กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 30 กันยายน 2550

ความตั้งใจที่เข้มแข็ง ที่จะไม่ยอมแพ้ เป็นพื้นฐานของการท้าทายทุกสิ่ง

ด้วยการมีความหวังอยู่เสมอ

ขอให้เพียรพยายามทุกอย่างเพื่อหาวิธีทำให้ประสบความสำเร็จ

ด้วยความอดทน มั่นใจ และไม่ยอมแพ้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 29 กันยายน 2550

                        คนกระตือรือร้นเพียงคนเดียว

จะมีพลังเหนือกว่าคนหมื่นคน

ขอให้พวกเราพยายามก่อตั้งความเป็นปึกแผ่นของบุคคลที่มีความสามารถ

อย่างมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ และไม่มีอะไรทำลายได้ขึ้นมาอย่างแท้จริง

ในชุมชนท้องถิ่น และสังคมของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 28 กันยายน 2550

                        ในยุคใหม่นี้

เราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายครั้งแล้วครั้งเล่า

ด้วยการทำความตั้งใจให้เข้มแข็งว่า

เราจะต้องมีชัยชนะอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม

จงลงมือกระทำอย่างเป็นรูปธรรมในทุกสถานการณ์

ชัยชนะของเราขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการกระทำ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 27 กันยายน 2550

                        ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราแสวงหา

ก็คือการมีชัยชนะต่อความอ่อนแอของตนเอง

จงท้าทายกับตัวเราเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น

โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การสวดไดโมขุ

อย่างจริงใจ อย่างกระตือรือร้น และอย่างตั้งใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

มุ่งสู่การทำสถิติใหม่ในความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล

และในชีวิตส่วนตัวของเราเอง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 26 กันยายน 2550

                        แด่ผู้นำทั้งหลาย

โปรดจงพยายามทำอย่างสุดความสามารถในทุกความเพียรพยายาม

ด้วยจิตใจที่ปีติยินดีและเร่าร้อน

เพื่อว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจและความกล้าหาญ

จิตใจที่ปีติยินดีและเร่าร้อนเช่นนี้

เป็นพลังขับดันเพื่อความสำเร็จของการพัฒนาของพวกเราอย่างแท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 25กันยายน 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“วิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุพุทธภาวะคือ

การได้พบกับกัลยาณมิตร”

ขอให้เรามีกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง

เพื่อว่าเราจะสามารถเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตได้อย่างแน่นอน

เอสจีไอเป็นที่ชุมนุมของกัลยาณมิตรอย่างแท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 24 กันยายน 2550

                        จงดำเนินชีวิตด้วยการยึดถือและปฏิบัติธรรมมหัศจรรย์

จงก้าวหน้าต่อไปพร้อมกับเอสจีไอเสมอ

จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ด้วยการดำเนินชีวิตเช่นนี้

เราจะสามารถพบกับความปีติยินดีที่แท้จริงของความสุข

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 23 กันยายน 2550

                        หัวใจสำคัญที่สุดของเอสจีไอ ก็คือ ประชาชน

หมายความว่า เป็นเรื่องสำคัญมาก

ที่เราจะต้องปกป้องสมาชิกของเราอย่างหมดหัวใจ

“ด้วยการแสดงความเคารพ ดุจเดียวกับที่กระทำต่อพระพุทธ”

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 22 กันยายน 2550

                        “ เมื่อ (ราชสีห์) คำราม  ลูกนับร้อยจะบังเกิดความกล้าหาญ”

จงพูดออกมาอย่างมีพลังและเชื่อมั่น

แด่ยุวชนทั้งหลายของพวกเรา

โปรดจงเติมความกล้าหาญให้แก่ทุกคน

และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขามีความหวัง

ด้วยเสียงที่กล้าหาญ ดังเสียงคำรามของราชสีห์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 21 กันยายน 2550

                        พุทธธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับชัยชนะ

ที่ซึ่งท่านอยู่ในขณะนี้

ขอให้บรรลุเรื่องที่ยิ่งใหญ่

(เป็นข้อพิสูจน์ในความศรัทธาของเรา)

นี่คือวิธีดำเนินชีวิตอย่างประสบความสำเร็จ

และนี่คือความหมายของการดำเนินชีวิตอย่างสร้างคุณค่า

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 20 กันยายน 2550

                        ข้าพเจ้าจะอยู่ที่แนวหน้า

และทำอย่างดีที่สุดอยู่เสมอ

นี่คือเจตนารมณ์ และความตั้งใจของยุวชนของเราอย่างแท้จริง

ยุวชน

จงเริ่มต้นสร้างและพัฒนาเวทีเพื่อการบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ด้วยความเพียรพยายามอย่างหมดหัวใจและต่อสู้อย่างกระตือรือร้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 19 กันยายน 2550

                        จงยืนหยัดเพื่อความจริงและความเที่ยงธรรม

แล้วพลังขับดันเพื่อความก้าวหน้าจะเพิ่มเป็นสองเท่า

และจงดึงความกล้าหาญออกมา

แล้วพลังขับดันไปสู่ชัยชนะจะเพิ่มเป็นร้อยเท่า

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 18 กันยายน 2550

                        นี่คือช่วงเวลาของยุคสมัยใหม่

เป็นช่วงเวลาของคนที่มีความสามารถรุ่นใหม่

ที่จะลงมือริเริ่ม (ในทุกสถานที่ที่พวกเขาอยู่)

โดยใช้ความสามารถและพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของตน

ขอให้ทุกคนเพียรพยายาม

ด้วยความมั่นใจและกล้าหาญ

เพื่อเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในท้องถิ่นและสังคมของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 17 กันยายน 2550

                        จงทุ่มเทอย่างดีที่สุดในทุกความเพียรพยายามที่เรารับผิดชอบ

เพื่อว่าเราจะสามารถพบกับความรู้สึกที่เต็มปี่ยมอย่างแท้จริงในแต่ละวัน

จงเข้าร่วมสนทนากับผู้อื่นอย่างกล้าหาญ

และจงก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างสนุกสนานร่าเริง

ชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงก่อตั้งขึ้นจาก

ความเพียรพยายามและการอุทิศที่เราทำในกิจกรรมของเอสจีไอ

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 17 กันยายน 2550

                        ด้วยเสียงที่เอาใจใส่อย่างอบอุ่นของเรา

ด้วยเสียงส่งเสริมกำลังใจของเรา

และด้วยเสียงที่อาจหาญของเรา

ขอให้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริง

ด้วยท่าทีที่จริงใจ กระตือรือร้น และตั้งใจของผู้นำ

จะทำให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของทุกคนเติบโตขึ้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 16 กันยายน 2550

                        ไม่ว่าเราจะท้าทายกับเรื่องอะไร

ขอให้สวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้นและจริงจัง

จนกระทั่งทุกสิ่งแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์

จงพูดออกมาอย่าได้ลังเลเพื่อความเที่ยงธรรม

ผู้ที่ยังคงดำเนินไปตามเส้นทางที่เลือกไว้แล้วในชีวิต

โดยไม่ยอมแพ้ แม้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

คือผู้มีชัยชนะที่แท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 15 กันยายน 2550

                        ขอให้มีชัยชนะและความสำเร็จ

ด้วยการมีความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอน

มีปัญญาและความกล้าหาญไม่จำกัด

อดทนและอุตสาหพยายาม

พื้นฐานที่สุดของการบรรลุชัยชนะ

ก็คือการสวดไดโมขุอย่างตั้งใจของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 14 กันยายน 2550

                        สิ่งสำคัญสำหรับสมาชิกฝ่ายยุวชนหญิง

คือการอุทิศตนในการศึกษาพุทธธรรมให้มากเท่าที่จะสามารถทำได้

สองวิถีแห่งการปฏิบัติและการศึกษา

เป็นหนทางที่แน่นอนไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิต

และนำไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะและประสบความสำเร็จในสังคม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 13 กันยายน 2550

                        จงทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่าง

ได้รับความดีอกดีใจเหลือไว้หลังเข้าร่วม

จงมอบคำพูดส่งเสริมกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อว่า

ประชาชนจะสามารถพบกับความรู้สึกเต็มอิ่ม และพึงพอใจ

นี่คือสาระสำคัญของพุทธธรรม

จงทำอย่างดีที่สุดเพื่อแสดงความจริงใจอย่างหมดหัวใจของเรา

และใช้ปัญญาทั้งหมดของเราทำงานสำคัญให้สำเร็จ

ผู้นำคือผู้ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกดีใจ ภาระหน้าที่ของผู้นำคือ ส่งเสริมกำลังใจประชาชน และยกระดับจิตใจของเขา “การทำให้จิตใจของเหล่าผู้ชุมนุมมีความปีติยินดี” หมายถึง พระศากยมุนีพุทธทำให้ประชาชนปีติยินดีและเอาชนะใจของเขาด้วยวิธีใช้คำพูดที่อ่อนโยนสุภาพอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่ผู้นำแสดงออกถึงความขอบคุณต่อความเพียรพยายามของทุกคน จงทำให้ทุกคนสดชื่นขึ้น และสบายใจ ขับไล่ความสงสัยและปลุกเร้าความหวังและความตั้งใจ นี่คือการต่อสู้ของผู้นำ ผู้ที่กดดันหรือขับไล่ให้เขาจนมุมนั้น ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำ ถือเป็นการหันหลังต่อข้อความนี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 12 กันยายน 2550

                        จงพยายามให้โดดเด่นในบางเรื่อง

จงท้าทายให้กลายเป็นอันดับหนึ่งในบางเรื่อง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราที่ต้องการจะบรรลุผลสำเร็จในบางเรื่อง

จงทำอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในหนึ่งชั่วชีวิตของเรา

ให้บรรลุผลสำเร็จในบางเรื่องที่มีความโดดเด่นอย่างแท้จริง

(ซึ่งมีเฉพาะตัวเราเองที่ทำได้)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 11 กันยายน 2550

                        จงก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างสนุกสนาน

พร้อมกับขับร้องเพลงแห่งชัยชนะ

ขับร้องอย่างสดใสและร่าเริง

จงร่วมกันเพียรพยายามเพื่อสร้าง

ปราสาทที่มหัศจรรย์แห่งบุคคลผู้มีความสามารถ

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 11 กันยายน 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“เราจะเยาว์วัยยิ่งขึ้น .........”

จงก้าวหน้าต่อไปชั่วนิรันดร์

จงเข้าร่วมสนทนากับผู้อื่น

จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

และจงทุ่มเทความเพียรพยายามทุกอย่างในการจัดประชุมสนทนาธรรม

ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความเร่าร้อนของยุวชนและความหวัง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 9 กันยายน 2550

                        ไม่มีอะไรเหนือกว่าความจริงใจ

ไม่มีอะไรเข้มแข็งกว่าความกล้าหาญ

ขอให้ทุกคนแสดงบทละครของพวกเราแต่ละคนด้วยจุดเด่นของเราอย่างเต็มที่

ด้วยความสนุกสนาน มั่นใจและเร่าร้อน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 8 กันยายน 2550

                        ทุกคนต้องมีชัยชนะ

ทุกคนต้องมีความสุข

นี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมไพศาล

หมายความว่า เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะต้องเพียรพยายามทุกอย่าง

เพื่อให้มีการดำเนินชีวิตอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริง ซึ่งเต็มไปด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยม

จงทำทุกอย่างเพื่อให้มีความปลอดภัยและไม่ให้มีอุบัติเหตุเลย

ด้วยการสวดไดโมขุอย่างตั้งใจและกระตือรือร้นที่สุด

ขอให้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันและทุก ๆ วันด้วยชัยชนะ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 7 กันยายน 2550

                        แด่สมาชิกผู้สูงส่งที่สุด

ผู้ซึ่งส่งหนังสือพิมพ์เซเคียว และสิ่งพิมพ์ของเอสจีไอทั้งหมด

และผู้ที่ต่อสู้อย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลในสถานที่ต่าง ๆ

จงทำทุกอย่างเพื่อให้มีความปลอดภัยและไม่ให้มีอุบัติเหตุเลย

ด้วยการสวดไดโมขุอย่างตั้งใจและกระตือรือร้นที่สุด

ขอให้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันและทุก ๆ วันด้วยชัยชนะ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 6 กันยายน 2550

                        พุทธธรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ในการสร้างความสุขเพื่อตนเองและผู้อื่น

ด้วยความเมตตากรุณาที่จริงใจและดูแลช่วยเหลือผู้อื่น

จะทำให้เราสามารถมีชีวิตที่เข้มแข็งหรือก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 5 กันยายน 2550

                        ขอต้อนรับผู้นำยุวชนแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลผู้สูงส่ง

ด้วยความอบอุ่นและจริงใจที่สุด

พุทธธรรมแห่งดวงอาทิตย์กำลังฉายส่องอย่างเจิดจ้า(ทั่วทั้งโลก)

ขอให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยเจตนารมณ์เดียวกัน

อย่างกล้าหาญและอุตสาหพยายาม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 4 กันยายน 2550

                        จงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นและกล้าหาญ

แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้

เราสามารถ “เปลี่ยนพิษเป็นยา” ด้วยการปฏิบัติธรรมมหัศจรรย์

การสวดไดโมขุก็คือความหวัง

ในเวลาเดียวกันก็คือการเบิกรุ่งอรุณในชีวิตของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 3 กันยายน 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

ท่านควรจะพูดคุยกันอยู่เสมอ

การสื่อสารที่ดีและความสามัคคีที่สมบูรณ์ของเรา

เป็นกุญแจสำคัญไปสู่การก้าวหน้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

การประชุมวางแผนเป็นบ่อเกิดสำคัญของการบรรลุชัยชนะของพวกเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 2 กันยายน 2550

                        พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ถ้าปราศจากการปฏิบัติและการศึกษาแล้ว พุทธธรรมก็ไม่สามารถมีอยู่ได้”

จงทำให้พื้นฐานของการศรัทธาและการปฏิบัติ

อยู่บนธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน

ขอให้ก้าวหน้าไปบนหนทางที่แน่นอนที่สุด เพื่อก่อตั้งความสุขที่แท้จริง

และอุทิศตัวเราเองเพื่อเสริมสร้างยุวชนที่มีความสามารถยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 1 กันยายน 2550

                        คำขวัญของพวกเราคือ “ชัยชนะ”

จงเริ่มออกเดินทางใหม่ ด้วยความสามัคคีที่สมบูรณ์

ของเจตนารมณ์แห่ง “ต่างกายใจเดียว”

อย่างสนุกสนานและเร่าร้อน

และก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างปีติยินดีด้วยความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่

 

 

กลับหน้าแรก