กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2550

Ø  พุทธธรรมคือการต่อสู้ของการมีชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ ชีวิตก็เช่นเดียวกัน และการท้าทายของเราเพื่อก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันติ ก็เป็นการต่อสู้ที่สำคัญดังกล่าวเช่นกัน  นั่นคือเหตุผลที่เราต้องมีชัยชนะอย่างเด็ดขาด

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2007)

Ø  สถานที่ที่เราอยู่ในขณะนี้มีความสำคัญ และยิ่งเป็นจริงสำหรับพวกเราซึ่งยึดถือธรรมมหัศจรรย์ พุทธธรรมสอนว่า เราสามารถเปลี่ยนสถานที่ใด  ๆ ที่เราอยู่ให้กลายเป็นดินแดนแห่งแสงสว่างและสันตินิรันดร์ได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2550

Ø  ท่านชิเซโร นักปรัชญาโรมันโบราณ กล่าวไว้ว่า “ให้ยกมิตรภาพไว้เหนือเรื่องอื่น ๆ ของมนุษย์เท่าที่คิดได้”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 เส้นทางแห่งมิตรภาพ 30)

Ø  สิ่งสำคัญคือให้ก้าวหน้าอย่างสดใสและเพียรพยายามไปสู่ชัยชนะในแต่ละขณะในสถานที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้ เริ่มต้นทำบางสิ่งที่นี่เดี๋ยวนี้ แทนที่จะมัวกลุ้มใจหรือกังวลกับว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “ถ้าเราไม่ตำหนิศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ก็ไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคได้” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 8) เส้นทางตรงและยิ่งใหญ่ไปสู่การบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต และบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก พบได้ในการต่อสู้เอาชนะอย่างเด็ดขาดต่อผู้อวดดีซึ่งทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และไม่เคารพชีวิตของมนุษย์ เราไม่มีคุณสมบัติที่จะประกาศความจริงได้ ถ้าเราไม่เคารพชีวิตของมนุษย์ เราไม่มีคุณสมบัติที่จะประกาศความจริงได้ ถ้าเราไม่อยากตำหนิสิ่งที่ผิด มีเฉพาะด้วยการปฏิเสธความไม่ถูกต้อง เราจึงจะสามารถเปิดเผยความจริงได้ นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของเยอรมัน ท่านอิมมานูเอล คานท์ (ค.ศ.1724-1804) เป็นหนึ่งในชาวยุโรปรุ่นแรกที่สนใจสัทธรรมปุณฑริกสูตรได้เตือนอย่างเข้มงวดว่า “จงอย่ายอมให้เหยียบย่ำสิทธิของคุณโดยไม่ถูกลงโทษ”

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ในนิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับกรกฎาคม 2007)

Ø  ในบันทึกคำสอนปากเปล่ากล่าวว่า เราควรจะคิดว่า การพบกับอุปสรรคเป็นความสงบและสุขสบายอย่างแท้จริง (ธรรมนิพนธ์หน้า 750)  ท่านอาจประหลาดใจว่า การพบกับอุปสรรคเป็นความสงบและสุขสบายได้อย่างไร แต่ความจริงของเรื่องนี้คือ ด้วยการต่อสู้เอาชนะความยากลำบาก เราสามารถเปลี่ยนชะตากรรมและบรรลุพุทธภาวะได้ ดังนั้น การพบกับความยากลำบากจึงหมายถึงความสงบและสุขสบาย

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2550

Ø  บุญวาสนาของผู้ที่

ต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ด้วยจิตใจที่สดใสและแผ่กว้าง

ของพระสทาปริภูตโพธิสัตว์

จะคงอยู่นับกัปไม่ถ้วน

พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า การที่พระสทาปริภูตโพธิสัตว์ให้ความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนมีความหมายว่าอย่างไร ก็คือ จุดมุ่งหมายของการปรากฏขึ้นมาของพระศากยมุนีพุทธผู้เป็นศาสดาอยู่ที่พฤติกรรมในฐานะมนุษย์นั่นเอง (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 852)

การให้ความเคารพผู้อื่นเป็นสาระสำคัญของการปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร

พฤติกรรมในฐานะมนุษย์ของเราเป็นจุดเริ่มต้นและจบลงของพุทธธรรม

    (บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ในนิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับกรกฎาคม 2007)

Ø  ในโลกที่เต็มไปด้วยการไม่สนใจผู้อื่นและไร้มนุษยธรรม ขอให้พวกเราใช้การสนทนาธรรมเป็นหลักในการสร้างโอเอซีสแห่งสันติภาพและความกลมเกลียวกันขึ้นในบ้านและในชุมชนของเรา  แล้วแผ่ขยายออกไปครอบคลุมสังคมทุกด้าน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2550

Ø  เส้นทางแห่งมิตรภาพจะเปิดกว้างออกเมื่อเราเพียรพยายามด้วยความจริงใจ และใช้ปัญญาในการพบปะผู้คนให้มากที่สุด

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 23)

Ø  เจตนารมณ์แห่งการสนทนากับผู้อื่นอย่างเสมอภาคกันเป็นสาระสำคัญของพุทธธรรม การสั่งผู้อื่นด้วยท่าทีใหญ่โต อวดดี ตะโกนให้เขาทำตามเรานั้น เป็นพฤติกรรมที่น่าตำหนิอย่างแท้จริง  โลกแบบนี้ไม่ใช่โลกของพุทธธรรม  ด้วยการสนทนา พระศากยมุนีพุทธได้เปิดหัวใจที่ปิดออกมา ทำให้จิตใจที่แข็งกระด้างอ่อนโยนลง ทำให้จิตใจที่เย็นชาหลอมละลายไป

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2550

Ø  เราอาศัยอยู่ในยุคสมัยที่ซึ่งโอกาสที่จะมีการสื่อสารระหว่างชีวิตกับชีวิตที่ลึกซึ้งนั้นแทบไม่มี ความสนุกสนานเรื่อยเปื่อยมีแต่นำมาซึ่งความพึงพอใจชั่วคราว  ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลที่ลึกซึ้ง หรือไม่อาจทำให้ชีวิตของเรามีการเจริญเติบโต หรือปรับปรุงชีวิตของเราได้ พุทธธรรมหยั่งรากอยู่ในความเป็นจริงของชีวิตเสมอ เป็นบ่อน้ำพุแห่งปัญญาที่นำความกลมเกลียว และความสุขมาสู่ครอบครัวของเรา ชุมชนท้องถิ่น และสังคมโดยรวม

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2550

Ø  อุดมการณ์ที่สอนผ่านตัวอย่างของบุคคลซึ่งยึดถืออุดมการณ์นั้นจะดีที่สุด ซึ่งก็คือชีวิตของประชาชนนั้นจะเปิดเผยให้เห็นถึงคุณค่าของอุดมการณ์ได้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ)

Ø  ท่านต้องเข้มแข็ง เพราะถ้าเราอ่อนแอ ก็ไม่มีหวังที่จะมีชัยชนะในยุคสมัยที่ปั่นป่วน  ไม่ว่าใครจะทำอะไรหรือพูดอะไร สิ่งสำคัญคือให้พัฒนาความสามารถของท่าน และนำความสามารถไปใช้ แน่นอนว่า ความศรัทธาที่เข้มแข็งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะดึงเอาความเข้มแข็งภายในออกมา พวกท่านแต่ละคนมีภาระหน้าที่ที่สำคัญมาก และข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะรู้ตัวและภาคภูมิใจในภาระหน้าที่นั้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2550

Ø  สายเลือดของประชาธิปไตย พลังที่ขับเคลื่อนการศึกษาแบบมนุษยนิยม ทุกอย่าง และยิ่งกว่านั้นอีก สามารถพบได้ในการสนทนาที่กล้าหาญ และตรงไปตรงมา การหลีกเลี่ยงการสนทนา แอบทำ และละลาบละล้วงอยู่เงียบ ๆ ในทุกรูปแบบ มีแต่จะทำให้ความมืดห่อหุ้มยุคสมัยของเราให้ดำมืดยิ่งขึ้น

บัดนี้ มีความสำคัญยิ่งกว่าแต่ก่อน ที่เราจำเป็นต้องเผยแผ่สายลมที่สดใสแห่งการสนทนาออกไปทั่วโลก เป็นการสนทนาที่ทำให้สมาชิกทั้งหมดในครอบครัวของมนุษย์ สามารถเข้าใจและประทับใจซึ่งกันและกัน เป็นการสนทนาที่จะเรียนรู้จากความแตกต่างจากเรา เป็นการสนทนาที่เปิดเป้าหมายแห่งความจริงไปสู่ชนรุ่นใหม่

            เป็นการสนทนาที่เพิ่มความกล้าหาญที่จำเป็นต่อเราในการมุ่งไปข้างหน้าด้วยกัน

    (สนทนาเป็นสายเลือดของประชาธิปไตย วันที่ 13 มิถุนายน 2007)

Ø  เจสซี่ โอเว่น ผู้ได้รับเหรียญทองในโอลิมปิคที่เบอร์ลิน เมื่อปี ค.ศ.1936 ได้กล่าวต่อมาภายหลังว่า    ชีวิตภายในของเราคือโอลิมปิคที่แท้จริง    ชีวิตในตัวของมันเองคือโอลิมปิค ที่พวกเราต่อสู้ในแต่ละวันเพื่อให้สถิติส่วนตัวของเราดีกว่าเดิม

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2550

Ø  อาจารย์โทดะได้ฝากคำชี้นำที่มีค่ามากมายไว้ให้กับพวกเรา ท่านประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่า คนที่ลืมเจตนารมณ์ของการปฏิเสธความไม่ถูกต้องก็ไม่ต่างจากซากศพที่เดินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านเน้นว่า ผู้นำที่ไม่ต่อสู้กับการกระทำผิดควรจะถูกไล่ออกไป ขอให้สลักคำพูดเหล่านี้ไว้ในจิตใจ

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 7 ตอน 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2007)

Ø  เมื่อท่านอุทิศชีวิตเพื่อบรรลุเป้าหมาย ท่านจะต้องไม่รำคาญกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ตื้นเขิน  ความจริงแล้ว เรื่องสำคัญจะไม่อาจสำเร็จได้ ถ้าปล่อยให้ตัวเราหวั่นไหวไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ หรืออึดอัดหรือกังขาไปกับคำพูดหรือความคิดของผู้อื่น กุญแจไปสู่ความสำเร็จคือมุ่งไปข้างหน้าอย่างตั้งใจบนหนทางที่เราเลือก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2550

Ø  อาจารย์โทดะตำหนิอย่างรุนแรงต่อคนอกตัญญูที่ทรยศสมาคมโซคา และพวกที่ติดตามเขา โดยท่านประกาศว่า “การเป็นคนอกตัญญูนั้น หมดสิทธิที่จะเป็นมนุษย์ และตกสู่ในระดับป่าเถื่อน” เป็นเรื่องที่ถูกต้องจริง ๆ  ดังนั้น โปรดจงอย่าลืมคำพูดเหล่านี้

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 7 ตอน 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2007)

Ø  ความศรัทธาของท่านเป็นเครื่องรับประกันว่า บรรพบุรุษและลูกหลานจำนวนนับไม่ถ้วนจะสามารถบรรลุพุทธภาวะได้  นี่คือพลังที่วิเศษของธรรมมหัศจรรย์  ชีวิตของท่านจึงมีความสำคัญและลึกซึ้งยิ่งนัก ไม่มีวิถีทางใดในการตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดาที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความศรัทธา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2550

Ø  ไม่ใช่มีเฉพาะผู้ที่อยู่หน้าฉากเท่านั้นที่ได้รับการยกย่องอย่างมีค่า แต่ผู้ที่อุทิศความเพียรพยายามอยู่เบื้องหลังก็มีความสำคัญด้วย พวกเขาจะสามารถได้รับบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่และสภาพชีวิตที่สูงส่ง นี่คือโลกของพุทธธรรม

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 7 ตอน 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2007)

Ø  ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะดำเนินชีวิตอย่างอาจหาญที่ไม่มีใครมาทำลายได้ และมีความสนุกสนานและเต็มไปด้วยความมั่นใจ ความภาคภูมิใจและปีติยินดี   ข้าพเจ้ายังหวังให้ท่านแสดงบทบาทผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ ในขณะเดียวกัน ก็ปกป้องพื้นที่ที่ท่านดูแลให้ดีที่สุด

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2550

Ø  นักกวีผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกัน วอลท์ วิทแมน เขียนในเรื่อง “ใบหญ้า” ว่า “ทุกอย่างขึ้นอยู่กับร่างกาย มีเพียงสุขภาพที่เป็นมิตรกับจักรวาล”  ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกท่านมีธุระยุ่งมาก แต่ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะก้าวหน้าไปด้วยสุขภาพที่ดี และมองโลกในแง่ดี และปีติยินดีกับพลังศรัทธาของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าจังหวะกับจักรวาลได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2550

Ø  เราอาศัยอยู่ในโลกที่วุ่นวายและเร่งรีบ ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในท่ามกลางเรื่องราวทั้งหมดนี้ เรากำลังเริ่มต้นเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ช่างน่ายกย่องยิ่งนัก และบุญกุศลและบุญวาสนาที่ท่านได้รับจะต้องมีมากมายเพียงใด ไม่มีความเพียรพยายามใดเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลจะสูญเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นผลบุญ เมื่อมองดูจากธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน เราสามารถมั่นใจในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤษภาคม 2007)

Ø  ช่างน่าเบิกบานใจนักที่สามารถยืนอย่างสง่า เดินก้าวไปอย่างหัวใจพองโต และกระทำตามสถานการณ์ได้ ผู้คนที่พบกับเราจะประทับใจกับดวงตาที่เป็นประกาย  และเสียงที่สดใสของเรา นี่คือหลักการของลักษณะที่เป็นจริงของปรากฏการณ์ทั้งหลาย ความสดชื่นและท่าทีกระฉับกระเฉงเป็นของพิสูจน์อย่างดีถึงความยิ่งใหญ่ของความศรัทธา และท่านจะพบว่า ท่านได้สร้างแวดวงแห่งมิตรภาพ และความเข้าใจรอบ ๆ ตัวท่านได้โดยธรรมชาติ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2550

Ø  นักกวียุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการชาวอิตาลี ดังเต อลิทริเอริ (ค.ศ.1265-1321) เขียนในดิไว คอเมดี้ ว่า “ครั้งหนึ่ง เคยเห็นเขายิ่งใหญ่นัก แต่ตอนนี้เขาพินาศ จากความอวดดีของเขาเอง”  ความหยิ่งยโสและความอวดดีเป็นเส้นทางไปสู่การทำลายตนเอง

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤษภาคม 2007)

Ø  นักกวีชาวอาร์เจนตินาท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ และเป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ ท่านอัลมาฟูเอิร์ท (ค.ศ.1854-1917) เขียนไว้ว่า “สำหรับคนอ่อนแอ ความยากลำบากอยู่ใกล้แค่หน้าประตู  แต่สำหรับคนเข้มแข็ง ประตูกำลังเปิดรออยู่”  ความยากลำบากจะขัดขวางความก้าวหน้าของผู้ที่อ่อนแอ  แต่สำหรับคนเข้มแข็ง จะเป็นโอกาสที่จะเปิดประตูกว้างไปสู่อนาคตที่สดใส ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับท่าทีของเรา และด้วยความตั้งใจของเรา จิตใจของเราเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2550

Ø  ลูกศิษย์ของท่านขงจื๊อที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 12 จูฉี ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “เราไม่ควรเลื่อนการเรียนรู้ไปในวันพรุ่งนี้ ถ้าเราสามารถเรียนรู้ได้ในวันนี้”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ)

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินสอนถึงความหมายของความสุขที่แท้จริง และจุดมุ่งหมายของชีวิตที่แท้จริง ชื่อเสียง ความรุ่งโรจน์ชั่วขณะนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา  ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การสร้างสภาพที่ยิ่งใหญ่ของโลกพุทธภายในชีวิตของเรา  นี่คือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต โดยการสวดไดโมขุ ความทุกข์ทั้งปวงก็จะสามารถกลายเป็นส่วนประกอบเพื่อการบรรลุพุทธภาวะ ซึ่งเป็นสภาพสูงสุดของชีวิต

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2550

Ø  นักเขียนชาวอังกฤษ เอช จี เวลลส์ (ค.ศ1866-1946) ประกาศว่า “สัญชาติที่แท้จริงของเราคือมนุษย์” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพลเมืองโลกที่อาจารย์โทดะกล่าวถึง ข้อพิสูจน์ของมนุษยนิยมที่แท้จริงอยู่ที่การมีรอยยิ้มที่อบอุ่นให้กับทุกคน และมีความเชื่อมั่นว่า พวกเรามนุษย์ทั้งมวล ล้วนมีความสามารถที่จะเข้าใจและยอมรับผู้อื่นได้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ)

Ø  การสวดไดโมขุเป็นพื้นฐานของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน    เมื่อเราสวดไดโมขุอย่างกังวาน พระอาทิตย์จะขึ้นมาในหัวใจของเรา เราจะเต็มไปด้วยพลัง ความเมตตากรุณาพวยพุ่งออกมา  ชีวิตของเราจะสว่างไปด้วยความปีติยินดี ปัญญาของเราจะฉายส่องออกมา พระพุทธและเทพธรรมบาลทั้งหลายทั่วจักรวาลจะทำงานแทนเรา ชีวิตจะมีแต่ความเบิกบานใจ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2550

Ø  คำพูดที่กล้าหาญสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ นั่นคือเหตุผลที่ว่า การพูดออกมาอย่างไร้ความกลัวเพื่อความจริง ความเที่ยงธรรม และด้วยความเชื่อมั่น จึงมีความสำคัญ

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ)

Ø  ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความหวัง ถ้าพวกเราสมาชิกเอสจีไอก้าวหน้าไปด้วยความหวัง และจิตใจพองโตแล้ว พวกเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ธรรมจะยังคงเผยแผ่ต่อไปตราบใดที่มีผู้ยึดถือที่ดีและมีพลัง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2550

Ø  ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้เห็นชัดว่า ตำแหน่งหรือพื้นฐานการศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุพุทธภาวะ หรือการได้รับผลบุญจากการปฏิบัติพุทธธรรม คนที่ยอมให้อำนาจมาควบคุมมักจะถอยศรัทธา  ข้าพเจ้าเคยพบเห็นเรื่องเช่นนี้มาก่อน ในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องดูถูกตัวเอง หรือรู้สึกไร้ค่า อันเนื่องมาจากไม่มีตำแหน่งสูงหรือวุฒิการศึกษา ในโลกของความศรัทธา พิจารณาที่บุคคล สภาพชีวิต และธรรม  ถ้าความสุขถูกตัดสินจากสถานะทางสังคมแล้ว ทุกคนที่มีฐานะทางสังคมสูงก็คงจะมีความสุข  แน่นอนว่า ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่เป็นเช่นนั้น การไม่มีวุฒิการศึกษาหรือตำแหน่งที่สวยหรูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณค่าในตัวของมนุษย์ได้ สิ่งสำคัญคือความสุขภายใน นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับพุทธธรรม

องค์กรใดที่สูญเสียทัศนะแห่งความจริงนี้ และเริ่มรับความคิดว่า ท่านจะไม่มีความสุขถ้าปราศจากฐานะทางสังคม หรือวุฒิการศึกษาสูงแล้ว ก็เท่ากับว่ากำลังถอยห่างจากวิถีที่ดี และเริ่มสร้างบุคคลที่ออกนอกลู่นอกทางไป

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 7 ตอนที่ 1)

Ø  การศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตของประชาชน นี่คือเหตุผลที่เอสจีไอกระตือรือร้นในการศึกษาพุทธธรรม ซึ่งเป็นสาขาการศึกษาที่สูงที่สุด เป็นการศึกษาเรื่องมนุษย์ และเป็นการศึกษาที่สูงส่งที่สุด  การศึกษาพุทธธรรมเป็นจิตวิญญาณของเอสจีไอ  

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2550

Ø  พุทธธรรมเป็นคำสอนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีภาระหน้าที่ร่วมกันของอาจารย์กับศิษย์ เป็นรูปแบบสำคัญของการปฏิบัติพุทธธรรม  ถ้าเราลืมความสัมพันธ์ของอาจารย์กับศิษย์ เราไม่สามารถบรรลุพุทธภาวะได้ หรือไม่สามารถบรรลุความสุขนิรันดร์ หรือบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาลได้เพราะด้วยสายสัมพันธ์ของอาจารย์กับศิษย์ ธรรมจึงสืบทอดไปได้ พุทธธรรมเป็นกฎของชีวิต และกฎของชีวิตไม่สามารถสืบทอดได้ด้วยคำพูดหรือแนวคิดเพียงอย่างเดียวได้

“สายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ไหลอยู่ในชีวิตของผู้ที่เพียรพยายามต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล บนหนทางของอาจารย์กับศิษย์ โปรดจงจำไว้ว่า ถ้าปราศจากความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ การไหลของสายเลือดก็จะถูกตัดออกไป

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ตอนที่ 9)

Ø  นี่คือยุคสมัยของยุวชน ยุวชนไม่พึ่งพาคนอื่น หรือเกาะหางคนอื่น “ฉันจะเปิดหนทางข้างหน้าด้วยตัวฉันเอง ฉันจะทำให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลก้าวหน้า ฉันจะต้องทำให้เอสจีไอมีชัยชนะให้ได้”  นี่คือเจตนารมณ์ของยุวชน และท่าทีของผู้สืบทอดที่แท้จริง ผู้ซึ่งรักและชื่นชมต่อเอสจีไอ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2550

Ø  นักเขียนชาวสเปน ท่านมิกูเอล เดอ เซอวานเตส (ค.ศ.1547-1616) เขียนไว้ว่า “ความอกตัญญูเป็นน้องสาวของความอวดดี และเป็นหนึ่งในบาปที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่ทราบกัน

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 6)

Ø  เมื่อมีเรื่องที่จำเป็นต้องพูด เป็นหน้าที่ของเราที่จำเป็นต้องพูดออกมา เมื่อมีเรื่องที่ถูกต้อง ก็จำเป็นต้องพูดด้วยเช่นกัน และเมื่อมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดก็เช่นเดียวกัน เราควรต้องชี้ออกมา การหลอกลวง โกหก และการใช้เล่ห์เหลี่ยม ควรจะถูกตำหนิอย่างจริงจัง เห็นได้ชัดว่า เนื่องจากเราทำเช่นนี้ สมาคมโซคาและเอสจีไอจึงได้พัฒนาออกไปดังเช่นที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้  การพูดสิ่งที่จำเป็นต้องพูดเป็นเจตนารมณ์ของการเผยแผ่ (ธรรม)  และเป็นแก่นสารของสมาคมโซคาและเอสจีไอ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2550

Ø  ผู้นำแห่งการปฏิวัติจีน ท่านซุนยัดเซ็น (ค.ศ.1966-1925) กล่าวว่า การบรรลุโครงการที่ยิ่งใหญ่ เหนืออื่นใด เราต้องมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่และความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ มีเฉพาะกระทำด้วยความกล้าหาญ และมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ เราจึงจะสามารถบรรลุงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 5)

Ø  เราต้องบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นออกมา เราจะต้องพูดออกมาในสิ่งที่เราเชื่อมั่น  เมื่อพวกเรา เมื่อประชาชนพูดถึงความเชื่อมั่นที่แท้จริงออกมาได้อย่างกล้าหาญ กล่าวคือ สามารถมองโลกในแง่ดี และมีอารมณ์ขัน เมื่อนั้น ยุคสมัยก็จะมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องพูดถึงความเที่ยงธรรม ก็จะต้องไม่ลังเลใจ เพราะการสงวนท่าทีและลังเลในสถานการณ์เช่นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2550

Ø  “ดังเช่นคลื่นที่ซัดกระหน่ำก้อนหินใหญ่อยู่ตลอดเวลา ความเพียรพยายามที่ไม่เคยหยุดก็เช่นกัน สามารถเอาชนะสิ่งกีดขวางใด ๆ และบรรลุสิ่งที่เป็นไปไม่ได้”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 3)

Ø  อาจารย์โทดะกล่าวบ่อย ๆ ว่า 4 หรือ 5 ปีสุดท้ายของชีวิตเป็นตัวตัดสิน ไม่ว่าปีก่อน ๆ นั้นจะดีแค่ไหนก็ตาม ชีวิตของเราจะจบลงอย่างพ่ายแพ้หรือเสียใจ ถ้า 2-3 ปีสุดท้ายของชีวิตนั้นทุกข์ยาก  ตรงกันข้าม บางคน 4 หรือ 5 ปีสุดท้ายมีความสุขและเต็มไปด้วยความปีติยินดีสามารถกล่าวได้ว่า มีชัยชนะในชีวิต ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าเราจะล้มป่วย เราจะต้องไม่หมดกำลังใจ หรือปล่อยให้ตัวเองพ่ายแพ้  สิ่งสำคัญคือตราบใดที่จิตใจของเราไม่พ่ายแพ้ เราก็คือผู้มีชัยชนะ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2550

Ø  สิ่งสำคัญคือ ให้เป็นตัวของตัวเอง และทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้ที่สามารถเติมเต็มความรู้สึกของตนเองก็คือผู้มีชัยชนะ

(คำปราศรัยตอบรับของอาจารย์อิเคดะ “ความสุขที่แท้จริงอยู่ในแกนกลางของชีวิต”  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2007)

Ø  ความศรัทธาและการดำเนินชีวิต ความศรัทธาและการงาน เหล่านี้ไม่แยกออกจากกัน ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกัน การคิดว่าแยกออกจากกันว่า ความศรัทธาก็คือความศรัทธา การงานก็คือการงานนั้น เป็นความศรัทธาแบบทฤษฎี  จงมีพื้นฐานของการตระหนักรู้ว่า การงานและความศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วทุ่มเทพลังในการทำงาน 100% และในการศรัทธา 100% ด้วย เมื่อเราตั้งใจที่จะทำเช่นนี้ เราก็กำลังเข้าสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในชีวิต ความศรัทธาหมายถึงการแสดงข้อพิสูจน์ของชัยชนะที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ในท่ามกลางความเป็นจริงของสังคมและในการดำเนินชีวิตของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2550

Ø  นักปรัชญาชาวโรมันโบราณ ท่านบีเทียสกล่าวว่า “การมีชื่อเสียงสำหรับฉันแล้ว ไม่มีค่าแม้กระทั่งจะเอ่ยถึง เพราะไม่อาจสรุปอะไรได้และไม่ถาวร” ดังที่กล่าวไว้ จงอย่าปล่อยให้ตัวท่านเองหวั่นไหวไปกับกระแสที่ผิวเผินของทุกวันนี้ การมีชื่อเสียงจะเปลี่ยนไปอยู่เสมอ และเปลี่ยนแปลงได้ราวกับสายลม  การเลือกหนทางที่ง่ายที่สุดถูกอิทธิพลของคนอื่นครอบงำ และสูญเสียวิสัยทัศน์อันมีค่าของท่านเอง จะนำไปสู่การไร้คุณค่าในตัวเองและพ่ายแพ้

(คำปราศรัยตอบรับของอาจารย์อิเคดะ “ความสุขที่แท้จริงอยู่ในแกนกลางของชีวิต” 2 เมษายน 2007)

Ø  วิทยาศาสตร์มีพื้นฐานอยู่บนการทดสอบข้อพิสูจน์หรือหลักฐานที่ประจักษ์ ท่านลองพิสูจน์หรือทดลอง แล้วสังเกตผล  พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินก็เช่นกัน ไม่มีอะไรเหนือกว่าข้อพิสูจน์ทางด้านความเป็นจริง  ด้วยเรื่องดังกล่าวนี้ พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินจึงยืนเป็นหนึ่งเดียวในท่ามกลางศาสนาของโลก  ข้าพเจ้าหวังว่า ทุกปีท่านจะพยายามแสดงข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนของชัยชนะในพุทธธรรม และในการศึกษาของท่าน โปรดจำไว้อยู่เสมอว่า ข้อพิสูจน์ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายของลูกศิษย์ที่แท้จริง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2550

Ø  ประตูไปสู่ยุคใหม่จะไม่เปิดออกถ้าเราเอาแต่รอให้เกิดขึ้น  เราจะต้องเปิดด้วยตัวของเราเอง ด้วยการกระทำอย่างอาจหาญวิริยะของเรา

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางของมิตรภาพ)

Ø  ความขี้ขลาดเป็นอันตราย เพราะทำให้ศัตรูของพุทธธรรมดีใจ และขัดขวางความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล  คนจิตใจอ่อนแอไม่สามารถได้รับบุญวาสนาที่แท้จริงจากความศรัทธา  เพราะความสามารถในการเชื่อมต่อกับพลังพุทธและพลังธรรม (ของโงะฮนซน) ในชีวิตของเขาถูกทำให้อ่อนแอลง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  4 มิถุนายน 2550

Ø  ความตายจะต้องมาถึงเราแต่ละคนไม่วันใดก็วันหนึ่ง เราสามารถตายโดยมีการต่อสู้อย่างหนักเพื่อความเชื่อและความมั่นใจของเรา หรือเราตายโดยไม่ประสบความสำเร็จในการกระทำดังกล่าว  เนื่องจากความเป็นจริงของความตายเป็นเช่นเดียวกันหมดทุกกรณี จึงไม่เป็นการดีเสียกว่าหรือที่เราจะออกเดินทางสู่ชาติหน้าด้วยจิตใจที่เร่าร้อน และรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้า โดยรู้ว่า ทุกสิ่งที่เราทำ เราได้ทำอย่างดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ และรู้สึกดีใจ “นั่นคือชีวิตที่น่าสนใจอย่างแท้จริงมิใช่หรือ”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  3 มิถุนายน 2550

Ø  การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ  สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมกำลังใจและค้ำจุนอย่างอบอุ่น  แต่พวกเขาก็จะต้องมีจิตใจที่พึ่งพาตนเอง  การพึ่งพาผู้อื่นจะขัดขวางไม่ให้สามารถสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้ ในที่สุด ก็จะกลายเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ ทำให้เกิดการบ่นหรือโทษผู้อื่น เมื่อสถานการณ์หรือโชคชะตาไม่เป็นไปในทิศทางที่เราปรารถนา หรือไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ชีวิตที่เต็มไปด้วยการบ่นคร่ำครวญ ขมขื่น และเกลียดชัง นั้นเป็นชีวิตที่น่าเศร้า

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 19 บทที่ 4 ตอนหอรัตนะ 45)

Ø  ข้าพเจ้าอยากจะให้แต่ละท่านลุกขึ้นท้าทายในการปฏิรูปท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ให้เป็นชุมชนในอุดมคติ และกระทำด้วยความตั้งใจที่จะเริ่มต้นจากที่ที่เราอยู่ในขณะนี้ ซึ่งหมายถึงการสร้างระบบการของเอสจีไอในท้องถิ่น และสร้างขึ้นด้วยตนเอง ด้วยความรัก การเอาใจใส่อย่างทุ่มเท ด้วยวิธีเดียวกับศิลปินทุ่มหัวใจและวิญญาณในการสร้างงานศิลปะ ทั้งยังหมายถึงการสร้างบุคคลที่มีความสามารถ เหนืออื่นใด พุทธธรรมสามารถเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต่อเมื่อมีประชาชนยึดถือและปฏิบัติคำสอนเท่านั้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  2 มิถุนายน 2550

Ø  การวิจัยทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่า การสวดหรืออ่านเสียงดัง ๆ เป็นเวลา 5 นาทีต่อวัน สามารถทำให้สมองเยาว์วัยขึ้น 10 ปี เสียงที่กระตือรือร้นคือเครื่องหมายของกิจกรรมของสมาคมโซคา

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ในนิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมิถุนายน 2007)

Ø  ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน เราไม่สามารถหลีกหนีจากความทุกข์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและห่อหุ้มชีวิตของเรา ถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์เหล่านี้แล้ว ทางเลือกเดียวของเราก็คือ ต้องเอาชนะมันให้ได้ และเนื่องจากเราไม่มีทางเลือก มีแต่ต้องชนะให้ได้  ดังนั้น ขอให้ดำเนินชีวิตอย่างปีติยินดีและสดชื่นในการกระทำดังกล่าว ขอให้ต่อสู้ต่อไปและสวดไดโมขุจนถึงที่สุด

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  1 มิถุนายน 2550

Ø  “เมื่อเราเปล่งเสียง

อย่างสดใส

เพื่อสันติภาพ

การเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ของเรา

จะก้าวหน้าได้ด้วยความปีติยินดีที่ไม่จำกัด”

“การเงียบเพราะความขี้ขลาดจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้และพินาศ

ความสำเร็จและการเจริญเติบโตพบได้ในการพูดออกมา

ด้วยเสียงที่สดใสราวกับพระอาทิตย์ขึ้น”

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ในนิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมิถุนายน 2007)

Ø  คนขี้ขลาดไม่สามารถเป็นพระพุทธ เราไม่สามารถบรรลุพุทธภาวะ ถ้าเราไม่มีหัวใจของราชสีห์  ยิ่งสถานการณ์ยุ่งเหยิงมากเท่าไร เรายิ่งต้องยืนหยัดอย่างกล้าหาญมากเท่านั้น  นี่คือแก่นสารสำคัญของเจตนารมณ์ของสมาคมโซคา

 

กลับหน้าแรก