กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจ  ปี  2551

แปลจากหนังสือพิมพ์เซเคียว  (ญี่ปุ่น)

 

ประจำเดือนเมษายน

ประจำเดือนมีนาคม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประจำเดือนมกราคม

 

ส่งเสริมกำลังใจ  ปี  2550

แปลจากหนังสือพิมพ์เซเคียว  (ญี่ปุ่น)

 

ประจำเดือนธันวาคม

ประจำเดือนพฤศจิกายน

ประจำเดือนตุลาคม

ประจำเดือนกันยายน

ประจำเดือนสิงหาคม

ประจำเดือนกรกฎาคม

ประจำเดือนมิถุนายน

ประจำเดือนพฤษภาคม

ประจำเดือนเมษายน

ประจำเดือนมีนาคม

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประจำเดือนมกราคม

 

ส่งเสริมกำลังใจ  ปี  2549

แปลจากหนังสือพิมพ์เซเคียว  (ญี่ปุ่น)

ประจำเดือนธันวาคม

ประจำเดือนพฤศจิกายน

ประจำเดือนตุลาคม

 

กลับหน้าแรก