กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2549

Ø  “เป็นธรรมดาที่บางครั้งเราอาจเจ็บป่วย แต่เราต้องเข้าใจว่า ความเจ็บป่วยเป็นความเจ็บป่วยที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมในชีวิตตามหลักการของธรรมมหัศจรรย์   กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยให้ความเจ็บป่วยเข้าควบคุมตัวเราได้ เพราะจะทำให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์และกังวลใจ  เพราะจากจุดยืนของชีวิตที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ตลอดสามชาติแล้ว พื้นฐานขั้นรากฐานของตัวตนที่มีความสุขจะถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างแน่นอน”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2549

Ø  “การสวดมนต์เช้าเย็นเป็นการปฏิบัติที่สามารถเรียกและปลุกเร้าพลังอันไร้ขอบเขตจำกัดที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลเล็ก   ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้ ตีแตกเรื่องที่ดูเหมือนว่าอับจนหนทางแล้วไปได้ เปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุข  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิวัติจักรวาลเล็ก และเป็นแผนผังขนาดย่อของการเผยแผ่ธรรมไพศาลในชีวิตของเรา”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2549

Ø  “ดูเหมือนว่าการให้ความสำคัญกับตัวเราเองหรือเรื่องที่เราปรารถนาเป็นอันดับแรกนั้นเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการชักจูงจากอารมณ์และความต้องการของจิตใจอย่างง่ายดาย  แต่จิตใจของเรานั้นไม่น่าไว้ใจที่สุด  ชีวิตไม่ได้เดินไปเหมือนเข็มนาฬิกาเสมอไป หรืออาจมีเรื่องราวที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังหรือวางแผนไว้ก็ได้   ดังนั้น พระนิชิเร็นไดโชนินจึงเน้นเสมอว่า ‘จงเป็นอาจารย์ของจิตใจ อย่าให้จิตใจเป็นอาจารย์ตน’  ก็หมายความว่า อย่าปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวควบคุมจิตใจ แต่เราควรจะต้องควบคุมจิตใจ หรือเป็นอาจารย์ของจิตใจ    นี่คือคำตักเตือนที่เข้มงวดของพระนิชิเร็นไดโชนิน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2549

Ø  “พระพุทธสอนว่า แม้จะนำอัญมณี 7 ชนิดมาถมให้เต็มทั่วตรีสหัสสะมหาสหัสสะโลกธาตุก็ตาม ก็ไม่อาจเทียบได้กับการทำบุญถวายนิ้วก้อยให้แก่พระพุทธและสัทธรรมปุณฑริกสูตร  หิมาลัยกุมารมอบร่างกาย และสุขธรรมพราหมณ์ถลกหนังของตนเอง (เพื่อจดบันทึกคำสอนของพระพุทธ)  เนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่มีค่ามากไปกว่าชีวิตของตนเอง  ดังนั้น ผู้ที่อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติพุทธธรรม จึงต้องบรรลุพุทธภาวะได้อย่างแน่นอน” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 301)

ในประโยคแรกของข้อความข้างต้นมาจาก “เรื่องราวในอดีตของพระไภษัชยราชโพธิสัตว์” (บทที่ 23) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร แสดงให้เห็นว่า การใช้ชีวิตที่เป็นสิ่งล้ำค่าและเป็นที่รักยิ่งของเราเพื่อพุทธธรรมนั้น เป็นการทำบุญที่สูงส่งที่สุด   บนพื้นฐานของเรื่องนี้ พระนิชิเร็นโชนินได้ประกาศว่า การอุทิศชีวิตเพื่อพุทธธรรมเช่นเดียวกับหิมาลัยกุมารและสุขธรรมพราหมณ์ที่อุทิศชีวิตเพื่อธรรม จะทำให้เราสามารถเข้าสู่การรู้แจ้งได้  ดังนั้น ท่านจึงกล่าวว่า วิธีปฏิบัติดังกล่าวเป็นหนทางที่สูงส่งเพื่อบรรลุถึงความสุข

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2549

Ø  “เมื่อเรามองดูประวัติศาสตร์ เราจะเห็นว่า สามัญชนมักจะเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ความเป็นจริงของสมาคมโซคาก็เช่นเดียวกันนี้  เหตุผลหลักที่สมาคมโซคาพัฒนาได้อย่างมากมายถึงเพียงนี้ ก็เนื่องจากยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอยู่เสมอ”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่    รุ้งแห่งความหวัง ตอนที่ 3)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2549

Ø  “ข้าพเจ้าคิดและอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ถึงก้าวที่ดีที่สุดที่จะเดินต่อไป ........ ข้าพเจ้าจะเสริมสร้างคนที่มีความสามารถได้อย่างไร  ข้าพเจ้าจะทำให้สมาคมเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะช่วยทุกคนให้มีความสุขได้อย่างไร  ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นจุดมุ่งหมายของท่านแล้ว ท่านจะพบว่า ความคิดที่สดใสจะเกิดขึ้นในตัวของท่านอยู่ตลอดเวลา แม้แต่การสนทนาช่วงสั้น ๆ ที่สุด ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2549

Ø  “การประชุมสามารถจัดขึ้นที่ใดก็ได้ ถ้ามีประชาชนมารวมตัวกัน พิธีรีตองไม่ใช่เรื่องสำคัญ”

(ปฏิวัติมนุษย์ใหม่ เล่ม 19 ตอนที่ 1 รุ้งแห่งความหวัง NL  7004)

 

 

กลับหน้าแรก