กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549

Ø  ยิ่งเป็นผู้นำในตำแหน่งสูง ก็ยิ่งน่ากลัวว่าจะพ่ายแพ้ต่อความอวดดีและลืมความศรัทธา อาจารย์โทดะสอนพวกเราว่า ความสามัคคีเป็นเหตุไปสู่ชัยชนะ อย่าแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือสร้างความแตกแยก เราจะต้องสลักเรื่องนี้ไว้ในจิตใจ

ครั้งหนึ่ง อาจารย์โทดะกล่าวว่า “แทนที่จะรอคำสั่งจากข้างบน  ยุวชนควรจะกระตุ้นผู้นำให้ลงมือกระทำ ยุวชนควร

จะสามารถแสดงความคิดเห็น หรือแนวคิดต่อผู้นำได้อย่างอิสรเสรี ไล่ขึ้นไปได้ทุกระดับจนถึงประธานสมาคม  นี่คือวิธีที่ทำ

ให้พวกเขาก้าวหน้า ไม่จำเป็นต้องลังเลหรือหยุดเพราะเรื่องอายุหรือตำแหน่งหน้าที่

(จากการประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 1 – [นับเริ่มต้นใหม่])

Ø  อาจารย์โทดะกล่าวบ่อย ๆ ว่า “พวกท่านทั้งหลายที่มีปัญหาหรือความทุกข์ยาก ขอให้อธิษฐานอย่างกระตือรือร้น  พุทธธรรมเป็นเรื่องความจริงจังของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้  ถ้าอธิษฐานด้วยท่าทีดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับผลสำเร็จ ข้าพเจ้ายินดีมอบชีวิตของข้าพเจ้าให้แก่ท่านได้เลย”   ความเชื่อมั่นที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ของอาจารย์โทดะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549

Ø  คำอธิษฐานของท่านจะได้รับผลสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของท่าน (ถ้าไม่สำเร็จ) อย่าได้ตำหนิอาตมานิชิเร็น  เมื่อน้ำใส ก็สะท้อนเงาของพระจันทร์ออกมาได้ เมื่อลมพัดต้นไม้ก็ไหว  จิตใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกับต้นไม้   ถ้าความศรัทธาอ่อนแอก็เหมือนกับน้ำโคลน ส่วนความศรัทธาที่กล้าหาญก็เหมือนกับน้ำใส  ขอให้เข้าใจว่า ต้นไม้ก็คือตัวตน ลมที่พัดต้นไม้ก็คือการสวดท่องพระสูตร

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบอุบาสิกานิชิงน ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 1079)

Ø  ความเมตตากรุณาเป็นหัวใจของพุทธศาสนา  การอธิษฐานเพื่อผู้อื่น นำความทุกข์และปัญหาของเขามาเป็นของเรา โอบอุ้มผู้ที่กำลังทุกข์ยาก และส่งเสริมกำลังใจเขาจนกระทั่งเขามีความสุขที่แท้จริง  การกระทำที่มีมนุษยธรรมเช่นนี้เป็นชีวิตและลมหายใจของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549

Ø  เราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ดีต่อชีวิตของเราได้ด้วยธรรมมหัศจรรย์

(จากบทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ ตอนเพลงแห่งชัยชนะ ตอนที่ 3)

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินอธิบายความหมายของอักษรจีนคำว่า บุญกุศล (คุโดขุ) ดังนี้ คำว่า “คุ” หมายถึง กำจัดความชั่ว  คำว่า “โดขุ” หมายถึง สร้างความดี (ธรรมนิพนธ์หน้า 762)   พวกเราต่อสู้กับพวกที่พยายามทำลายธรรมที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ชีวิตของเราสะอาดบริสุทธิ์ และนำบุญกุศลมาสู่ชีวิตของเรา  ความเที่ยงธรรมหรือความสุขที่ได้มาโดยไม่มีการต่อสู้เป็นแค่ภาพลวงตา การคิดว่าความสุขหมายถึงชีวิตที่ปราศจากการทำงานหนักหรือความเพียรพยายามนั้นเป็นเรื่องเพ้อฝัน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549

Ø  ความศรัทธาคือแก่นสารที่สำคัญที่สุดของสติปัญญา  สติปัญญาจะฉายส่องออกมาได้ด้วยการปฏิบัติศรัทธาอย่างถูกต้อง  สติปัญญาที่ขาดความศรัทธาที่ถูกต้องนั้น ไม่อาจปักหลักอย่างมั่นคงในพื้นดินของชีวิต  และในที่สุด จะกลายเป็นความสับสน  ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์จึเนะซาบุโร่ มาคิงุจิ ประธานคนแรกของสมาคมโซคาได้เน้นว่า นักคิดจำนวนมากในสมัยนี้กำลังทุกข์ทรมานจากคำที่ท่านใช้ว่า “โรคจิตชั้นสูง”  แต่ในขณะเดียวกัน ความศรัทธาที่ขาดสติปัญญาก็จะนำไปสู่การศรัทธาแบบตาบอด หรือคลั่งไคล้  ความศรัทธาหรือสติปัญญาที่มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งและขาดอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่สมบูรณ์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2549

Ø  นักเขียนชาวบราซิล ท่านจอร์จ อามาโด (ค.ศ.1912-2001) เขียนไว้ว่า “ความสุขมีอยู่ในความเข้าใจเรื่องความเที่ยงธรรม และในความกล้าหาญ และคุณธรรมของชีวิต”

สมาชิกของเราที่เพียรพยายามเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลนั้น มีความกล้าหาญ พวกเขาฉายส่องด้วยคุณธรรม และพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจ ซึ่งเกิดจากการต่อสู้เพื่อความจริง และความเที่ยงธรรม นักเขียนชาวฝรั่งเศส ท่านโรแมน โรลองด์ (ค.ศ.1866-1944) ตั้งข้อสังเกตว่า “การคิดโดยไม่กระทำก็คือการนอนหลับ”

(บนเขาคิชฌกูฏ ตอนที่ 2)

Ø  พุทธธรรมสอนว่า การถูกชักนำโดยอกัลยาณมิตรนั้น น่ากลัวกว่าถูกช้างเหยียบตาย  ช้างตกมันสามารถทำลายแค่ร่างกาย แต่ถ้าถูกชักจูงจากอกัลยาณมิตรแล้ว ก็จะดึงเราให้ตกสู่นรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549

Ø  สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของคนที่เข้มแข็งและคนที่เจริญเติบโตอยู่เสมอคืออะไร  อันดับแรกสุด ก็คือ เสียงที่แตกต่างกัน  พวกเขามีเสียงที่ดี ความอุดมสมบูรณ์จากภายในแสดงออกทางเสียง  “เสียงเป็นการกระทำของพระพุทธ” (บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 4)

เสียงบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับบุคคลนั้น

ความเชื่อมั่นจะพุ่งไปหาคนอื่นได้ และการร่วมสนทนาด้วยเสียงที่มีชีวิตชีวา เสียงของยุวชนจะขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของพวกเราไปข้างหน้า และสร้างจังหวะของชัยชนะ  ข้าพเจ้าหวังว่า ทุกท่านจะทำให้ทุกการสนทนาหรือทุกการประชุมมีความเอาจริงเอาจัง ขอให้เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะสามารถมอบคำพูดส่งเสริมกำลังใจที่มหัศจรรย์ให้กับผู้อื่น จงก้าวหน้าอย่างมีพลังและเร่าร้อน เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความอุตสาหะพากเพียร

(บนเขาคิชฌกูฏ ตอนที่ 2)

Ø  โปรดจงอย่าลืมความรักของคุณแม่ และความยากลำบากที่ท่านทำให้คุณ  ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ในขณะที่คนเรามีความทรงจำของใบหน้าของคุณแม่ผู้เป็นที่รักขณะที่มีชีวิตอยู่ไว้ในใจ พวกเราจะไม่หลงทางไปไกล เช่นเดียวกัน ตราบใดที่เราสลักไว้ในใจ ถึงความเมตตาที่ลึกซึ้งของพระนิชิเร็นไดโชนิน และดำเนินชีวิตด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ชีวิตของเราก็จะฉายส่องด้วยแสงของโลกพุทธ และถูกห่อหุ้มอยู่ในความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ของโงะฮนซน เราจะเดินไปบนเส้นทางซึ่งเต็มไปด้วยความสงบสันติและปีติยินดีอันไม่อาจวัดได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549

Ø  ธรรมนิพนธ์เรื่องสิ่งสักการบูชาแห่งการเห็นแจ้งจิต พระนิชิเร็นไดโชนินได้อธิบายถึงหลักการนี้อย่างชัดเจน ท่านรับรองว่า เมื่อเราอุทิศตนอย่างกระตือรือร้นในสองวิถีแห่งการปฏิบัติและการศึกษา เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลแล้ว เราจะแสดงข้อพิสูจน์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ของการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ของเรา โดยชีวิตของเราจะฉายส่องโดยธรรมชาติด้วยคุณธรรมของโพธิสัตว์แห่งคำสอนภาคความจริง ซึ่งไหลเวียนมาจากบารมี 6 ได้แก่ ทาน ศีล ขันติ วิริยะ สมาธิ และปัญญา ตรงกันข้าม ถ้าเราไม่แสดงพัฒนาการที่ดีขึ้น และเจริญเติบโตในฐานะมนุษย์แล้ว     เราก็ไม่ได้ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน

อย่างถูกต้อง

(บนเขาคิชฌกูฏ ตอนที่ 1)

Ø  โรซ่า ปาร์ค เขียนในหนังสือ “พลังเงียบ” ของเธอว่า “ดิฉันพบว่า ถ้าดิฉันคิดแต่ปัญหาของตัวเองมากเกินไป และความจริงแล้ว มีเรื่องราวที่ดิฉันไม่ต้องให้เป็นเช่นนั้น ดิฉันก็ไม่อาจก้าวหน้าในทุกเรื่องเลย  แต่เมื่อดิฉันมองไปรอบ ๆ และดูว่าดิฉันจะทำอะไรได้บ้าง และลงมือทำ ดิฉันก็ก้าวไปแล้ว”  ยุวชน และแท้จริง ตัวชีวิตเองนั้นเปล่งประกายชั่วพริบตา  นี่คือเหตุผลสำคัญที่ยุวชนจะต้องถามตัวเองว่า “เราจะทำอะไรเพื่อคนที่กำลังมีความทุกข์ เราสามารถทำอะไรเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในสังคม และกล้าท้าทายกับเรื่องที่ยิ่งใหญ่”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินสอนลูกศิษย์ของท่านว่า “อย่าคิดถึงเรื่องดี แต่คาดหวังเรื่องไม่ดีด้วย” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 998)  เส้นทางของการเผยแผ่ธรรมไพศาลนั้นอันตรายและยากลำบาก เต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่คาดคิด และยากที่จะข้ามพ้นได้ จึงจำเป็นต้องมีความตั้งใจที่ลึกซึ้ง

(จากบทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ ตอนบทเพลงแห่งชัยชนะ)

Ø  ในช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิต ท่านมี 2 ทางเลือก  ท่านอาจสงสัยต่อโงะฮนซน หรือยังคงเชื่อโงะฮนซนต่อไป  ความศรัทธามีอยู่ในการเชื่อต่อโงะฮนซน ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549

Ø  นักพูดและนักปรัชญาโรมันโบราณ ท่านซิเซโร่ กล่าวว่า “ท่านอาจแค่ยึดถือดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเป็นมิตรสหายของชีวิต”  แรงบันดาลใจจากเพื่อนดีสามารถทำให้เรามีความศรัทธาเข้มแข็งขึ้นได้ ดังนั้น การมีมิตรสหายแห่งความศรัทธา ผู้ซึ่งอุทิศเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลนั้นมีความสำคัญมาก

(บทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 1)

Ø  สุภาษิตรัสเซียกล่าวว่า “ไม่มีประโยชน์ที่จะไปตำหนิกระจกเงาถึงใบหน้าที่บูดเบี้ยวของคุณ” ในทำนองเดียวกัน ความสุขหรือความทุกข์ทั้งหมดเป็นผลสะท้อนความสมดุลระหว่างความดีกับความชั่วที่สะสมอยู่ในชีวิตของเรา ไม่มีใครมีสิทธิตำหนิคนอื่นว่าเป็นเหตุแห่งความโชคร้ายของตน  ในโลกของความศรัทธา ยิ่งจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549

Ø  ถ้าท่านปฏิบัติศรัทธาด้วยจิตใจสงสัย ท่านก็จะได้รับผลที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ   นี่คือผลสะท้อนของความศรัทธาที่อ่อนแอในกระจกของจักรวาล  ตรงกันข้าม เมื่อท่านยืนขึ้นอย่างมั่นใจ ท่านก็จะได้รับผลบุญที่ไม่มีขอบเขตจำกัด

Ø  พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินสอนว่า การยึดถือโงะฮนซนเท่ากับการเห็นแจ้งจิต หรือบรรลุพุทธภาวะ  กล่าวคือ แค่การยึดถือธรรมมหัศจรรย์ เชื่อด้วยหัวใจทั้งหมด และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น ก็จะสามารถได้รับบุญวาสนาเทียบเท่ากับการบำเพ็ญบารมี 6 มาเป็นเวลาอันยาวนานนับกัปไม่ถ้วน  และเข้าถึงการบรรลุพุทธภาวะได้   นี่คือการแสดงออกถึงพลังที่มหาศาลของพระพุทธและธรรมของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน  ซึ่งก็ไม่ใช่พลังอื่นใด นอกจากพลังศรัทธาและพลังปฏิบัติของเราเอง ที่ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับพลังพุทธและพลังธรรมได้โดยไร้ขีดจำกัด

(บนเขาคิชฌกูฏ ตอนที่ 1)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549

Ø  จุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไร ก็คือ ความสุข  แต่ความสุขนั้นมีอยู่ 2 ชนิด คือ ความสุขสัมพัทธ์ กับ ความสุขสัมบูรณ์  ความสุขสัมพัทธ์มีหลายรูปแบบ  จุดมุ่งหมายของพุทธธรรมก็คือการบรรลุพุทธภาวะ  ในความหมายปัจจุบัน อาจอธิบายได้ว่า เป็นการบรรลุความสุขสัมบูรณ์  ซึ่งเป็นสภาพของความสุขที่ไม่สามารถทำลายได้หรือไม่พ่ายแพ้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2549

Ø  นักปรัชญาและนักการปฏิรูปการศึกษาผู้มีชื่อเสียงชาวเชค จอห์น อาโมส โคเมเนียส (ค.ศ.1592-1670) กล่าวว่า ความอิจฉาริษยาคิดร้ายต่อผู้อื่นจะทำให้ตัวคุณเองอ่อนแอลงอย่างที่สุด  ผู้ที่พยายามให้ร้ายและลดความน่าเชื่อถือของผู้อื่นเนื่องจากความอิจฉาริษยานั้น ในที่สุด ต้องพบกับความพ่ายแพ้  นี่คือหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงของชีวิต

Ø  พลังของมนุษยธรรมเป็นแรงขับดันที่ตีแตกกำแพงแห่งการแบ่งแยก และการแสดงออกที่สูงส่งของมนุษยธรรมนี้คือโลกพุทธ  ซึ่งก็คือพลังของธรรมมหัศจรรย์  ดังนั้น ไดโมขุจึงเป็นพลังพื้นฐานเพื่อทำให้มีชัยชนะในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549

Ø  ข้าพเจ้าขอยกคำกล่าวของกวีผู้มีชื่อเสียง ท่านตรูวัลลูวาร์ (ศตวรรษที่ 5-6) ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจากชาวทมิฬทางตอนใต้ของอินเดียดังนี้ “การพูดอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ซึ่งน่ามองและสุขใจนั้น เป็นวิธีที่ถูกต้อง  จงอย่าอวดดีและพูดแต่เรื่องเศร้า หรือไม่เป็นมิตรกับผู้ฟัง  จงมีรอยยิ้มและพูดอย่างสนุกสนาน”

สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตคู่ก็เช่นกัน ความไม่พอใจและการโต้เถียงเป็นวิธีที่เลวในการเริ่มต้นวันใหม่ จงเริ่มต้นเช้าของคุณด้วยรอยยิ้มและร่าเริง ท่านอาจจะกล่าวทักทายว่า อรุณสวัสดิ์ อาหารเช้าเสร็จหรือยังครับ  ยังไม่เสร็จค่ะ ไม่เป็นไรครับ ผมยินดีที่จะรออาหารของคุณ (หัวเราะ)  คำพูดที่พิถีพิถันนั้นไม่สำคัญ  ถ้าท่านมีความกรุณาและเคารพซึ่งกันและกัน  ท่านก็จะเริ่มต้นตอนเช้าได้อย่างราบรื่น

ขอให้ทำกิจกรรมของสมาคมอย่างสนุกสนาน ผู้นำต้องไม่ทำให้ผู้คนเกิดความกดดันหรือเป็นเครื่องสังเวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำขั้นสูงจำเป็นต้องแสดงความเคารพอย่างสูงและขอบคุณต่อสมาชิกทั้งหลาย

เป้าหมายของสมาคมโซคาคือ การเผยแผ่ธรรมไพศาล เพื่อความสุขของมนุษย์ และสันติภาพโลก  โดยการแผ่ขยายหลักปรัชญาและแนวคิดของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน  เราจะกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้เพื่อเป้าหมายนี้โดยไม่เกรงกลัวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ ดูหมิ่น หรือให้ร้าย ที่พยายามมาขัดขวางความก้าวหน้านี้  ทั้งนี้เพราะ สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ก็คือ พุทธเจตนาพุทธบัญชาของพระนิชิเร็นไดโชนินพระพุทธแห่งสมัยธรรมปลาย  ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ทุกท่านที่เพียรพยายามอย่างแข็งขันเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลคือลูกศิษย์ที่แท้จริงของพระนิชิเร็นไดโชนิน และสมาชิกที่แท้จริงของเอสจีไอ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549

Ø  อาจารย์โทดะตั้งข้อสังเกตที่แม่นยำว่า หนึ่งในความโชคร้ายของประชาชนในปัจจุบันนี้คือ พวกเขาสับสนระหว่างความรู้กับปัญญา การมีความรู้ไม่จำเป็นว่าต้องมีปัญญา  แม้ความรู้จะสำคัญ แต่ตัวมันเองทำอะไรเองไม่ได้ และไร้ชีวิตราวกับก้อนหิน  สิ่งสำคัญคือเราต้องมีปัญญาที่จะนำความรู้มาใช้เพื่อความผาสุกของคนทั้งหลาย  พุทธธรรมก็คือแหล่งของปัญญา

Ø  ถ้าท้าทายกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ของตนเองด้วยท่าทีที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้ว  ผู้คนรอบข้างของท่านก็จะเริ่มต้นไว้ใจและเคารพท่านได้โดยธรรมชาติ  ซึ่งในตัวมันเองก็คือวิถีทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการวางพื้นฐานของการเผยแผ่พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

Ø  ข้าพเจ้าอยากจะเน้นย้ำอย่างหนักแน่นในวันนี้ว่า กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลของพวกเรากำลังก้าวหน้าอย่างสอดคล้องสมบูรณ์กับคำสอนในสัทธรรมปุณฑริกสูตรและธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน  การดำเนินชีวิตที่เราเป็นอยู่ขณะนี้เป็นยุคสมัยที่ปั่นป่วนรุนแรงและซับซ้อน จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งขึ้นที่เราต้องมุ่งหน้าไปด้วยจังหวะอันทรงพลังของความหวัง และร้องเพลงแห่งความกล้าหาญ ซึ่งเป็นแรงเหวี่ยงใหม่ที่สดใสและเจิดจ้า และแผ่ซ่านไปด้วยคุณสมบัติอันสูงส่งของความเป็นนิรันดร์ ความสุข ตัวตน และความบริสุทธิ์

(จากประชุมหัวหน้าภาคครั้งที่ 64)

Ø  เมื่อเราพูดถึงการแสดงข้อพิสูจน์ทางด้านความเป็นจริงนั้น ไม่ได้หมายความว่า เราต้องพยายามแสดงตัวตนของเราให้รู้กันทั่วหรือแสดงเกินจริง ข้าพเจ้าหวังว่าให้มีท่าทีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านมากที่สุด ท่านจะแสดงข้อพิสูจน์ถึงความถูกต้องของพุทธธรรมได้โดยการปรับปรุงชีวิตประจำวันของท่านอย่างสม่ำเสมอ และขัดเกลาบุคลิกลักษณะของท่าน ทั้งในครอบครัว สถานที่ทำงาน และชุมชนที่ท่านอยู่

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549

Ø  มิลตัน กวีชาวอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่ (ค.ศ.1608-1674) ได้สรรเสริญความอดทนว่า เป็น    ”ความทรหดที่แท้จริง”

(บทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ ตอนรุ้งแห่งความหวัง)

Ø  จงก้าวหน้าไปบนเส้นทางพื้นฐานแห่งความศรัทธาเท่ากับการดำเนินชีวิต  จงดำเนินชีวิตด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด เฉกเช่นพระอาทิตย์ที่ขึ้นทุก ๆ วัน  ถ้าก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องโดยอยู่บนพื้นฐานของธรรมมหัศจรรย์อันเป็นกฎที่สัมบูรณ์ของสกลจักรวาลแล้ว ก็จะสามารถมีชีวิตที่สมหวังอย่างแน่นอน  ซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน  โปรดจงมั่นใจว่า ท่านกำลังเดินไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดอย่างแน่นอน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549

Ø  “นักเขียนชาวญี่ปุ่น คันโซ อูชิมูระ (ค.ศ.1861-1930) เขียนไว้ว่า “การยิ้มเป็นแรงอันทรงพลัง ซึ่งสามารถที่จะหลอมละลายน้ำแข็งแห่งจิตใจ ราวกับสายลมอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ’”

(บทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ ตอนรุ้งแห่งความหวัง)

Ø  ในครอบครัว ถ้ามีคนหนึ่งไม่มีความสุข ทั้งครอบครัวก็ไม่มีความสุข  ดังนั้น ข้าพเจ้าอยากให้ท่านอธิษฐานอย่างจริงใจเพื่อพวกเขาแต่ละคน เพื่อที่ว่าจะไม่มีคนที่ไร้ความสุขและไร้บุญกุศลอีก หรือแม้แต่ผู้ที่ถอยศรัทธา ให้เขาทุกคนมีความสุข  นี่คือแบบอย่างของสายใยแห่งมนุษย์ในหมู่สมาชิก ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคีอย่างแท้จริง การบีบบังคับหรือใช้กำลังจากผู้มีอำนาจนั้นจะไร้ประสิทธิภาพในช่วงเวลาวิกฤต

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549

Ø  ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินได้อธิบายอยู่ในธรรมนิพนธ์  มีบุคคลชั่วร้ายภายในสมาคม ผู้ซึ่งแสร้งทำเป็นสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเรา แต่ในที่สุด พวกเขาหักหลังและโจมตีเรา ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาติดหนี้บุญคุณสมาชิกของเรา  และมีแต่แสร้งทำเป็นกล้าหาญในตอนที่ไม่จำเป็น คนเช่นนี้จะต้องจบลงอย่างทุกข์ทรมานและพินาศโดยไม่มียกเว้น  ดังข้อความในพระสูตรที่กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้น ศีรษะจะต้องแตก 7 เสี่ยง” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 789) พระนิชิเร็นไดโชนินเปรียบเทียบตัวอย่างของลูกศิษย์ที่เป็นวีรชน ผู้ซึ่งเอาชนะการบีฑา และยังคงความศรัทธาได้อย่างถูกต้องว่าเป็นดอกเบญจมาศ ซึ่งจะบานในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นฤดูเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งสมาคมโซคา  พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า ดอกเบญจมาศจะยังคงบานต่อไปหลังจากพืชชนิดอื่นเหี่ยวเฉาร่วงโรยไปแล้ว ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 845)

(จากบทบรรณาธิการในหนังสือไดเบียะขุเร็งเงฉบับเดือนพฤษภาคม 2006)

Ø  ไคโกะกล่าวว่า “เขา (บุตรผู้ล่วงลับ) เหนือกว่าผู้คนธรรมดาทั้งหลายทั้งทางด้านรูปร่างและหน้าตา ยิ่งกว่านั้น เขาเป็นผู้ที่มีจิตใจซื่อตรงและอุดมด้วยปัญญา ข้าพเจ้าจึงรู้สึกโศกเศร้าอย่างยิ่งที่บุคคลดังเช่นเขา ผู้มีความโดดเด่นในทุกด้านต้องมาเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย แต่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้าก็ตระหนักได้ว่า เพราะการเสียชีวิตของเด็กชายผู้นี้ ทำให้มารดาสามารถมีจิตใจแสวงหาธรรม และทำให้บิดาเริ่มปฏิบัติสวดมนต์เพื่อแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ ข้าพเจ้าคิดว่า ช่างน่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก  ยิ่งกว่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว การที่พวกเขาเชื่อต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่ผู้คนทั้งหลายรังเกียจนั้น ย่อมจะแสดงให้เห็นว่า บุตรผู้ล่วงลับได้อยู่เคียงข้างและส่งเสริมการปฏิบัติของพวกเขา” อาตมาก็เชื่อเช่นนี้

(จากธรรมนิพนธ์เรื่องวิมลครรภวิมลเนตร ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 1050)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549

Ø  จุดมุ่งหมายของพุทธธรรมก็คือทำให้ประชาชนพ้นทุกข์ในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุด ไม่มีจุดประสงค์ที่จะจำกัดหรือบีบบังคับ การสวดมนต์เช้า-เย็นเป็นสิทธิ ไม่ใช่หน้าที่  การบำเพ็ญเพียรพุทธมรรคจำเป็นต้องมีการปฏิบัติและมีความอุตสาหะพากเพียรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อตัวท่านเอง  ถ้าท่านต้องการบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่ หรือพัฒนาสภาพชีวิตให้ลึกซึ้งแล้ว ท่านก็ควรจะเพียรพยายามทำให้ได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2549

Ø  “นักปรัชญาชาวอเมริกัน ท่านราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน (ค.ศ.1803-82) เขียนไว้ว่า สิ่งที่มีค่าอย่างหนึ่งในโลกนี้คือ จิตใจที่กระฉับกระเฉง

จิตใจที่กระฉับกระเฉงหรือจิตใจที่กระตือรือร้นเช่นนี้ไหลเวียนอยู่ในสมาชิกสมาคมโซคาทุกคน   พระนิชิเร็นไดโชนิน

กล่าวว่า “ให้ปฏิบัติศรัทธาในสัทธรรมปุณฑริกสูตรจนถึงที่สุด การจดไฟจากหินไฟจะไม่สามารถจุดติด หากหยุดเสียกลางคัน” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 319)  ข้าพเจ้าหวังว่า สมาชิกทั้งหมดจะก้าวหน้าต่อไปด้วยจิตใจที่เร่าร้อน ไม่ว่าจะมีอายุมากแค่ไหน แม้ว่าจะแก่ชราหรือกำลังเจ็บป่วยก็อย่าลืม จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ  ตราบใดที่ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ต่อพุทธธรรม และการเผยแผ่ธรรมไพศาลยังคงลุกโชนอยู่ในจิตใจ  ท่านก็จะยังคงหนุ่มสาว และมีสุขภาพแข็งแรง  จิตใจแห่งการต่อสู้เป็นพื้นฐานที่แท้จริงของความเป็นหนุ่มสาว และเหตุของการมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว” (จากบทสนทนาเรื่องชีวิตกับความตาย)

     ข้าพเจ้าหวังว่า ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ท่านต้องก้าวหน้าต่อไปด้วยความหวังอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้า

หวังว่า ยิ่งสถานการณ์ร้ายแรงเพียงใด ก็ยิ่งจะต้องก้าวต่อไปด้วยความหวังที่ไม่ย่อท้อให้มากยิ่ง ๆ ขึ้น  ขอให้ท้าทายกับเรื่องต่าง ๆ ด้วยจิตใจที่สดใสและคิดในแง่ดี  ในขณะเดียวกัน ก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วย

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549

Ø  สิ่งสำคัญคือการทำให้องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นได้ ถ้าเราถอยแม้เพียงเล็กน้อยแล้ว มารก็จะเข้าแทรก และความเคลื่อนไหวของเราก็จะหยุดลง การสร้างเป็นการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของชีวิตกับความตาย  แต่การทำลายเกิดขึ้นได้ในชั่วขณะ

นักศิลปยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการผู้ยิ่งใหญ่ ท่านลีโอนาร์โด ดา วินซี กล่าวว่า “เหล็กจะขึ้นสนิมเมื่อไม่ได้ใช้งาน น้ำนิ่งไม่สะอาดบริสุทธิ์ และจะแข็งตัวเมื่ออากาศหนาว  เช่นเดียวกับความกระตือรือร้น จะดูดซับจิตใจที่กระฉับกระเฉง”

(จากบทสนทนาเรื่องชีวิตกับความตาย)

Ø  ศตวรรษที่ 20 เป็นศตวรรษแห่งสงครามและสันติภาพ ศตวรรษแห่งการเมืองและเศรษฐกิจ  แต่รุ่งอรุณของศตวรรษที่ 21 มีความหวังว่าจะเป็นศตวรรษแห่งมนุษยชาติและวัฒนธรรม  ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และศาสนา  ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านทั้งหลายจะก้าวไปข้างหน้าบนหนทางใหม่ที่น่ามหัศจรรย์ของมนุษยนิยมด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจ ในฐานะนักปรัชญาผู้กล้าแห่งการกระทำ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549

Ø  ในระหว่างการปราศรัยของเขา ชินอิจิ ยามาโมโต้ได้อธิบายถึงสาระสำคัญของการเคลื่อนไหวของสมาคมโซคา เขากล่าวว่า “เป็นจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัวในการดูแลผู้อื่น การก่อตั้งจิตใจเช่นนี้ในหัวใจของประชาชนก็คือกุญแจสำคัญในการบรรลุสันติภาพโลก ถ้าประชาชนคิดแต่เพียงผลประโยชน์หรือความสนใจของตนเอง เหมือนกับบริษัทที่คดโกงและไร้จริยธรรมจำนวนมากที่เป็นข่าวเร็วๆนี้แล้ว สังคมก็จะตกอยู่ในภาวะสับสนอลหม่าน    นี่คือเหตุผลที่บริษัทธุรกิจต่าง ๆ ของญี่ปุ่นถูกดูถูกในต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายมีเฉพาะกลยุทธ์ทางธุรกิจ และรับผลกำไรทันที โดยไม่คำนึงถึงความผาสุกของผู้อื่น 

ถึงที่สุดแล้ว สมาคมโซคาทำให้ประชาชนจำนวนนับไม่ถ้วนสามารถสร้างชีวิตของเขาให้มีจิตใจสนับสนุนและเอาใจใส่ผู้อื่น  สมาชิกสมาคมจำนวนมากเริ่มต้นปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเพราะมีปัญหาความเจ็บป่วย ด้านการเงิน ปัญหาครอบครัว หรือเรื่องความยากลำบากส่วนตัวอื่น ๆ  หรืออีกนัยหนึ่ง พวกเขาเริ่มต้นปฏิบัติศรัทธาด้วยเรื่องของตัวเองก่อน

แต่พระนิชิเร็นไดโชนินสอนว่า จะต้องไม่เพียงแค่เพียรพยายามเพื่อตัวเองเท่านั้น จะต้องสอนผู้อื่นด้วย ท่านกล่าวว่า เราต้องช่วยให้ผู้อื่นทำได้เช่นเดียวกัน แท้จริงแล้วก็คือ โดยการทำงานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ด้วยความปรารถนาของเราที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุข ซึ่งทำให้ตัวเราเองมีความสุขที่แท้จริงได้ นี่คือการหลอมรวมกันของการปฏิบัติเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น ความทุกข์ของเราจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อการปฏิบัติที่สูงสุดของโพธิสัตว์ ซึ่งก็คือการเผยแผ่ธรรมไพศาล

    นั่นเอง

ในขณะที่เราทำอย่างดีที่สุดเพื่อความผาสุกของผู้อื่น เราจะสามารถตีแตกตัวตนที่คับแคบของเรา ซึ่งมุ่งแต่คิดถึงเรื่อง

ของตัวเองเท่านั้น และค่อย ๆ แผ่ขยาย และยกระดับสภาพชีวิตของเรา  การอุทิศตนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น คือสิ่งที่ขับดันพวกเราให้สามารถเปลี่ยนสภาพชีวิตของเรา และทำการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ได้

ชีวิตของสมาชิกของสมาคม ผู้ซึ่งอธิษฐานอย่างหมดหัวใจเพื่อความสุขของเพื่อน และบอกกล่าวคำสอนของพระนิชิเร็นไดโชนินให้แก่ผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดี ความกล้าหาญ และความหวัง  แม้ว่าเราอาจจะกำลังต่อสู้กับปัญหาสุขภาพ การเงิน หรือปัญหาอื่น ๆ อันหลากหลาย เราสามารถเอาชนะได้อย่างมั่นใจ เหมือนกับกำลังโต้คลื่นใหญ่อย่างชำนาญและสนุกสนาน

บุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงของความศรัทธาก็คือการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานจากภายใน และการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ ตามหลักการเรื่องสิ่งแวดล้อมกับตัวตนไม่เป็นสอง เมื่อสภาพชีวิตของเราเปลี่ยน เราจะสามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเรา    ในขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขปัญหา และการต่อสู้ทั้งหมดของเราได้”

    (จากบทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ ตอนสายรุ้งแห่งความหวัง)

Ø   “คนในสังคมนั้นมีอาชีพและบทบาทต่าง ๆ มากมาย ในขณะที่แต่ละบทบาทมีความสำคัญ  บทบาทขั้นพื้นฐานที่พวกเราแต่ละคนแสดงในฐานะชาวพุทธ ก็คือ นักปรัชญาชีวิต และนักปรัชญาด้านมนุษย์ ผู้ซึ่งสามารถมอบคุณค่าให้กับมนุษยชาติได้ พวกเราคือผู้นำของความสุขและผู้สร้างสันติภาพ  ด้วยความหมายนี้ บทบาทของเราจึงมีความพิเศษ”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549

Ø  ดังที่นักเขียนชาวฝรั่งเศส ท่านโรแมน โรลองด์ (ค.ศ.1866-1944) กล่าวว่า ชีวิตคือการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและก้าวหน้า ดังนั้น ขอให้เรามาร่วมกันต่อสู้ อย่าหยุดแค่เกียรติยศ แต่จะต้องยกระดับและตั้งเป้าหมายของเราให้สูงขึ้นอีก  การมีเป้าหมายก็คือบ่อเกิดของความหวังและแรงบันดาลใจ

Ø  “พระนิชิเร็นไดโชนินอธิบายถึงความสำคัญของเหตุและผลว่า พระสูตรทั้งหลายนอกจากสัทธรรมปุณฑริกสูตรเทศนาว่า โลกพุทธ (ผล) สามารถได้รับภายหลังจากที่เพียรสร้างความดี ซึ่งก็คือการปฏิบัติตามคำสอน (เหตุ) มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน  แต่สำหรับสัทธรรมปุณฑริกสูตรแล้ว ทุก ๆ การกระทำที่ยึดถือพระสูตรนี้ (เหตุ) จะทำให้เราสามารถเป็นพระพุทธทันที (ผล)”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549

Ø  ครั้งหนึ่งเมื่อ ดร. รอทบรัท ถูกถามถึงเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ท่านตอบทันทีว่า กุญแจสำคัญคือ กระตือรือร้นอยู่เสมอ”  ท่านยังกล่าวว่า “เคล็ดลับของการมีสุขภาพดีและอ่อนเยาว์ก็คือ อย่าสูญสิ้นจิตใจแห่งการต่อสู้”

(จากบทสนทนาเรื่องชีวิตกับความตาย NL 7016)

Ø  “ในบันทึกคำสอนปากเปล่า พระนิชิเร็นไดโชนินพูดถึงการบรรลุพุทธภาวะว่า คำว่าบรรลุหมายถึงเปิด  การบรรลุพุทธภาวะหมายถึงการเปิดชีวิตของเรา ทำให้โลกพุทธภายในชีวิตของเราเปิดออกมาอย่างเต็มที่  นี่คือจุดมุ่งหมายของพุทธธรรม”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549

Ø  กิจกรรมของสมาคมบรรจุไว้ด้วยวิถีของการกระทำที่สร้างคุณค่าทุกอย่าง  บรรจุทุกอย่างที่จำเป็นในการทำให้ชีวิตของเราสว่างไสว รวมทั้งส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว โดยการดำเนินชีวิตพร้อมไปกับสมาคมโซคา ดำเนินตามพุทธเจตนาพุทธบัญชา แน่นอนว่า เราจะได้รับชีวิตที่มีสุขภาพดี แผ่ซ่านด้วยคุณธรรมของความเป็นนิรันดร์ ความสุข ตัวตน และความบริสุทธิ์

(จากบทสนทนาเรื่องชีวิตกับความตาย NL 7016)

Ø  “ตลอดชั่วพระชนม์ชีพของพระศากยมุนีพุทธ พระองค์ทรงให้การส่งเสริมกำลังใจแก่ประชาชนด้วยน้ำเสียงที่กังวาน  ในคัมภีร์ได้มีการบรรยายถึงความอบอุ่นของพระศากยมุนีพุทธว่า ยินดีต้อนรับทุกคนที่พระองค์พบ แสดงความดีใจที่ได้พบพวกเขา พระองค์แสดงความชื่นชมยินดี   สุภาพในการปฏิสันถาร    พระองค์ทักทายทุกคนด้วย จริยวัตรที่งดงามและให้ความเคารพ  พระองค์ไม่เคยหน้าบึ้ง พระองค์ทรงทำให้คนอื่นสบายใจ และส่งเสริมกำลังใจให้พวกเขาพูดโต้ตอบ  พระศากยมุนีพุทธจะเริ่มต้นการสนทนาก่อน  นี่เป็นพลังแห่งศิลปะโวหารและความจริงใจของพระองค์ที่ทำให้พุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของประชาชนในสมัยนั้น”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549

Ø  เพื่อก่อสร้างชีวิตที่มีความหมาย ข้าพเจ้าหวังว่า ในสมัยยุวชน ท่านจะทำงานหนักเพื่อขัดเกลาสติปัญญาของท่าน  ชีวิตในอีกความหมายหนึ่งก็คือ สงครามของปัญญา  พลังของพุทธธรรมนั้นสามารถทำให้เรามีชัยชนะในสงครามนี้  ความศรัทธาที่แท้จริงดูได้จากการมีความฉลาดหลักแหลม และปัญญาลึกซึ้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการอุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรม

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2549

Ø  อะไรทำให้ท่านพอใจในชีวิต  นักปรัชญาชาวกรีกโบราณ ท่านเซเนกา กล่าวว่า “มีความพอใจที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงรักษามิตรภาพเก่าไว้ แต่ยังสามารถเริ่มต้นและพบเพื่อนใหม่ได้”

ความปีติยินดีสูงสุดอย่างหนึ่งของชีวิต ก็คือ การให้ความสำคัญกับเพื่อนเก่า และสร้างเพื่อนใหม่ การแผ่ขยายวงล้อมของเพื่อนดี เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของพุทธธรรม เนื่องจากสมาคมให้ความสำคัญกับการออกไปสร้างมิตรภาพกับผู้อื่น จึงมีการเจริญเติบโตอย่างสดใสและมีชีวิตชีวา ขอให้พวกเราก้าวเดินไปบนหนทางแห่งมิตรภาพต่อไป และแผ่ขยายให้กว้างออกไปมากยิ่งขึ้น

กวีชาวอินเดีย ท่านติรูวาลลูวาร์ กล่าวว่า “ไม่มีพันธมิตรใดที่จะดีไปกว่าเพื่อนดี ไม่มีอะไรที่โชคร้ายไปกว่าการมีเพื่อนชั่ว”  ซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่ง  กวีท่านนี้ยังเขียนไว้ว่า “ปัญญาไหลเวียนอยู่ภายใน แต่สามารถเสริมสร้างขึ้นมาได้ด้วยการพบกับเพื่อน”  ปัญญาที่เขากล่าวถึงนี้แสดงออกผ่านมิตรภาพและความสัมพันธ์กับผู้อื่น   นี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่า ไม่ให้อยู่โดยลำพัง แต่มุ่งไปข้างหน้าโดยมีเพื่อนอยู่ข้างกายตลอดชั่วชีวิต 

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549

Ø  “นักปรัชญาและนักปฏิรูปการศึกษาผู้มีชื่อเสียงชาวเชค ท่านจอห์น อาโมส โดเมเนียส (ค.ศ.1592-1670) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลจำนวนมากว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษายุคใหม่ และยังเป็นผู้ริเริ่มการศึกษาด้านสันติภาพนั้น เป็นบุคคลที่อาจารย์จึเนะซาบุโร่ มาคิงุจิ นายกสมาคมผู้ก่อตั้ง ให้การยกย่องอย่างสูง ท่านโดเมเนียสได้กล่าวไว้ว่า ‘ความทรหดจะไม่หวั่นกลัวต่อความยากลำบาก แต่มีความกล้าหาญเยี่ยงราชสีห์’ คนที่ทรหดและกล้าหาญไม่เคยแพ้ พวกเขาจะพูดออกมาอย่างมั่นใจ และทำให้คนรอบข้างเต็มไปด้วยความมั่นใจจิตใจสงบ ตรงกันข้าม ความขี้ขลาดเป็นลักษณะพิเศษของความชั่ว   คนขี้ขลาดมักจะทำอะไรลับ ๆ ล่อ ๆ  เมื่อไม่มีใครมองเห็นก็ทำอะไรลับ ๆ ไม่เปิดเผย

พื้นฐานการปฏิบัติพุทธธรรมคือความกล้าหาญ ผู้ที่แสดงความกล้าหาญของราชสีห์ในท่ามกลางความยากลำบากแสนสาหัสเป็นคนที่มีความศรัทธาเข้มแข็งอย่างแท้จริง”

(จากการประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 64 NL 7007)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

Ø  อดีตนายกรัฐมนตรี ท่านโจว เอิน ไหล (ค.ศ.1898-1976) เคยกล่าวไว้ว่า “สิ่งใหม่ ๆ มักจะประกาศตัวเองด้วยเสียงดังกังวาน และเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าได้”   ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินได้กล่าวไว้ว่า “เสียงเป็นการทำงานของพระพุทธ” (บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 4)  ข้าพเจ้าก็เช่นกัน จะพูดออกมาดัง ๆ เพื่อเปิดหนทางของยุคใหม่  เสียงของผู้นำมีความสำคัญมาก  จงอย่าพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่มีชีวิตชีวา เรียบ ๆ ซึ่งทำให้ทุกคนหลับ หรือพูดแต่เรื่องของตัวเอง หรือมีท่าทีอวดดีซึ่งจะทำให้ประชาชนถอยห่างออกไป

(จากการประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 64 NL 7007)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549

Ø  ในโลกของพุทธธรรม ผู้ที่น่าเคารพยกย่องที่สุด ก็คือ ผู้ที่มีความศรัทธาเข้มแข็ง และตั้งใจอุทิศอย่างเข้มแข็งเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล  ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือผู้ที่บอกกล่าวพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินให้แก่ผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น และปกป้องสมาคมโซคาซึ่งมีภาระหน้าที่ที่สูงส่ง   จงอย่าหวั่นไหวหรือออกนอกเส้นทางไปเนื่องด้วยเรื่องชื่อเสียงหรือตำแหน่งทางโลก

Ø  บางครั้งเราอาจแปลกใจว่า ทั้ง ๆ ที่เราก็ขยันขันแข็ง และมีความศรัทธาเข้มแข็ง  แต่ทำไมผลบุญจึงไม่ปรากฏออกมา  ในเวลานั้น แทนที่จะสงสัยต่อโงะฮนซน  ทางที่ดี เราควรจะถามตัวเองว่า ได้ทำผิดในเรื่องการดูหมิ่นธรรมหรือไม่ เพราะคนที่เกลียด ดูถูก อิจฉา และอาฆาตนั้น จะไม่สามารถได้รับผลบุญ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549

Ø  ประชาชนไม่ใช่มีอยู่เพื่อผู้นำ ตรงกันข้าม

ผู้นำต่าง ๆ อันได้แก่ นักการเมือง และนักบวช ล้วนมีอยู่เพื่อประชาชน

ครูบาอาจารย์ก็เช่นกัน มีอยู่เพื่อนักเรียน 

แต่ก็ยังมีคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำ วางอำนาจ และดูถูกประชาชน

ข้าพเจ้าไม่เคยเคารพคนอวดดีเหล่านี้ และจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วย

ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่และต่อสู้เพื่อใคร ก็เพื่อประชาชน ไม่ใช่ใครอื่น นอกจากสามัญชนผู้ทรหดอดทน  ข้าพเจ้าอยู่เพื่อปกป้องพวกเขา เพื่อเรื่องนี้เพียงประการเดียวเท่านั้นที่ข้าพเจ้าอยู่ และทำงาน และต่อสู้เพื่อพวกเขา  ข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านจะสืบทอดเจตนารมณ์นี้ของข้าพเจ้า

 

 

กลับหน้าแรก