กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2550

อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติของเรา

ก็คือ การที่พวกเราแสวงหารุ่นพี่ที่ดีในด้านศรัทธา

ผู้ซึ่งเราสามารถขอคำปรึกษาได้ทุกเรื่อง

เพื่อนดีหรือกัลยาณมิตรเป็น

พลังขับดันของการเจริญและพัฒนาของเรา

แท้จริงแล้ว เพื่อนดีเป็นทรัพย์สมบัติของชีวิตที่ไม่อาจวัดค่าได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2550

จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก

ด้วยการใช้พลังของความรู้และสติปัญญาที่ดี

จงเปิดยุคสมัยแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

ด้วยการปฏิบัติปรัชญาที่เป็นสากล

และนำสติปัญญาที่ไม่มีขอบเขตจำกัดออกมาใช้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550

“ยิ่งความศรัทธาของเราเข้มแข็ง ก็ยิ่งได้รับการปกป้องจากเทวดา”

จงทุ่มเทความเพียรพยายามทุกอย่าง เพื่อว่า

สมาชิกฝ่ายสตรีทั้งหมดสามารถกลับบ้านได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

(หลังการประชุม หรือกิจกรรม โดยเฉพาะตอนกลางคืน)

การป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในตัวของมันเองคือชัยชนะ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2550

เป็นสิ่งสำคัญมากที่ยุวชนจะต้องเพียรพยายามอย่างหนัก

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกลักษณะในฐานะมนุษย์

โดยการก่อตั้งความเชื่อมั่นที่ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้

ท่านจะกลายเป็น “ประชาชนธรรมดาผู้สูงส่ง”

จงท้าทายตนเองให้บรรลุ “ความเป็นเลิศระดับโลก” ในทุกความเพียรพยายาม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2550

ครึ่งปีหลังได้เริ่มขึ้นแล้ว

ขอให้เปิดม่านประวัติศาสตร์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่

กล่าวกันว่า “คนที่เคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบ”

สิ่งสำคัญคือ เราต้องสามัคคีกันด้วยเจตนารมณ์ของ “ต่างกายใจเดียว”

จงก้าวพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความสนุกสนาน

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 27 สิงหาคม 2550

                        (ในทุกการท้าทายและการต่อสู้)

ความกระตือรือร้นและความจริงใจเป็นเหตุสองประการไปสู่ชัยชนะ

ในขณะที่กลยุทธ์ที่ฉลาดและการรับปากไปแค่นั้นไม่เกิดผลอะไร มีแต่จะพ่ายแพ้ขอให้พวกเราตั้งใจใหม่และกระทำด้วยจิตใจที่สดใหม่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2550

แด่สมาชิกผู้สูงส่งทั้งหลาย

ผู้ซึ่งรับผิดชอบแผนกอนาคต

ขอขอบคุณมากต่อความเพียรพยายามที่ไม่หยุดหย่อนของท่าน

ในการดูแลสมาชิกรุ่นเยาว์ที่มีค่าของเอสจีไอ

ด้วยความกระตือรือร้น จริงใจ และเอาใจใส่ดูแลอย่างหมดหัวใจ

ซึ่งจะจับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับยุวชนแต่ละคน

พวกเรารอคอยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของท่าน

เพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จของเอสจีไอ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2550

เวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสสำหรับพวกเรามาถึงแล้ว

ให้ยึดถือความรู้สึกที่เข้มแข็งของความรับผิดชอบและความกล้าหาญ

จงทำอย่างดีที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ซึ่งก็คือการแสดงความจริงใจที่สุด

และการดูแลเอาใจใส่อย่างซื่อสัตย์และคิดถึงคนอื่น

ซึ่งจะสามารถทำให้ทุกคนมีความมั่นใจและเชื่อมั่น

และก้าวหน้าต่อไปพร้อมกันด้วยแรงเหวี่ยงที่ยิ่งใหญ่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2550

การปฏิวัติมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ของคนหนุ่มเพียงแค่คนเดียว

มีศักยภาพที่ไม่มีขอบเขตและไม่อาจวัดได้

ข้าพเจ้ามีความหวังอย่างจริงใจที่ยุวชนแต่ละคน

จงดำเนินชีวิตที่สร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ

ด้วยความตั้งใจที่จะเดินไปตามเส้นที่ถูกต้องของ

“อาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง”

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2550

จงอย่าลืมผู้ที่แผ้วทางเปิดให้เราเดินตาม

ผู้ซึ่งกรุณายื่นความช่วยเหลือและสนับสนุนเมื่อเรามีความจำเป็น

และผู้ที่ทำงานหนักอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อทุกคนอยู่เบื้องหลัง

จงใช้ทุกโอกาสให้การยกย่องด้วยความจริงใจต่อความเพียรพยายามของพวกเขา

และขอบคุณต่อการอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวของเขา

จงอย่าลืมบุญคุณของผู้อื่นที่มีต่อเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2550

“ไม่มีคำอธิษฐานใดที่ไม่ได้รับคำตอบ”

ลำดับแรก จงสวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้นและตั้งใจ

แล้วนำคำอธิษฐานทั้งหมดมาลงมือกระทำ

นี่คือหลักพื้นฐานเพื่อชัยชนะและความสำเร็จ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2550

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “(ดังที่อาตมาได้เคยพูดมาก่อน)

จงมีความระมัดระวังให้มากกว่าแต่ก่อนเป็นหลายล้านเท่า

การไม่ระมัดระวังหรือมั่นใจมากเกินไปเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของเรา

จงแน่ใจว่าได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องความปลอดภัย

จงระมัดระวังทุกกรณีเท่าที่จะทำได้

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องราวใด ๆ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2550

ขอให้พวกเราแสดงความเคารพจากใจจริงและขอบคุณด้วยความจริงใจที่สุด

แด่สมาชิกผู้ซึ่งรับผิดชอบในการส่งเสริม

หนังสือพิมพ์เซเคียวและสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของเอสจีไอ

(รวมทั้งผู้ที่เพียรพยายามอยู่เบื้องหลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทุก ๆ เดือน)

พวกเรารู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อการกระทำที่สูงส่งของท่าน

ในการบรรลุภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่

ขอให้พวกเราดำเนินตามตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่นี้

ด้วยความกล้าหาญและอุตสาหพยายามเช่นเดียวกันนี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2550

ด้วยความอุตสาหะพากเพียรของเรา

ทำให้เราสามารถบรรลุความสำเร็จและความรุ่งโรจน์

ไม่ว่าขณะนี้เราจะอยู่ในสภาพการณ์อะไร

ผู้ที่ยืนหยัดก้าวหน้าไปสู่

เป้าหมายและความฝันอย่างไม่ยอมแพ้

จะต้องเป็นผู้ที่มีชัยชนะอย่างแท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2550

แท้จริงแล้ว การตอบแทนบุญคุณ

ก็คือพุทธมรรค และ

มรรคที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์

ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องการตอบแทนบุญคุณ

ก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์

ด้วยความรู้สึกขอบคุณที่ลึกซึ้ง

ขอให้ทุกท่านจงก้าวไปบนมรรคที่ถูกต้องของชีวิต

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2550

สิ่งสำคัญคือ ผู้นำของเราจะต้องพูด

อย่างกระตือรือร้น ซึ่งจะประทับใจต่อประชาชน

จงเข้าร่วมอยู่ท่ามกลางประชาชนอย่างร่าเริง

และเข้าร่วมสนทนากับผู้อื่นอย่างเปิดใจและเป็นมิตร

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2550

แด่วีรบุรุษและวีรสตรีไร้มงกุฎผู้สูงส่งทั้งหลาย

ผู้ซึ่งส่งหนังสือพิมพ์เซเคียวและสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของเอสจีไอ

พวกเราขอพนมมือด้วยความเคารพและขอบคุณ

ต่อเหงื่อทุกหยดและการอุทิศตนของทุกท่าน

ในท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนี้

โปรดจงอยู่อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดีที่สุด และมีอายุยืนยาว

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2550

เป็นเพราะการตัดสินใจที่แน่วแน่เด็ดขาด

ที่อยู่บนพื้นฐานของคำสอนที่ถูกต้อง (ธรรมมหัศจรรย์)

และก้าวหน้าพร้อมไปกับเอสจีไอตลอดชั่วชีวิต

จึงจะสามารถทำให้เราปฏิวัติมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2550

เพราะความสุขของสมาชิกอันเป็นที่รักของเราเท่านั้น

เราจึงจะสามารถพบกับความสุขที่แท้จริงของเรา

จงดำเนินชีวิตที่สูงส่งด้วยการอุทิศตัวเรา

เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข

ขอให้พวกเรามีชีวิตที่เยาว์วัยด้วยการทำให้ปณิธาน

ที่เราได้ตั้งไว้ (เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล) ให้สำเร็จ

และขอให้พวกเราตั้งใจก้าวหน้าไปด้วยกัน

บนเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของ “อาจารย์กับศิษย์”

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2550

ยิ่งเราส่งเสริมหนังสือพิมพ์เซเคียวหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของเอสจีไอ

ก็จะยิ่งมีคนจำนวนมากที่พวกเราสามารถจะช่วยให้เขาสร้างความสัมพันธ์

กับพุทธธรรม และมอบความหวังที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เขา

จงทุ่มเทความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อขยายและส่งเสริมสิ่งพิมพ์ของเอสจีไอ

ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งพิมพ์ด้านวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ และความเที่ยงธรรม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2550

สุภาษิตที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า

“หนึ่งเป็นมารดาของหมื่น”

ใจเดียวที่กระตือรือร้นของแต่ละคน

จะสามารถมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้คนจำนวนหลายหมื่นได้

นี่คือเหตุผลสำคัญที่พวกเราแต่ละคนต้องเข้มแข็งและมีความตั้งใจ

นั่นคือเหตุผลสำคัญที่พวกเราต้องยกย่องบุคคลแต่ละคนด้วยความเคารพที่ลึกซึ้ง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2550

เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิต

ใช้ปัญญาทั้งหมดและสามัญสำนึกที่ดี

จงเพียรพยายามทุกอย่างเท่าที่จะทำได้

เพื่อว่าเราจะสามารถมีสุขภาพดีในฤดูร้อนนี้

และยังมีเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทักทายกับผู้สูงอายุด้วยความเป็นห่วง

และเตือนให้ท่านดูแลตัวเองให้ดี

ข้าพเจ้าเฝ้าอธิษฐานขอให้ทุกคนในครอบครัวของเอสจีไอมีสุขภาพแข็งแรง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2550

แด่ยุวชน

พวกเราขอมอบภาระหน้าที่ในการทำให้เอสจีไอ

ไปสู่การพัฒนาในช่วงต่อไป (เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล)

ให้ก้าวหน้าต่อเนื่องตรงไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องของ

“อาจารย์กับศิษย์” จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

จงรวบรวมความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่

โปรดจงดำเนินชีวิตไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จอย่างดีที่สุด

ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2550

การสนทนาแผ้วทางไปสู่สันติภาพนิรันดร์

มิตรภาพเป็นพลัง

ที่จะมีอิทธิพลต่อยุคสมัย

ความเป็นปึกแผ่นของเอสจีไอจะเสริมสร้างความหวังให้เกิดขึ้นได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2550

(จงจำคำพูดของพระนิชิเร็นไดโชนินไว้)

“จงมีความศรัทธาที่เข้มแข็งขึ้น

ทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน”

ผู้ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน

โดยอยู่ข้างความเที่ยงธรรมและความจริงจะมีชัยชนะ

จงประดับแต่ละวันด้วยบทละครแห่งชีวิต

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2550

                        จงกระตุ้นจิตใจของยุวชน

ด้วยปรัชญาแห่งความสุข

เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างกล้าหาญ

จงเสริมสร้างรุ่นน้องที่มีค่าของเรา

ให้เป็นบุคคลผู้มีความสามารถ

ผู้ซึ่งมีความสามารถเหนือกว่าตัวเราเอง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2550

                        สันติภาพ

เป็นเรื่องที่เราต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้มา

จงอย่าเสียดายคำพูดที่จะเอ่ยย้ำ

ถึงความสำคัญของการเคารพศักดิ์ศรีของชีวิต

ขอให้เรา

ออกไปสู่โลกร่วมกัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2550

                        จงทำให้ฤดูร้อนนี้

เป็นหนึ่งในการปฏิวัติมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่

จงก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว

มุ่งสู่การพัฒนาตนเอง

จงใช้โอกาสนี้เพื่อก้าวหน้า

อย่างมีจุดมุ่งหมายและร่าเริง

และทำตามความสามารถอย่างเต็มที่ที่สุด

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2550

                        เส้นทางของการเผยแผ่ธรรมไพศาลนั้นยาว

ขอให้มีความหวัง มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ และมองการณ์ไกล

เพื่อความมั่นคงของชัยชนะต่อไปของเรา

สูตรเพื่อชัยชนะและความสำเร็จนิรันดร์

ก็คือ ให้ถือว่าช่วงขณะปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เป็นโอกาสที่ดีที่สุด

ที่จะสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งดั่งหิน เพื่อการต่อสู้ครั้งต่อไป

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2550

                        เส้นทางของการเผยแผ่ธรรมไพศาลนั้นยาวไกล

ขอให้มีความหวัง มีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ และมองการณ์ไกล

เพื่อความมั่นคงของชัยชนะต่อไปของเรา

สูตรเพื่อชัยชนะและความสำเร็จนิรันดร์

ก็คือ ให้ถือว่าช่วงขณะปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เป็นโอกาสที่ดีที่สุด

ที่จะสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งดุจหินเพื่อการต่อสู้ครั้งต่อไป

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2550

                        ความตั้งใจที่สดใหม่ของเรานั่นเอง

จะสร้างยุคใหม่ขึ้นมา

ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดี และปลอดภัยในฤดูร้อน

โดยปราศจากอุบัติเหตุทุกชนิด

จงทำให้เป็นฤดูร้อนที่ยิ่งใหญ่

เพื่อความก้าวหน้าและชัยชนะของเรา

 

 

กลับหน้าแรก