กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2550

วันหยุดหนังสือพิมพ์เซเคียว

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2550

วันหยุดของหนังสือพิมพ์เซเคียว

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2550

ขอขอบคุณมากสำหรบงานที่หนักมาก และ

การอุทิศอย่างไม่เห็นแก่ตัวของทุกท่านตลอดปีนี้

และสำหรับการทำให้เกิดความก้าวหน้าที่ชัดเจนเช่นนี้

ขณะนี้ ปีใหม่กำลังจะมาถึง

ขอให้ต่อสู้ร่วมกันเพื่อสร้าง

ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แห่งชัยชนะที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

ด้วยการมีความสามัคคีดุจราชสีห์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2550

แด่สมาชิกแผนกอนาคตที่มีค่ายิ่งทุกท่าน

โปรดจงพยายามทำอย่างดีที่สุด

อย่ายอมแพ้เด็ดขาด

ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น

เพื่อชัยชนะและความสำเร็จของท่านอยู่ตลอดเวลา

ขอให้พวกเราทำอย่างดีที่สุด

เพื่อมอบกำลังใจและการสนับสนุนอย่างหมดหัวใจของเราให้พวกเขา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2550

เราสามารถปฏิวัติชีวิตมนุษย์ของเรา

ด้วยการพบปะกับผู้อื่น

เราสามารถส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ด้วยการเข้าร่วมสนทนากับผู้คน

ความสำคัญยิ่งของการกระทำเหล่านี้

ให้ใช้ปัญญาและความกล้าหาญของเรา

จะช่วยนำพาผู้คนไปสู่ความสุขได้

และเนื่องจากเราทำกิจกรรมดังกล่าวนี้

เราจะได้รับการช่วยเหลือและปกป้องจากเทพธรรมบาล

ซึ่งเป็นพลังปกป้องของจักรวาลอย่างแน่นอน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2550

พุทธธรรมแสดงออกมาที่พฤติกรรมในฐานะมนุษย์

จงเปิดหนทางสู่โลก

ด้วยความจริงใจที่สุดและความอุตสาหพยายามของเรา

ข้าพเจ้าจะก้าวไปบนหนทางนี้ (มนุษยนิยม)

ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะเดินตามรอยของข้าพเจ้า

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2550

จงรักษามิตรภาพที่มีมายาวนานอย่างแท้จริง

พร้อมกับพยายามหาเพื่อนใหม่จำนวนมากด้วย

การแผ่ขยายแวดวงแห่งมิตรภาพกับผู้อื่น

เป็นก้าวแรกที่สำคัญมาก มุ่งไปสู่การก่อตั้งสันติภาพ (ในโลกนี้)

นี่คือเส้นทางที่แน่นอนและยิ่งใหญ่ของการปฏิบัติมนุษยนิยม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2550

ชีวิตคือการต่อสู้ที่ยากลำบากเพื่อชัยชนะหรือพ่ายแพ้

สถานที่ที่เราอยู่ในขณะนี้

เป็นสถานที่ซึ่งเราต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะ

ในสถานที่ทำงาน ในชุมชนท้องถิ่น และทุกที่ที่เราอยู่

จงทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่สุด และได้รับผลแห่งชัยชนะ

เพื่อให้ประชาชนยกย่องและได้รับความภาคภูมิใจ

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 24 ธันวาคม 2550

แด่เพื่อนสมาชิกเอสจีไอของเราทั่วโลก

ข้าพเจ้าขอพนมมือด้วยความขอบคุณและเคารพอย่างจริงใจ

ต่อความเพียรพยายามของท่านทั้งหลาย

ที่อุทิศและต่อสู้อย่างไม่เห็นแก่ตัว

เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

พวกเราเอสจีไอ มีชัยชนะ

ขณะนี้ ด้วยพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมจากสมัยอนาทิกาล

จงเตรียมพร้อมก้าวอย่างยิ่งใหญ่ไปสู่ปีใหม่แห่งชัยชนะที่สมบูรณ์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2550

ขอให้แน่ใจว่า ได้แสดงความขอบคุณ

และมอบคำพูดแห่งกำลังใจที่เอาใจใส่ต่อสมาชิกของเรา

นี่คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจของเพื่อนของเรา

และในขณะเดียวกัน กระตุ้นให้พวกเขาก้าวหน้าต่อไป

“เสียงกระทำงานของพระพุทธ”

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2550

ไชโย แด่สมาชิกกลุ่มไดงักขุโคทั้งหลาย

ผู้ซึ่งต้องทำภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ

ไชโย แด่ความเป็นปึกแผ่นที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำยุวชน

ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง

โปรดจงใช้ชีวิตของวัยยุวชนอันมีค่ายิ่ง

ด้วยความตั้งใจที่เข้มแข็ง

เพื่อประพันธ์บทเพลงที่ยิ่งใหญ่แห่งชัยชนะ

(ไดงักขุโค หมายถึงหลักสูตรช่วงหนึ่งที่ใช้ฝึกฝนการพัฒนาของสมาชิกฝ่ายยุวชนชายและฝ่ายยุวชนหญิง ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสังกัดอยู่ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น กะโยไก โซคาฮัน และเบียะขุเร็น [บัวขาว] ด้วยการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้กับสมาชิกเหล่านี้)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2550

พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเหมือนกับดวงอาทิตย์

ซึ่งจะส่องทะลุความมืดมิด

ไม่ว่าท่านกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ในขณะนี้

เราสามารถเอาชนะมันได้ด้วยการปฏิบัติตาม

หลักพุทธธรรมเรื่อง “เปลี่ยนพิษเป็นยา”

จงท้าทายและเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง

อย่างสร้างสรรค์และมองโลกในแง่ดี

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2550

ขอให้ทุกท่านดำรงชีวิตอยู่บนเจตนารมณ์ของ “อาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง”

อย่างหมดหัวใจและใจเดียว

ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับอุปสรรคชนิดใด

จงกล้าหาญที่จะเอาชนะมัน

ขอให้ทุกท่านต่อสู้ร่วมกันเพื่อสร้างประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะ

ซึ่งจะฉายส่องอย่างรุ่งโรจน์ให้แก่อนุชน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2550

ที่ซึ่งมีคุณความดีที่มองไม่เห็น ที่นั่นจะต้องมีผลบุญที่เห็นชัด

นี่คือกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพุทธธรรม

จงแสดงความขอบคุณอย่างหมดหัวใจอยู่เสมอ

ต่อสมาชิกที่ทำงานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลอยู่เบื้องหลัง

อย่างไม่เห็นแก่ตัวและกระตือรือร้น

แน่นอนว่า บุญกุศลและบุญวาสนาที่สะสมมาจากการอุทิศด้วยความจริงใจเช่นนี้

จะฉายส่องอย่างรุ่งโรจน์และสุกใส

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2550

ปัญญา ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มดี ๆ มีอยู่ในแนวหน้า

ของกิจกรรมของเรา

จงจำไว้ว่า ทุกคนมีความกล้าหาญที่ไม่จำกัด

จงส่งเสริมกำลังใจอย่างจริงใจและหมดหัวใจต่อสมาชิกที่มีค่าของเรา

เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถแสดงพลังความสามารถที่ยิ่งใหญ่ออกมาได้อย่างเต็มที่

*งานของการเสริมสร้างผู้มีความสามารถอยู่ที่การปฏิบัติกับผู้คนด้วยความเคารพและเชื่ออย่างหมดหัวใจในความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในของเขา

การปฏิบัติกับผู้คนอย่างต่ำต้อยกว่า ไม่อาจนำศักยภาพของเขาออกมาได้

ผู้ที่ให้ความเคารพสมาชิกอย่างแท้จริงนั้นยิ่งใหญ่

(จากปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร เล่ม 5)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2550

พุทธธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับชัยชนะหรือพ่ายแพ้

การเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชัยชนะหรือแพ้เช่นเดียวกัน

จงเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อแสดงบทบาทผู้นำของบทละคร

แห่งความจริงและความเที่ยงธรรม

ผู้ที่มีชัยชนะในที่สุด (ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น) นั้น

เป็นผู้ที่สมควรเรียกได้ว่าเป็นผู้มีชัยชนะที่แท้จริง

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 17 ธันวาคม 2550

การพัฒนาผู้มีความสามารถจะสำเร็จได้ก็ด้วย

การพัฒนายุวชนของเราให้สำเร็จ

ด้วยการสวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้น และ

ท้าทายกับเรื่องทุกอย่างด้วยความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่

จงเอาชนะอุปสรรคและหนทางตันทั้งมวล

และเปิดศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่

และก่อตั้งการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ของยุวชนผู้มีความสามารถ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2550

ขอให้ดูแลสถานที่จัดประชุมและทำกิจกรรมเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลเป็นอย่างดี

ขอให้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ

ต่อสมาชิกและครอบครัวของผู้ที่กรุณามอบบ้านของเขา

สถานที่ทุก ๆ แห่งเหมือนกับเป็นประภาคารที่มั่นคงและสะดวกสบาย

ซึ่งส่องแสงให้กับชุมชนท้องถิ่นและผู้คนในนั้น

เหมือนกับปราสาทสมบัติซึ่งเป็นฐานแห่งการพัฒนาและความก้าวหน้าของเรา

ดังนั้น จงทุ่มความเพียรพยายามร่วมกันอย่างเต็มที่

เพื่อให้ปราสาทเหล่านี้ปลอดภัยและดูดี

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2550

อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ

บุคคลที่มีความกระตือรือร้นและความตั้งใจที่ไม่หวั่นไหว

ลุกขึ้นยืนและริเริ่ม

“เราจะต้องมีชัยชนะอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น”

ด้วยการตัดสินใจที่เด็ดขาดเช่นนี้ของผู้นำ

ซึ่งจะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง

ในหมู่ ตำบล และอื่น ๆ เกิดขึ้นได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2550

ขอให้ระมัดระวังอย่าให้เป็นหวัด

สิ่งสำคัญคือ ให้ใช้มาตรการทุกอย่าง

เช่น รักษาความอบอุ่น ล้างมือ บ้วนปาก ฯลฯ

การสวมหน้ากากสุขภาพ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญลำดับแรกสุดคือ การดูแลสุขภาพให้ดี

เพื่อว่าเราจะสามารถแสดงบทละครที่ตื่นเต้นและสดใสได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2550

ขอให้แน่ใจว่าได้แสดงความขอบคุณจากใจจริง

แก่ครอบครัวของสมาชิกเอสจีไอ ผู้ซึ่งยังไม่ได้ปฏิบัติพุทธธรรม

(แต่สนับสนุนสมาชิกและกิจกรรมอยู่เบื้องหลัง)

ขอให้จำไว้อยู่เสมอว่า

เป็นเพราะความเข้าใจที่ดีและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา

เราจึงสามารถมีการพัฒนาเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลสำเร็จได้อย่างแท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2550

จงพยายามก้าวหน้าอยู่เสมอ

นี่คือสิ่งที่การปฏิบัติและการศรัทธาในพุทธธรรมคำนึงถึงเหนือสิ่งอื่นใด

จงก้าวหน้าไปบนหนทางที่ยิ่งใหญ่มุ่งสู่ชัยชนะที่สัมบูรณ์ในชีวิต

ด้วยการมีความตั้งใจที่สดใหม่ในทุก  ๆ วัน

ด้วยการท้าทายกับตัวเราเองให้วันนี้มีการเจริญเติบโตมากกว่าเมื่อวานนี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2550

แด่เพื่อนไร้มงกุฎที่สูงส่งที่สุดของพวกเรา

ผู้ซึ่งส่งหนังสือพิมพ์เซเคียวและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของเอสจีไอ

พวกเราสวดไดโมขุอย่างตั้งใจและจริงใจที่สุด

เพื่อความปลอดภัยของท่าน และไม่ให้มีอุบัติเหตุเด็ดขาด

แท้จริงแล้ว ด้วยการอุทิศอย่างไม่เห็นแก่ตัวและหมดหัวใจของท่าน

ทำให้เราสามารถเริ่มต้นแต่ละวันอย่างมีชัยชนะได้

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 10 ธันวาคม 2550

ขอให้ทำให้แน่ใจว่า การประชุมสนทนาธรรมในเดือนธันวาคม

ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีมีความสนุกสนานและให้คุณค่าแก่ผู้เข้าร่วมอย่างดี

ขอให้แน่ใจว่า ได้ยกย่องชมเชยความเพียรพยายามที่อุทิศตนของสมาชิกผู้ล้ำค่า

และในขณะเดียวกัน ก็ให้แน่ใจว่า ได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อสมาชิก

และบุคคลในครอบครัวของผู้ที่กรุณามอบสถานที่ให้เป็นที่จัดประชุมและทำกิจกรรมตลอดปีนี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2550

สิ่งที่จะเปิดประตูหัวใจของเพื่อนของเราคืออะไร

ก็คือความจริงใจที่สุด

ความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่ไม่หวั่นไหว

และไดโมขุที่ตั้งใจและกล้าหาญของเรานั่นเอง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2550

ในระหว่างเดือนธันวาคมที่วุ่นวายนี้

ขอให้แสดงบทละครที่ตื่นเต้นและมีชัยชนะ

ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตอันมหาศาล

ผู้ที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน

จะต้องพบกับความรู้สึกพึงพอใจและความสำเร็จอันรุ่งโรจน์อย่างแน่นอน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2550

ไม่มีอะไรที่เราจำเป็นต้องกลัว

จงมุ่งไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและร่าเริง

ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

จงดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างสัมบูรณ์

และตามความสามารถเฉพาะตัวของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2550

นี่คือช่วงเวลา (ในปีนี้) ที่จะตัดสิน

ว่าเราจะมีชัยชนะหรือไม่

ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

จงทุ่มเทตัวเราอย่างดีที่สุด

อย่างแม่นยำ อย่างรวดเร็ว

อย่างระมัดระวัง และอย่างเอาใจใส่

เพื่อว่าเราจะสามารถมีชัยชนะสัมบูรณ์ในปีนี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2550

จงทำอย่างดีที่สุดให้เป็นผู้นำ

ที่สามารถปลุกเร้าสมาชิก

ให้มีความตั้งใจที่สูงส่ง

ให้มีจิตใจท้าทายที่ยิ่งใหญ่ และอดทนอุตสาหพยายาม

และก้าวหน้าไปด้วยความหวังที่ยิ่งใหญ่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2550

แด่ยุวชนของเรา

ยืนหยัดแต่ผู้เดียว

ดีกว่าพึ่งพาผู้อื่น

โดยคิดว่า “เดี๋ยวคนอื่นก็ทำให้อยู่แล้ว”

จงเริ่มกระทำด้วยตัวของท่านเอง

ด้วยความตั้งใจที่เข้มแข็งในการตระหนักถึงความรับผิดชอบว่า

“ฉันจะทำเอง”

ท่านจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและมีความหมายอย่างแท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2550

พุทธธรรมทำให้เราเปลี่ยนกิเลสเป็นโพธิญาณ

ความยากลำบากและการต่อสู้อย่างอุตสาหะทั้งหมด

ที่เราต้องเผชิญเพื่อบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาล

จะเปลี่ยนเป็นบุญกุศลและบุญวาสนาอย่างแน่นอน

และกลายเป็นทรัพย์สมบัติชั้นเลิศที่ประดับตกแต่งชีวิตของท่านให้สว่างไสว

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 3 ธันวาคม 2550

             ความศรัทธาและการปฏิบัติของเราเป็นเรื่องของการท้าทาย

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ลูกศิษย์ของอาตมานิชิเร็นเหมือนกับราชสีห์คำราม”

จงเป็นดั่งเช่นราชสีห์ที่กล้าหาญ และ

ไม่ลังเลที่จะพูดออกมาเพื่อความจริงและความเที่ยงธรรม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2550

พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินมีพื้นฐานอยู่บน

หลักการเรื่องซากุระ บ๊วย ท้อ และสาลี่

จงดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับตนเอง

โดยการปรับปรุงตัวเองให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้

และพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้

จงก้าวหน้าไปทีละก้าวทุก ๆ วัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2550

กล่าวกันว่า “คนที่ก้าวก่อนได้เปรียบ”

จงลงมือริเริ่ม

เพื่อมุ่งสู่ชัยชนะและความสำเร็จที่สัมบูรณ์

ด้วยความกล้าหาญและเชื่อมั่น

 

กลับหน้าแรก