กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2550

Ø  อะไรเป็นกุญแจไปสู่ชัยชนะในช่วงเวลาที่ปั่นป่วนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่า จะต้องมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากมาย แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า มีจุดสำคัญอย่างเดียว คือ การเสริมสร้างจิตใจแห่งการพึ่งพาตนเอง

การทดลองที่น่าสนใจเกิดขึ้นจากเกมชักเย่อ มาดูความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่น หนึ่งต่อหนึ่ง หรือเล่นเป็นทีม มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อจำนวนคนในแต่ละทีมเพิ่มขึ้น  ยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ แต่ละคนก็ออกแรงน้อยลงเท่านั้น  เมื่อวัดพลังที่คนหนึ่งคนดึงอย่างเต็มที่ที่สุดได้ 100  จะพบว่า เมื่อจำนวนในทีมเพิ่มเป็น 8 คน แต่ละคนจะออกแรงน้อยกว่า 50  นักวิจัยสรุปว่า ยิ่งจำนวนคนทำงานโครงการหนึ่งร่วมกันมากเท่าไหร่ แต่ละคนจะออกแรงน้อยลงเพียงนั้น  ปรากฏการณ์นี้รู้จักกันในแง่จิตวิทยาว่า การออมแรงทางสังคม (การกินแรงเพื่อน) หรือผลกระทบของริงเกิลมานน์ ตามชื่อของผู้ทำการทดลอง

ตราบใดที่ท่านพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไป ท่านจะไม่สามารถแสดงพลังสูงสุดของท่านออกมาได้ และวิธีเดียวที่จะเอาชนะโลกที่ท้าทายของเรานี้ ก็คือ การทุ่มเทตนเองอย่างเต็มที่

(ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ตอนที่ 3)

Ø  ตราบใดที่เราอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นและจริงใจ โดยทุ่มเทสุดตัว ถ้าเรามีความศรัทธาที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง แม้ว่าจะไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนทันที แต่ผลจะต้องปรากฏออกมาอย่างแน่นอนในรุ่นลูกและรุ่นหลาน  ข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกท่านมีความมั่นใจในเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2550

Ø  การเชื่อในอาจารย์หมายถึงการนำคำชี้นำไปปฏิบัติ ผู้ที่เดินอยู่บนหนทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ ไม่มีอะไรต้องกลัว  ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินได้กล่าวไว้ว่า “ยิ่งความยากลำบากถาโถมใส่ (ผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร) ความรู้สึกดีใจก็จะยิ่งมีมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความศรัทธาที่เข้มแข็ง” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 33)

ข้าพเจ้าอยากจะเตือนท่าน ผู้ซึ่งเป็นผู้สืบทอดของข้าพเจ้าว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่น แต่ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง จงสร้างตัวตนที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ และไม่สั่นคลอน เหมือนกับภูเขาฟูจิ ไม่ว่าจะพบกับเรื่องแสนสาหัสเพียงไร ให้คำรามและต่อสู้เหมือนกับราชสีห์ที่ทรงพลัง เปิดหนทางไปสู่ชัยชนะนิรันดร์

(ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ตอนที่ 3)

Ø  การสวดธรรมมหัศจรรย์คือการยกย่องโงะฮนซน การได้ยินเสียงไดโมขุของเรา เทพธรรมบาลจะทำงานและปกป้องเรา เสียงที่อ่อนแอและไม่สดใสจะไม่สามารถทำให้เทพธรรมบาลทำงาน นี่คือเหตุผลสำคัญที่เราต้องสวดไดโมขุด้วยเสียงที่สดใส เข้มแข็ง และเต็มไปด้วยความปีติยินดี

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินบรรยายถึงประเทศญี่ปุ่นว่า “ประเทศที่สวยงาม” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 608) ตั้งแต่โบราณมา ประเทศญี่ปุ่นเป็นดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามตลอดทั้ง 4 ฤดู แต่จุดสำคัญที่สุดคือ จิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นว่างดงามหรือไม่เพียงใด คุณสมบัติที่ทำให้จิตใจน่ารังเกียจนั้นคือ ดังตัวอย่างเช่น เย็นชา โหดร้าย ใจร้อน อิจฉาริษยา และดูหมิ่น  ตรงกันข้าม จิตใจที่งดงาม ได้แก่ ความเมตตากรุณา การเอาใจใส่ และให้ความเคารพผู้อื่น การอุทิศเพื่อความเท่าเทียมกันและสันติภาพ จิตใจที่มองโลกในแง่ดีและสร้างสรรค์  ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนิน กล่าวว่า “จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 1000) สิ่งที่อยู่ภายในนั้นสำคัญ ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏภายนอก

อาจารย์ของข้าพเจ้า นายกสมาคมโซคา คนที่ 2 อาจารย์โจเซอิ โทดะ ก็เช่นกัน เป็นคนที่มองเห็นจิตใจของผู้คนได้อย่างแหลมคม ท่านเป็นผู้นำที่ดีเลิศ และข้าพเจ้าได้รับการฝึกฝนอย่างตั้งใจจากท่าน ตั้งแต่นั้นมา ข้าพเจ้าสังเกตผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วน และนี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าเข้าใจถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของผู้คน

ขอยกข้อความจากวิมลกีรติสูตรว่า “ถ้าจิตใจของสรรพสัตว์สกปรกแล้ว ดินแดนก็สกปรก แต่ถ้าจิตใจของสรรพสัตว์สะอาดบริสุทธิ์ ดินแดนก็จะสะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน” พระนิชิเร็นไดโชนินย้ำว่า ดินแดนบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับจิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นั่น (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 4)  ด้วยจิตใจที่งดงาม จึงจะสามารถสร้างประเทศที่งดงาม จงฉายส่องยุคสมัยที่มืดมิดนี้ให้สดใสด้วยหัวใจที่เหมือน พระอาทิตย์ที่งดงามและเจิดจ้าไม่มีอะไรมาทำลายได้ จงก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างภาคภูมิใจบนหนทางที่ยิ่งใหญ่แห่งสันติภาพและวัฒนธรรม พลังที่เข้มแข็งภายในดังกล่าวเป็นสาระสำคัญของพระพุทธ ซึ่งก็คือเจตนารมณ์ของสมาคมโซคา

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 9)

Ø  ความสำเร็จทางโลกและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความโชคดีนั้นพังทลายได้ง่าย เป็นสิ่งชั่วคราวเหมือนภาพลวงตา แต่สภาวะพุทธ ถ้าครั้งหนึ่งได้รับ ก็ไม่มีอะไรมาทำลายได้ และเป็นนิรันดร์ เราจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยบุญวาสนาชาติแล้วชาติเล่า

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2550

Ø  นักเขียนชาวฝรั่งเศส วิกเตอร์ ฮูโก (ค.ศ. 1802-1885) เขียนไว้ว่า “จุดของแสงสว่างที่ไกลออกไปจะขยายใหญ่ขึ้นในแต่ละขณะ นั่นคืออนาคต” เพื่ออนาคต เราต้องจุดเปลวไฟในวันนี้ และชูสูงขึ้นให้ทุกคนเห็น นี่คือสิ่งที่เราควรทำในวันนี้เป็นสำคัญ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2550

Ø  สิ่งสำคัญคือให้ทำงานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลไปจนถึงที่สุด ในการเดินทางใดๆ เราไม่อาจถึงจุดหมายได้ถ้าเราหยุดกลางคัน เช่นเดียวกัน แม้มีบุญวาสนาได้พบ และเข้าสู่มรรคที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้ของพุทธธรรม แต่ถ้าเราหยุดกลางคัน ความเพียรพยายามทั้งหมดที่เราได้กระทำมานานก็จะสูญเปล่า เราจะไม่สามารถบรรลุพุทธภาวะได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2550

Ø  ในการเพียรพยายามใด ๆ การหยุดนิ่งคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด เราจะต้องไม่หยุดนิ่ง มีบางครั้งที่การพ่ายแพ้ของเรากลายเป็นชัยชนะที่แท้จริง คนที่มีประสบการณ์อันขมขื่นของการพ่ายแพ้สามารถพัฒนาเป็นความเข้มแข็งที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ อีกนัยหนึ่ง ผู้ที่ไม่เคยพบกับความทุกข์หรือความพ่ายแพ้ อาจจะหมดหวังหรือสูญเสียความมั่นใจจากการพบกับการเสื่อมถอยแค่ครั้งแรก คนที่รู้จักความพ่ายแพ้จะเข้มแข็ง ในที่สุดแล้ว การมีประสบการณ์ที่แตกต่างมากมายในชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ดีกว่า ทุก ๆ การต่อสู้ของเราจะเป็นเหตุไปสู่การเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 9)

Ø  เราสะสมบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่ด้วยการอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น อุทิศความเพียรพยายามเพื่อพุทธธรรม การเผยแผ่ธรรมไพศาล และมนุษยชาติ  การอธิษฐานที่ปราศจากการกระทำไม่ใช่วิถีทางของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2550

Ø  เมื่อเราลืมความอยากที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาตนเอง เราจะกลายเป็นคนเฉื่อยชาและไม่ยอมก้าวหน้าต่อไป ด้วยท่าทีดังกล่าว จะมีแต่ความพ่ายแพ้และความตกต่ำลงรอเราอยู่ ด้วยการท้าทายกับตัวเราเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เราจึงจะสามารถพบกับชีวิตที่เร่าร้อนและได้รับชัยชนะที่แท้จริง

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 59)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2550

Ø  ข้าพเจ้ามีชัยชนะที่รุ่งโรจน์

ร่วมกับท่านทั้งหลาย

ข้าพเจ้ายังคงมุ่งหน้าต่อไปเพื่อบรรลุคำปฏิญาณ

บทเพลงแห่งชัยชนะของชีวิตของข้าพเจ้า

คือการมีชีวิตที่มีศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด

..............................................

ไม่เคยลืมเลือนอาจารย์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าตั้งปณิธานที่จะบรรลุ

ชัยชนะนิรันดร์

ทำลายป้อมปราการ

ของความอยุติธรรมและไร้มนุษยธรรม

………………………………………..

สำหรับพวกเรา

ผู้ซึ่งตั้งปณิธาน

ในสมัยอนาทิกาล

ความยากลำบากทั้งหลายในชาตินี้

คือบุญวาสนา

..................................................

หลักของชัยชนะที่โชติช่วงชัชวาล

มีอยู่ในการอุทิศร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์กับศิษย์

(จากบทบรรณาธิการในหนังสือไดเบียะขุเร็งเง ฉบับเดือนสิงหาคม 2007)

Ø  ความก้าวหน้า พระนิชิเร็นไดโชนินสอนเจตนารมณ์ที่ว่า “ไม่ก้าวหน้าก็คือถอยหลัง”  ประเด็นก็คือ มุ่งไปข้างหน้า ทั้ง ๆ ที่มีพายุหรืออุปสรรคเกิดขึ้น ไม่กลัว และก้าวไปเหมือนราชสีห์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2550

Ø  ธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนินส่องให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเส้นทางที่ไร้ขอบเขตและสว่างไสวไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จในชีวิต เส้นทางไปสู่ความสุขนิรันดร์ไม่อาจพบได้จากที่ใด นอกจากลงมือกระทำเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ในขณะที่กำลังกำจัดความทุกข์ที่เราประสบเนื่องจากผลของการดูหมิ่นธรรมในอดีต เราก็กำลังเปิดเส้นทางไปสู่โลกแห่งความสุขที่มีชัยชนะและงดงาม ลุกโชนด้วยภาระหน้าที่นิรันดร์ เป็นภาระหน้าที่ที่เหมือนกับคำปฏิญาณที่สดใสของยุวชน เรากำลังสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตของเรามุ่งสู่เส้นทางใหม่และความสุขที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้ ด้วยความเพียรพยายามของเราในการเปลี่ยนชะตากรรมขั้นพื้นฐานที่สุด ถ้าปราศจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เราไม่สามารถจะมีความสุขที่แท้จริง ไม่ว่าขณะนี้เราจะมีความสุขสบายชั่วคราวก็ตาม

(ความคิดคำนึงเรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ การเสริมสร้างสมาชิกใหม่อย่างหมดหัวใจ วันที่ 14 สิงหาคม 2007)

Ø  ชิโจคิงโงะเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกผู้อื่นอิจฉาและให้ร้าย ได้รับความรังเกียจจากเจ้านาย แต่ภายหลังได้รับที่ดินใหม่ ในความหมายปัจจุบัน เราอาจกล่าวได้ว่า ชิโจคิงโงะมีชัยชนะ โดยแสดงข้อพิสูจน์ด้านความเป็นจริงของความศรัทธาในสถานที่ทำงาน บททดสอบของความศรัทธาคือมีชัยชนะในชีวิตประจำวันและในสังคม นั่นคือที่ซึ่งพุทธธรรมสามารถแสดงออกมาได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “จิตใจเท่านั้นที่สำคัญ” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 1000) ความสุขส่วนตัวและความผาสุกของสังคมขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจหรือจิตใจของเรา เราจำเป็นต้องฝึกฝนจิตใจของเราให้เข้มแข้งและรับรู้ได้อย่างเฉียบคม เราต้องไม่ถูกหลอกลวงจากกำแพงแห่งความหลงที่สร้างขึ้นมาจากภายในของความขี้ขลาดหรือการไม่ก้าวหน้าต่อไป เมื่อคนเราตั้งใจที่จะชนะและลงมือกระทำด้วยความกล้าหาญและอุตสาหพยายามโดยอยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่เข้มแข็งและพลังชีวิตที่มีชีวิตชีวาแล้ว รุ่งอรุณของยุคใหม่ก็จะมาถึงได้

(บทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 1 ตอนเส้นทางแห่งมิตรภาพ 61 )

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2550

Ø  ตราบใดที่ตัวเราไม่ทำลายทรัพย์สมบัติของจิตใจที่เราได้สร้างขึ้นไว้ภายในจนหมดสิ้นแล้ว ก็ไม่มีใครที่จะสามารถทำลายมันได้  แอนน์ แฟรงค์ (ค.ศ.1929-1945) เขียนในบันทึกประจำวันในขณะที่หลบซ่อนจากนาซีว่า “ความร่ำรวย ชื่อเสียงเกียรติยศ ทุกสิ่งสามารถสูญเสียไปได้ แต่ความสุขภายในจิตใจของเราเพียงแค่หรี่ลงได้ แต่มันยังคงอยู่ที่นั่นเสมอ ตราบใดที่เรามีชีวิต ก็จะทำให้ท่านมีความสุขได้อีกครั้ง”

(ความคิดคำนึงเรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ การเสริมสร้างสมาชิกใหม่อย่างหมดหัวใจ  วันที่ 14 สิงหาคม 2007)

Ø  ผู้ที่พูดว่า “ฉันจะทำ” ผู้ที่ปรารถนาที่จะท้าทายแม้จะอยู่เพียงลำพังคือผู้มีชัยชนะที่แท้จริง ความตั้งใจ ความรับผิดชอบที่จะกระทำด้วยตัวท่านเองเป็นพลังนำไปสู่ชัยชนะ ดังที่พุทธธรรมสอนหลักการเรื่องหนึ่งขณะจิตสามพัน จิตใจและท่าทีของเราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2550

Ø  จงอย่ากลัว ไม่ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น นี่คือเหตุของความสุขที่แท้จริง การมุ่งไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวโดยไม่กังวลว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้านั้น เป็นเจตนารมณ์และความตั้งใจที่จะนำไปสู่ชัยชนะของมนุษย์ แต่ถ้าปล่อยให้ตัวเราถูกรบกวนจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือดูหมิ่นที่ไม่มีความสำคัญ ถ้าเรากลัวแรงกดดันหรือการบีฑา เราจะไม่ก้าวหน้าหรือไม่อาจสร้างอะไรที่มีคุณค่าถาวรได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2550

Ø  เพื่อนรัก โปรดอย่าเดินทางผิด และดำเนินชีวิตที่มีแต่ความโกรธและความทุกข์

ชีวิตที่ปราศจากเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นน่าเศร้าและว่างเปล่า

ในที่สุด ก็จมลงสู่ความมืดมิด

โปรดอย่าให้ตัวเองถูกหลอกลวงจากมาร

จงดำเนินชีวิตโดยนำความสนุกสนานมาสู่ตัวเองและผู้อื่น

ไม่เป็นคนน่าสงสารที่สร้างความเจ็บปวดและความทุกข์

(ความคิดคำนึงเรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ การเสริมสร้างสมาชิกใหม่อย่างหมดหัวใจ  วันที่ 14 สิงหาคม 2007)

Ø  พุทธธรรมคือปัญญา ตราบใดที่เรามีปัญญา เราสามารถนำทุกสิ่งมาใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ที่สุด เราสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ทิศทางแห่งความสุข

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2550

Ø  ข้าพเจ้าหวังว่า สมาชิกทั้งหลายของเราจะสร้างความประทับใจแก่

ผู้เข้าร่วมกับสมาคมใหม่ ๆ ด้วยการแสดงตัวอย่างของตนเอง

ถึงความปีติยินดีในการอุทิศตนเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ก้าวหน้าไปพร้อมกับพวกเขาอย่างเป็นมิตรและสามัคคี

กุญแจในการทำเช่นนี้อยู่ที่การมีความเมตตาที่จะอธิษฐานเพื่อสมาชิกใหม่

ให้กลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถเหนือกว่าพวกเราเอง

และส่งเสริมกำลังใจพวกเขาอย่างถึงที่สุด

(ความคิดคำนึงเรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ การเสริมสร้างสมาชิกใหม่อย่างหมดหัวใจ  วันที่ 14 สิงหาคม 2007)

Ø  พุทธธรรมคือการกระทำ ความหมายหนึ่งของ “เคียว” ของนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวก็คือการกระทำ  ถ้าปราศจากการกระทำ เราไม่สามารถพูดได้ว่าเรากำลังปฏิบัตินัมเมียวโฮเร็งเงเคียว เพราะเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้น มีแต่การกระทำเท่านั้นที่เราจะสามารถได้รับบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ของธรรมมหัศจรรย์ได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2550

Ø  พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเป็นคำสอนเพื่อการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต ทำให้เราสามารถบรรลุสภาพความสุขสัมบูรณ์ในโลกนี้ ในชาตินี้ ด้วยการยึดถือศรัทธาในพุทธธรรม เราได้หว่านเมล็ดแห่งการรูแจ้ง และฝังรากแห่งชัยชนะในชีวิตของเรา ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ เราต้องหล่อเลี้ยงเมล็ดและรากเหล่านั้น เพื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาตัวตนให้แข็งแกร่งและไม่สั่นคลอน ราวกับต้นไม้ใหญ่ที่สามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่แสนสาหัสได้ กุญแจในการทำเช่นนี้ได้อยู่ที่ความศรัทธาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น   สิ่งสำคัญคือเราจะต้องยืนหยัดในความศรัทธาและดำเนินชีวิตไปพร้อมกับเอสจีไอและสมาชิกของเรา

(บทความเรื่องความคิดคำนึงเรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ ในหัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างสมาชิกใหม่อย่างหมดหัวใจ วันที่ 14 สิงหาคม 2007)

Ø  ไม่มีอะไรสูงส่งไปกว่าการเชิญเพื่อนเข้าร่วมประชุมสนทนาธรรม

การชุมนุมร่วมกันทำให้พวกเขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับพุทธธรรม

ทำให้สามารถพูดคุยเกี่ยวกับคำสอนพุทธธรรม

และทำให้ความศรัทธาของเราลึกซึ้งขึ้น

ดังในสัทธรรมปุณฑริกสูตรอธิบายไว้ชัดเจนว่า

ด้วยความเพียรพยายามอุทิศอย่างต่อเนื่องเพื่อสอนผู้อื่นเกี่ยวกับพุทธธรรม

ท่านจะสามารถสะสมบุญกุศลและบุญวาสนาที่จะเกิดมาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่

และได้รับสภาพอิสรเสรีที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้ ชาติแล้วชาติเล่า

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2550

Ø  “การรับนั้นง่าย การยึดถือนั้นยาก แต่การบรรลุพุทธภาวะนั้นอยู่ที่การยึดถือตลอดไป ผู้ที่ยึดถือพระสูตรนี้ควรจะเตรียมตัวที่จะพบกับความยากลำบาก” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 471) นี่คือข้อความจากธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน ซึ่งข้าพเจ้าสลักไว้ในส่วนลึกของจิตใจตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติศรัทธา ตอนอายุ 19 ปี ระหว่างหลายสิบปีมานี้ ข้าพเจ้าได้สังเกตพบเห็นผู้คนจำนวนหลายแสน แท้จริงหลายล้านคน ดังนั้น ข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้เต็มที่ว่า ผู้ที่ยืนหยัดในความศรัทธาอย่างกระตือรือร้นดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินได้สอนไว้ ไม่มีทางที่จะไม่มีความสุข

(บทความเรื่องความคิดคำนึงเรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ ในหัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างสมาชิกใหม่อย่างหมดหัวใจ วันที่ 14 สิงหาคม 2007)

Ø  แน่นอนว่า มีบางครั้งที่ท่านอยากจะมีเงินมากกว่านี้ อยากจะมีเวลานอนมากกว่านี้ และอยากมีเวลาที่จะสนุกสนานและพักผ่อนมากกว่านี้ ขณะนี้ ท่านอาจรู้สึกว่ามีจำกัด แต่ท่านควรจะคิดว่า สถานการณ์ปัจจุบันของท่านเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์เพื่อการเจริญเติบโตของท่าน ภายในข้อจำกัดในความเป็นอยู่ของท่าน สิ่งเดียวที่ต้องทำคือ ให้มีวินัยในตัวเอง และมุ่งหน้าสู่การเจริญเติบโตและปรับปรุงตนเอง ในกระบวนการที่ทุ่มเทตัวเองด้วยความเพียรพยายามดังกล่าวนี้ ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ท่านได้สร้างและทำให้บุคลิกลักษณะของตนเองเข้มแข็งขึ้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2550

Ø  ดอกไม้แต่ละอย่างที่กลับคืนมาในฤดูใบไม้ผลินั้น ช่างงดงาม ช่างน่าเศร้าที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่ขมขื่นราวกับฤดูหนาวที่เยือกเย็นที่สุด แต่สิ่งสำคัญคือ ความอุตสาหพยายามและการต่อสู้อย่างอดทน ในขณะที่กำลังรอคอยอย่างแน่วแน่ถึงชัยชนะที่จะกลับมาในฤดูใบไม้ผลิ

ข้าพเจ้าจำได้ว่า เมื่อ 200 กว่าปีก่อน นักปรัชญาชาวเยอรมัน ท่านโจฮันน์ กอตต์เลียบ ฟิคท์ (ค.ศ.1762-1814) เขียนไว้ว่า “เกี่ยวกับความเป็นอยู่และอาชีพของข้าพเจ้า มีเฉพาะการปรับปรุงความตั้งใจขั้นพื้นฐานของข้าพเจ้า แสงสว่างใหม่จึงจะเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้า” ฟิคท์ย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณดังกล่าวนี้เท่านั้น จึงจะหล่อหลอมปัญญาที่แท้จริงได้ คำพูดของเขาทำให้นึกถึงและยืนยันความถูกต้องของเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ของการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณ ซึ่งพวกเราเอสจีไอได้ป่าวประกาศไว้

(บทความเรื่องความคิดคำนึงเรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ ในหัวข้อเรื่อง การเสริมสร้างสมาชิกใหม่อย่างหมดหัวใจ วันที่ 14 สิงหาคม 2007)

Ø  สิ่งแรกก็คือการอธิษฐาน จากขณะที่เราอธิษฐาน เรื่องราวต่าง ๆ เริ่มต้นเคลื่อนไหว กลางคืนที่ยิ่งมืดมิด ก็ยิ่งใกล้สว่าง จากขณะที่เราเริ่มสวดไดโมขุด้วยความตั้งใจที่ลึกซึ้งและทรงพลัง ดวงอาทิตย์ก็ได้เริ่มโผล่ขึ้นในจิตใจของเรา การอธิษฐานแห่งความหวังก็คือดวงอาทิตย์แห่งความหวัง จงสวดไดโมขุทุกครั้ง เมื่อพบกับปัญหา เอาชนะมันและยกระดับสภาพชีวิตได้ นี่คือเส้นทางของ “กิเลสก็คือโพธิญาณ” ที่สอนอยู่ในพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2550

Ø  หนึ่งในเหตุการณ์ที่ภาคภูมิใจที่สุดของอาจารย์ของข้าพเจ้า อาจารย์โจเซอิ โทดะ ในสมัยวัยหนุ่ม คือ เข้าร่วมฟังการบรรยายของนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (ค.ศ.1879-1955) ร่วมกับอาจารย์ของท่าน นายกสมาคมผู้ก่อตั้งสมาคมโซคา อาจารย์จึเนะซาบุโร่ มาคิงุจิ ซึ่งจัดที่กรุงโตเกียว ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1922    และอาจารย์โทดะเองยังเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ประสบความสำเร็จตอนเป็นครูหนุ่มอายุ 22 ปี ท่านย้อนรำลึกในภายหลังว่า ไอน์สไตน์ได้บรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพไว้อย่างยอดเยี่ยม นาน 5 ชั่วโมง โดยมีช่วงหยุดพัก   อาจารย์โทดะพูดกับข้าพเจ้าบ่อย ๆ เกี่ยวกับความทรงจำนี้ ตอนที่สอนข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัว ณ ที่ซึ่งข้าพเจ้าชอบเรียกว่า “มหาวิทยาลัยโทดะ”

(บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2007)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2550

Ø  กิจกรรมเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลคือการต่อสู้เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสของ 50 ปี 100 ปี หนึ่งหมื่นปีต่อจากนี้  พวกเขาเป็นแรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดกระแสแห่งสันติภาพเพื่อรุ่นต่อ ๆ ไปอย่างไม่จบสิ้น พวกเรากำลังทำภาระหน้าที่ที่น่าภาคภูมิใจและสูงส่งอย่างไม่มีอะไรมาเทียบได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2550

Ø  นักปรัชญาโรมันเซเนกา กล่าวว่า “ข้าพเจ้าถือว่าทุกวันเป็นวาระสุดท้ายของข้าพเจ้า” ซึ่งคล้ายกันมากกับคำสอนของพระ นิชิเร็นไดโชนิน เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยเจตนารมณ์ที่ว่า ขณะนี้เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตของเรา

(บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ วันที่ 8 สิงหาคม 2007)

Ø  จากจุดทรรศนะของเรา การปฏิบัติพุทธธรรมหมายถึงการเข้าไปอยู่ท่ามกลางประชาชนและเพียรพยายามทำให้พลังชีวิตของเราเข้มแข็งให้มากที่สุด จุดประสงค์ของกิจกรรมของเอสจีไอคือให้พวกเราแต่ละคนสามารถสร้างตัวตนที่เข้มแข็ง ไม่มีอะไรมาทำลายได้ดุจเพชร ซึ่งสามารถเอาชนะความยากลำบากทุกชนิด และเปิดทางไปสู่ทุกสถานที่ที่เราไป อุปสรรคเป็นโอกาสของการหล่อหลอมตัวตนภายในของเราได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่อาจทำลายได้ดุจเพชร และคงทนอยู่ได้ชั่วนิรันดร์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2550

Ø  นักสิทธิพลเมืองชาวอเมริกัน ท่านเวอร์จิเนีย ฟอสเตอร์ เดอร์ (ค.ศ.1903-99) ประกาศว่า “ประเด็นคือ ไม่ใช่สิ่งนั้นเลวอย่างไร ...... แต่ประเด็นคือ จะทำอะไรกับมัน” สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจของเรา เจตนารมณ์ของเรา การบ่นทำให้เราไปไม่ถึงไหน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการร้องไห้หรือคร่ำครวญ ผู้ที่มุ่งไปข้างหน้าด้วยความหวังและสนุกสนาน ไม่ว่าจะมีเรื่องท้าทายที่ยากแค่ไหนต้องเผชิญนั้น คือผู้มีชัยชนะต่อจิตใจอย่างแท้จริง

(บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ วันที่ 8 สิงหาคม 2007)

Ø  จงอ่านธรรมนิพนธ์อยู่เสมอ แม้จะเพียงแค่เล็กน้อย หรือประโยคเดียว แค่เปิดธรรมนิพนธ์ก็คือจุดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม จงเพียรพยายามในการอ่านธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน สิ่งสำคัญคือ การมีจิตใจที่จะศึกษาธรรมนิพนธ์ เปิดธรรมนิพนธ์ ถึงแม้ว่าท่านจะลืมเรื่องที่อ่านไปแล้ว แต่มีบางสิ่งที่ลึกซึ้งสลักไว้อย่างลึกซึ้งในชีวิตของท่าน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2550

Ø  นักเขียนชาวรัสเซีย ท่านวลาดิเมียร์ โคโรเลนโก้ (ค.ศ.1853-1921) เขียนไว้ว่า มนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่อความสุข ดังเช่นนกมีชีวิตอยู่เพื่อบิน นี่คือคำพูดที่ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง มนุษย์หรือนก พวกเราแต่ละคนอยู่ที่นี่เพื่อทำให้บรรลุศักยภาพของเรา ซึ่งต้องขอบคุณอย่างมากต่อคุณแม่ที่มอบชีวิตให้เรา นี่คือเหตุผลที่เราต้องกระตือรือร้นในการสร้างยุคสมัยซึ่งใบหน้าของคุณแม่สามารถฉายส่องด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข และสันติที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้

(บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ วันที่ 8 สิงหาคม 2007)

Ø  ความกล้าหาญเป็นของฟรี ทุกคนสามารถมีได้ ความกล้าหาญเป็นอีกชื่อหนึ่งของเจตนารมณ์ของเอสจีไอ อาจารย์โทดะกล่าวว่า “พระพุทธนั้นเต็มไปด้วยความเมตตา แต่เป็นการยากที่พวกเรามนุษย์ปุถุชนจะแสดงความเมตตาได้ ดังนั้น เราต้องมีความกล้าหาญแทน” อีกนัยหนึ่ง เมื่อเราทำงานอย่างกล้าหาญเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล การกระทำของเราจะกลายเป็นความเมตตาได้โดยธรรมชาติ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “แม้ว่าลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมาจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ (จะต้องพบกับศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิดอย่างแน่นอน) อยู่แล้วก็ตาม แต่เมื่อเวลาที่อุปสรรคใหญ่หรือเล็กเกิดขึ้นแล้ว ก็ทำให้ถอยศรัทธาได้ บางก็ตกใจและหวาดกลัว ซึ่งละทิ้งความศรัทธาไป” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 391) ท่านยังกล่าวอีกว่า “คนโง่เขลา มักจะลืมคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้เมื่อถึงเวลาที่สำคัญ” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 283)

ไม่ว่าพวกเขาจะแก้ตัวอย่างไร ผู้ที่ทรยศต่ออาจารย์ กลายเป็นศัตรู ทรยศเพื่อนสมาชิก และละทิ้งปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ทั้งหมดจะตกลงไปสู่ชีวิตที่พ่ายแพ้ต่อตัวเอง พวกเขาจะต้องตกลงไปสู่ความมืดมิดชั่วกัปชั่วกัลป์ และเดินไปสู่หนทางชั่วของชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความกลัวในทุก ๆ ชาติ

ดังคำประกาศที่มีชื่อเสียงจากธรรมนิพนธ์เรื่องเปิดดวงตาที่ว่า “นี่คือปณิธานของอาตมา และอาตมาไม่เคยละทิ้ง” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 281) สมาคมโซคายังคงรักษาปณิธานที่ยิ่งใหญ่เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล เอาชนะอุปสรรคทุกอย่าง และเอาชนะอย่างเด็ดขาดต่อศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิด  นี่คือเหตุผลที่สมาคมยืนหยัดได้อย่างเต็มภาคภูมิในฐานะองค์กรที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ในฐานะเสาของประเทศญี่ปุ่น ดวงตาของโลก และเรือใหญ่ของมนุษยชาติทั้งหลาย คนชั่วร้ายและคดโกงจำนวนมากผู้ซึ่งละทิ้งความศรัทธา และทรยศต่อเพื่อนสมาชิก ขณะนี้จ้องมองดูพวกเราอย่างอิจฉาและเสียใจ

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับเดือนสิงหาคม 2007)

Ø  วิถีชีวิตของเราขึ้นอยู่กับวิธีที่เราตอบสนองหรือสิ่งที่เราตัดสินใจ หรือสิ่งที่เรากระทำในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด ลักษณะที่เราตอบสนองจะตัดสินคุณค่าและความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของบุคคลนั้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2550

Ø  ปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าแน่ใจว่า ความรู้สึกของทุกท่านคิดว่า เป็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า และขาดความกระตือรือร้น ข้าพเจ้าอยากให้ทุกท่านรู้ว่า กำลังและพลังงานที่รับใช้มนุษยชาติในยุคสมัยที่จิตใจเสื่อมโทรม จะสามารถเกิดขึ้นได้จากจิตใจที่เร่าร้อน ไม่หวั่นไหวและสูงส่งเท่านั้น แม้ยุคสมัยจะสับสนไปด้วยความขัดแย้งของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวัง และพายุที่ปั่นป่วนทุกรูปแบบ  ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านทั้งหลายจะมุ่งหน้าไปด้วยความกล้าหาญอย่างร่าเริง ไม่ย่อท้อ

Ø  สันติภาพโลกหมายถึงโลกที่มารดาทั้งหลายสามารถมีความสุข เป็นที่ซึ่งสตรีดำเนินชีวิตด้วยความจริงจังและอุทิศชีวิตวันแล้ววันเล่าเพื่อบรรลุความสุขที่ยิ่งใหญ่  การต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคมมนุษย์ในแนวนี้ คือเป้าหมายของการเผยแผ่ธรรมไพศาล และหลักการแห่งการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศเกิดสันตินั่นเอง

(แสงแห่งศตวรรษของมนุษย์)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2550

Ø  ยิ่งกว่านั้น สมาชิกของสมาคมโซคา ผู้ซึ่งมีปณิธานที่จะทำให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลบรรลุผลสำเร็จ และกำลังปฏิบัติตามคำสอนที่ถูกต้องด้วย 3 กรรมแห่งกาย วาจาและใจ คือผู้ที่มีจิตใจเดียวกันกับพระพุทธ  จึงสามารถดึงปัญญาและพลังที่ไม่จำกัดของโลกพุทธที่อยู่ในส่วนลึกของชีวิตให้ปรากฏออกมาได้

            ไม่เคยลืมเลือนอาจารย์ของข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้าตั้งปณิธานที่จะบรรลุ

            ชัยชนะนิรันดร์

            ทำลายป้อมปราการ

            ของความอยุติธรรมและไร้มนุษยธรรม

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “พระวิศิษฐจาริตรโพธิสัตว์ (ผู้นำของโพธิสัตว์จากพื้นโลก) สุริยเทพ จันทรเทพ และ

อื่น ๆ ผู้ได้รับคำสั่งพิเศษจากพระพุทธ และปฏิญาณที่จะเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรในสมัยธรรมปลาย” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 911)  เจตนารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรคือ ลูกศิษย์ปฏิญาณต่ออาจารย์ว่า พวกเขาจะเผยแผ่ธรรมให้กว้างไกล

Ø  ท่านคานธีเน้นถึงความสำคัญของการมีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยว คนที่กล่าวว่า เขาจะทำบางสิ่งที่เป็นไปได้นั้น แสดงให้เห็นถึงความอวดดีหรือความอ่อนแอ แม้ว่าตัวเขาเองอาจจะแสดงความถ่อมตัวออกมา แต่ในความเป็นจริง ไม่มีความถ่อมตัวแม้แต่น้อยในท่าทีจิตใจเช่นนี้ สรุปแล้ว ท่านเน้นว่า คนที่ประกาศอย่างไม่เต็มใจนั้นเป็นทั้งคนอวดดีและคนขี้ขลาด

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2550

Ø  ชัยชนะมีอยู่หลายรูปแบบ แต่แน่นอนว่า ไม่มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการตีแตกความมืดมนของความหลงภายในชีวิต และดึงสภาพชีวิตพุทธออกมา และสร้างผู้สืบทอดจำนวนนับไม่ถ้วน ผู้ซึ่งสามารถสร้างเหตุที่สูงส่งเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดเรื่องที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ตอนที่ 11)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2550

Ø  เราจะตีแตกเปลือกที่ปิดและแข็งกระด้างของชีวิตของประชาชนในสมัยธรรมปลาย ซึ่งบ่อยครั้งเหมือนกับดินแดนที่รกร้าง หนาวเย็น ไม่เป็นมิตร อันเนื่องมาจากผลกรรม และความเห็นแก่ตัวได้อย่างไร และเราจะสามารถกระตุ้นธรรมชาติพุทธของพวกเขาและทำให้พวกเขาตื่นรู้ถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างไร นี่คือการท้าทายที่ไม่สิ้นสุดของการปฏิบัติพุทธธรรมของเรา และเป็นเหตุผลที่พวกเราเองอันดับแรกต้องกระตือรือร้นและร่วมกับผู้ปฏิบัติพุทธธรรมทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพภายในของพวกเราเอง

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดเรื่องที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ตอนที่ 11)

Ø  ความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายมีความสำคัญ ถ้าท่านกระตือรือร้นเอาใจใส่กับบางสิ่ง สมองของท่าน ร่างกายของท่าน และทุก ๆ สิ่ง จะเริ่มต้นทำงานมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินตั้งข้อสังเกตว่า “ดังเช่นต้นไม้และพืชนานาชนิด ทั้งหมดล้วนงอกขึ้นมาจากพื้นดิน พุทธธรรมทั้งหมดสามารถเผยแผ่ได้ด้วยบุคคล” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 6)  ในพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน อาจารย์คือพื้นดินที่เป็นฐาน นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าตั้งปณิธานที่มั่นคงในจิตใจว่า “จะปกป้องอาจารย์โทดะ ผู้มีความสำคัญต่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ซึ่งก็เท่ากับปกป้องสมาคมโซคาและคำสอนที่ยิ่งใหญ่ของพุทธธรรม การทำให้ความคิดและแผนการของอาจารย์โทดะบรรลุผลสำเร็จ ก็เท่ากับทำให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลบรรลุผลสำเร็จนั่นเอง”  นี่คือบ่อเกิดของความภาคภูมิใจและความพึงพอใจชั่วนิรันดร์ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าใช้วันเวลาทั้งหมดในวัยยุวชนเพื่อให้ปณิธานนี้บรรลุผล

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ไดเบียะขุเร็งเง ฉบับเดือนสิงหาคม 2007)

Ø  ในฐานะมนุษย์ ขอให้ข้ามพ้นข้อจำกัดของตัวตนเล็ก และบรรลุสภาพของตัวตนชีวิตที่ครบถ้วนทั้งหมด จิตใจของเราสื่อสารกับจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินตั้งข้อสังเกตว่า “ดังเช่นต้นไม้และพืชนานาชนิด ทั้งหมดล้วนงอกขึ้นมาจากพื้นดิน พุทธธรรมทั้งหมดสามารถเผยแผ่ได้ด้วยบุคคล” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 6)  ในพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน อาจารย์คือพื้นดินที่เป็นฐาน นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าตั้งปณิธานที่มั่นคงในจิตใจว่า “จะปกป้องอาจารย์โทดะ ผู้มีความสำคัญต่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ซึ่งก็เท่ากับปกป้องสมาคมโซคาและคำสอนที่ยิ่งใหญ่ของพุทธธรรม การทำให้ความคิดและแผนการของอาจารย์โทดะบรรลุผลสำเร็จ ก็เท่ากับทำให้การเผยแผ่ธรรมไพศาลบรรลุผลสำเร็จนั่นเอง”  นี่คือบ่อเกิดของความภาคภูมิใจและความพึงพอใจชั่วนิรันดร์ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าใช้วันเวลาทั้งหมดในวัยยุวชนเพื่อให้ปณิธานนี้บรรลุผล

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ฉบับเดือนสิงหาคม 2007)

Ø  ในฐานะมนุษย์ ขอให้ข้ามพ้นข้อจำกัดของตัวตนเล็ก และบรรลุสภาพของตัวตนชีวิตที่ครบถ้วนทั้งหมด จิตใจของเราสื่อสารกับจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2550

Ø  นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ชาวฝรั่งเศส ท่านวิกเตอร์ ฮูโก้ (ค.ศ.1802-1885) เขียนไว้ว่า “จงจดจำความภาคภูมิใจ และดื่มด่ำกับ (ความคิด) ดำเนินไปตามนั้น ที่นั่นจะมีอิสรภาพ ที่นั่นจะมีความหลุดพ้น”  ชีวิตที่สูงส่งคือชีวิตของผู้ที่อุทิศต่อปณิธานที่สูงส่ง

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ฉบับเดือนสิงหาคม 2007)

Ø  เราจะต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นเจ้าขุนมูลนาย และไม่ใส่ใจกับความเพียรพยายามของผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง และต้องไม่ลืมเอาใจใส่ต่อสมาชิกในครอบครัว ผู้ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติศรัทธาในพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน เราต้องจำไว้ว่า ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของเอสจีไอได้นั้น ยังมีคนอื่นที่สนับสนุนเขาอยู่เบื้องหลัง

 

 

กลับหน้าแรก