กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำเดือนเมษายน 2551

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 30 เมษายน 2551

ชีวิตที่หวั่นไหวอยู่เสมอไม่อาจสร้างอะไรได้

นอกจากความว่างเปล่าและความเศร้าโศก

จงทำให้ตัวเราเองเข้มแข็ง ด้วยวิธีที่ว่า

ไม่ว่าจะมีอุปสรรค หรือพายุ ที่ต้องเผชิญในชีวิตแบบใด

เราจะไม่สั่นคลอนอย่างแน่นอน

นั่นคือ เราศรัทธาและปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 29 เมษายน 2551

เมื่อเราตั้งใจเริ่มต้นทำสิ่งใหม่

เราจะต้องรอบคอบกว่าปกติ

ความไม่ระมัดระวังหรือมั่นใจเกินไปเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของเรา

ลำดับแรกสุด จงถือความปลอดภัยเป็นเงื่อนไขสูงสุด

เพื่อว่าเราจะไม่ต้องพบกับอุบัติเหตุใด

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 28 เมษายน 2551

จงเป็นผู้ที่ลุกขึ้นลงมือกระทำ

ถ้าท่านทำเช่นนั้น คนอื่นก็จะติดตามท่าน

สิ่งสำคัญคือคนเช่นนั้น

ผู้ซึ่งอุทิศตนอย่างกระตือรือร้น รวบรวมทุกคนเข้าด้วยกัน

แล้วประวัติศาสตร์ก็จะเปิดออกมาอย่างไม่ต้องสงสัย

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 28 เมษายน 2551

ความรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ของวันที่ 3 พฤษภาคมเป็นสัญลักษณ์

ของชัยชนะที่พวกเราได้รับในฐานะ “อาจารย์กับศิษย์”

เหมือนกับสมาชิกเอสจีไอของเราทั่วโลก

จงเผยแผ่พุทธธรรมและปรัชญานี้ให้กับทุกชาติ

และบรรลุก้าวที่สำคัญยิ่งขึ้นในความก้าวหน้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 27 เมษายน 2551

จงก้าวหน้าไปอย่างกล้าหาญ

เมื่อเราใช้ความคิดในการกระทำ

จิตใจของเราจะถูกยกสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ด้วยการแสดงท่าทีที่ดีและสดชื่น

แน่นอนว่า เราจะได้รับผลแห่งความเชื่อถือ

และเคารพจากประชาชนมากขึ้น

และพัฒนามิตรภาพกับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ลูกศิษย์ของอาตมาจะไม่บรรลุผลสำเร็จใด ถ้าหากขี้ขลาด”

ขอให้นำความศรัทธามาปฏิบัติอย่างกล้าหาญ

และบอกกล่าวพุทธธรรมและปรัชญานี้ให้กับผู้อื่นด้วยความเชื่อมั่น

ในการที่เราจะมุ่งสู่ความสำเร็จในเรื่องใด

เป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องมีความเชื่อมั่นที่เข้มแข็ง

ความตั้งใจและความมั่นใจ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 25 เมษายน 2551

การศรัทธาและการปฏิบัติของเรา

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท้าทายตัวเราเอง

จงเอาชนะเรื่องในเมื่อวานนี้

และในวันนี้ ด้วยกำลังทั้งหมดของเรา

จงเอาชนะอุปสรรคในชีวิตของเรา และ

ก่อตั้งสภาพชีวิตที่สูงยิ่งขึ้น

จงท้าทายตัวเราอย่างกล้าหาญ

และบรรลุการปฏิบัติที่สำคัญอย่างแท้จริงในสิ่งแวดล้อมของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 24 เมษายน 2551

จงภาคภูมิใจในทุกอย่างที่เราทำ

และมีความหวังต่ออนาคต

ผู้ที่มีท่าทีด้านบวกและสดใสเช่นนี้

แน่นอนว่า จะดำเนินชีวิตได้อย่างงดงาม

จงแพร่เจตนารมณ์แห่งอาจารย์กับศิษย์ของเอสจีไอ

และขยายความเป็นปึกแผ่นที่ยิ่งใหญ่แห่งมิตรภาพของเรา

ออกไปทั่วโลกและสู่อนาคต

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 23 เมษายน 2551

ผู้ที่มีความเชื่อมั่นและมั่นใจ

จะเข้มแข็งและไม่หวั่นไหว

ในสถานการณ์ที่สำคัญ

ขอให้รับมือกับการท้าทายทุกอย่างด้วยความร่าเริงยินดี

ด้วยความเชื่อมั่นเช่นนี้

ขอให้ทั้งหมดก้าวหน้าไปด้วยกันมุ่งสู่  3 พฤษภาคม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 22 เมษายน 2551

จงพัฒนามนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างดีที่สุดให้สำเร็จ

ด้วยความซื่อตรงและจริงใจ

เพื่อว่าทุกคนที่เราพบจะมีความสุข

ที่ได้ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเรา (เพื่อมนุษยชาติ)

ขอให้แต่ละคนแสดงบทบาทเป็นทูตที่มีความสามารถกระทำได้

อย่างสมบูรณ์อยู่ในแนวหน้าของการเคลื่อนไหวเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 21 เมษายน 2551

จงหว่านเมล็ดแห่งมิตรภาพ

จงทำอย่างดีที่สุดให้มีการแลกเปลี่ยนจิตใจกับจิตใจกัน

กับคนจำนวนมากเท่าที่จะทำได้

ความสุขและความปีติยินดีที่เอสจีไอแพร่ออกไปท่ามกลางประชาชน

แน่นอนว่า จะทำให้สังคมมีชีวิตชีวาและมีพลัง

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 21 เมษายน 2551

ขอให้พวกเราพยายามเรียนรู้จากเพื่อนเอสจีไอทั่วโลก

ผู้ซึ่งมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลให้สำเร็จ

เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เพื่อบรรลุภาระหน้าที่จำเพาะของตน

ซึ่งพวกเราแต่ละคนมีอยู่เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ขอให้ส่องแสงในฐานะประภาคารที่ส่องแสงนำทางให้แก่ชุมชน

ท้องถิ่นของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 20 เมษายน 2551

“ปากกาทรงพลังมากกว่าดาบ”

คำพูดแห่งความจริงและความเที่ยงธรรมจะมี

พลังเอาชนะพลังชั่วร้ายและมาร

คำพูดที่จริงใจและหมดหัวใจที่เรายกย่องสมาชิกของเรา

จะเป็นพลังขับดันเพื่อความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 19 เมษายน 2551

การตอบสนองอย่างรวดเร็วมีความสำคัญมาก

การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วดุจสายฟ้าแลบ

บ่อยครั้งเป็นตัวตัดสินว่าเราจะมีชัยชนะหรือไม่

ขอให้กระทำทุกอย่างที่จำเป็น

อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เพื่อให้เรามีชัยชนะอย่างสัมบูรณ์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 18 เมษายน 2551

แด่ผู้ส่งหนังสือพิมพ์ผู้ล้ำค่าที่รักยิ่ง

และรวมถึงผู้ส่งสิ่งพิมพ์ของเอสจีไอทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอพนมมืออย่างหมดหัวใจและขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ต่อการอุทิศที่ไม่เห็นแก่ตัวของทุกท่าน

พวกเรากำลังอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นและจริงใจ

ให้ทุกท่านมีความปลอดภัยอย่างเต็มที่ และเป็นนักวิ่งผู้มีชัยชนะ

ซึ่งส่งมอบความหวังให้แก่ผู้อื่น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 17 เมษายน 2551

พุทธธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการเรื่อง

ซากุระ บ๊วย ท้อ และสาลี่

ไม่ว่าคนอื่นจะคิด พูด หรือทำอะไรก็ตาม

สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราเชื่อในตัวเราเอง

ท่านคือตัวของท่านเอง

จงก้าวหน้าไปบนหนทางแห่งการบรรลุภาระหน้าที่เฉพาะของตน

อย่างเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ บนหนทางที่เราเลือกเอง

และท้าทายตัวเราเองต่อไปเพื่อให้เจริญเติบโตขึ้นทุก วัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 16 เมษายน 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ในเวลานั้น อุปสรรค 3 มาร 4 จะแย่งชิงกันเกิดขึ้น

คนฉลาดจะดีใจ คนโง่เขลาจะท้อถอยไป”

ความยากลำบาก แท้จริงแล้วเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่

ที่นี่ ขณะนี้ คือโอกาสที่เราจะเจริญเติบโต

ขอให้ปลุกเร้าจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ และไม่มีอะไรมาเอาชนะได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 15 เมษายน 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“เมื่อราชสีห์คำราม สัตว์อื่นทั้งหลายจะเงียบเสียงลง”

ขอให้พูดออกมา พูดด้วยความกล้าหาญโดยไม่ลังเล

ถึงสิ่งที่จำเป็นต้องพูด เพื่อความจริงและความเที่ยงธรรม

จงแผ่ขยายคำพูดแห่งความดีให้ทั่วสังคม

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 14 เมษายน 2551

การประชุมสนทนาธรรมของเอสจีไอทั้งหมด

ซึ่งเราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมา

เป็นเวลาที่สูงส่งที่สุดของการปฏิบัติของเรา

และเป็นสถานที่แนวหน้าที่สุดที่ประชาชนมาพบปะกัน

จงเข้าร่วมการสนทนาอย่างมีคุณค่าด้วยความปีติยินดีและพากเพียร

และแลกเปลี่ยนจิตใจที่อบอุ่นอย่างแท้จริงซึ่งกันและกัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 13 เมษายน 2551

จงช่วยให้ประชาชนจำนวนมากมีความสัมพันธ์กับพุทธธรรม

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ด้วยความร่าเริง ยินดี และจิตใจเร่าร้อน

ผู้ซึ่งมอบพุทธธรรมและปรัชญานี้ให้แก่ผู้อื่น

(ไม่ว่าเขาจะตอบสนองอย่างไรก็ตาม) คือผู้มีชัยชนะที่แท้จริง

ขอให้ดอกไม้แห่งความสุขเบ่งบานในจิตใจของแต่ละคน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 12 เมษายน 2551

ยุวชนของเราคือทรัพย์สมบัติ

ยุวชนของเราคือแสงสว่าง

มุ่งสู่  3 พฤษภาคมอันรุ่งโรจน์ (วันแห่งสมาคมโซคา)

จงลุกโชนด้วยเปลวไฟแห่งความเที่ยงธรรม

ซึ่งจะเปลี่ยนยุคสมัยนี้ให้ดีขึ้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 11 เมษายน 2551

แด่สมาชิกสูงวัยทั้งหลาย

โปรดจงดูแลสุขภาพของท่านให้ดี

และระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทุกชนิด

ขอให้ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ และพูดให้ระมัดระวังเสมอ

เช่น เตือนให้พวกเขาระวังเวลาก้าวขึ้นบันได

อย่าให้หกล้มลง บนถนนที่ไม่เรียบ

หรือสะดุดล้มบนถนนที่มีร่องซึ่งมองไม่เห็น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 10 เมษายน 2551

จงให้การชมเชยด้วยความเคารพอย่างสูงและขอบคุณ

ต่อสมาชิก (เพื่อนและครอบครัวของเขา)

ที่เพียรพยายามมากในการเข้าร่วมประชุมของเอสจีไอ

ผู้นำที่แค่พูดเฉย ควรที่จะแสดงท่าทียินดีและกระตือรือร้น

อย่างแท้จริง และกระทำอย่างจริงใจ และเอาใจใส่ต่อผู้อื่น

จงสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทุกคนก้าวหน้าไปด้วยกัน

ด้วยจิตใจที่ร่าเริงและอุตาสาหพยายาม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 9 เมษายน 2551

ชีวิตคือการต่อสู้ตลอดเวลา

จงเคลื่อนไปข้างหน้าอย่าได้หยุด และ

เพียรพยายามอย่างอดทนด้วยความปรารถนาที่เข้มแข็งที่จะมีชัยชนะ

เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาที่ไม่หยุด ซึ่งจะเปิดศักยภาพที่ไม่จำกัดออกมา

ขอให้ทุกท่านมีชัยชนะในการท้าทายทุกชนิดที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 8 เมษายน 2551

แม้ว่าจะเป็นความสุขหรือความปีติยินดีเล็กน้อยหรือธรรมดา

สามารถกลายเป็นเหตุแห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้

จงพยายามเป็นคนที่มีความกรุณา รอบคอบ และเอาใจใส่ต่อผู้อื่น

เท่าที่เราจะทำได้ และทุ่มเททุกอย่างเพื่อปลุกเร้าจิตใจของทุกคน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 7 เมษายน 2551

ขอให้เอาใจใส่และยกย่องสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่หญิง

ให้ความเคารพอย่างสูงและขอบคุณต่อผู้ที่

อุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลบรรลุผลสำเร็จ

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 7 เมษายน 2551

ผู้นำทั้งหลายของเราควรจะต้องระมัดระวังอย่างเข้มงวด ที่จะไม่พูดด้วยท่าทีที่ไม่เคารพ หรือไม่สุภาพต่อสมาชิกของเรา ควรจะเป็นผู้นำที่สามารถมอบความเชื่อมั่น ความกล้าหาญ และความมีชีวิตชีวาให้กับสมาชิกผู้มีค่าของเรา ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยจิตใจปรารถนาการแสวงหาธรรม

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 6 เมษายน 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ยิ่งเรายกย่องบุญกุศลของสัทธรรมปุณฑริกสูตร

บุญกุศลของเราจะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น”

จงทุ่มเททุกอย่างจากก้นบึ้งของจิตใจเพื่อยกย่องและส่งเสริมกำลังใจ

สมาชิกของเราผู้ซึ่งก้าวหน้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

นี่คือวิธีที่เราจะก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในกิจกรรมทั้งหลายของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 5 เมษายน 2551

สิ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้อื่นคือ

ความจริงใจและความกระตือรือร้นของเราที่

เชื่อและศรัทธาในศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา

จงเอาชนะความอ่อนแอของเราเอง

ด้วยการสวดไดโมขุอย่างกล้าหาญ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 4 เมษายน 2551

จงดูแลผู้มีความสามารถอย่างรอบคอบที่สุด

และช่วยให้พวกเขาพัฒนาเพื่อจะกลายเป็น

คนที่มีความสามารถที่มีค่าต่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

สิ่งสำคัญคือผู้นำจะต้องเป็นผู้ริเริ่มลงมือกระทำ

เพื่อการพัฒนาและความสำเร็จในอนาคต

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 3 เมษายน 2551

ความสุขที่แท้จริงในชีวิตมีอยู่ในท่ามกลาง

ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องและการต่อสู้ที่เราดำเนินไปอย่างไม่เคยหยุด

ดังเช่นวงปีของต้นไม้ที่แข็งแรงไม่สั่นคลอน

จงสร้างประวัติศาสตร์ที่รุ่งโรจน์

อย่างต่อเนื่องและไม่หยุด

ในปีนี้ ปีหน้า และปีต่อไป

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 2 เมษายน 2551

การตอบแทนบุญคุณต่อผู้อื่น

เป็นหนทางสูงสุดสำหรับพวกเราที่จะดำเนินไปในฐานะมนุษย์

“ฉันจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อตอบแทนบุญคุณต่อความกรุณาของผู้คน”

“ฉันจะเพียรพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อบรรลุคำปณิธานที่ได้ตั้งไว้”

ด้วยความจริงใจและมีจิตใจที่กระตือรือร้นดังกล่าวนี้

จะทำให้เราพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างแท้จริง

และเป็นวิธีที่เราจะได้รับชัยชนะนิรันดร์ที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 1 เมษายน 2551

มาถึงแล้ว เมษายน เดือนแห่งการออกเดินทางใหม่

ความเพียรพยายามและการต่อสู้ของเราทั้งหมดที่เราพากเพียรทำในขณะนี้

จะเป็นเหตุ ซึ่งจะกำหนดอนาคตของเรา

ด้วยการตั้งเป้าหมายใหม่

และท้าทายอย่างกล้าหาญเพื่อบรรลุให้ได้

จงก่อสร้างประวัติศาสตร์ทองคำที่น่ามหัศจรรย์ในชีวิตของเรา

 

กลับหน้าแรก