กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  31  มกราคม  2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “สหา”หมายถึงโลกที่ต้องใช้ขันติและเรียนรู้ที่จะอดทน (บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 169) ในโลกเช่นนี้ ความเครียดเป็นส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิต แต่สัทธรรมปุณฑริกสูตรสอนว่า โลกนี้เป็นสถานที่ที่ปวงสรรพสัตว์มีความสุขสำราญ (สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 16 หน้า 230) อีกนัยหนึ่ง เมื่อเราแสดงสภาวะชีวิตพุทธ โลกแห่งความอดทนจะกลายเป็นสถานที่แห่งความสุขและสนุกสนาน

อาจารย์โทดะเคยกล่าวโดยอ้างถึงสัทธรรมปุณฑริกสูตรว่า มนุษย์เกิดมาในโลกนี้เพื่อมีชีวิตที่เป็นสุข ไม่ใช่เป็นทุกข์ ถ้าเราสวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้นและนำพลังชีวิตอันทรงพลัง และสติปัญญามากมายออกมา เราจะไม่มีทางตัน เราจะสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายต่าง ๆ ของชีวิตได้อย่างสนุกสนาน เหมือนกับการเล่นกระดานโต้คลื่น เราสามารถสร้างสภาพชีวิตที่ไม่สั่นคลอนได้ และมีสภาวะของความเป็นนิรันดร์ ความสุข ตัวตน และความบริสุทธิ์ได้ นั่นคือ จุดมุ่งหมายของความศรัทธานั่นเอง

(จากบทสนทนาเรื่องเกิดตาย หนังสือพิมพ์เซเคียว ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2007)

 

Ø  ยุวชนต้องไม่แสวงหาเส้นทางที่ง่ายและสบาย ไม่มีใครจะสามารถพัฒนาได้ในสภาพแวดล้อมที่ประคบประหงมหรือตามใจ ยุวชนควรจะแสวงหาการท้าทาย และความยากลำบาก และเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่า ในขณะเดียวกัน ก็กลายเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นและมีความสามารถ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  30  มกราคม  2550

Ø  การเผยแผ่ธรรมไพศาลหมายถึงการทำงานเพื่อสันติภาพและความสุขของมนุษยชาติทั้งปวง เป็นโลกแห่งความหวังที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีการกดขี่บีฑาใดจะสามารถมาทำลายความหวังที่เบ่งบานอยู่ในจิตใจของเราได้  แท้จริงแล้ว ความหวังเป็นเสาค้ำจุนโลก ความหวังมอบปีกแห่งอิสรภาพ คนที่มีความหวังจะเข้มแข็ง  ตราบใดที่ท่านยังมีความหวัง ท่านจะไม่พ่ายแพ้ อดีตประธานาธิบดีของอัฟริกาใต้ ท่านเนลสัน แมนเดลา  แชมเปี้ยนแห่งสิทธิมนุษย์ผู้สูงส่ง ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสพบปะ 2 ครั้งเป็นบุคคลตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของความจริงที่ยิ่งใหญ่นี้

(จากการประชุมตัวแทน ในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 2 มกราคม 2007)

 

Ø  พุทธธรรมสอนว่า “ปรากฏการณ์ทั้งหลายในจักรวาลเป็นการแสดงออกของธรรม” (ธรรมนิพนธ์หน้า 564) ข้าพเจ้าขอให้ท่านเข้าใจเรื่องนี้ไว้ และขอให้ศึกษาในทุกสาขาด้วยความเร่าร้อนและตั้งใจ สมองของท่านมีศักยภาพที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตเหมือนจักรวาล แล้วเราจะแสดงพลังสร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่ได้อย่างไร  มีวิถีทางเดียวที่จะนำความสามารถของปัญญาออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ก็โดยตั้งใจมุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่อง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  29  มกราคม  2550

Ø  การปฏิบัติพุทธธรรมหมายถึงการมีชัยชนะ การก้าวหน้าหนึ่งก้าวในทุกขณะจิตท่ามกลางความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเรา เป็นการแสดงข้อพิสูจน์ทางด้านความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรม ในการเป็นผู้มีชัยชนะและประสบผลสำเร็จ  ซึ่งเรากำลังแสดงอานุภาพของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน และถือเป็นบ่อเกิดแห่งความหวังและแรงบันดาลใจต่อผู้ที่ติดตามเรามาบนเส้นทางของความศรัทธา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  28  มกราคม  2550

Ø  การมองทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงตอนจบนั้นเป็นเรื่องสำคัญ การปล่อยให้เรื่องราวต่างๆ  พัดพาไปก่อนที่จะได้ผลสรุปนั้น เหมือนกับการไถนาแต่ลืมหว่านเมล็ดลงไป

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 19 บทที่ 2 ตอนเพลงแห่งชัยชนะ 47)

 

Ø  ท่านทั้งหลายกำลังสวดมนต์เพื่อความสุขของสมาชิกทั้งหลาย ซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธในแต่ละชุมชนของท่าน ท่านสนับสนุนและส่งเสริมกำลังใจพวกเขา และทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเขา ราวกับพวกเขาเป็นบุตรของท่านเอง  การกระทำของท่านเป็นเช่นเดียวกับมหาโพธิสัตว์อย่างแท้จริง และสภาพชีวิตของท่านเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธผู้สูงส่ง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  27  มกราคม  2550

Ø  ถ้าเราไม่รักษาคำมั่นสัญญาของเรา เราจะต้องเสียใจอย่างแน่นอน และความเสียใจเป็นเครื่องหมายของความน่าอับอาย สำหรับผู้ที่ตั้งใจอุทิศชีวิตเพื่อทำภาระหน้าที่ให้สำเร็จ พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “จงอย่าใช้ชีวิตโดยสูญเปล่า และหวนเสียใจภายหลังหมื่นปี”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 19 บทที่ 2 ตอนเพลงแห่งชัยชนะ 47)

 

Ø  การมองเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในด้านบวกเป็นสิ่งสำคัญ ความเข้มแข็ง สติปัญญา และความร่าเริง ซึ่งมีพร้อมอยู่ในท่าทีดังกล่าวนั้นจะนำไปสู่ความสุข แต่การมองทุกอย่างด้วยท่าทีด้านบวกและมีจิตปรารถนาดีนั้น ไม่ใช่หมายถึงการยอมให้ถูกหลอกลวงอย่างโง่ ๆ หรือปล่อยให้คนอื่นเอาเปรียบนิสัยที่ดีของเรา  แต่หมายถึงมีปัญญาและความเข้าใจที่จะเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ด้านบวก โดยมองเห็นข้อดีในทุกสิ่ง และในขณะเดียวกัน ให้จับตาอย่างมั่นคงบนความเป็นจริงด้วย

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  26  มกราคม  2550

Ø  การเอาใจใส่ให้ผู้อื่นอย่างแท้จริง หมายถึง การคิดเรื่องราวต่าง ๆ โดยมีจุดยืนอยู่ที่ทัศนะของผู้อื่น

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 19 บทที่ 2 ตอนเพลงแห่งชัยชนะ)

 

Ø  ผู้ที่ทำงานหนักเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล เป็นผู้ที่น่ายกย่องอย่างแท้จริง และสมาชิกเอสจีไอ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในโลกอันสูงส่งแห่งพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน  พวกเขาเป็นคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริง และแน่นอนทีเดียวว่า พวกเขาจะต้องได้รับสภาพชีวิตที่สมหวังดังปรารถนาอย่างสมบูรณ์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  25  มกราคม  2550

Ø  โพธิสัตว์จะไม่หลีกเลี่ยงการสนทนา พระพุทธไม่ลังเลที่จะพูด ถ้าปราศจากการพบปะและพูดคุยกับผู้คน ก็ไม่มีการปฏิบัติพุทธธรรม  การสนทนาเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย และพื้นฐานของการสนทนาอย่างมีความหมายที่แท้จริง ก็คือ จิตใจที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน  และความเท่าเทียมกันของคู่สนทนา

“อาตมาไม่กล้าดูถูกพวกท่าน เพราะท่านทั้งหลายจะต้องบรรลุพุทธภาวะอย่างแน่นอน” (สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 2 หน้า 267) 

ซึ่งเป็นคำประกาศของพระสทาปริภูตโพธิสัตว์ ผู้ซึ่งยังคงทำการสนทนาอย่างไม่หวั่นเกรงในโลกที่สับสนด้วยความอวดดีและไร้ขันติ

การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับคำสอนและปรัชญาของพุทธธรรม คือการทำงานของพระพุทธ ซึ่งหมายถึงมีความเชื่อในธรรมชาติพุทธของ

บุคคลที่เราคุยด้วย และนำคำพูดของเราเข้าสู่ส่วนสำคัญที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขา เนื่องจากเราได้ยินสัทธรรม

ปุณฑริกสูตร ซึ่งนำไปสู่การบรรลุพุทธภาวะ โดยอาศัยสิ่งนี้เป็นเมล็ด เราจะต้องบรรลุพุทธภาวะอย่างแน่นอน  พระนิชิเร็นไดโชนิได้

กล่าวไว้เช่นนี้

Ø  ด้วยการต่อสู้อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล พวกเราสมาคมโซคาสามารถทำให้บุคคลแต่ละคนจำนวนนับไม่ถ้วนสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพุทธธรรม ด้วยพลังการสนทนาตัวต่อตัว เราได้หว่านเมล็ดพุทธในจิตใจของประชาชน และเติบโตอยู่ในส่วนลึกของชีวิตมนุษย์  พระนิชิเร็นไดโชนินตักเตือนว่า “พวกท่านแต่ละคนควรรวบรวมความกล้าหาญของราชสีห์  และไม่ยอมแพ้ต่อการข่มขู่ใด” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 997) พวกเราไม่เคยพ่ายแพ้ ตราบใดที่ยังคงต่อสู้ด้วยคำพูดอย่างกล้าหาญเพื่อความจริง และความเที่ยงธรรม ด้วยหัวใจราชสีห์

(จากบทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ในนิตยสารไดเบียะขุเร็งเง 24 มกราคม 2007)

 

Ø  สิ่งสำคัญคือ ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ให้ยึดถือความเชื่อมั่นของเราอย่างเด็ดเดี่ยว ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินสอนไว้ คนที่มีความเชื่อมั่นที่ไม่หวั่นไหวดังกล่าวจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  24  มกราคม  2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “แม้ว่าในขณะนี้เราจะทุกข์ยากลำบาก แต่ในที่สุดแล้ว ความปีติยินดีจะรอเราอยู่” (ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 882) ด้วยการเอาชนะความยากลำบาก และการท้าทายต่าง ๆ เราจะสามารถร้องเพลงแห่งชัยชนะได้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 19 บทที่ 2 ตอนเพลงแห่งชัยชนะ)

 

Ø  เราใช้เสียงของเรา ไม่เพียงแค่สวดไดโมขุเท่านั้น แต่ยังให้คำชี้นำ ส่งเสริมกำลังใจ และแนะนำพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินให้แก่ผู้อื่น  ดังนั้นเสียงของเราจึงสำคัญมาก เสียงโกรธ เสียงหยาบคาย เสียงเย็นชา เสียงหยิ่งยโส เหล่านี้ ไม่อาจจะสื่อถึงความมหัศจรรย์ของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินได้  ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเป็นผู้นำที่เป็นมนุษย์นิยม ผู้ซึ่งสามารถให้กำลังใจแก่ผู้อื่นด้วยเสียงที่สดใสและอบอุ่น จนพวกเขาพูดว่า “ช่างเป็นเสียงที่น่าฟังอะไรเช่นนี้” และ “ทุกครั้งที่ได้ยินเขาพูด ฉันจะเกิดแรงบันดาลใจได้” การเป็นผู้นำแบบนี้เป็นข้อพิสูจน์ทางด้านความเป็นจริงอย่างหนึ่งของการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ของท่าน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  23  มกราคม  2550

Ø  บางครั้งท่านอาจได้รับคำชมเชย บางครั้งอาจไม่ได้รับคำชมเชย แต่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องหวั่นไหวไปกับเรื่องดังกล่าว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความศรัทธา  เมื่อเราสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเพื่อมุ่งสู่อนาคต มุ่งสู่ชัยชนะ ก็จะพบได้ว่า ชัยชนะมีอยู่เรียบร้อยแล้วภายในชีวิตของเรา  โปรดก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่น

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่  3 วันที่ 6 มกราคม 2007)

 

Ø  ในฐานะผู้ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน เราตื่นนอน และสวดมนต์เช้า  บางครั้งอาจทำด้วยความจำใจ อย่างไรก็ตาม การสวดมนต์เช้า-เย็น เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และสูงส่ง  การสวดมนต์เช้า-เย็นเป็นพิธีการที่เคร่งขรึม มองออกสู่ทั่วสกลจักรวาล เป็นการสนทนากับจักรวาล

 

ส่งเสริมกำลังประจำวันที่  22  มกราคม  2550

Ø  ในที่สุดแล้ว ความสุขขึ้นอยู่กับการสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งได้หรือไม่ 

ความสุขไม่ใช่อยู่ที่ภาพลักษณ์ภายนอก หรือสนใจแต่ตัวเอง

แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกภายใน สะท้อนออกมาจากส่วนลึกของชีวิต

ให้รางวัลแต่ละวันด้วยความรู้สึกเบิกบานใจ และมีจุดมุ่งหมาย ความรู้สึกถึงการทำงานสำเร็จ และอิ่มเอมใจอย่างลึกซึ้ง ความรู้สึกเช่นนี้ถือว่ามีความสุข

ผู้ที่มีความพึงพอใจเช่นนี้ แม้ว่าจะมีธุระมากมาย ก็มีความสุขมากกว่าคนที่มีเวลาเหลือเฟือ แต่ภายในว่างเปล่า

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  21  มกราคม  2550

Ø  อาจารย์โทดะได้มอบคำส่งเสริมกำลังใจดังนี้ “ไม่มีอะไรเข้มแข็งไปกว่าความไว้วางใจ  การที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนั้น ท่านจำเป็นต้องมีพลังชีวิตที่เข้มแข็ง  โปรดจงตีแตกปัญหาทุกอย่างด้วยความศรัทธาที่เข้มแข็ง และพลังชีวิตที่ทรงพลัง  คนที่มีพลังชีวิตเข้มแข็งจะมีความสุข และสามารถเอาชนะความยากลำบากทุกชนิด  ซึ่งกุญแจที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากชุมชน ก็คือ การมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งเป็นพื้นฐาน

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 3  ตอนที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2007)

 

Ø  ปัจจุบันนี้ มนุษยชาติขาดความหวัง และวิสัยทัศน์ของอนาคต เห็นได้ชัดด้วยเหตุผลนี้ โพธิสัตว์จากพื้นโลกได้ปรากฏออกมา ถ้าปราศจากการดำรงอยู่ของท่าน อนาคตของมนุษยชาติก็จะต้องสิ้นหวัง และจิตใจก็จะตกต่ำลง  นี่คือเหตุผลที่ท่านเกิดมาในยุคนี้ และกำลังแสดงบทบาทสำคัญในสังคม นี่คือความหมายของจิยู หรือการปรากฏขึ้นมาจากพื้นโลก  ดังนั้น ทุกท่าน แต่ละคน ๆ จะต้องมีความสุขอย่างแน่นอน โปรดจงมั่นใจว่า ท่านจะมีการดำเนินชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลตลอดสามชาติแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  20  มกราคม  2550

Ø  อาจารย์โทดะกล่าวว่า “ไม่ว่าจะมีพายุพัดกระหน่ำรุนแรงแค่ไหน ขอให้มุ่งหน้าต่อไปโดยไม่หักหลังสมาชิกของท่าน ก้าวหน้าต่อไปด้วยความสามัคคีที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ จนกระทั่งถึงวันแห่งชัยชนะของการเผยแผ่ธรรมไพศาล  การเคลื่อนไหวของเราจะนำความสุขมาสู่มวลมนุษยชาติ  ขอให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจ และอุทิศตนตามความเชื่อมั่นที่สำคัญยิ่งนี้ของอาจารย์โทดะ

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 3  ตอนที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2007)

 

Ø  ในชาตินี้ เพื่อแสดงพลังของความศรัทธาในธรรมมหัศจรรย์ให้แก่ผู้อื่น บางครั้ง ท่านจึงอาจเกิดมายากจน เพื่อว่าท่านจะสามารถแสดงข้อพิสูจน์ที่เป็นจริง โดยได้รับชีวิตที่มั่นคงและสะดวกสบาย  บางครั้ง ท่านจึงอาจเกิดมามีสุขภาพไม่ดี เพื่อให้ท่านแสดงข้อพิสูจน์ที่เป็นจริง โดยการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงมากขึ้น  ไม่ว่าสถานการณ์ของท่านจะเป็นอย่างไร  แต่แสงแห่งความศรัทธาที่อยู่ภายในชีวิตของท่าน ก็จะยังคงฉายส่องอย่างสุกใสราวกับเพชรไปตลอดชั่วนิรันดร์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  19  มกราคม  2550

Ø  อาจารย์โทดะกล่าวว่า “ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงทุกข์ 4 แห่งเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ มีเฉพาะธรรมมหัศจรรย์เท่านั้นที่ทำให้เรามีชัยชนะต่อสิ่งเหล่านี้ได้

ความศรัทธาคือสาระสำคัญ  แม้ว่าปัญหาของเราในเวลานั้น เมื่อมองดูอย่างผิวเผินแล้ว เหมือนจะแก้ไขไม่ได้ แต่พลังของธรรมมหัศจรรย์ทำให้สามารถเป็นไปได้ และผลักดันทุกสิ่งไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ทิศทางที่ดี ทิศทางแห่งความสุขและบุญกุศลนิรันดร์  พระนิชิเร็นไดโชนินทุ่มเทตัวท่านเองในการต่อสู้ เพื่อบอกกล่าวคำสอนที่ยิ่งใหญ่ของธรรมมหัศจรรย์ให้แก่พวกเรา

เมื่อเรามีความศรัทธาที่แท้จริง เราจะไม่กลัวเกรงอะไร เราจะสามารถเปิดหนทางแห่งความสุขในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอน

เป็นเรื่องโชคร้ายที่ว่า ตั้งแต่แรกเราไม่เคยพบกับปัญหาหรือความยากลำบากใด ๆ และไม่มีเรื่องกังวลใจใด ๆ และมีชีวิตที่สุขสบาย นักเขียนญี่ปุ่น คุณเอจิ โยชิกาว่า (ค.ศ.1892-1962) เคยพูดถึงคนหนุ่มที่มีสิทธิพิเศษว่า ‘คุณเป็นหนุ่มโชคร้าย เพราะไม่มีเรื่องอะไรโชคร้ายยิ่งไปกว่าการได้เห็นแต่สิ่งสวยงามและรับประทานอาหารดีมากเกินไปตั้งแต่อายุน้อย เป็นเรื่องเศร้าที่เห็นการรับรู้ของคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะความสามารถในการรับรู้ว่า ความปีติยินดีเป็นความปีติยินดีนั้นไม่ชัดเจน ชีวิตที่ปราศจากความยากลำบากและการต่อสู้จะทำให้คน ๆ นั้นขาดปัญญาที่แท้จริง และขาดความลึกซึ้ง  ชีวิตดังกล่าว ในที่สุดแล้ว จะขาดจุดมุ่งหมาย หรือทิศทางที่ชัดเจน”

อาจารย์โทดะยังกล่าวต่อไปว่า “ถ้าท่านตั้งอกตั้งใจสวดมนต์ต่อโงะฮนซนอย่างแท้จริงแล้ว เหตุของความเจ็บป่วยจะกลายเป็นเหตุของการมีสุขภาพแข็งแรง นี่คือการทำงานของธรรมมหัศจรรย์ สิ่งสำคัญก็คือต้องมีความเชื่อมั่นในความศรัทธาอย่างเข้มแข็ง พวกเราโชคดีที่สามารถยึดถือธรรมมหัศจรรย์ที่สูงส่งนี้ ดังนั้น เราควรจะใช้พลังอันมหาศาลของธรรมนี้อย่างเต็มที่”

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 3  ตอนที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2007)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  18  มกราคม  2550

Ø  ขอยกคำชี้นำของอาจารย์โทดะมามอบให้แก่ทุกท่าน อันดับแรกคือ คำพูดที่อาจารย์โทดะกล่าวในวันขึ้นปีใหม่ของปี ค.ศ.1952 เมื่อ 50 ปีก่อน ดังนี้ :

“ขอให้ยืนหยัดอย่างมั่นคง และมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังอันสดใส พร้อมกับขอให้เราพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง  และมีชีวิตอยู่ด้วยคามหวังอันสดใสเช่นเดียวกัน”

ข้าพเจ้าตั้งใจบันทึกและเก็บรักษาคำชี้นำของอาจารย์ของข้าพเจ้าอยู่เสมอ

พูดถึงสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่หญิง อาจารย์โทดะกล่าวว่า “เพียงแค่สวดมนต์อย่างกระตือรือร้น และเต็มใจต่อโงะฮนซน คนส่วนมากไม่รู้ถึงหลักการง่าย ๆ นี้ ซึ่งดูเหมือนต้องใช้เวลานาน  แต่แท้จริงแล้ว เป็นหนทางที่สั้นที่สุดและแน่นอนที่สุด” คำพูดเหล่านี้เป็นคำสั่งเสียที่สำคัญมาก

อาจารย์โทดะยังกล่าวถึงคนที่กำลังต่อสู้กับโรคภัยว่า จะสามารถเข้าใจความลึกซึ้งของชีวิตได้อย่างแท้จริง ช่างเป็นความจริงแท้ และยิ่งเป็นความจริงสำหรับผู้ที่ยึดถือธรรมมหัศจรรย์ ผู้ที่สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเป็นนักปรัชญาที่ลึกซึ้ง และผู้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่  ไม่ว่าสถานการณ์ที่เผชิญอยู่จะท้าทายมากแค่ไหน เราสามารถเปลี่ยนชะตากรรมได้อย่างแน่นอน  ทุกข์ 4 แห่งเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สิ่งสำคัญคือ อย่ายอมแพ้

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มกราคม 2007)

 

Ø  มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ผู้ซึ่งทำสงครามอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า “ชีวิตคือคำถามยืดเยื้อและเร่งด่วนที่สุด ท่านกำลังทำอะไรเพื่อผู้อื่น จงอย่าพูดว่า แล้วสักวัน ท่านจะทำ  จงทำเดี๋ยวนี้ จงอย่าพูดว่า บางคนจะทำให้  ท่านควรเป็นคนทำ” ปัจจุบันเป็นเวลาที่ยุวชนจะต้องแบกรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเปิดทางเพื่อชัยชนะของประชาชนอย่างกล้าหาญ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  17  มกราคม  2550

Ø  คำปฏิญาณที่แท้จริงจะแสดงออกเป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมเสมอ ความตั้งใจที่ปราศจาการกระทำ ไม่ใช่สิ่งใดอื่น นอกจากความคิดปรารถนาแค่นั้นเอง

 

Ø  โปรดจำไว้ว่า ความอดทน ในตัวของมันเองคือการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ และบ่อยครั้งก็เป็นกุญแจสำคัญในการตีแตกสิ่งที่ดูเหมือนเป็นทางตัน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  16  มกราคม  2550

Ø  การมอบเวลาและทรัพยากรของเราด้วยความปีติยินดีเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล เป็นพฤติกรรมที่สูงส่งของโพธิสัตว์  จิตใจแห่งความศรัทธานี้ แน่นอนว่า ในตัวมันเองจะปรากฏออกมาเป็นบุญกุศลและบุญวาสนาที่ไม่จำกัด

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 19 บทที่ 2 ตอนบทเพลงแห่งชัยชนะ 29)

 

Ø  สิ่งสำคัญคือการมองการณ์ไกล ไม่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งได้มาในชั่วข้ามคืน หรือไม่พบกับความยากลำบาก  ถ้าได้รับผลบุญมาง่าย ๆ โดยไม่ได้มีการเพียรพยายามใด ๆ ในการปฏิบัติพุทธธรรมแล้ว เราก็จะถอยศรัทธาได้ง่าย ผลสุดท้ายก็คือต้องพบกับความเศร้าโศก เนื่องจากการเข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนดี ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย นักเรียนจึงต้องทุ่มเทเรียนอย่างหนัก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมาก ๆ ความศรัทธาก็อยู่บนหลักพื้นฐานเช่นนี้  การปฏิบัติจึงจะบรรลุพุทธภาวะได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  15  มกราคม  2550

Ø  การสวดมนต์เช้า-เย็นทุกวันเป็นเรื่องท้าทาย  การชักชวนแนะนำธรรมเป็นเรื่องท้าทาย การแนะนำผู้คนให้รับสิ่งพิมพ์ของสมาคมเป็นเรื่องท้าทาย  การร่วมประชุมเป็นเรื่องท้าทาย  ในบางครั้งก็มากเกินไปจนเกิดความรู้สึกไม่ดี อยากจะหยุดบ้าง  เนื่องจากเราเป็นมนุษย์ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจรู้สึกเช่นนี้เป็นบางครั้ง  แต่ก็ไม่ได้ทำให้เราออกนอกวงโคจรของความศรัทธา  ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะต่อสู้ต่อไปบนหนทางของการบรรลุพุทธภาวะอย่างเด็ดเดี่ยวและอดทน  พร้อมกับส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันบนหนทางดังกล่าวด้วย

 

ส่งเสริมกำลังใจแต่ละวันที่  14  มกราคม  2550

Ø  นักเขียนชาวเยอรมัน ท่านโยฮัน วูฟแกง ฟอน เกอเธ่ (ค.ศ.1749-1832) กล่าวไว้ว่า “ไม่มีอะไรในโลกที่จะสำเร็จได้ โดยไม่มีความตั้งใจที่จริงจัง”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 19 บทที่ 2 ตอนเพลงแห่งชัยชนะ 26)

 

Ø  ทุกคนบางครั้งต้องเจ็บป่วย ไม่ว่าแบบใดแบบหนึ่ง

พลังของธรรมมหัศจรรย์ทำให้เราสามารถดึงความเข้มแข็งออกมา

เพื่อเอาชนะความเจ็บปวด และความทุกข์จากการเจ็บป่วย

ด้วยความกล้าหาญ และตั้งใจ

พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า

“นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว

เปรียบเสมือนเสียงคำรามของราชสีห์

ดังนั้น ความเจ็บป่วยใด ๆ จึงหาเป็นอุปสรรคไม่”

(ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 119)

 

ส่งเสริมกำลังใจแต่ละวันที่  13  มกราคม  2550

Ø  “จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1000) พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้เช่นนี้  สิ่งสำคัญคือ จิตใจหรือความตั้งใจที่เราใช้ท้าทายกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรา  โดยสรุปแล้ว ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำถามที่เข้มงวดว่า เรามีความศรัทธาที่แท้จริงหรือไม่ 

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  12  มกราคม  2550

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  11  มกราคม  2550

 

ส่งเสริมกำลังใจแต่ละวันที่  10  มกราคม  2550

Ø  ข้าพเจ้าไว้วางใจพวกท่าน พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “ถ้าความชั่วร้ายไม่เกิดขึ้น ย่อมไม่มีทางรู้ว่านี่คือคำสอนที่ถูกต้อง” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 501)  แน่นอนว่า เส้นทางของการเผยแผ่ธรรมไพศาลต้องมีการต่อสู้ท้าทายที่น่ากลัว แต่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ท่านไม่ต้องกลัว ผู้มีชัยชนะที่แท้จริงคือคนที่ต่อสู้จนถึงที่สุดและมีชัยชนะ

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 19 บทที่ 2 ตอนเพลงแห่งชัยชนะ)

 

ส่งเสริมกำลังใจแต่ละวันที่  9  มกราคม  2550

Ø  นายกรัฐมนตรีจีน ท่านโจวเอินไหล (ค.ศ.1898-1976) เคยกล่าวว่า “จงอย่ากลัวความยากลำบาก การต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามจะสามารถทำให้ตัวเราเองเข้มแข็งและพัฒนาได้” 

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2006)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  8  มกราคม  2550

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  7  มกราคม  2550

 

ส่งเสริมกำลังใจแต่ละวันที่  6  มกราคม  2550

Ø  ในเนื้อหาของหนังสือไดเบียะขุเร็งเง เดือนมกราคม ค.ศ.1958 อาจารย์โทดะได้เขียนสารปีใหม่ ในหัวข้อ “ให้เพียรพยายามอย่างอาจหาญวิริยะ” ในท้ายสุดของสาร อาจารย์โทดะกล่าวว่า “ในขณะที่ข้าพเจ้าต้อนรับปีใหม่ ข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างเร่าร้อนว่า สมาชิกของสมาคมโซคาทุกคนจะให้คำปฏิญาณใหม่ ว่า ‘เพียรพยายามอย่างอาจหาญวิริยะ’ บนหนทางของการเผยแผ่ธรรมไพศาล

จงทบทวนคำพูดของพระนิชิเร็นไดโชนินทุกวันคืน ที่กล่าวว่า จงอย่าใช้ชีวิตโดยสูญเปล่า และต้องหวนเสียใจภายหลังหมื่นปี (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 622)  ความเพียรพยายามด้วยความศรัทธาที่เข้มแข็งยิ่งใหญ่ทุก ๆ วัน ทุก ๆ เดือน และทุก ๆ ปี  นี่คือกุญแจไปสู่การบรรลุเป้าหมายในปีที่จะมาถึง รวมทั้งเป็นเป้าหมายตลอดชีวิตของเรา ลำดับแรก ให้ตั้งใจอย่างมั่นคง และเมื่อทำแล้ว ให้มุ่งไปด้วยความกล้าหาญ

พระนิชิคันโชนิน (ค.ศ.1665-1726) ประมุขสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ฟื้นฟูพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ยังได้เขียนเกี่ยวกับ “ความเพียรพยายามอย่างอาจหาญวิริยะ”  ในคำอธิบายของท่าน บนพื้นฐานของความหมายที่แท้จริงว่า

ยู (อาจหาญ) หมายถึง ทำอย่างกล้าหาญ

เมียว (วิริยะ) หมายถึง ใช้ปัญญาทั้งหมด

โช (บริสุทธิ์) หมายถึง ไม่แปดเปื้อน

จิน (เพียรพยายาม) หมายถึงก้าวหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน

อาจารย์โทดะเน้นอยู่เสมอว่า จิตใจที่ท้าทายเป็นสาระสำคัญของพุทธธรรม และเป็นเครื่องหมายของพระพุทธ  ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเจตนารมณ์นี้  ขอให้มีชัยชนะในปีแห่งความก้าวหน้าและชัยชนะด้วยจิตใจแห่งการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ โดยมีพื้นฐานอยู่บน “การเพียรพยามอย่างอาจหาญวิริยะ”

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2006)

 

ส่งเสริมกำลังใจแต่ละวันที่  5  มกราคม  2550

Ø  ในบทละครเรื่องหนึ่งของนักเขียนชาวฝรั่งเศส ท่านรอแมง รอล์ลังด์ (ค.ศ.1866-1944) มีตัวละครหนึ่งกล่าวกับยุวชนว่า “ต่อสู้กับชีวิตอย่างกล้าหาญ กระโจนไปอย่างต่อเนื่องและอย่าหยุด” นี่คือเจตนารมณ์เดียวกับสมาคม ความเข้าใจและท่าทีของบุคคลชั้นหนึ่งที่แท้จริงทุกคนล้วนสอดคล้องกับสมาคม

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2006)

 

ส่งเสริมกำลังใจแต่ละวันที่  4  มกราคม  2550

Ø  คนอกตัญญูนั้นน่าสมเพชและโชคร้ายจริง ๆ ต่อให้เขาจะมีเงินทองมากเพียงไร หรือมีตำแหน่งในสังคมสูงเพียงไร

ความรู้สึกขอบคุณที่มีอยู่ในชีวิตของเรา คือชัยชนะที่แท้จริงในฐานะมนุษย์

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2006)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  3  มกราคม  2550

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  2  มกราคม  2550

Ø  ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระโพธิสัตว์ผู้เป็นลูกศิษย์ของพระศากยมุนีพุทธได้ให้คำมั่นสัญญา ณ เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ด้วยเสียงคำรามอันยิ่งใหญ่ของราชสีห์ว่า “จะท่องเที่ยวไปที่นี่และที่นั่น ไป ๆ มา ๆ ให้ทั่วโลกธาตุทั้งหลายในสิบทิศ” (สัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาไทย หน้า 317) อย่างกล้าหาญ เพื่อเผยแผ่ธรรมในยุคชั่วร้ายภายหลังการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์ ผู้ที่เดินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแห่งอาจารย์กับศิษย์ไปตลอดชั่วชีวิตจะไม่มีวันอับจนหนทาง เรื่องนี้เป็นสาระสำคัญของผู้มีชัยชนะในชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตจิตใจที่ลึกซึ้ง เข้มแข็ง และสูงส่ง

(จากสารวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2007 ของอาจารย์อิเคดะ)

 

Ø  อาจารย์โทดะกล่าวว่า “การกระทำที่ต่อเนื่องและอุตสาหะพากเพียรของสมาชิกในการมอบคำชี้นำส่วนตัวในระดับรากหญ้าที่ค้ำจุนสมาคมโซคาเอาไว้ ก็ดุจเดียวกับรากที่งอกกระจายแผ่กว้าง ซึ่งหยั่งลึกลงดิน จึงสามารถค้ำจุนต้นไม้ใหญ่ไว้ได้”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  1  มกราคม  2550

Ø  เบ็ตตี วิลเลียมส์ (Betty Williams) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพได้ยกย่องสตรีของเอสจีไอว่า เป็น “วีรสตรี” ในดวงใจของเธอ   ชีวิตที่น่าเลื่อมใสของเธอดำเนินขับเคลื่อนไปด้วยความเชื่อมั่นในคำกล่าวที่ว่า   “ความกลัวคือโรคติดต่อที่กลืนกิน    และทำให้สังคมทุพพลภาพ  แต่ความกล้าหาญก็เป็นโรคติดต่อได้เหมือนกัน”  ชีวิตที่มีภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความยากลำบาก  แต่การเอาชนะอุปสรรคอย่างกล้าหาญจะสามารถขับดันให้เรามุ่งสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ยอดเยี่ยมได้

(จากสารวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2007 ของอาจารย์อิเคดะ)

 

Ø  ผู้ที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยงานที่ต้องทำให้สำเร็จ และภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ คือคนที่มีความสุขมากที่สุด สมาชิกของเอสจีไอก็เป็นเช่นนี้ สำหรับพวกเราแต่ละวันก็คือวันขึ้นปีใหม่  ขอให้ท่านเพียรพยายามอย่างแข็งขันด้วยความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างเต็มที่ เพื่อว่าท่านจะสามารถเขียนบันทึกประจำวันทองคำของชีวิต

 

 

กลับหน้าแรก