กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  31 พฤษภาคม 2550

                        ไม่มีการสูญเปล่าอย่างแน่นอน

สำหรับความเพียรพยายามในชีวิตที่อุทิศให้แก่การเผยแผ่ธรรมไพศาล

ตามหลักการของพุทธธรรมเรื่องกิเลสก็คือโพธิญาณ

ทุกการต่อสู้และทุกการท้าทาย ซึ่งเราทำมาตลอดเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

จะต้องเปลี่ยนเป็นบุญวาสนาและบุญกุศลอย่างแน่นอน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  30 พฤษภาคม 2550

                        ด้วยพลังและการพัฒนาบุคลิกลักษณะของเราเอง

ขอให้ส่งเสริมกำลังใจผู้อื่นเพื่อให้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเรา

ขอให้เปิดหนทางแห่งความหวังสำหรับทุกคนด้วยความกล้าหาญและสดชื่น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  29 พฤษภาคม 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“คุอน หมายถึง บางสิ่งที่ไม่ได้สร้างขึ้นมา ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมา

แต่มีอยู่มาตั้งแต่เดิม”

แทนที่จะกังวลกับภาพลักษณ์หรือพิธีการ

ขอให้เป็นตัวของตัวเอง และพูดออกมาด้วยคำพูดของเราเอง

เพื่อความเที่ยงธรรม อย่างกล้าหาญ และเชื่อมั่น

 

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งที่คนผู้อื่นคิด หรือในพิธีการ หรือรูปลักษณ์แล้ว เราย่อมไม่สามารถแสดงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราที่มีอยู่ชั่วนิรันดร์ในชีวิตของเราออกมาได้  แต่เราจะสามารถแสดงพลังดังกล่าวได้ เมื่อเราอุทิศตัวเองอย่างกระตือรือร้นเพื่อผู้อื่น และเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

(บทสนทนาธรรมเรื่องปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่มที่ 3 หน้า 101)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  28 พฤษภาคม 2550

                        อาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง

เป็นหนทางพื้นฐานสำหรับพวกเราที่จะเดินตาม

ขอให้เอาใจใส่และดูแลอย่างจริงใจต่อสมาชิกผู้ล้ำค่า

ของเอสจีไอทุกคน

ผู้ซึ่งก้าวหน้าไปบนหนทางนี้อย่างซื่อสัตย์และหมดหัวใจ

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่  28 พฤษภาคม 2550

สิ่งสำคัญคือ เมื่อผู้นำพูดกับสมาชิกของเขา

จะต้องมีความกระตือรือร้นและจริงจัง แสดงความจริงใจอย่างถึงที่สุด

ด้วยความกล้าหาญดุจราชสีห์อย่างสุดหัวใจ

ดังนั้น ลำดับแรก จงท้าทายอย่างจริงจังในการปฏิวัติผู้นำ

เพื่อว่า ทุก ๆ คนจะสามารถเกิดแรงเหวี่ยงไปสู่ชัยชนะได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  27 พฤษภาคม 2550

                        ยิ่งเราพยายามทำด้วยความสนุกสนานและกระตือรือร้นมากเท่าไร

เราจะยิ่งสามารถพบและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

ขอให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ โดยการสร้างประวัติศาสตร์ที่เบิกบานใจ

และจับใจ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  26 พฤษภาคม 2550

                        ที่ใดที่มีเสียงร้องเพลงของประชาชน

การเผยแผ่ธรรมไพศาลจะมีจังหวะของชัยชนะ

ขอให้ขับร้องเพลงแห่งความหวัง

ขอให้ขับร้องเพลงที่มอบความเร่าร้อนและมีพลัง และความปรารถนา

ที่จะก้าวหน้าอย่างแท้จริงให้แก่เรา

           

เนื่องจากดนตรีปลอบประโลมและปลดปล่อย ที่ใดมีบทเพลง ที่นั่นมีการเจริญเติบโต อาจารย์โทดะเคยกล่าวว่า “ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ที่ซึ่งประชาชนมีความเจริญรุ่งเรือง ที่นั่นจะได้ยินเสียงเพลงเสมอ”  ในเอสจีไอก็เช่นกัน ตราบใดที่เราให้คุณค่ากับดนตรีและบทเพลง องค์กรของเราจะมีการพัฒนาต่อไปได้

            ในสังคมก็เป็นเช่นเดียวกัน กล่าวกันว่า ในสังคมที่ประชาชนฮัมเพลงที่งดงามจะมีจังหวะของความก้าวหน้า ตรงกันข้าม อนาคตของสังคมที่มีแต่เสียงคร่ำครวญและร้องไห้ จะมีแต่ความสิ้นหวัง

(ปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่ม 6 หน้า 60)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  25 พฤษภาคม 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“บุญกุศลของสัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้น

ยิ่งยกย่องสรรเสริญก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น” *

ขอให้ยกย่องสมาชิกของเราทุกคน

ผู้ซึ่งอุทิศอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

อย่างหมดหัวใจ

การกระทำดังกล่าวจะเพิ่มพูนบุญกุศลและบุญวาสนาให้แก่ทุกคน

และในขณะเดียวกัน ก็เพิ่มพลังการเคลื่อนไหวของเรา

(*ธรรมนิพนธ์เรื่องผลบุญของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 673)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  24 พฤษภาคม 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ท่านควรตระหนักรู้ว่า นี่เป็นเพราะอาตมามีความศรัทธาที่มั่นคง

ถึงแม้ว่าอาตมาจะมีเพียงคนเดียว”

ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เราต้องมีชัยชนะอย่างแน่นอน

ด้วยจิตใจที่ลุกโชนและความตั้งใจที่มั่นคง

ชัยชนะถูกตัดสินที่ตรงนี้

ขอให้ดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญและด้วยความเชื่อมั่นที่เข้มแข็ง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  23 พฤษภาคม 2550

                        “ข้าพเจ้าต้องการทำความเข้าใจให้กับบุคคลนั้น

เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถกลายเป็นผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเรา”

“ข้าพเจ้าต้องการช่วยยุวชนคนนี้

เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถเป็นบุคคลที่มีค่าและมีความสามารถที่แท้จริง”

ด้วยการอธิษฐานเฉพาะเจาะจงเช่นนี้

ขอให้สวดไดโมขุอย่างตั้งใจ

และด้วยการเพียรพยายามในการกระทำและไดโมขุ

ขอให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะนี้ด้วย

นี่คือวิธีที่แน่นอนในการเปิดเส้นทางไปสู่การพัฒนาและการแผ่ขยายที่ยิ่งใหญ่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  22 พฤษภาคม 2550

                        ไชโยสำหรับสมาชิกผู้ใหญ่ชายที่กล้าหาญของเรา

การทำงานหนักและการต่อสู้ของทุกท่านประทับใจพวกเราทั้งหมด

ด้วยความหวังและความปีติยินดีที่ยิ่งใหญ่

ขอให้ทั้งหมดท้าทายกับตัวเองต่อไปอีก

เพื่อให้บรรลุภาระหน้าที่ของเราอย่างสุดกำลัง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  21 พฤษภาคม 2550

                        ขอให้มีชัยชนะด้วยการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ดูว่ามีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

และลงมือกระทำตามความจำเป็นอย่างรวดเร็ว

และสำหรับผู้นำทั้งหลาย

โปรดจงใช้ความเพียรพยายามทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ และใช้ปัญญา

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวกและสำเร็จ

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่  21 พฤษภาคม 2550

ขอให้พยายามพบปะกับประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยความกล้าหาญและด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่น  ขอให้ร่วมสนทนาโดยอย่ารอช้า   ประเทศของเราทั้งหมดคือเวที

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  20 พฤษภาคม 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“จงเข้มแข็งขึ้นทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน”

วันนี้ ขอให้ก้าวหน้าให้มากขึ้นอีกก้าว

วันนี้ ขอให้สร้างคุณค่ากับชีวิตมากขึ้น

ขอให้ดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างดีที่สุด

เพื่อว่าท่านจะไม่มีการเสียใจภายหลัง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  19 พฤษภาคม 2550

                        เราปฏิบัติพุทธธรรมเพื่อให้เราสามารถ

เปลี่ยนพิษเป็นยา

อุปสรรคทั้งหลายที่เราเผชิญอยู่

เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าต่อชีวิตของเรา

ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องอะไร

ขอให้ท้าทายและเอาชนะทุกอุปสรรค

ด้วยความกล้าหาญและมั่นใจราวกับราชสีห์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  18 พฤษภาคม 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“เหล็กเมื่อเผาไฟและตีแล้วจะกลายเป็นดาบดีได้”

สิ่งสำคัญคือยุวชนต้องฝึกฝนตนเองอย่างดี

และมีความกระตือรือร้นในทุกโอกาส

ด้วยการท้าทายอย่างสุดกำลัง

ท่านจะสามารถสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับชัยชนะและความสำเร็จ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  17 พฤษภาคม 2550

                        “เสียงกระทำงานของพระพุทธ”

ขอให้ร่วมสนทนากับผู้อื่น

ด้วยเสียงที่ชัดเจน กังวาน และกระตือรือร้น

ซึ่งจะปลุกเร้า และกระตุ้นวิธีคิดของประชาชน

ขอให้พูดออกมาอย่างมั่นใจและด้วยความเชื่อมั่น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  16 พฤษภาคม 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ถ้าเจตนารมณ์ของต่างกายใจเดียวแพร่หลายอยู่ในประชาชน

จะสามารถบรรลุเป้าหมายทุกอย่างได้”

ขอให้มีชัยชนะโดยมีความสามัคคีที่สมบูรณ์

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  15 พฤษภาคม 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

พุทธธรรมถือเอาชนะหรือแพ้เป็นอันดับแรก

ขอให้เอาชนะตัวเราเอง

โดยการท้าทายตัวเราเองด้วยการเอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย

ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่เรากระทำ

นั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธธรรมอย่างแท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  14 พฤษภาคม 2550

                        (สุภาษิตที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า)

“หนึ่งเป็นมารดาของหมื่น”*

ขอให้พยายามแบ่งปันปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา

ให้กับบุคคลผู้ซึ่งเราพบเห็นเป็นประจำ

ด้วยการกระทำที่อุทิศและเอาใจใส่ดังกล่าว

ทำให้บุคคลนั้นและตัวเราเอง

สามารถดึงพลังความเข้มแข็งและความกล้าหาญที่ไม่จำกัดออกมา

(การสนทนาระหว่างอริยบุคคลกับคนโง่ ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 131)

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่  14 พฤษภาคม 2550

ด้วยการทำให้มีการพัฒนาที่สดใหม่ในตำบลของเรา ซึ่งเราสามารถสร้างพลังขับดันไปสู่ชัยชนะในยุคใหม่นี้ ขอให้มุ่งหน้าไปด้วยกันอย่างร่าเริงและสนุกสนาน โดยมีจิตใจที่สามัคคีกลมเกลียวกัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  13 พฤษภาคม 2550

                        ขอให้ระมัดระวัง

อย่าคิดอย่างอวดดีหรือมั่นใจมากเกินไปว่า

“มีคนอื่นดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว”

เราควรมีความกระตือรือร้นและตั้งใจว่า

“ฉันเองคือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ และจะทำให้เกิดขึ้นให้ได้”

ขอให้ขยายและพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับคนอื่น ๆ ให้มากขึ้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  12 พฤษภาคม 2550

                        เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำจะต้องสวดมนต์อย่างตั้งใจที่สุด

เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดของเราไม่ประสบกับอุบัติเหตุ

ขอให้เตือนทุกคนอยู่เสมอเกี่ยวกับการทำกิจกรรมโดยไม่มีอุบัติเหตุ

และใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใด ๆ

            คำพูดที่จริงใจและจริงจังของการดูแลเอาใจใส่

จะปกป้องสมาชิกที่มีค่าของพวกเราได้อย่างแน่นอน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  11 พฤษภาคม 2550

                        ยุคใหม่มาถึงแล้ว

ซึ่งพลังและความอุตสาหพยายามของยุวชน

            จะเปิดหนทางได้อย่างแน่นอน

ขอให้ก้าวหน้าโดยมีความตั้งใจในเจตนารมณ์ของอาจารย์กับศิษย์

และพูดออกมาอย่างกล้าหาญด้วยพลังทั้งหมด

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  10  พฤษภาคม  2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ความปรารถนาของอาตมาก็คือ ลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมาตั้งคำปณิธานที่ยิ่งใหญ่”*

มุ่งสู่การทำให้จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ

ขอให้ร่วมจิตร่วมใจกันอย่างจริงใจและกระตือรือร้น

นั่นคือวิธีที่ความสามัคคีที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้ในระหว่างพวกเรา

และวิธีที่ความปรารถนาและเป้าหมายของเราบรรลุผลสำเร็จ

(* ธรรมนิพนธ์เรื่องประตูมังกร ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 1003)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  9  พฤษภาคม  2550

                        ตำบลของเราเป็นเวทีแนวหน้า

ที่ซึ่งเราเพียรพยายามในการบรรลุเป้าหมายของเรา

ขอให้ช่วยกันสร้างความสามัคคีที่แน่นแฟ้นในหมู่ยุวชนภายในตำบล

และขอให้แผ่ขยายมิตรภาพใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  8  พฤษภาคม  2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ชีวิตของอาตมาตั้งแต่เริ่มต้น ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นที่มั่นคง”

ขอให้เริ่มลงมือกระทำอย่างกล้าหาญและมั่นใจ

ขอให้ใช้ความเพียรพยายามในการออกไปพบปะกับประชาชน

(เพื่อบอกกล่าวคำสอนมนุษยธรรมของพุทธศาสนาให้แก่คนอื่น)

ขอให้กระตือรือร้นทำงานเพื่อสังคม

ด้วยความตั้งใจที่มั่นคงเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  7  พฤษภาคม  2550

            สมมติฐานขั้นพื้นฐานของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินนั้น ความศรัทธาที่ไม่หยุดหมายถึง ความศรัทธาที่ลึกซึ้งขึ้นทุก ๆ  วัน ทุก ๆ เดือน (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 997)  จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต แท้จริงแล้ว เราจำเป็นต้องคิดอยู่ในใจอย่างแข็งขันว่า เราต้องทำให้ความศรัทธาของเราลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป

            แม้ว่าพืชและต้นไม้จะเติบโตต่อเนื่องไปตามธรรมชาติในเวลาผ่านไป เราอาจสังเกตเห็นเพียงเหตุการณ์ที่ประทับใจ เช่น เมื่อมีการออกดอก แต่คนที่มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาของนักกวี หรือผู้มีสายตาที่เฉียบคม จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในแต่ละวัน ๆ ได้

เช่นเดียวกัน ความศรัทธาของเรายังคงเติบโตและลึกซึ้งอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และสม่ำเสมอ วันแล้ววันเล่า ในขณะที่เราเพียรพยายามในการปฏิบัติสวดมนต์เช้าเย็น และทำกิจกรรมของเอสจีไอ  ความเพียรพยายามในสองวิถีแห่งการปฏิบัติและการศึกษาในเอสจีไอ ซึ่งเป็นองค์กรที่ก้าวหน้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลตามคำสอนของพระนิชิเร็นไดโชนินจะทำให้ความศรัทธาลึกซึ้งยิ่ง  ๆ ขึ้นจนสามารถบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิตได้  ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินได้เขียนไว้ว่า “ครามนั้นยิ่งย้อมก็ยิ่งให้สีครามเข้มกว่าตอนที่เป็นใบไม้ สัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้นดุจดังคราม การบำเพ็ญเพียรที่ลึกซึ้งก็ดุจดังสีครามที่เข้มขึ้น”(ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 457)  ด้วยความเพียรพยายามในความศรัทธาในแต่ละวัน ชีวิตของเราก็จะท่วมท้นไปด้วยนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ในแง่รูปธรรมที่ชัดขึ้น การทำให้ความศรัทธาลึกซึ้ง หมายถึงการอธิษฐานที่ลึกซึ้งของเรา การอธิษฐานของเราสะท้อนถึงสภาพชีวิตของเรา ในขณะที่เราปฏิบัติพุทธธรรมอย่างต่อเนื่อง การอธิษฐานของเราจะวิวัฒนาการขึ้น และความเชื่อมั่นจะลึกซึ้งขึ้น”

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ตอนที่ 7)

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่  7  พฤษภาคม  2550

ขอให้เริ่มต้นลงมือกระทำอย่างกล้าหาญ และมีสิ่งใหม่ ๆ

ด้วยความมั่นใจ ซึ่งจะเปิดหนทางใหม่

โดยการสนทนากับผู้อื่นด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์

ขอให้สร้างปราสาทที่มั่นคงแห่งความไว้วางใจ

ในขณะเดียวกัน ให้พัฒนาพื้นฐานของการเผยแผ่ธรรมไพศาลต่อไป

โดยการสร้างคนที่เข้าใจและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเราเป็นจำนวนมาก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  6  พฤษภาคม  2550

                        แด่สมาชิกทั้งหลายผู้ส่งหนังสือพิมพ์เซเคียวและสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ ของสมาคม

โปรดรับคำขอบคุณที่จริงใจที่สุดและอย่างหมดหัวใจที่สุด

ต่อการอุทิศอย่างไม่เห็นแก่ตัว เพื่อสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ

พลังขับดันมุ่งสู่การเผยแผ่ธรรมไพศาล

พวกเราทุกคนสวดไดโมขุอย่างตั้งใจทุก ๆ วัน

เพื่อให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพดี

ปลอดภัยและมีชัยชนะที่สมบูรณ์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  5  พฤษภาคม  2550

                        ยุวชนทั้งหลายของเราเป็นผู้สืบทอดสายเลือดของสมาคมโซคา

และยังเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตด้วยทุกคน

ขอให้ใช้ความเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อสนับสนุนพวกเขาแต่ละคน

ให้สามารถเดินตามรอยเท้าของพ่อแม่ผู้ซึ่งพัฒนาและยึดถือความเที่ยงธรรม

ขอให้ส่งเสริมกำลังใจพวกเขาอย่างจริงใจเพื่อว่าพวกเขาจะสามารถ

สืบทอดบทบาทที่สูงส่งของการสร้างและรักษาความเป็นปึกแผ่น

ที่ยิ่งใหญ่เพื่อสันติภาพจากพวกเรา

(วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันผู้สืบทอด)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  4  พฤษภาคม  2550

                        เส้นทางที่สูงส่งของชีวิตที่เราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันคืออะไร

เราจะอุทิศชีวิตของเราร่วมกันเพื่ออะไรที่เป็นเกียรติยศของชีวิต

ก็คือ การทำให้คำปณิธานที่ยิ่งใหญ่แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลบรรลุผลสำเร็จ

ขอให้พวกเราทั้งหลายจงก้าวหน้าไปบนหนทางที่ยิ่งใหญ่

แห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสองตราบนิจนิรันดร์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  3  พฤษภาคม  2550

                        พุทธธรรมนั้น แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องชัยชนะและความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับพวกเราที่สามารถเฉลิมฉลองวันอันรุ่งโรจน์

3 พฤษภาคม (วันแห่งสมาคมโซคา) ด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั่วโลกมอบความไว้วางใจให้กับเอสจีไอมากยิ่ง ๆ ขึ้น

และยกย่องให้การชมเชยต่อความเพียรพยายามและความสำเร็จของพวกเรา

บัดนี้ ขอให้มุ่งสู่ยุคสมัยใหม่แห่งความหวังและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  2  พฤษภาคม  2550

                        ชีวิตคือการท้าทายและต่อสู้กับตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อน

ไม่ก้าวหน้าก็คือถอยหลัง

จงลงมือกระทำเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

ทำต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงที่สุด

ในทุก ๆ การท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  1  พฤษภาคม  2550

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“จงศรัทธาให้เข้มแข็งทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน”

การศรัทธาและการปฏิบัติของเราต้องก้าวหน้าอยู่เสมอ

นี่คือวิธีไปสู่ชัยชนะ

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่  1  พฤษภาคม  2550

                        ด้วยการกระทำอย่างดี

และแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมต่าง ๆ นั้น

เราจะสามารถดำเนินชีวิตบนวิถีทางแห่งชีวิตที่สูงสุด

ขอให้เริ่มต้นลงมือกระทำ

อย่างสนุกสนานและอุตสาหพยายาม

ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของเรา

            ด้วยความมั่นใจ ภาคภูมิใจ และความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอน

จุดมุ่งหมายของเรา เป้าหมายของเรา ก็คือ ชัยชนะ

 

 

กลับหน้าแรก