กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2550

ความตั้งใจภายใน และการเปลี่ยนท่าทีของเราเป็นสิ่งจำเป็น ในการทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลง ทั้งตัวเรา และโลกรอบ ๆ ตัวเรา  จงขยายชีวิตของเราโดยการพัฒนาสภาพชีวิตให้สูงขึ้น “จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ”

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2550

                        การเผยแผ่ธรรมไพศาลบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถ

ด้วยการสนทนาอย่างจริงใจและเชื่อมั่น

ขอให้สนับสนุนสมาชิกแต่ละคน

เพื่อว่าพวกเขาทั้งหมด ไม่มียกเว้น

สามารถก้าวหน้าไปบนหนทางที่ยิ่งใหญ่มุ่งสู่ชัยชนะในชีวิต

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2550

                        ขอให้แสดงการยกย่อง ขอบคุณ และส่งเสริมกำลังใจ

ต่อสมาชิกทั้งหลายผู้ซึ่งอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัว

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเราอยู่เบื้องหลัง

“เช่น ขอขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ”

คำพูดขอบคุณที่จริงใจเช่นนี้ แน่นอนว่า

จะเพิ่มแรงเหวี่ยงที่สดใหม่ต่อการก้าวหน้าของพวกเรา

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 29 ตุลาคม 2550

                        จงมีการสนทนา

และใช้คำพูดชนิดที่ว่า

จะจับจิตจับใจประชาชนอย่างแท้จริง

ด้วยการพูดที่มีเสียงสดใสและสร้างแรงบันดาลใจ

โดยการสวดโมขุอย่างตั้งใจที่ลึกซึ้ง

และรอบคอบ ระมัดระวัง และเอาใจใส่ต่อผู้อื่น

จงช่วยให้คนจำนวนมากเท่าที่จะทำได้ ให้มีความเข้าใจ

และประทับใจกับการเคลื่อนไหวของพวกเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2550

ผลที่จะปรากฏขึ้นในอนาคต

อยู่ที่เหตุที่สร้างในปัจจุบัน

แด่ยุวชนผู้สูงส่งทั้งหลาย

จงร่วมกันด้วยความกล้าหาญ

อนาคตของเอสจีไอขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2550

                        ในทุกการสนทนา

สิ่งสำคัญคือ เราต้องพูดอย่างกล้าหาญและจริงใจ

ด้วยการเสนอความคิดของเราอย่างอุตสาหพยายามและกระตือรือร้น

จงทำให้ประชาชนเกิดแรงดลใจให้มีจิตใจแห่งความเที่ยงธรรม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2550

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จ

ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามอย่างหมดหัวใจ และความตั้งใจของเรา

จงทำอย่างดีที่สุด เพื่อให้เราสามารถพัฒนา

            มิตรภาพและสายสัมพันธ์แห่งการสนับสนุน

กับทุกคนที่เราพบปะ

ด้วยการใช้คำพูดที่จริงใจและจากใจ

จงพยายามจับจิตใจของประชาชน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2550

จงช่วยกันพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถรุ่นใหม่

จงให้การสนับสนุนอย่างจริงใจ กระตือรือร้น และอดทน

เพื่อความสำเร็จของอนาคตของเรา

            จงสร้างความเป็นปึกแผ่นที่ยิ่งใหญ่เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

โดยมีบุคคลที่มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่รุ่นใหม่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2550

จงใช้สติปัญญาของเราทั้งหมด

เพื่อช่วยให้สมาชิกแต่ละคนของเรามีความสุข

ความเมตตาของเราต่อผู้อื่น

            จะทำให้ปัญญาที่ไม่จำกัดปรากฏออกมาได้อย่างแน่นอน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2550

สิ่งสำคัญคือการชี้นำด้านศรัทธาของเรา ต้องชัดเจนและเป็นรูปธรรม

            ประสบการณ์ส่วนตัวของเรานั้น

แท้จริงแล้วสามารถโน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจ

            ได้มากกว่าทฤษฎีนับร้อย

            จงทำอย่างดีที่สุดเพื่อชี้นำสมาชิกของเรา

            เพื่อให้พวกเขามีความเชื่อมั่นและกล้าหาญ

คำชี้นำในความศรัทธาเป็นพื้นฐานของสมาคมโซคา ซึ่งแตกต่างจากการสอน ซึ่งหมายถึงการให้สิ่งที่เราเรียนรู้มาให้กับผู้อื่น การชี้นำหมายถึง การชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่จะก้าวไป แล้วร่วมกับสมาชิกเคลื่อนไปตามเส้นทางนั้น

(ปฏิวัติชีวิตมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 1 ตอนผู้บุกเบิก หน้า 284)        

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2550

                        ตำบลของเรา

เป็นพลังขับดันที่สำคัญที่สุดสำหรับชัยชนะของเรา

            จงแลกเปลี่ยนความตั้งใจและความปีติยินดีซึ่งกันและกัน

            ขณะนี้ จงสู่วันก่อตั้งสมาคมโซคา

            จงก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

            และขอให้เราทุกคนเป็นแชมเปี้ยนแห่งความสุข

           

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 22 ตุลาคม 2550

การสอบธรรมของเรา ทุกอย่างจะช่วยให้เรา

ก่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการพัฒนาของบุคคลที่มีความสามารถ

ความปีติยินดีที่เราได้รับจากการปฏิบัติและการศึกษา

แน่นอนว่า จะสร้างแรงเหวี่ยงที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จ

จงแกะสลักธรรมนิพนธ์ทุกเรื่องของพระนิชิเร็นไดโชนินไว้ในจิตใจของเรา

(ในปี 2007 มีการสอบธรรม จัดใน 40 ประเทศ รวม 135,000 คน)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2550

                        มีกระแสของการสนทนาแพร่กระจาย

            อย่างกว้างขวางทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก

            ขอให้มีความสำเร็จในการสนทนากับผู้อื่น

            ด้วยการรวบรวมความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่

            และแสดงความจริงใจของเราออกมาอย่างเต็มที่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2550

                        ประชาชนจะมีความสุขที่มาชุมนุมกัน

            ในที่ซึ่งมีบรรยากาศที่สนุกสนานและสดใส

            จงมอบความกล้าหาญและความหวังให้แก่ผู้อื่น

            จงฉายส่องอย่างสดใสและมีชัยดั่งดวงอาทิตย์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2550

ทุกตำแหน่งในเอสจีไอคือความรับผิดชอบ

เพื่อให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลบรรลุผลสำเร็จ

สิ่งสำคัญคือ ผู้นำของเราจะต้องมีความริเริ่ม

อยู่ในแนวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา

สมาชิกของเราจะเกิดแรงบันดาลใจ และแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่

จากความพยายามที่กระตือรือร้น

และความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุภาระหน้าที่ของเรา

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2550

ชีวิตคือการต่อสู้ไปสู่ชัยชนะหรือแพ้

แท้จริงแล้ว เป็นการท้าทายที่ต่อเนื่อง

จงก้าวหน้าต่อไปอย่าได้หยุด

จงท้าทายตัวเราต่อไป

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น

นี่คือปัญญาและเจตนารมณ์ที่นำเราไปสู่ชัยชนะ

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2550

พุทธธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

หลักธรรมแห่ง “หนึ่งขณะจิตสามพัน”

ด้วยความตั้งใจที่เข้มแข็ง

บนพื้นฐานของความศรัทธาในธรรมมหัศจรรย์อย่างหมดหัวใจ

จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนตัวเราเอง

และโลกของเราให้ดีขึ้นได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2550

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ถ้าปราศจากการปฏิบัติและการศึกษาก็ไม่มีพุทธธรรม”

แด่ทุกท่านผู้ซึ่งท้าทายกับการเข้าสอบการศึกษาพุทธธรรม

ซึ่งเป็นประเพณีของเอสจีไอ

โปรดจงทุ่มเทในการศึกษาอย่างเต็มที่

และแด่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการท้าทายของพวกเขา

จงถือโอกาสนี้เจริญเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา

           

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 15 ตุลาคม 2550

จงมีความจริงใจและใช้คำพูดจากใจของเรา

ความสัมพันธ์ที่ดีสามารถกลายเป็น

การสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่เพื่อประชาชนทั้งหลาย

จงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นให้ประสบผลสำเร็จ

ด้วยวิธีการทูตบนพื้นฐานของมนุษยนิยม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2550

การมีเพื่อนดีเท่ากับการบรรลุพุทธมรรคทั้งหมดแล้ว

ขณะนี้ จงสร้างความเป็นปึกแผ่นที่แข็งแกร่งของเพื่อนดี

และจงก้าวหน้าร่วมกันไปอย่างร่าเริงยินดี

ไปบนหนทางที่ยิ่งใหญ่ของการบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2550

การพบปะกับบางคนเหมือนกับบทละคร

ทุกครั้งที่เราพบใครบางคน

สิ่งสำคัญคือเราต้องแสดงความจริงใจ และความกระตือรือร้น

จงเข้าร่วมสนทนากับผู้อื่นอย่างหมดหัวใจและให้มีการสนทนาที่จับใจผู้คน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2550

จงแผ่ขยายลูกคลื่นแห่งยุคใหม่หนึ่งลูกให้กลายเป็นหมื่นลูกหรือมากกว่า

แท้จริงแล้ว ความกล้าหาญของคนที่มีความตั้งใจหนึ่งคน

จะช่วยให้การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สำเร็จได้

ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ยุวชนทั้งหลายจะต้องยืนหยัดขึ้นมา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2550

แด่เพื่อนเอสจีไอผู้สูงส่งของพวกเรา

ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมของเรา

อย่างไม่เห็นแก่ตัว และเต็มใจอยู่เบื้องหลัง

พวกเราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจที่สุด

และแสดงความเคารพอย่างลึกซึ้งที่สุด

สำหรับความเชื่อในการเผยแผ่ธรรมไพศาลของท่าน

และการอุทิศที่สูงส่งเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกคนก้าวหน้าไปบนหนทางแห่งแชมเปี้ยนด้วยกัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2550

จงให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้าน

การทักทายที่ร่าเริงและเป็นมิตรของเรา

สามารถเปิดประตูแห่งมิตรภาพกับผู้อื่น

ความถูกต้องของพุทธธรรม

แสดงออกมาทางพฤติกรรมของเราในฐานะมนุษย์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2550

การคิดว่า “จะมีบางสิ่งมาทำให้สำเร็จ” นั้น

ในความเป็นจริงแล้ว เป็นการแสดงออกถึงการพึ่งพาผู้อื่น และไร้ความรับผิดชอบ

และการคิดว่า “จะมีบางคนดูแลเรื่องนี้อยู่”

เป็นสัญลักษณ์ของความอวดดีและเชื่อมั่นมากเกินไป

ดังนั้น จงเป็นคนที่มีความตั้งใจที่กระตือรือร้นว่า “ฉันจะทำเอง”

และเป็นผู้ซึ่งเป็นเสาหลักของความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่

โดยมีพื้นฐานบนเจตนารมณ์ของต่างกายใจเดียว

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2550

จงสร้างสายลมที่สดชื่นในกิจกรรมของเรา

ด้วยการมีแนวความคิดหรือหัวข้อใหม่ ๆ

จงจัดการประชุมที่ประทับใจสมาชิกของเราอย่างแท้จริง

เหลือความรู้สึกที่ยินดีไว้ให้กับพวกเขาที่มาร่วม

และสร้างแรงบันดาลใจให้ต่อสู้ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 8 ตุลาคม 2550

เมียวหมายถึงเปิด

ด้วยการสวดไดโมขุอย่างตั้งใจ

และจัดการกับเรื่องท้าทายด้วยความอดทนและอุตสาหพยายาม

จง (เอาชนะสถานการณ์ปัจจุบันของเรา)

และเปิดฉากใหม่ของการก้าวหน้าของเรา

โดยเริ่มต้นจากตำบลที่เราอยู่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2550

ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

ขอให้เราก้าวหน้าอย่างกล้าหาญด้วยความมั่นใจ

จงพยายามมีความอดทน และมีความหวังอยู่เสมอ

และสามัคคีอย่างสมบูรณ์โดยการร่วมมือกับผู้อื่นแต่ละคน

นี่คือกฎพื้นฐานของชัยชนะและความสำเร็จ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2550

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้นำจะต้องริเริ่มด้วยตนเอง

อย่างปีติยินดี กล้าหาญ และร่าเริงอย่างเต็มที่

จากผลดังกล่าว ทำให้สามารถแสดงชัยชนะที่เป็นจริงในชีวิตของเขาเอง

จงช่วยสมาชิกของเราให้มีความสุข

โดยเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตและความปีติยินดีที่ยิ่งใหญ่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2550

เมื่อคนหนุ่มสาวได้รับกำลังใจและการกระตุ้น

(และรู้สึกได้รับการคาดหวังที่ดีจากผู้อื่น)

พวกเขาจะต้องเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างแน่นอน

จงมอบคำส่งเสริมกำลังใจที่อบอุ่นให้แก่พวกเขา

และรับฟังสิ่งที่พวกเขาพูดอย่างจริงใจ

เพื่อว่าพวกเขาจะได้มีแรงบันดาลใจด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2550

สิ่งพิมพ์ทุกอย่างของเอสจีไอ

เป็นพลังขับดันเพื่อความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาลอย่างแท้จริง

แด่สมาชิกผู้สูงส่งของเรา

ผู้ซึ่งเพียรพยายามอย่างไม่เห็นแก่ตัวและไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย

ที่จัดส่ง ส่งเสริมและสนับสนุน

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของเอสจีไอ

จงมีชีวิตที่ประดับประดาด้วยชัยชนะและความรุ่งโรจน์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2550

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ยิ่งเรายกย่องบุญกุศลของสัทธรรมปุณฑริกสูตร

เรายิ่งได้รับบุญกุศลเพิ่มมากขึ้น”

ขอให้พวกเรายกย่องสมาชิกอย่างจริงใจและหมดหัวใจ

ซึ่งพวกเขาเป็นผู้อุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

นี่คือวิธีที่ทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้น

และการเคลื่อนไหวของเราเพิ่มความเร็วขึ้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2550

มุ่งสู่การก่อตั้งยุคสมัยแห่งการสมานฉันท์

จงปูทางแห่งมิตรภาพกับผู้อื่น

และสร้างสะพานแห่งความไว้วางใจระหว่างประชาชน

สันติภาพโลกบรรลุผลสำเร็จได้ก็ด้วยพื้นฐาน

ของความอุตสาหพยายามของการสนทนาตัวต่อตัว

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2550

                        สตรีนั้นเหมือนดวงอาทิตย์

โปรดจงดูแลสุขภาพของตนเอง

เพื่อว่าท่านจะได้มีสุขภาพดี และ

ฉายส่องอย่างสดใสและร่าเริง

จงดำเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างมหัศจรรย์ที่แท้จริง

ด้วยการมีจังหวะชีวิตในแต่ละวันที่ชาญฉลาด

 

วจีประจำสัปดาห์ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2550

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“จงศรัทธาให้เข้มแข็งขึ้น ทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน”

วันนี้ อีกครั้ง

จงก้าวไปสู่ชัยชนะด้วยความกล้าหาญ

จงอยู่ในแนวหน้าของกิจกรรมอย่างกล้าหาญ

 

 

กลับหน้าแรก