กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2550

Ø  ทุกสิ่งที่วางแผนไว้อาจไม่เป็นไปตามแผนเสมอ ในความเป็นจริง ชีวิตเป็นขั้นตอนของการพัฒนาการที่ไม่ได้คาดคิดไว้เสมอ สิ่งสำคัญก็คือต้องไม่ถูกรบกวนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว    แต่กลับจะต้องใช้ปัญญาของเราสร้างผลลัพธ์ด้านบวกออกมา  ความยืนหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวเช่นนี้ เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งในฐานะมนุษย์

Ø  อะไรคือเคล็ดลับไปสู่ชัยชนะ อาจารย์โทดะเคยบอกว่า ในบางครั้ง ชีวิตก็เหมือนการพนัน “ถ้าท่านโชคดี ท่านจะชนะ และถ้าท่านโชคร้ายแล้ว แม้จะทำงานหนักแค่ไหนก็ยังแพ้ นี่คือความจริงที่เข้มงวด” และนี่คือเหตุผลที่ว่า นอกจากความสามารถแล้ว ยังต้องมีบุญกุศลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ  กุญแจในการสร้างบุญกุศลพบได้ในความศรัทธาและไดโมขุ ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะกระทำทุกอย่างอย่างสอดคล้องกับกฎพื้นฐานของพุทธธรรม และดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะโดยเต็มไปด้วยบุญกุศลที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2550

Ø  ความศรัทธาทำให้เรามีชัยชนะที่มั่นคงสูงสุด ทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีชีวิตชีวา และพยายามพัฒนาตนเอง กลายเป็นบุคคลที่ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ ยิ่งกว่านั้น ความศรัทธายังทำให้เราเดินไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและมั่นใจโดยไม่กลัวต่อสิ่งใด

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2550

Ø  อาจารย์โทดะกล่าวว่า เราต้องสร้างปราสาทแห่งบุคคลผู้มีความสามารถ ผู้ซึ่งทำงานเพื่อความสุขของประชาชน ประเทศและองค์กร ในที่สุดก็ขึ้นอยู่กับประชาชนที่อยู่ในที่นั้น  ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของประชาชนผู้อุทิศตน สดใส กล้าหาญ และจริงใจ ที่เราเสริมสร้างขึ้นมา และร่วมแรงกันเพื่อความดีว่ามีมากเท่าไหร่  นั่นคือเหตุผลที่ข้าพเจ้าทุ่มเทพลังเพื่อการศึกษา เพื่อศตวรรษที่ 21

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 40)

Ø  สาระสำคัญที่สุดของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินอยู่ที่การดำเนินชีวิตอย่างถึงที่สุด  มุ่งไปข้างหน้า ท้าทายกับเรื่องใหม่ ๆ ที่เผชิญอย่างกล้าหาญ และไม่ยอมแพ้

การสร้างสภาพชีวิตของพระพุทธที่รุ่งโรจน์ชั่วนิรันดร์ภายในชีวิตของเรา เป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติพุทธธรรมในชาตินี้ ดังนั้น พระนิชิเร็นไดโชนินจึงเตือนเราอยู่เสมอ ให้เราเพียรพยายามอย่างอุตสาหพยายามในขณะปัจจุบัน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2550

Ø  ความเร่าร้อนก่อให้เกิดความเร่าร้อน ความจริงใจดึงดูดความจริงใจ การสนทนาที่แท้จริงเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับชีวิตที่ลึกซึ้ง

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 39-40)

Ø  ชีวิตเป็นการท้าทายที่ต่อเนื่อง ผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยการท้าทายอย่างไม่จำกัดนั้นจะบรรลุการเจริญเติบโตที่ไม่จำกัด ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สับสน  สิ่งที่ประชาชนจำเป็นต้องการที่สุดคือ ความมีชีวิตชีวาที่จะท้าทายกับสถานการณ์ของเขา และปัญญาที่จะเปิดคลังสมบัติของความรู้ และการพากเพียรที่ไม่หยุดเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ ๆ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2550

Ø  การมีความกตัญญูและแสดงการขอบคุณเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากของพุทธธรรม

(บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของชีวิตมนุษย์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2007)

Ø  พุทธธรรมพบได้ในความจริงของสังคมและชีวิตประจำวัน เนื่องจากพุทธธรรมไม่แยกออกจากความเป็นจริง เราจึงต้องเพียรพยายามในการกระทำ และมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2550

Ø  ข้าพเจ้ากล่าวว่า ท่านจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถเต็มเปี่ยมไปด้วยเจตนารมณ์ของสมาคมอย่างมั่นคง ผู้ซึ่งกระตือรือร้นและประสบความสำเร็จในทุกสาขาของความเพียรพยายามของมนุษย์ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น การเผยแผ่ธรรมไพศาลจะยังคงเป็นความฝันที่ว่างเปล่า

(บทความเรื่องแสงแห่งมิตรภาพของมนุษยชาติ เดือนกรกฎาคม 2007)

Ø  ความศรัทธาคือความอุตสาหพยายาม กุญแจไปสู่ชัยชนะในทุกการต่อสู้ของชีวิตก็คือการยืนหยัด  นี่คือเหตุผลที่พระนิชิเร็นไดโชนินเน้นถึงความสำคัญของการมีความศรัทธาที่ไหลไปไม่หยุดเหมือนน้ำ มากกว่าความศรัทธาที่ลุกโชนในช่วงสั้น ๆ เหมือนไฟ  การก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคืออย่าหมดแรง การทำกิจกรรมจนกระทั่งดึกดื่นไม่ใช่การมีความศรัทธาเข้มแข็ง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2550

Ø  สติปัญญาที่แท้จริงคืออะไร ก็คือ ไม่ใช่การมองข้ามความถูกต้องหรือไม่รู้ความแตกต่างระหว่างความถูกกับความผิด  ไม่ใช่การกลัวที่จะยืนหยัดและเอาชนะศัตรูของประชาชน

Ø  ในความหมายแล้ว พุทธธรรมคือการต่อสู้ระหว่างพระพุทธกับมาร อีกนัยหนึ่ง เป็นการแข่งขันระหว่างพลังด้านบวกกับพลังด้านลบ ถ้าเราไม่ถูกโจมตีจากอิทธิพลด้านลบ เราไม่สามารถกล่าวได้ว่า เป็นผู้ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินที่แท้จริง  การปฏิบัติพุทธธรรมคือการเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญและเอาชนะความยากลำบาก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2550

Ø  อาจารย์โทดะชอบคำพูดใน “บทนิพนธ์ของท่านขงจื๊อ” มาก ที่กล่าวไว้ว่า “เราควรคิดว่า ยุวชนนั้นน่าเกรงขาม” ท่านเคยจ้องมองพวกเราอย่างเต็มไปด้วยความหวัง และกล่าวว่า “เป็นงานที่ลูกศิษย์จะต้องทำให้สำเร็จ การที่อาจารย์จะได้รับการยกย่องว่ายิ่งใหญ่ ก็เนื่องด้วยผู้สืบทอดหรือลูกศิษย์สามารถบรรลุเรื่องที่ยิ่งใหญ่  ความยิ่งใหญ่ของอาจารย์ขึ้นอยู่กับลูกศิษย์ของเขานั่นเอง”

Ø  ชีวิตของเราเป็นชีวิตของเราเอง ไม่ใช่ให้ใครมาบังคับเราให้ดำเนินชีวิตแบบไหน ทุกอย่างที่รออยู่ตรงหน้าของผู้ที่ปล่อยให้ตัวเองหวั่นไหวอยู่เสมอไปกับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นนั้น ก็คือการไม่มีความสุข เราจำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะสามารถพูดว่า “นี่ถูกต้องแล้ว นี่เป็นเส้นทางที่ฉันเดิน ฉันพอใจแล้ว”  ความสุขเกิดจากความเข้มแข็งภายในดังกล่าว ยิ่งกว่านั้น ผู้ที่อุทิศตนอย่างกระตือรือร้นอย่างสอดคล้องกับธรรมมหัศจรรย์ ไม่มีทางที่จะไม่บรรลุชีวิตที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

Ø  ถ้าเราบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้ สภาพชีวิตนั้นจะคงอยู่กับเราชั่วนิรันดร์ ผ่านการเกิดตายในชีวิตใหม่ทุก ๆ ครั้ง  เราจะมีสุขภาพดี ความมั่งคั่ง และสติปัญญา รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่สะดวกสบายและปกป้องเรา และดำเนินชีวิตไปโดยเต็มไปด้วยบุญกุศล  พวกเราแต่ละคนจะมีภาระหน้าที่เฉพาะตัว และเกิดในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถบรรลุภาระหน้าที่นั้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2550

Ø  ในผลงานที่มีชื่อเสียง ท่านไอน์สไตน์เขียนไว้ว่า “ความหมายของชีวิตมนุษย์ หรืออินทรีย์สารที่มีชีวิตทั้งหมดคืออะไร” เพื่อตอบคำถามนี้ ซึ่งมีอยู่ในศาสนาทั้งหลาย คุณถามว่า มีความรู้สึกอย่างไรเมื่อพิจารณาเรื่องนี้ ข้าพเจ้าตอบว่า คนที่คิดว่าชีวิตของตนเองและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไม่มีความหมายนั้น ไม่เพียงโชคร้าย แต่เกือบจะไม่มีคุณสมบัติที่จะมีชีวิต”

สังคมที่ขาดศาสนาแห่งมนุษยนิยมและคุณค่าด้านจิตใจเป็นสังคมที่โชคร้าย ซึ่งขาดการให้ความเคารพต่อชีวิต

    (บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2007)

Ø  ถ้าปราศจากการปฏิบัติและความเพียรพยายามอย่างแท้จริง ก็ไม่มีโพธิสัตว์ การกระทำเป็นสาระสำคัญของพระพุทธ ชีวิตที่เห็นแก่ตัวดำเนินชีวิตไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และโชคส่วนตัวนั้นว่างเปล่าและชั่วร้าย ตรงกันข้าม โพธิสัตว์จากพื้นโลกให้ความเคารพผู้อื่นและทำงานเพื่อความสุขของพวกเขา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2550

Ø  อนาคตขึ้นอยู่กับยุวชน การเปิดหนทางข้างหน้าเพื่อพวกเขาเป็นกุญแจไปสู่อนาคตที่ดี และเต็มไปด้วยความหวัง

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 40)

Ø  ความสุขที่แท้จริงและนิรันดร์เกิดได้จากความเพียรพยายามของเรา ปัญญาของเรา และบุญกุศลของเราเองเท่านั้น นี่คือความจริงขั้นพื้นฐาน ความศรัทธาเป็นกุญแจไปสู่ความเพียรพยายามที่เข้มแข็ง สติปัญญา และบุญกุศล กิจกรรมของเอสจีไอเป็นกุญแจไปสู่ความเข้มแข็งของตัวเราเอง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2550

Ø  ชินอิจิ ยามาโมโต้ได้ถามรองนายกรัฐมนตรีหลี่เซี่ยนเหนียนว่า “องค์กรใด ๆ เมื่อเจริญเติบโตใหญ่ขึ้น มักจะกลายเป็นระบบเจ้าขุนมูลนาย จะมีวิธีป้องกันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร รองนายกรัฐมนตรีตอบว่า “ผู้นำระดับสูงจะต้องรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน รวมถึงการสามารถที่จะสะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง พวกเขาจำเป็นต้องตระหนักไว้ในใจอยู่เสมอว่า ถ้าพวกเราเริ่มต้นกระทำคล้ายกับพวกข้าราชการ พวกเขาจะถูกประชาชนตำหนิ และจงจำไว้ว่า ประชาชนเป็นผู้ตัดสินแห่งความยุติธรรม  พวกเขาต้องตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ระบบเจ้าขุนมูลนายสามารถควบคุมไว้ได้โดยผู้นำที่อุทิศตนเองเพื่อรับใช้ประชาชน แทนที่จะนั่งอยู่ข้างหลัง และชื่นชมกับผลขององค์กรที่ก่อตั้งไว้แล้ว”

ชินอิจิเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์กับวิสัยทัศน์นี้ เมื่อผู้นำละทิ้งความรับผิดชอบที่จะรับใช้ประชาชน พวกเขาจะเริ่มต้นคิดเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องตนเอง องค์กรจะค่อย ๆ กลายเป็นแข็งกระด้าง เข้มงวด และการรักษารูปแบบเช่นนี้กลายเป็นจุดประสงค์หลัก แล้วประชาชนจะกลายเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมาย และคิดเพียงแค่ว่า พวกเขามีอยู่เพื่อองค์กร แทนที่จะคิดกลับกัน เพื่อที่จะเป็นองค์กรที่คงไว้ซึ่งความอบอุ่นและมีความเป็นมนุษย์ และทำงานเพื่อความผาสุกของประชาชนต่อไปได้ ผู้นำจะต้องไม่ลืมเจตนารมณ์แห่งการรับใช้ประชาชน

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 47)

Ø  ชีวิตของเราถูกควบคุมด้วยความเป็นอนิจจัง แต่คิดไปเองง่าย ๆ ว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ไม่มีประโยชน์ที่จะมองโลกในแง่ร้ายอย่างสิ้นหวัง  การท้าทายเป็นวิธีสร้างสิ่งที่มีคุณค่า ซึ่งคงทนอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้  สัทธรรมปุณฑริกสูตรสอนถึงวิธีทำเช่นนี้ได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2550

Ø  จุดสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการกลายเป็นระบอบเจ้าขุนมูลนายก็คือ สำหรับผู้นำ ไม่ว่าในองค์กรหรือประเทศ ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และเข้าร่วมสนทนาอย่างเปิดอกกับประชาชน ผู้ซึ่งถูกให้บริการ

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 47)

Ø  ยุวชนคือสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริง แต่โชคไม่ดีที่มีบางสิ่งยากที่จะยอมรับได้ ในตอนที่เราเป็นยุวชน ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะรู้ตัวก็แก่แล้ว นี่คือเหตุผลที่ว่า ในสมัยยุวชนควรจะกระตือรือร้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  แทนที่จะมีชีวิตที่ว่างเปล่า  ขอให้ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความทรงจำแห่งการต่อสู้ และมีประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่เหลือไว้แค่ประวัติศาสตร์ที่ว่า แก่แล้วตาย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่น่าเศร้า

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2550

Ø  นักประวัติศาสตร์ชาวสก๊อต ท่านโทมัส คาร์ไลล์ (ค.ศ.1755-1881) เน้นว่า “ความจริงใจ ความจริงใจที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่และแท้จริง ก็คือ บุคลิกลักษณะลำดับแรก ของผู้คนทั้งหลายที่เดินบนวิถีของวีรชน ช่างเป็นความจริงแท้แน่นอน

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 45)

Ø  การแสวงหาความยิ่งใหญ่ ชื่อเสียง หรือความร่ำรวย ไม่จำเป็นต้องใจร้อน โลกและดวงอาทิตย์ไม่เคยรีบร้อน มันเดินตามหนทางและจังหวะของมัน ถ้าโลกเร่งความเร็วและหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเพียง 3 ชั่วโมงแทนที่จะเป็น 24 ชั่วโมง พวกเราคงมีปัญหาที่ใหญ่หลวง สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็เช่นกัน คือ การค้นหาเส้นทางที่มั่นคงแน่วแน่ และก้าวตามทางนั้นไปอย่างมั่นใจ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2550

Ø  ข้าพเจ้าอยากจะขอยกข้อความจากผลงานของนักปรัชญาการศึกษาชาวสวิส ท่านคาร์ล ฮิลตี้ ผู้ซึ่งมีผลงานเรื่องความสุข และสำหรับคืนที่ไม่เคยหลับ ท่านฮิลตี้เป็นนักกฎหมายผู้มีชื่อเสียง ทั้งยังเป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย และผู้นำทางการเมืองอีกด้วย ในเรื่องสำหรับคืนที่ไม่เคยหลับ ท่านกล่าวว่า “คุณสมบัติที่เลวที่สุดของบุคคลสามารถกล่าวได้ว่า คือ ‘ความอิจฉาและความหยิ่งยโส’  เมื่อเรามองดูจากหน้าประวัติศาสตร์ เราจะเห็นตัวอย่างจำนวนนับไม่ถ้วนที่คนดีและซื่อตรงถูกบีฑา และทำลายความเชื่อถือ และก่อให้เกิดความทุกข์แสนสาหัสอันเนื่องมาจากความอิจฉาริษยาที่ชั่วร้าย หรือความทะนงตัวและหยิ่งยโสของพลังอำนาจ

แต่โชคร้ายที่คนจำนวนมากมองดูเฉย ๆ หรือหัวเราะเยาะอย่างดูหมิ่น ในขณะที่มีการบีฑาเกิดขึ้น  เราต้องทำให้ยุคสมัยที่ความอยุติธรรมเช่นนี้หมดไป เราต้องสร้างยุคใหม่ซึ่งความถูกต้องและความเที่ยงธรรมได้รับการจดจำและเคารพ  ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเป็นผู้นำในการเพียรพยายามดังกล่าวนี้

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 8 ตอนที่ 2 วันที่  19 มิถุนายน 2007)

Ø  ชีวิตราบรื่นอยู่เสมอนั้นไมมี  เพราะ เราจะไม่เจริญเติบโตและพัฒนาในฐานะมนุษย์ ถ้าเราทำสำเร็จ เราถูกอิจฉา ถ้าเราล้มเหลว เราถูกหัวเราะเยาะและโจมตี นี่คือเรื่องเศร้าของผู้คน  ความทุกข์และความเสียใจที่ไม่คาดคิดอาจรอท่านอยู่ข้างหน้า  แน่นอน ว่า เมื่อท่านเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากดังกล่าว ท่านต้องไม่พ่ายแพ้ ไม่เลิก ไม่ถอย

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2550

Ø  อำนาจนั้นอาจดูยิ่งใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรเลย  สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทั้งหมดก็คือมนุษย์ปุถุชน การที่ผู้ที่มีอำนาจดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้านและสุรุ่ยสุร่ายได้เพราะประชาชนอยู่เงียบ    เราต้องพูดออกมาด้วยคำพูดที่เร่าร้อน  เราจำเป็น็นต้องโจมตีอย่างเด็ดเดี่ยวต่อการบิดเบือนอำนาจที่ทำให้ประชาชนมีความทุกข์  นี่คือการต่อสู้เคียงข้างความเที่ยงธรรม เป็นการผิดถ้ายังคงเงียบเฉยเมื่อเผชิญกับความอยุติธรรม  การกระทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการสนับสนุนและกระทำความชั่ว

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2550

Ø  การฝากประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งโรจน์ไว้ จำเป็นต้องต่อสู้อย่างสุดกำลังในแต่ละวัน แต่ละขณะ จนไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 44)

Ø  อะไรคือทรัพย์สมบัติของยุวชน ก็คือการต่อสู้ ก็คืองานหนัก  ถ้าท่านไม่ต่อสู้ ท่านจะไม่สามารถเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง  ผู้ที่ต่อสู้อย่างหนักในสมัยยุวชนไม่มีอะไรต้องกลัว เมื่อเวลาปิดฉากของชีวิตที่สมบูรณ์มาถึง  เขาจะมีสภาพชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นหอรัตนะที่แข็งแรงและไม่สั่นคลอน ในพุทธธรรม พวกเราเรียกสิ่งนี้ว่า พุทธภาวะ  ซึ่งไม่ถูกทำให้ลดลงหรือถูกทำลายไป  นี่คือสภาวะจิตใจที่ปีติยินดีของแชมเปี้ยนแห่งชีวิตที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2550

Ø  ท่านราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน (ค.ศ.1803-1882) นักปรัชญาชาวอเมริกันเขียนไว้ว่า “ถ้าปราศจาก (การกระทำ) ความคิดไม่สามารถสุกงอมเป็นความจริงได้”  ความตั้งใจจะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อนำมากระทำจนบังเกิดผล ความตั้งใจที่ปราศจากการกระทำไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากแค่คิดปรารถนาเท่านั้น

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 43)

Ø  รัฐบาลมาแล้วไป เศรษฐกิจขึ้นแล้วลง และสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีเฉพาะบุญกุศลที่เราสะสมในชีวิตจะคงอยู่ตลอดไป ชัยชนะที่แท้จริงคือผู้ที่เพาะปลูกต้นไม้แห่งพุทธภาวะในพื้นดินที่กว้างใหญ่ของชีวิต พร้อมทั้งบรรลุผลสำเร็จทั้งทางด้านสังคมและชีวิตส่วนตัวด้วยความศรัทธาที่แท้จริงและวิถีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2550

Ø  จิตใจของมนุษย์นั้นเป็นพลังที่เข้มแข็งที่สุดก็ว่าได้ เป็นบ่อเกิดของปัญญาที่ไร้ขอบเขตและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตราบใดที่จิตใจของเรายังคงไม่แตกสลาย เราจะไม่มีทางแพ้ ไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากแค่ไหน

ในชีวิตก็ดี ในการเปลี่ยนแปลงสังคมก็ดี การชนะจิตใจมาก่อนชัยชนะที่แท้จริงเสมอ

ความเกียจคร้าน ความขี้ขลาด ความไม่เอาใจใส่ ความใจร้อน ความท้อถอย ความสิ้นหวัง ทั้งหมดล้วนกัดกร่อนจิตใจและนำไปสู่การพ่ายแพ้  นี่คือเหตุผลที่เราต้องหล่อหลอมและสร้างความแข็งแกร่งภายในตัวเรา นี่คือจุดมุ่งหมายของหลักปรัชญา

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 41)

Ø  ความรุ่งโรจน์ที่เราพอใจในความฝันจะหายไปไม่เหลือ เมื่อเราตื่นขึ้นมา เมื่อภาพลวงตาหายไป ความพึงพอใจไม่เหลือ นอกจากความว่างเปล่า เหมือนกับที่เรารู้สึกภายหลังสร่างเมา แต่ความพึงพอใจของพุทธธรรมนั้นลึกซึ้ง ไม่มีอะไรมาทำลายได้ และถาวร

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2550

Ø  อาจารย์โทดะกล่าวว่า เพื่อที่จะปรับปรุงสมาคม ไม่ว่าจะในด้านอะไร จงอย่าลังเลที่จะพูดออกมาด้วยความกล้าหาญต่อผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำ ส่วนพวกท่านผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งผู้นำจะต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดต่อความคิดเห็นที่ใช้ได้และสร้างสรรค์ คนที่สามารถทำให้ผู้นำกระทำอย่างเต็มใจได้นั้นน่ายกย่อง พวกเขามีความสามารถที่แท้จริง ข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านเป็นคนที่มีความสามารถเช่นนี้

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 8 วันที่ 19 มิถุนายน 2007)

Ø  ข้าพเจ้าคิดว่า พวกท่านบางคนอาจมีสมาชิกในครอบครัวไม่ได้ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใจร้อนหรือกลุ้มใจในเรื่องนี้ การศรัทธาของประชาชนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับพุทธธรรม ซึ่งมีความแตกต่างกันหลายรูปแบบ สิ่งสำคัญก็คือ การมีอยู่ของผู้ปฏิบัติศรัทธา  การบรรลุพุทธภาวะของบุคคลคนหนึ่งจะนำความสุขมาสู่บุคคลในครอบครัวและญาติพี่น้องและผู้คนรอบตัว เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้รับการสาดส่อง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

Ø  ระพินทรนาถ ฐากูร (ค.ศ.1861-1941) นักกวีชาวอินเดีย กล่าวว่า ประเทศสร้างขึ้นมาจากมนุษย์ ประเทศไม่ใช่แผ่นดิน แต่เป็นจิตวิญญาณ เมื่อประชาชนมีการแสดงออกเท่านั้น ประเทศจึงจะแสดงออกไปเต็มที่ กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมทำให้ประชาชนแสดงตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 เส้นทางแห่งมิตรภาพ 40)

Ø  สิ่งสำคัญคือ โดยเฉพาะยุวชน จะต้องแสวงหาการท้าทายเพื่อหล่อหลอมและทำให้ตัวเองเข้มแข็ง ผู้ที่มีแต่ความฟุ่มเฟือยทางวัตถุตั้งแต่สมัยยุวชนและไม่เคยทำงานหนัก ไม่สามารถเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นได้ พวกเขาไม่สามารถเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่  ผู้ซึ่งปกป้องประชาชนได้   ข้าพเจ้าหวังว่า  ท่านจะทำงานหนัก  ทุ่มเทอย่างเต็มที่และพัฒนาตนเองให้เป็น

แชมเปี้ยนที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ และไม่หวั่นไหวต่อเรื่องใด ๆ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2550

Ø  โลกของความศรัทธาอยู่บนหลักการของการไม่ประนีประนอม ผู้ที่ตั้งใจต่อสู้อย่างกระตือรือร้นจะต้องมีชัยชนะในที่สุด เส้นทางของเราคือเส้นทางแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล และการปฏิวัติมนุษย์ ไม่มีชีวิตที่สูงส่งไปกว่านี้ สิ่งสำคัญคือ ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่ดีและสดใส และทำอย่างมีคุณธรรมและความจริงใจ

(ประชุมหัวหน้าภาคครั้งที่ 8 ตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2007)

Ø  บีโธเฟ่นถูกเรียกว่าอัจฉริยะ แต่เราจำเป็นต้องรู้ว่า ความอัจฉริยะของเขามีพื้นฐานอยู่บนความพากเพียรพยายามอย่างแทบไม่น่าเชื่อ ท่านไม่สามารถเป็นบุคคลชั้นยอดได้ ถ้าท่านมีท่าทีตามสบาย ทำอะไรง่าย ๆ คิดว่า เรื่องราวต่าง ๆ จะลงตัวเอง  อย่างไรก็ตาม คำขวัญของบีโธเฟ่นที่ว่า “ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่หยุดพัก” เขาประพันธ์ดนตรีทุกวันไม่เคยหยุด เขาไม่เคยปล่อยให้ผ่านไปแม้แต่วันเดียวโดยไม่เพียรพยายาม การทำต่อเนื่องทุก ๆ วันเช่นนี้เหมือนกับการปฏิบัติสวดมนต์เช้าเย็นของพวกเรา การเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันคือบ่อเกิดของความเข้มแข็งอันมหาศาล

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2550

Ø  แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก สิ่งสำคัญคือ ให้พวกเราแต่ละคนตั้งใจว่าจะเป็นดารา ตัวเอก วีรชนของชีวิตของเราและมุ่งหน้าต่อไป การปล่อยให้ตัวเราตกต่ำและถดถอยเพราะอุปสรรคตรงหน้าเรา แสดงถึงการพ่ายแพ้ ด้วยการทำให้ตัวเราเข้มแข็งและพัฒนาสภาพชีวิตของเรา เราจะสามารถค้นพบหนทางไปอย่างแน่นอน  ตราบใดที่เรายึดถือธรรมมหัศจรรย์ตลอดชั่วชีวิตของเรา เราจะยังคงสามารถนำผู้คนทั้งหมดผู้ซึ่งกำลังมีความทุกข์ไปสู่ความสุขได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2550

Ø  บทสรุปของเรื่องสงครามและสันติภาพเห็นถึงความหวังของตัวละครเอกว่า พวกเขาแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า และสร้างครอบครัวที่มีความสุขและสังคมที่ดี ภายหลังชัยชนะของรัสเซียที่มีต่อการรุกรานของนโปเลียน วิธีที่จะสร้างครอบครัวและสังคมให้มีความสุขก็คือคำถามที่สำคัญที่สุดอันดับแรกและอันดับสุดท้าย  ข้าพเจ้าเห็นว่า ข้อความนี้มีความหมายเป็นพิเศษดังนี้  “ความคิดของฉันคือว่า ถ้าคนชั่วรวมพลังกัน ดังนั้น กลุ่มคนผู้ซื่อสัตย์จะต้องทำเช่นเดียวกัน”  การเรียกร้องให้คนซื่อสัตย์มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมอาจดูเหมือนเข้าใจง่าย แต่สิ่งนี้สำคัญมาก ยังมีข้อความอื่นในนวนิยายกล่าวว่า “ขอให้คนที่รักความถูกต้องมาร่วมมือกัน ชูธงอันเดียวกัน เป็นธงแห่งการกระทำและความดี”  ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะก้าวหน้าด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจเพื่อว่าเครือข่ายของโซคาจะรวมตัวกันด้วยกลุ่มของคนที่มีจิตใจดี ดังที่ท่านตอลสตอยปรารถนาและรอคอย

(ประชุมตัวแทนแต่ละฝ่าย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2007)

Ø  เราจะต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องและอดทนบนพื้นฐานของการดำเนินชีวิต ถ้าเราเดินทางตามวงโคจรของ “การศรัทธาเท่ากับการดำเนินชีวิต”  คำอธิษฐานทั้งหมดของเราจะต้องได้รับคำตอบอย่างแน่นอน ถ้าคำอธิษฐานของเราทั้งหมดได้รับคำตอบโดยไม่ได้เพียรพยายามใดๆแล้ว จะค่อย ๆ เกียจคร้าน ถ้าความปรารถนาของเราได้รับความสำเร็จโดยไม่เคยพบกับความทุกข์หรือความยากลำบาก เราจะไม่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดและการต่อสู้ของคนอื่น และความเมตตากรุณาของเราจะค่อย ๆ จางหายไป

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2550

Ø  เราต้องเผชิญกับการท้าทายอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในสมาคม ในชีวิต หรือในสังคมของเรา ผู้ที่กระตือรือร้นอุทิศตนและกล้าหาญจะมีชัยชนะ  ข้าพเจ้าหวังว่า ยุวชนทั้งหลายจะเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสำนึกรู้ว่า พวกเขาเป็นแนวหน้าของการเคลื่อนไหวของเรา

Ø  ความมีชีวิตชีวาคือปัญญา ความอุตสาหพยายาม และการแสดงความสามารถออกมา ดังนั้น พลังชีวิตที่เข้มแข็งจะทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ พุทธธรรมคือการต่อสู้อย่างกระตือรือร้นไปสู่ชัยชนะ นี่คือสิ่งที่พระนิชิเร็นไดโชนินสอนไว้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติพุทธธรรมจะต้องไม่ยอมแพ้ ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะรักษาความตื่นตัวและจิตใจที่จะมีชัยชนะทั้งในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน จงทำอย่างกล้าหาญและแสดงข้อพิสูจน์ของชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่า

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2550

Ø  ต้องใช้ความกล้าหาญในการสร้างความสุข เอาชนะความยากลำบากในชีวิต และลงมือกระทำเพื่อสันติภาพ ความกล้าหาญเป็นบ่อเกิดของการกระทำ ความรับผิดชอบ และความสำเร็จ

การขาดความกล้าหาญเป็นลักษณะร่วมของคนที่ไร้แก่นสาร คนชั่ว และคนเห็นแก่ตัว สิ่งที่น่าตกใจและชั่วร้ายที่สุดก็คือ ผู้ที่ยอมแพ้ต่อความอ่อนแอในตัวเอง ละทิ้งคุณธรรม และซ่อนอยู่ภายใต้การหลอกลวง จงอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับท่าน จงตั้งใจเอาชนะด้วยความกล้าหาญ

(ประชุมตัวแทนแต่ละฝ่าย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2007)

Ø  เราสามารถเปรียบเทียบการสวดมนต์เช้าเย็นและไดโมขุกับโลกหมุนรอบตัวเอง ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ การเข้าสู่หนทางนี้จะทำให้เราได้รับสภาพชีวิตแห่งความปีติยินดีที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้ และในตัวมันเองก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงการบรรลุพุทธภาวะของเรา ในยุคปัจจุบัน กิจกรรมของเอสจีไอคือวิธีที่เราสามารถบรรลุพุทธภาวะได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2550

Ø  การทำงานอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อประชาชนและสังคม เป็นเจตนารมณ์ของโพธิสัตว์ และพระพุทธ และเป็นหัวใจของผู้ปฏิบัติพุทธธรรม จะไม่มีพุทธธรรมที่แท้จริงถ้าปราศจากการกระทำ

Ø  สำหรับพวกเรา การบรรลุพุทธภาวะหมายถึงอะไร ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่า วันหนึ่งเราเปลี่ยนเป็นพระพุทธโดยทันที และรู้แจ้งขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์  ตามความหมายแล้ว การบรรลุพุทธภาวะหมายถึงว่า เราเข้าสู้เส้นทางหรือวงโคจรที่มั่นคงของพุทธภาวะ ซึ่งมีอยู่ในสกลจักรวาล แทนที่จะเป็นจุดหมายตายตัวที่เราต้องไปให้ถึง การได้รับการรู้แจ้งหมายถึง การก่อตั้งความศรัทธาที่มั่นคงที่จำเป็นต่อการก้าวหน้าไปบนหนทางแห่งความสุขที่สัมบูรณ์อย่างไม่จำกัดและไม่หมดสิ้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2550

Ø  ท่านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (ค.ศ.1875-1955) เคยกล่าวว่า อาจเป็นเพราะการออกเสียงของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าสามารถช่วยสร้างเหตุที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งคือความปรารถนาดีต่อมนุษย์ทั้งมวลและสันติภาพบนโลก”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 34)

Ø  ข้าพเจ้าให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการริเริ่มด้วยตัวเราเอง การกระทำด้วยตัวเองมีจิตใจของความเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระ ตรงกันข้าม การลงมือกระทำเนื่องจากถูกบอกให้ทำนั้น มีจิตใจแบบทาส  การเผยแผ่ธรรมไพศาลจะก้าวหน้าได้โดยคนกล้าหาญที่มีจิตใจที่เป็นอิสระผู้ซึ่งต่อสู้ด้วยความตั้งใจของตนเองเพื่อให้บรรลุปณิธานที่ได้สัญญาไว้ในอนาทิกาล เนื่องจากพวกเขาต่อสู้ด้วยความตั้งใจของตนเอง พวกเขาจึงไม่เคยบ่นหรือคับข้องใจ  ยิ่งพวกเขาเผชิญกับความยากลำบากมากเท่าไร ความกล้าหาญ ปัญญา และพลังในตัวของพวกเขาก็จะยิ่งมีมากเพียงนั้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2550

Ø  เมื่อประชาชนรวบรวมความเพียรพยายามเข้าด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน โดยมีพื้นฐานบนอุดมการณ์ที่สูงส่ง พวกเขาจะสามารถแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าปราศจากเป้าหมายก็ไม่มีความก้าวหน้า คำถามที่สำคัญที่สุดคือจะสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้พวกเขาทุ่มเททุกอย่างได้อย่างไร

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 32)

Ø  ผู้ที่มีอาจารย์แห่งชีวิตนั้นช่างโชคดีจริง ๆ เส้นทางของอาจารย์กับศิษย์เป็นสิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตของแต่ละคน ผู้ที่ไม่มีอาจารย์อาจดูเหมือนมีอิสระและไม่ต้องถูกผูกมัดกับใคร  แต่ถ้าปราศจากมาตรฐานหรือแบบอย่างที่ชัดเจนที่เราใช้ยึดถือเป็นหลักแล้ว ชีวิตของเราก็จะไร้จุดมุ่งหมายและเลื่อนลอย

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2550

Ø  ท่านเกอเธ่ นักเขียนผู้มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ แล้วเขาสามารถรักษาการมองโลกในแง่ดีเช่นนี้ไว้ได้อย่างไร  ก็เพราะเขากระตือรือร้นอยู่เสมอ  เขาไม่ยอมให้ชีวิตหยุดชะงัก  เขาเขียนไว้ว่า “การทำเรื่องที่เล็กที่สุดในโลก ดีกว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพียงเพื่อเป็นสิ่งเล็ก ๆ”  การใช้เวลา 30 นาทีต่อวันอย่างกระตือรือร้นในการท้าทายกับเรื่องราวต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างสมบูรณ์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2550

Ø  ดังที่ชื่อของท่านแสดงไว้ พระสทาปริภูตโพธิสัตว์ไม่เคยมองข้ามหรือดูถูกผู้ใด ท่านกลับโค้งศีรษะด้วยความเคารพ และประกาศว่า พวกเขาจะต้องบรรลุพุทธภาวะอย่างแน่นอน โดยการปฏิบัติโพธิสัตว์มรรค (สัทธรรมปุณฑริกสูตร บทที่ 20 หน้า 267)

สมาชิกของเอสจีไอกำลังปฏิบัติตามแบบอย่างที่สูงส่งนี้ด้วยการเข้าร่วมสนทนากับผู้อื่น ให้ความเคารพต่อประชาชนทั้งหลาย และให้ความสำคัญต่อพวกเขาแต่ละคนอย่างสอดคล้องสมบูรณ์กับคำสอนของพระนิชิเร็นไดโชนิน

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2007)

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่านัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเหมือนเสียงคำรามของราชสีห์ด้วยการสวดไดโมขุอย่างมีพลัง ดังเสียงคำรามของราชสีห์แล้ว เราจะสามารถทำให้เทพธรรมบาล พลังปกป้องของจักรวาลเกิดการทำงาน เสียงมีความสำคัญและมีพลังที่ลึกซึ้ง โดยปกติ เราจะระมัดระวังไม่รบกวนเพื่อนบ้าน ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะพยายามสวดไดโมขุอย่างปีติยินดีและมีพลัง เพื่อส่งไปถึงเทพธรรมบาลและพระพุทธทั้งหลายทั้งสิบทิศ

 

 

กลับหน้าแรก