง และความกล้าหาญ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2549

                        ขอแสดงความขอบคุณ และเคารพอย่างสุดซึ้ง

ต่อทุกท่านผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมหนังสือพิมพ์เซเคียว

และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งหมดของเอสจีไอ

            ต่อความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะกระทำภาระหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง

            ไชโยแด่ความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้สร้างไว้

            ในการส่งเสริมสิ่งพิมพ์ของสมาคมเอสจีไอ

            อาจารย์โทดะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกได้อ่านหนังสือพิมพ์เซเคียว ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินได้ประกาศไว้ว่า “พระพุทธช่วยเหลือประชาชนด้วยตัวอักษร”  (ธรรมนิพนธ์หน้า 153)  และถ้าปราศจากตัวอักษร ก็ไม่อาจทำงานของพระพุทธได้ (ธรรมนิพนธ์หน้า 153)  ซึ่งหนังสือพิมพ์เซเคียวเป็นหนังสือพิมพ์ที่อุทิศเพื่อแนวคิดของพุทธธรรมแห่งมนุษยนิยม  เป็นหนังสือพิมพ์ที่สื่อคำพูดของการเผยแผ่ธรรมไพศาล ด้วยเหตุนี้  การเพิ่มจำนวนผู้รับหนังสือพิมพ์เซเคียว จึงเท่ากับการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2549

                        วันนี้ขอให้ก้าวหน้าต่อไปบนวิถีทางที่ชาญฉลาด

การเรียนรู้ทำให้เราเปิดโลกใหม่ได้

            จงพยายามเรียนรู้จากกัลยาณมิตร

            จงท้าทายอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างปัญญาของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2549

                        จงแสดงความขอบคุณจากใจจริง

เมื่อมีคนแสดงความกรุณา และเอาใจใส่อย่างรอบคอบ

            และจะสนองตอบด้วยความจริงใจที่สุด

            เมื่อมีผู้คนมอบคำพูดและการกระทำที่จริงใจให้

            นี่คือสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงเหวี่ยงไปสู่ชัยชนะ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2549

                        ขอให้ระมัดระวัง อย่าให้เป็นหวัด

จงใช้สติปัญญา และสามัญสำนึกที่ดี

            เพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่น

ในฤดูที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมาก

            โดยใส่เสื้อผ้าให้หนาขึ้น และอื่น ๆ

            มีความระมัดระวัง และเตรียมตัวอย่างดีอยู่เสมอ

            จงดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดีในแต่ละวัน และทุก ๆ วัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2549

                        สิ่งที่มีผลอย่างแท้จริงต่อจิตใจของผู้อื่น ก็คือ

            คำพูดที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ และความเชื่อมั่น

            และการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานของการเอาใจใส่ที่จริงใจ

            ซึ่งก็คือ พลังชีวิตของเรา ซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติยินดีอันยิ่งใหญ่

            นั่นคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2549

                        วันนี้ อีกครั้งหนึ่ง

            ขอให้พยายามออกไปเยี่ยมสมาชิก

            ให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมกำลังใจให้พวกเขามีความสุข

            วันนี้ ก็เช่นกัน

            จงเพียรพยายามในการสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่และสูงส่ง

            คำพูดของวันนี้ คือ ก้าวหน้า

 

วจีประจำสัปดาห์  วันที่ 23 ตุลาคม 2549

                        จงเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อค้นหา

            คนที่มีความสามารถ และช่วยเหลือสนับสนุนพวกเขา

            เพื่อทำให้พวกเขาแสดงความสามารถและพรสวรรค์ออกมาได้อย่างเต็มที่

            ด้วยความปีติยินดีและอุตสาหะพากเพียร

            จงพัฒนาคนที่มีความสามารถให้มากมาย

            ผู้ซึ่งจะนำทางยุคใหม่อย่างทรงประสิทธิภาพ

 

กลับหน้าแรก