กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 31  พฤษภาคม   2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “เมื่อราชสีห์.......คำราม ลูกนับร้อยของราชสีห์จะรู้สึกลำพอง และศีรษะของสัตว์และนกที่ล่าเหยื่อจะแตกออกเป็น 7 เสี่ยง” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 949)  เสียงของผู้ที่สวดและเผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์มีพลังที่จะส่งเสริมกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น ซึ่งมีภาระหน้าที่ร่วมกันเพื่อความจริงและความเที่ยงธรรมได้อย่างลึกซึ้ง และสั่นคลอนผู้ที่ทำลายคุณค่าเหล่านี้   อาจารย์จึเนะซาบุโร่ มาคิงุจิ นายกสมาคมท่านแรก และอาจารย์โจเซอิ โทดะ นายกสมาคมคนที่ 2 ทั้งคู่ได้ส่งเสียงคำรามของพญาราชสีห์ และเปิดหนทางแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลด้วยความกล้าหาญ

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ในนิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับเดือนมิถุนายน 2007)

Ø  พุทธธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำความสุข ความปีติยินดี และความสำเร็จให้แก่ทุกคน ซึ่งไม่เพียงตัวเราเองมีความสุข แต่ยังทำให้เกิดการรู้แจ้งกับการบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป 7 รุ่น และความสุข และความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลานและผู้สืบทอดตลอดไปในอนาคต นี่คือผลบุญที่ยิ่งใหญ่ของพุทธธรรม

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 30  พฤษภาคม   2550

Ø  พวกท่านแต่ละคนมีภาระหน้าที่ที่สำคัญเฉพาะของตนเองเท่านั้น โปรดจงอุทิศตัวท่านเองเพื่อภาระหน้าที่นั้น และฉายส่องอย่างสุกใสและภาคภูมิใจเหมือนกับหอรัตนะที่ยิ่งใหญ่กำลังลอยสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล

Ø  ผู้ที่มีเพื่อนมากมีโอกาสมากกว่าในการเจริญเติบโตและพัฒนาตนเอง ดังนั้น พวกเขาจะทำให้สังคมดีขึ้นและนำไปสู่ความสุข ชีวิตที่พึงพอใจในทุกสถานการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เช่น การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีความสำคัญ เราจำเป็นต้องริเริ่มและรักษามิตรภาพและความสัมพันธ์กับคนจำนวนมากทั้งภายในองค์กรและสังคมโดยรวม  ชีวิตของเราจะเปิดออกและจะอุดมสมบูรณ์ตราบเท่าที่เรามีการกระทำดังกล่าว

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29  พฤษภาคม   2550

Ø  สิ่งที่เราเรียนรู้จากการเผชิญหน้าหรือเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างนั้นสำคัญมาก ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เริ่มต้นจากการสามารถจินตนาการความทุกข์ของเขา การเอาใจใส่ผู้อื่นเป็นผลจากการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเอง

Ø  พวกเราผู้ซึ่งยึดถือธรรมมหัศจรรย์จะไม่เป็นทุกข์เนื่องจากความแก่หรือความตาย ตราบใดที่เรารักษาไฟแห่งความศรัทธาให้ลุกโชน ไฟแห่งพลังชีวิตก็จะยิ่งเผาไหม้อย่างสว่างไสวอยู่ภายในชีวิตของเรา เราจะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งข้ามพ้นการเกิดตาย  ความศรัทธาเป็นเครื่องยนต์ที่ทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความหวังได้ตลอดชั่วชีวิตของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28  พฤษภาคม   2550

Ø  ความปีติยินดีในชีวิตคืออะไร นี่เป็นคำถามที่ยากคำถามหนึ่ง ซึ่งนักคิดและนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่คิดใคร่ครวญกัน ความปีติยินดีมักหลีกทางอย่างรวดเร็วให้กับความทุกข์  ความปีติยินดีสั้น และความทุกข์ยาวนาน  นอกจากนี้ สิ่งที่ผ่านไปอย่างปีติยินดีในสังคมนั้นผิวเผิน เทียบไม่ได้กับความปีติยินดีที่มาจากธรรมมหัศจรรย์  กุญแจสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างสภาพจิตใจที่เราสามารถประกาศอย่างไม่ลังเลว่า ชีวิตในตัวมันเองก็คือความปีติยินดี  นี่คือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติพุทธธรรมของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27  พฤษภาคม   2550

Ø  แม้ว่าเราจะไม่ได้พบกันอย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้ากำลังส่งไดโมขุให้แก่ท่านทุกๆ วัน ผู้ซึ่งตื่นขึ้นมาศรัทธาพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน และกำลังต่อสู้อย่างกระตือรือร้นเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล และกำลังทนทุกข์และความยากลำบากอันหลากหลาย สมควรที่จะต้องมีความสุขมากที่สุด

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 4 ตอนหอรัตนะ 42)

Ø  ก้าวหน้า ก้าวหน้าเสมอ นี่คือเจตนารมณ์พื้นฐานของพุทธธรรม คำสอนของพระนิชิเร็นไดโชนินเป็นพุทธธรรมแห่งเหตุแท้ เราดำเนินชีวิตโดยจ้องมองไปที่อนาคต ไม่ใช่ยึดติดอยู่กับอดีต  การก้าวหน้าเป็นหัวใจ เป็นสาระสำคัญของชีวิต และเป็นสาระสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26  พฤษภาคม   2550

Ø  พวกเราผู้ซึ่งยึดถือปรัชญาชีวิตที่ยิ่งใหญ่นี้ อยู่แนวหน้าของยุคสมัย เรากำลังนำทางและปฏิบัติหลักชี้นำพื้นฐานเพื่อความสุขของมนุษยชาติ จงภาคภูมิใจในภาระหน้าที่ของเรา และจงก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญและมั่นใจ

(ประชุมหัวหน้าภาคครั้งที่ 6 ตอน 2 วันที่ 25 เมษายน 2007)

Ø  ในพุทธธรรม สำหรับพวกเราแล้วมีแต่ชนะหรือแพ้ ไม่มีเสมอกัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ขอให้พวกเราก้าวหน้าและตั้งใจที่จะมีชัยชนะในทุกด้านของชีวิต โดยการมีชัยชนะในชีวิต เรากำลังก้าวหน้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล และด้วยการก้าวหน้าในการเผยแผ่ธรรมไพศาล เราจะมีชัยชนะในชีวิต

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25  พฤษภาคม   2550

Ø  อาจารย์โทดะประกาศว่า “สมาคมโซคาจะมีชัยชนะต่อเนื่องไปชั่วนิรันดร์โดยมีพื้นฐานอยู่ที่ต่างกายใจเดียว  จากทัศนะด้านความศรัทธาแล้ว พวกเราทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ความสามัคคีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ขอให้ดำเนินไปสู่ชัยชนะด้วยจิตใจที่สดใสเช่นนี้”

(ประชุมหัวหน้าภาคครั้งที่ 6 วันที่ 25 เมษายน 2007)

Ø  จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ ในนิยายคลาสสิคเรื่องเจ้าชายน้อยของนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส ท่านอังตวน เดอ ซัง เอ็กซูปรี เขียนไว้ว่า “ด้วยหัวใจเท่านั้นที่เราจะมองเห็นสิ่งที่ถูกต้อง  สิ่งสำคัญนั้นมองไม่เห็นด้วยตา”   สิ่งที่เขากล่าวนั้นถูกต้อง เราไม่สามารถบอกได้เสมอว่า บางสิ่งนั้นเป็นของแท้หรือไม่เพียงแค่มองดูด้วยตา มีเฉพาะมองดูด้วยหัวใจ เราสามารถเข้าใจสาระสำคัญที่แท้จริง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24  พฤษภาคม   2550

Ø  การรวบรวมความตั้งใจอย่างสุดกำลัง จะก่อให้เกิดพลังที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ใดๆ ได้”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 4 ตอนหอรัตนะ 41)

Ø  อาจารย์โทดะกล่าวว่า “ผู้ที่ไม่ให้ความสำคัญกับระบบการนั้น กำลังปฏิบัติศรัทธาแบบยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง ความศรัทธาในลักษณะนี้ย่อมไม่สามารถได้รับบุญวาสนาที่แท้จริงจากการปฏิบัติ” การทำงานหนักในระบบการเพื่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ในตัวของมันเองก็คือการปฏิบัติพุทธธรรมที่สูงส่งอย่างแท้จริง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23  พฤษภาคม   2550

Ø  จาง จาคส์ รุสโซ (ค.ศ.1712-1778) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเขียนไว้ในผลงานเรื่อง “เอมิล” ว่า “ต้นไม้มีรูปร่างตามการปลูก” ส่วนมนุษย์อยู่ที่การศึกษา

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 4 ตอนหอรัตนะ 39)

Ø  เราจะต้องปลูกฝังจิตใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง เพื่อทำให้หนทางของชีวิตมีความปีติยินดีตลอดไปชั่วชีวิต  เราปฏิบัติศรัทธานี้ เห็นได้ชัดว่า เพื่อหล่อหลอมความตั้งใจภายในที่เข้มแข็งและสดใส

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 22  พฤษภาคม   2550

Ø  นักเขียนชาวเยอรมัน โจฮันน์ วูล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ (ค.ศ.1749-1832) ตั้งข้อสังเกตว่า “สงครามในยุคใหม่ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่มีความสุข ซึ่งกินเวลายาวนาน และเมื่อจบลงก็ไม่มีใครมีความสุข”

Ø  เราจำเป็นต้องพัฒนาสภาพชีวิตของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถมีความปีติยินดีตลอดเวลา ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เราควรจะมีความปีติยินดีเช่นนี้ แม้กระทั่งเวลาที่เสียชีวิต ซึ่งเราสามารถประกาศได้ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขว่า “ช่างวิเศษอะไรเช่นนี้ ฉันจะไปที่ไหนต่อดี”  นี่คือสภาพจิตใจของคนที่มีความศรัทธาเข้มแข็ง บุคคลเช่นนี้จะเกิดใหม่ทันที และมีรูปร่างและสถานที่ตามความปรารถนาของเขา ความศรัทธาทำให้เราสามารถได้รับสภาพจิตใจที่เราสามารถปีติยินดีต่อทุก ๆ สิ่งในชีวิตของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 21  พฤษภาคม   2550

Ø  เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความหวังที่สดใส ไม่มีอะไรเข้มแข็งไปกว่าความหวัง ธรรมมหัศจรรย์ก็คือความหวังชั่วนิรันดร์  ความสุขจะเป็นของคนที่ไม่เคยสิ้นหวัง ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20  พฤษภาคม   2550

Ø  ในการพยายามทำบางสิ่งที่สำคัญให้สำเร็จ สิ่งสำคัญก็คือ อย่ามองข้ามรายละเอียดที่เล็กที่สุด”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 4 ตอนหอรัตนะ 34)

Ø  เราจะต้องไม่กลัวต่อเรื่องใด ๆ  สิ่งสำคัญให้คงความเชื่อมั่นอย่างมั่นคง  ในโลกนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการตีสองหน้าอยู่มากมาย ดังนั้น ถ้าเราหวั่นไหวไปกับเรื่องเหล่านี้ ก็นับว่าเป็นความโง่เขลาทีเดียว และรังแต่นำไปสู่ความทุกข์   ธรรมนิพนธ์และพระนิชิเร็นไดโชนินไม่มีทางผิดพลาดอย่างแน่นอน  ดังนั้น ขอให้อุทิศชีวิตเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตที่ฉลาดที่สุดก็ว่าได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19  พฤษภาคม   2550

Ø  ธรรมมหัศจรรย์คือกฎที่ยิ่งใหญ่ซึ่งควบคุมสกลจักรวาล ท่านทั้งหลายซึ่งยึดถือธรรมนี้เป็นผู้ที่มีค่านับไม่ได้ ดังนั้น ท่านจะต้องไม่มีความกลัว หรือไม่มีทางที่จะไม่มีความสุข

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 6 วันที่ 25 เมษายน 2007)

Ø  จากจุดทรรศนะเรื่องความเป็นนิรันดร์ของชีวิต เนื่องจากเรายึดถือธรรมมหัศจรรย์ ทุกสิ่งจะเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ทุกสิ่งจะมีเพื่อความสุขของเรา และการบรรลุพุทธภาวะของเรา  เราต้องมีความเชื่อมั่นในธรรมมหัศจรรย์ เราจะต้องไม่หวั่นไหวไปกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า หรือยอมให้สิ่งนั้นปกคลุมความศรัทธาของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18  พฤษภาคม   2550

Ø  คำพูดแห่งความจริงจะจุดเปลวไฟแห่งความหวังในจิตใจของเรา และมอบความกล้าหาญให้ยืนหยัดและต่อสู้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 4 ตอนหอรัตนะ 31)

Ø  ผู้ที่พบกับความทุกข์ยากที่สุดจะต้องมีชัยชนะและมีความสุข ถ้าท่านพ่ายแพ้หรือทุกข์โศกอยู่เสมอ แสดงว่าท่านปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินอย่างไม่ถูกต้อง  ท่านไม่ได้เดินบนหนทางที่ถูกต้องของชีวิต พุทธธรรมสอนถึงวิธีที่จะเปลี่ยนความทุกข์โศกให้เป็นความสุข และความสุขให้เป็นความสุขที่มากขึ้น  นี่คือเหตุผลในการปฏิบัติของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17  พฤษภาคม   2550

Ø  เมื่อเราตื่นรู้ถึงภาระหน้าที่ของเรา พลังที่ไม่จำกัดจะพวยพุ่งออกมาจากภายใน ซึ่งทำให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากที่เราเผชิญอยู่ได้     และเมื่อเราลงมือกระทำอย่างกล้าหาญ พลังของเรามีแต่จะเพิ่มขึ้น

Ø  “อย่าพึ่งพาใคร” นี่คือความรู้สึกของข้าพเจ้า  พวกเราแต่ละคนมีพลัง และพัฒนาตนเองได้โดยใช้ความเพียรพยายามของเราเอง เราจะต้องไม่ยอมแพ้ต่อศัตรูหรือความยากลำบากใด ๆ เราจะต้องไม่กลัว นี่คือเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16  พฤษภาคม   2550

Ø  ความจริงใจและความอุตสาหพยายามเป็นกุญแจในการสร้างความประทับใจในหมู่ประชาชน

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 4 ตอนหอรัตนะ 25)

Ø  วันแล้ววันเล่า วันนี้และพรุ่งนี้อีกครั้ง จงกระทำด้วยความตั้งใจของตนเอง ออกไปพบกับประชาชนและสนทนากัน นี่คือสิ่งที่พระศากยมุนีพุทธทรงกระทำ ในนั้นมีวิถีทางที่ถูกต้องของชีวิตสำหรับมนุษย์ และหนทางที่มีเกียรติอย่างแท้จริงสำหรับผู้ปฏิบัติพุทธธรรม นี่คือจังหวะของความก้าวหน้าของเอสจีไอ เป็นความก้าวหน้าที่มีพื้นฐานบนหลักการปฏิบัติเดียวกันกับสิ่งที่พระศากยมุนีพุทธ และพระนิชิเร็นไดโชนินพระพุทธแห่งสมัยอนาทิกาลได้สอนไว้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15  พฤษภาคม   2550

Ø  ไม่มีความพึงพอใจหรือความยินดี หรือความรู้สึกภาคภูมิใจไปกว่าการทำอย่างดีที่สุดเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล และบุญวาสนาที่ได้รับนั้นนับไม่ถ้วน   ตรงกันข้าม ผู้ที่เสแสร้งจะจบลงอย่างไม่มีอะไรนอกจากความเสียใจ กฎแห่งเหตุและผลไม่มีการประนีประนอม

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 6 ตอนที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2007)

Ø  ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน กล่าวว่า “คนนิสัยดีมีมากมาย แต่เราต้องการคนเที่ยงธรรมที่มีจิตใจเข้มแข็งเพื่อเอาชนะคนอวดดี” ถ้าประชาชนมีแต่เพียงนิสัยดีแล้ว คนที่อวดดีหรือหยิ่งยโสจะทำอะไรได้อย่างอิสระตามใจชอบ มีเฉพาะผู้ที่ต่อสู้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งจึงจะเป็นคนเที่ยงธรรมที่แท้จริง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14  พฤษภาคม   2550

Ø  การเผยแผ่ธรรมไพศาลเป็นการต่อสู้ระยะยาวที่เราต้องดำเนินต่อไปตลอดกว่าหมื่นปีในสมัยธรรมปลาย ดังนั้น ในขณะที่เราเพียรพยายามเพื่อบรรลุชัยชนะในปัจจุบัน เราจำเป็นต้องรักษาวิสัยทัศน์ของ 50 ปี หรือ 100 ปีข้างหน้า แต่ละวันข้าพเจ้ากำลังเพียรพยายามโดยมีจุดมุ่งหมายไปที่อนาคตชั่วนิรันดร์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  13 พฤษภาคม 2550

Ø  โดยทั่วไปแล้ว ศิษย์และฆราวาสทั้งหลายของอาตมานิชิเร็น ควรจะสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวด้วยเจตนารมณ์แห่งต่างกายใจเดียว ไม่มีใจแบ่งแยกเขากับเราดุจดังปลากับน้ำ สิ่งนี้เรียกว่าเป็นการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย  ยิ่งกว่านั้น ปัจจุบันอาตมานิชิเร็นก็กำลังเผยแผ่ธรรม ซึ่งในที่สุดก็คือสิ่งนี้เอง ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็คงจะบรรลุความปรารถนาอันยิ่งใหญ่แห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลได้ นอกเสียจากว่าในจำนวนศิษย์ของอาตมานิชิเร็นจะมีผู้ที่ต่างกายต่างใจอยู่ ก็จะเหมือนกับคำพังเพยที่ว่า ผู้อยู่ในปราสาททำลายปราสาทนั้น

กระแสที่ถูกต้องของการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตายเกิดจากการต่อสู้ของอาจารย์กับศิษย์ในการทำให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลสำเร็จ

การเผยแผ่ธรรมไพศาลในสมัยธรรมปลายเป็นการต่อสู้ระหว่างพระพุทธกับมาร  ถ้าปราศจากความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่ผู้ศรัทธา ซึ่งเป็นความสามัคคีที่แข็งแกร่งในจุดประสงค์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเจตนารมณ์ของอาจารย์กับศิษย์แล้ว เราก็ไม่อาจมีชัยชนะในการเพียรพยายามดังกล่าว

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ตอนที่ 8)

Ø  ในระหว่างการสนทนาของเรา ดร.อาร์โนลด์ ทอยน์บี ได้บอกข้าพเจ้าว่า คำขวัญของท่าน คือ ลาบอเรมุส เป็นภาษาละติน แปลว่า “มาทำงานกันเถอะ”  พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเน้นที่ปัจจุบันและอนาคต และเต็มไปด้วยเจตนารมณ์ของ “มาเริ่มต้นกันเถอะ”  เราปฏิบัติศรัทธาเพื่อปัจจุบันและอนาคต  สิ่งสำคัญคือ อย่าจมอยู่กับอดีต เราต้องทิ้งไว้ข้างหลัง พุทธธรรมแห่งเหตุแท้มีพื้นฐานอยู่ที่ขณะปัจจุบันเสมอ ซึ่งก็คือ “นับจากขณะนี้”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  12 พฤษภาคม 2550

Ø  เพิร์ล บัค (ค.ศ1872-1973) นักเขียนชาวอเมริกันเขียนไว้ว่า การยอมจำนนเป็นเรื่องที่หยุดนิ่งหรือตาย ด้วยเหตุผลนี้ ปรัชญาแห่งความหวังจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเรา

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 4 ตอนหอรัตนะ 30)

Ø  ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านเข้าใจถึงการทำงานที่ลึกซึ้งของจิตใจ  วิธีที่จะควบคุมจิตใจและท่าทีของท่าน ซึ่งมีผลอย่างใหญ่หลวงต่อตัวท่านและสิ่งแวดล้อมของท่าน  หลักพุทธธรรมเรื่องหนึ่งขณะจิตสามพันอธิบายอย่างชัดเจนถึงลักษณะที่เป็นจริงของการทำงานภายในชีวิต ด้วยพลังความตั้งใจภายในที่เข้มแข็ง เราสามารถเปลี่ยนตัวเรา ผู้ที่อยู่รอบตัวเรา และดินแดนที่เราอาศัยอยู่

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  11 พฤษภาคม 2550

Ø  “เช่นเดียวกับสายลมในฤดูใบไม้ผลิ กระตุ้นให้ต้นอ่อนของพืชค่อย ๆ งอกออกมา  การส่งเสริมกำลังใจอย่างจริงใจสามารถละลายจิตใจที่เย็นชา และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น  ไม่มีอะไรที่มีพลังยิ่งไปกว่าการฟื้นกลับมามีพลังด้วยการส่งเสริมกำลังใจ

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 4 ตอนหอรัตนะ 27)

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินกระตุ้นให้เราสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวอย่างกระตือรือร้น แม้จะหนึ่งหรือสองครั้ง โดยเน้นว่า ถ้าเราทำเช่นนี้ เราจะสามารถรู้แจ้งได้ ขณะนี้ บางคนอาจคิดทันทีว่า “ดีล่ะ ศรัทธาพักไว้ก่อน ใจเย็น ๆ แล้วมาศรัทธาอย่างจริงจังก่อนตายหนึ่งปี” แต่คำพูดของพระนิชิเร็นไดโชนินในกรณีนี้หมายถึง เตือนให้ลูกศิษย์อุทิศตัวในการปฏิบัติพุทธธรรมให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงพลังแห่งบุญกุศลของการสวดไดโมขุแม้แต่เพียงครั้งเดียว วิธีอ่านธรรมนิพนธ์ที่ถูกต้องก็คือ ให้ตีความคำพูดของพระนิชิเร็นไดโชนินจากจุดยืนที่ทำให้มีความศรัทธาเข้มแข็งขึ้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10  พฤษภาคม   2550

Ø  “........ การบรรลุพุทธภาวะภายในอนาคตไม่ได้หมายถึงการอยู่ในที่สงบของโลกอื่นที่เป็นสวรรค์ หรือกลายเป็นพระพุทธที่สูงส่ง แต่หมายถึงการได้รับร่างกายของพระพุทธที่อยู่ท่ามกลางการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งมีพร้อมการทำงานที่เมตตากรุณาของจักรวาล และเพียรพยายามอยู่เสมอในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ในความเป็นจริงของสหาโลกธาตุ  พระพุทธยังคงวนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเกิดตายตลอดเวลาตลอดอดีต ปัจจุบันและอนาคต”

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ตอนที่ 7)

Ø  สภาพจิตใจของเราขณะที่เผชิญกับความตายนั้นมีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราทั้งหมดชั่วนิรันดร์ สมมติว่าถ้าเราไม่สนใจว่าเราจะตายอย่างไร หรือถ้าเราเมินเฉยกับความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตนี้กับชีวิตชาติหน้าแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน  แต่ความจริงก็คือ ชีวิตนั้นเป็นนิรันดร์ และชีวิตของเราจะคงอยู่ต่อไปภายหลังจากที่เราเสียชีวิต ยิ่งกว่านั้น ในระหว่างความตายที่หยุดนิ่งก่อนจะมาเกิดใหม่ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของชีวิต เราไม่สามารถปฏิบัติพุทธธรรม มีแต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์ จึงจะปฏิบัติพุทธธรรมได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9  พฤษภาคม   2550

Ø  ความสามัคคีของอาจารย์กับศิษย์เป็นบ่อเกิดที่ทำให้เราสามารถเชื่อมกับพลังที่ไม่มีขอบเขตจำกัด และทำให้ความคิดมากมายกลายเป็นความจริง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอาจารย์กับศิษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของท่าน หรือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ทำให้บุคคลมีความเข้มแข็งอย่างไม่มีอะไรมาเทียบได้ ไม่มีอะไรที่น่าเคารพไปมากกว่านี้ และยังมอบพลังสูงสุดในการมีชัยชนะในชีวิตอีกด้วย

(ตกแต่งชีวิตของท่านด้วยชัยชนะและความสำเร็จ วันที่ 20 มีนาคม 2007)

Ø  พุทธธรรมเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่สำคัญของความเป็นมนุษย์ พุทธธรรมไม่ได้พบในที่อื่นใด ที่แยกออกจากการแสดงออกที่งดงามของความเป็นมนุษย์ เช่น การแสดงความขอบคุณต่อคุณแม่ และมีมารยาทต่อผู้อื่น ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินสอนในธรรมนิพนธ์ว่า “พฤติกรรมในฐานะมนุษย์” ซึ่งสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเหตุผลที่เป็นหัวใจของพุทธธรรม  ดังนั้น โลกของความศรัทธาจะต้องเป็นที่ชุมนุม ซึ่งเต็มไปด้วยความรักใคร่และเอาใจใส่อย่างจริงใจ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8  พฤษภาคม   2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินเองได้ตั้งปณิธานว่า จะไม่ถอยหรือออกจากเส้นทางของการศรัทธา ดังตัวอย่างเช่น ก่อนที่จะประกาศคำสอน ท่านได้กล่าวความตั้งใจว่า “อาตมาตั้งปณิธานว่าจะรวบรวมกำลังและความปรารถนาที่ไม่เลิก โดยการช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้น  และจะไม่เลิกความเพียรพยายาม (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 240)  และแม้แต่ในขณะที่ถูกเนรเทศไปอยู่เกาะซาโดะ ท่านมีความตั้งใจที่ไม่ละทิ้งคำปณิธานของท่าน โดยประกาศวา “อาตมาเป็นเสาของประเทศญี่ปุ่น อาตมาเป็นดวงตาของประเทศญี่ปุ่น อาตมาเป็นเรือใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นี่คือคำปณิธานของอาตมา และจะไม่ละทิ้ง” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม 1 หน้า 280-281)  พระนิชิเร็นไดโชนิน เองท่านแสดงด้วยชีวิตของท่านถึงความสำคัญที่ยิ่งใหญ่จากการรักษาความศรัทธาอย่างเด็ดเดี่ยว

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดของเรื่องที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ตอนที่ 7)

Ø  ไม่มีใครมหัศจรรย์ไปกว่าคุณแม่ และไม่มีอะไรสูงส่งไปกว่าจิตใจของคุณแม่ ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะรักใคร่ทะนุถนอมคุณแม่ของท่าน ผู้ที่น่ายกย่องอย่างแท้จริงคือผู้ที่มีความกตัญญู และขอบคุณต่อพ่อแม่ พระสูตรในพุทธศาสนาสอนว่า การบำเพ็ญเพียรพุทธมรรคก็คือการแสดงการอุทิศอย่างสูงส่งต่อพ่อแม่ของเรา และพระพุทธเชี่ยวชาญในการอุทิศและเอาใจใส่ในเรื่องนี้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 7  พฤษภาคม   2550

Ø  มีหลายสิ่งเกิดขึ้นในชีวิต มีช่วงเวลาที่สนุกสนานและทุกข์ยาก บางครั้งมีเรื่องที่ไม่พึงพอใจเกิดขึ้น แต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความน่าสนใจ  บทละครที่เราเผชิญอยู่เป็นส่วนหนึ่งหรือกระดาษห่อของมนุษย์ ถ้าเราไม่พบการเปลี่ยนแปลง หรือพบบทละครในชีวิต ถ้าไม่มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เราก็คงเหมือนกับเครื่องจักรอัตโนมัติ ชีวิตของเราจะไม่มีสีสันและหม่นหมองแทบทนไม่ได้ ดังนั้น โปรดจงพัฒนาตัวตนของเราให้เข้มแข็ง เพื่อว่าท่านจะสามารถแสดงบทละครของชีวิตด้วยความมั่นใจ และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ต้องเผชิญได้อย่างมั่นคง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 6  พฤษภาคม   2550

Ø  เป็นการยากที่จะเกิดเป็นมนุษย์ และชีวิตแบบมนุษย์นั้นยากยิ่งนักที่จะรักษาไว้ (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 851) เมื่อมองจากจุดทรรศนะของความเป็นนิรันดร์ ชีวิตในชาตินี้ดูเหมือนแวบเดียว อาจารย์ของข้าพเจ้า นายกสมาคมโซคาคนที่ 2 อาจารย์โทดะเคยพูดบ่อย ๆ ว่า “รู้ไว้ว่า นับจากนี้หนึ่งร้อยปี ก็ไม่มีพวกเราเหลืออยู่ที่นี่อีก” ชีวิตนั้นจำกัด วิธีที่จะดำเนินชีวิตจึงสำคัญ พุทธธรรมสอนว่า เราสามารถสร้างชัยชนะเพื่อความเป็นนิรันดร์ได้ในชาตินี้ นี่คือจุดประสงค์ของการปฏิบัติพุทธธรรม และความสำเร็จของเราในความเพียรพยายามนี้อยู่ที่จะรักษาการปฏิบัติพุทธธรรมตลอดชั่วชีวิต อีกนัยหนึ่ง ให้ศรัทธาต่อเนื่องตลอดไป

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ตอนที่ 7)

Ø  เรามีทั้งตัวตนที่เข้มแข็งและอ่อนแอ ทั้งสองอย่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าเราปล่อยให้ตัวตนอ่อนแอเหนือกว่าแล้ว เราจะพ่ายแพ้  ความคิดที่ว่า “ฉันยังหนุ่มสาว และยังมีเวลามากอยู่ ดังนั้น ฉันสามารถผ่อนคลาย และใช้ชีวิตสบาย ๆ ได้ เป็นการกระทำของความอ่อนแอในตัวเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5  พฤษภาคม   2550

Ø  ดร.ลูมาร์นอฟฟ์ ประธานสมาคมผู้ปฏิบัติปรัชญาอเมริกัน กล่าวว่า มนุษย์มีความสามารถภายในที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายให้ดีที่สุดได้ ท่านยังเน้นว่า ชีวิตที่มีชัยชนะและทรงคุณค่าอย่างแท้จริง คือผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยเอาชนะความทุกข์ยาก และสร้างคุณค่า ข้าพเจ้าก็เช่นกัน ตั้งใจเอาชนะทุกการต่อสู้ และสร้างคุณค่านิรันดร์ในโลกของสันติภาพ วัฒนธรรมและการศึกษา ยิ่งเผชิญกับแรงกดดันมากเพียงไร ปัญญาและพลังที่รวบรวมเอาชนะมันจะมีมากเพียงนั้น นี่คือจิตใจดังราชสีห์ของโซคา

(ประดับชีวิตของท่านด้วยชัยชนะที่สมบูรณ์และบรรลุผลสำเร็จ)

Ø  นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะบอกกับท่าน เพื่อนยุวชนผู้ซึ่งสืบทอดสายเลือดของโซคา จงดำเนินชีวิตพร้อมไปกับเอสจีไอ องค์กรซึ่งบรรลุคำสั่งของพระพุทธ กิจกรรมความศรัทธาในองค์กรประกอบด้วยการปฏิบัติพุทธธรรม มุ่งสู่การเผยแผ่ธรรมไพศาล ซึ่งสามารถทำให้เราปฏิวัติชีวิตมนุษย์ได้ การคิดอย่างเห็นแก่ตัวว่า “ฉันแค่ปฏิบัติตามที่ฉันอยากทำ” ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความศรัทธาที่ถูกต้อง คนเช่นนี้เป็นชาวพุทธแค่ชื่อ เขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติศรัทธาที่แท้จริง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 4  พฤษภาคม   2550

Ø  นักปรัชญาด้านการศึกษา ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน ท่านจอห์น ดิวอี้ (ค.ศ.1859-1952) กล่าวว่า “มนุษย์ไม่เคยใช้พลังที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการก้าวหน้าไปสู่ชีวิตที่ดี ตลอดชั่วชีวิตการทำงาน ท่านดิวอี้ได้กระตุ้นให้ประชาชนตื่นรู้ถึงพลังของพวกเขา และให้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพภายในของเขาอย่างเต็มที่ที่สุด

(คำปราศรัยของอาจารย์อิเคดะ : บุกเบิกแนวหน้าใหม่ในการศึกษา 2 พฤษภาคม 2007)

Ø  พุทธธรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับชัยชนะ เมื่อเราต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลัง ถ้าเราไม่ชนะก็แพ้ ไม่มีเสมอ การต่อสู้กับมารในชีวิตนั้น ไม่อาจแยกออกจากส่วนหนึ่งของการปฏิบัติพุทธธรรม  ต้องมีชัยชนะในการต่อสู้เท่านั้น จึงจะเป็นพระพุทธได้ เราต้องมีชัยชนะ ยิ่งกว่านั้น พุทธธรรมทำให้เรามีชัยชนะอย่างแน่นอน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 3  พฤษภาคม   2550

Ø  ท่านราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน (ค.ศ.1803-82) แสงนำทางของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการของอเมริกาเน้นว่า โลกมีอยู่เพื่อการศึกษาของมนุษยชาติ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเช่นเดียวกันนี้ การศึกษาเป็นหนทางพื้นฐานที่นำไปสู่ชีวิตมนุษย์ที่เต็มเปี่ยม ถ้าผู้นำทั่วโลกมีจุดหมายเดียวกันนี้ และรวมสติปัญญาเข้าด้วยกันเพื่อการศึกษาของยุวชนรุ่นหลัง ซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพโลกให้เกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น

(คำปราศรัยของอาจารย์อิเคดะ : บุกเบิกแนวหน้าใหม่ในการศึกษา)

Ø  ในฐานะลูกศิษย์โดยตรงของพระนิชิเร็นไดโชนิน เราต้องเรียกศัตรูเข้มแข็ง 3 ชนิดในพุทธธรรมให้ปรากฏออกมา และเอาชนะแผนการของมัน และขับไล่การโจมตีของมัน ซึ่งเราจะเปิดหนทางที่ยิ่งใหญ่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลได้ นี่คือความภาคภูมิใจที่ไม่มีเหนือกว่านี้ของอาจารย์มาคิงุจิ อาจารย์โทดะ และข้าพเจ้าเองในฐานะนายกสมาคมโซคา อีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สมาคมโซคาเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดในโลก และกระทำอย่างสอดคล้องกับพุทธเจตนาพุทธบัญชา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 2  พฤษภาคม   2550

Ø  “อนาคตรออยู่ งานหนักรออยู่ข้างหน้า

ขณะที่แสดงความตั้งใจ ข้าพเจ้าอยากจะมอบคำพูด

ของท่านลา ฟอลเลต ให้แก่ทุกท่าน

ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากผู้สำเร็จราชการ ลอฟตุส

ซึ่งกล่าวว่า “การต่อสู้กำลังดำเนินอยู่

กำลังมุ่งไปสู่ชัยชนะ ไม่หยุดหรือประนีประนอม

และจงไชโย ทำจิตใจของท่านให้เข้มแข็ง

ความปรารถนาของประชาชนจะต้องคงอยู่ตลอดไป

(คำปราศรัยของอาจารย์อิเคดะ : บุกเบิกแนวหน้าใหม่ของการศึกษา  2 พฤษภาคม 2007)

Ø  ไม่ว่าเราจะมีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาดี และมั่งคั่งร่ำรวย แต่ถ้าจิตใจของเราอ่อนแอแล้ว ความสุขของเราจะเปราะบางและเสื่อมสลายได้ง่าย  ยิ่งกว่านั้น จิตใจแห่งความศรัทธาของเรา ทำให้เราสามารถดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ในทุก ๆ เรื่อง และทุก ๆ สถานการณ์  ดังนั้น จึงมีความสำคัญที่เราจะต้องหล่อหลอมจิตใจแห่งความศรัทธาของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 1  พฤษภาคม   2550

Ø  เจ้าของรางวัลโนเบล คุณคาบริลา มิสตรัล (ค.ศ.1889-1975) ชาวชิลี ซึ่งได้รับการนับถืออย่างดีในฐานะนักการศึกษาที่มีความเป็นมนุษย์ ได้ชี้ให้เห็นถึงจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของความเมตตา และการเอาใจใส่ต่อนักเรียน ที่เธอปฏิสัมพันธ์ด้วย ไว้ในหนังสือ “คำอธิษฐานของคุณครู” ว่า “ขอให้ฉันเป็นแม่ได้มากกว่าคุณแม่ของเธอเองในด้านความรักและการปกป้องลูก ผู้ซึ่งไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของฉัน  จงช่วยเหลือในการทำให้เด็ก ๆ เป็นบทกวีที่ไพเราะสมบูรณ์ที่สุด ฝากไว้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดให้แก่พวกเธอ และเป็นท่วงทำนองที่ยังคงอยู่ยามที่ริมฝีปากของฉันไม่อาจร้องเพลงได้อีก” ดังนั้น ขอให้ดูแลและเสริมสร้างยุวชนด้วยจิตใจเช่นเดียวกัน

 

 

กลับหน้าแรก