กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2550

Ø  นักเขียนชาวฝรั่งเศส ท่านวิกเตอร์ ฮูโก (ค.ศ.1802-1885) เขียนไว้ว่า “หัวเราะคือแสงอาทิตย์” ซึ่งจะขับไล่ฤดูหนาวจากใบหน้าของมนุษย์ เมื่อเราสามารถหัวเราะอย่างเบิกบานกับใครบางคน นี่จะเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของมิตรภาพ  การหัวเราะอย่างเปิดเผยเป็นดอกไม้บานในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์แห่งความไว้วางใจ

(ปฏิวัติชีวิตมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 2 ตอนสร้างสะพาน 59)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2550

Ø  ข้าพเจ้าอยากจะยกคำพูดจากธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนินที่ว่า “เมื่อท่านมีความสุข ท่านควรจะจำไว้ว่า ความสุขของท่านในชาตินี้ เป็นเพียงแค่ความฝันในความฝัน และความสุขที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว คือ พบได้ในดินแดนบริสุทธิ์ของเขาคิชฌกูฏ (ซึ่งก็คือสภาวะนิรันดร์ของโลกพุทธ) และด้วยความคิดเช่นนี้ในใจ ให้สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว และปฏิบัติต่อไปโดยไม่ถอย จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต”

(ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 760-761)

ความปีติยินดีและความสุขที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร ความสุขเกิดจากการปฏิบัติพุทธธรรม   การมีเงินมากไม่รับประกัน

ว่ามีความสุข เช่นเดียวกัน การได้รับความสำคัญและประสบผลสำเร็จในสังคมนั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุข เงิน สถานะทางสังคม ชื่อเสียง เหล่านี้เป็นแค่ภาพลวงตาของความสุข ด้วยการปฏิบัติพุทธธรรมเท่านั้น เราจึงจะสามารถก่อตั้งสภาพความสุขที่แท้จริงชั่วนิรันดร์ภายในส่วนลึกของชีวิต ความสุขคือบางสิ่งที่เราสร้างขึ้นภายในจิตใจของเรา

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 11 วันที่ 12 ตุลาคม 2550)

Ø  โงะฮนซนเป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมของชีวิตของพระนิชิเร็นไดโชนิน ผู้ซึ่งสอนเรื่องการเผยแผ่ธรรมไพศาล ดังนั้น ถ้าท่านเพียงแค่ปฏิบัติสวดมนต์เช้าเย็นและสวดไดโมขุ แต่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลหรือปฏิรูปชีวิตของตนเองแล้ว โงะฮนซนก็ไม่สามารถทำให้เกิดผลที่แท้จริงได้ แต่ถ้าท่านกระทำเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลจะกลายเป็นแรงผลักดันเพิ่มขึ้นต่อชีวิตของท่านเอง และช่วยยกระดับสภาพจิตใจให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้น ในขณะสวดมนต์เช้าเย็นและไดโมขุ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2550

Ø  การสวดมนต์เป็นการปฏิบัติที่ดึงและกระตุ้นพลังที่ไม่จำกัด ซึ่งมีซ่อนอยู่ในโลกขนาดเล็ก ซึ่งจะเปลี่ยนชะตากรรมของท่าน ตีแตกสิ่งที่ดูเหมือนจนตรอก และเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความสุข และยังสร้างการปฏิรูปและปฏิวัติโลกขนาดเล็ก นี่ก็คือภาพย่อของการเผยแผ่ธรรมไพศาลในชีวิตของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2550

Ø  สมาคมโซคาต้องมอบตำแหน่งความรับผิดชอบให้กับยุวชน และใช้ความเร่าร้อนและพลังของยุวชนเพื่อมุ่งไปข้างหน้า ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าอยากจะขอให้สมาชิกฝ่ายยุวชน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จงรู้สึกไวต่อความรู้สึกและให้ความสำคัญต่อผู้อาวุโสในฝ่ายผู้ใหญ่ชายและฝ่ายผู้ใหญ่หญิง  การเห็นแก่ตัวและอวดดีไม่ใช่วิถีทางของยุวชนของสมาคมที่จะปฏิบัติ  การกระทำดังกล่าวเหมือนกับการหักหลังต่อพ่อแม่ของเรา และนำไปสู่ชีวิตที่เห็นแก่ตัว และพึงพอใจเฉพาะตนเท่านั้น  ฉะนั้น ปีที่กำลังจะมาถึง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 11 วันที่ 12 ตุลาคม 2550)

Ø  เป็นเรื่องธรรมดามากที่เราให้ความสำคัญกับตัวเรา และความปรารถนาส่วนตัวเป็นอันดับแรก โดยทำตามอารมณ์และความต้องการของเรา แต่ในความเป็นจริง ไม่มีอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจไปกว่าจิตใจของเรา ชีวิตไม่ได้ดำเนินไปตามเข็มนาฬิกาเสมอ และเรื่องราวต่าง ๆ ก็ไม่เป็นไปตามที่หวังและวางแผนไว้เสมอไป  ด้วยเหตุนี้  พระนิชิเร็นไดโชนินจึงเน้นบ่อย ๆ ว่า “จงเป็นอาจารย์ของจิตใจ อย่าปล่อยให้จิตใจเป็นอาจารย์ตน”  เราจะต้องไม่ปล่อยให้ตัวเราถูกควบคุมด้วยจิตใจที่เห็นแก่ตัว ควรจะควบคุมจิตใจและเป็นนายของจิตใจ นี่คือคำตักเตือนที่เข้มงวดของพระนิชิเร็นไดโชนิน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2550

Ø  ความจริงและความเที่ยงธรรมจะต้องมีชัยชนะในที่สุด ถ้าเราไม่ต่อสู้เพื่อสิ่งนี้ให้สำเร็จ สังคมของมนุษย์จะต้องจมอยู่ในความมืดมิดอย่างไร้จุดจบ ชัยชนะของความถูกต้องจะมอบความหวังและความกล้าหาญให้กับยุวชนรุ่นต่อ ๆ มา

(ประชุมผู้นำฝ่ายยุวชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2550)

Ø  การที่จะมองว่าความยากลำบากในชีวิตเป็นความโชคร้ายหรือโชคดี ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการหล่อหลอมความตั้งใจภายในของเราได้มากเท่าไหร่ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับท่าทีและสภาพชีวิตภายในของเรา ด้วยจิตใจที่ไม่หวั่นไหว เราสามารถเดินไปสู่ชีวิตที่ร่าเริงและสนุกสนานได้ เราสามารถพัฒนาตัวตนแห่งความแข็งแกร่ง ซึ่งสามารถมองดูการทดสอบในชีวิตและผลตอบสนองได้ด้วยความรู้สึกที่อิ่มอกอิ่มใจและปีติยินดี “เข้ามาสิอุปสรรค ข้าฯ คาดไว้อยู่แล้ว นี่คือโอกาสที่ข้าฯ รอคอยอยู่”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2550

Ø  ชินอิจิถามท่านโซโลคอฟต่อไปว่า สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นกุญแจไปสู่ความสัมพันธ์อย่างเป็นมิตรระหว่างญี่ปุ่นกับสหภาพโซเวียต ด้วยการเลือกคำพูดอย่างระมัดระวัง ผู้ประพันธ์ตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่า การส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างเป็นมิตรระหว่างประเทศของเรา โดยปกติแล้ว จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังมีการแลกเปลี่ยนในระดับอื่น ๆ อีกมาก เช่น การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าคิดว่า เพราะจะเป็นการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน จากทัศนคตินั้น การมาเยือนโซเวียตของท่าน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 2 ตอนสร้างชัยชนะ 54)

Ø  ข้าพเจ้าหวังว่า โดยมีพื้นฐานอยู่บนความศรัทธา ท่านจะกลายเป็นคนร่ำรวยด้วยคุณความดี และมีอิทธิพล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าอยากเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จทางโลกไม่ได้หมายถึงความสุขที่แท้จริง การบรรลุในเรื่องนี้จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของชีวิต คนที่ประสบความสำเร็จในความหมายที่แท้จริงคือผู้ที่สามารถได้รับสภาพชีวิตที่เป็นอิสระไม่ถูกจำกัด

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2550

Ø  ยุวชนมีจิตใจบริสุทธิ์ ด้วยการช่วยให้พวกเขาตระหนักรู้ถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ในตัวของเขา  เราจะสามารถสร้างสมาคมโซคาให้เป็นองค์กรที่คงอยู่ในทุกยุคทุกสมัย ทั้งอาจารย์มาคิงุจิ อาจารย์โทดะให้ความสำคัญกับยุวชน และข้าพเจ้าก็ทำเช่นเดียวกันเสมอ

คนที่ชอบควบคุม เจ้าเล่ห์ และคิดถึงแต่ตัวเองนั้น ไว้วางใจไม่ได้ สิ่งสำคัญในโลกของความศรัทธา ไม่ใช่สถานะทางสังคม หรือตำแหน่งในองค์กร แต่อยู่ที่มีการต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลด้วยเจตนารมณ์ของอาจารย์กับศิษย์หรือไม่

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 11  วันที่ 12 ตุลาคม 2007)

Ø  เป็นเพราะดาบคมแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร และพลังที่ยิ่งใหญ่ของความศรัทธา ทำให้เราสามารถทำลายโซ่ตรวนแห่งความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ข้าพเจ้าอยากจะทำให้ชัดเจนว่า การได้รับอิสรภาพและความสุขชั่วนิรันดร์ได้นั้น ท่านจะต้องไม่ขี้ขลาดอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความศรัทธา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่  24 ตุลาคม  2550

Ø  การเตือนทุกคนให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเท่านั้นยังไม่เพียงพอ เราจะต้องลงในรายละเอียดและทำเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น เติมน้ำลงในที่เขี่ยบุหรี่ เพื่อให้แน่ใจว่าบุหรี่ดับสนิทแล้ว หรือดูแลให้ทั่วทุกแห่งไฟติดสว่างครบ และไม่มีมุมมืด

ยังมีสิ่งสำคัญคือ ต้องมีจิตใจที่ไม่สับสนเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น พร้อมกับต้องระมัดระวังความปลอดภัยอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใด ๆ เราจะต้องไม่ละเลยมาตรการป้องกัน ตรวจตราสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่แรก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างปกติ ข้าพเจ้าทำไว้เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนเพื่อทำให้แน่ใจว่าสมาชิกของเราได้รับความปลอดภัย

(ประชุมผู้นำฝ่ายยุวชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2007)

Ø  วิธีเดียวที่จะบรรลุความสำเร็จคือ ทำสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดให้สำเร็จก่อนเป็นอันดับแรก หลักการนี้ประยุกต์ได้ใช้กับเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตประจำวัน การทำงาน และครอบครัวของเรา  รวมทั้งการก้าวหน้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2550

Ø  แน่นอนว่า ในชีวิต บางครั้งเราอาจไม่มีชัยชนะ บางครั้งเราอาจดูเหมือนถูกบดขยี้จากความยากลำบาก แต่แม้จะอยู่ในช่วงเวลาเช่นนั้นก็ตาม เราจะต้องไม่ยอมให้หัวใจของเราถูกโจมตี เราต้องตั้งใจที่จะไม่พ่ายแพ้ในอนาคต เราปฏิบัติพุทธธรรมพระนิชิเร็นไดโชนินเพื่อว่า เราจะสามารถมีชัยชนะในชีวิต

อย่าใส่ใจกับการโอ้อวดหรือเสแสร้ง แต่สวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้นต่อไป ซึ่งจะกระตุ้นพลังชีวิตที่เข้มแข็ง และทำให้มีใบหน้าสดใสด้วย ดังเช่นเครื่องบินเจ็ทเริ่มบินขึ้น สภาพชีวิตของท่านจะต้องสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะไดโมขุจะหมุนเครื่องยนต์ของชีวิตของท่าน จนกระทั่งวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ จงมุ่งให้ถึงยอดเสมอ เอาชนะตนเอง และบันทึกที่น่าภาคภูมิใจของชัยชนะให้คนทั่วโลกเห็น นี่คือวิธีที่จะได้รับชีวิตที่กระฉับกระเฉงและบรรลุผลสำเร็จ

ความพยายามครึ่ง ๆ กลาง ๆ ในความศรัทธา และในการทำงาน จะทำให้ท่านหยุดชะงัก จงมองไปที่เป้าหมายที่ท่านได้เลือกไว้ เพียรพยายามอย่างหมดหัวใจในความศรัทธา ทุ่มเททำงานอย่างหมดหัวใจและขัดเกลาความชำนาญของตนเอง นี่คือวิธีที่จะมีชัยชนะ ในที่สุด ขอให้ทุกคนมีชัยชนะบนเวทีของภาระหน้าที่เฉพาะของตนเอง

(ประชุมผู้นำฝ่ายยุวชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2007)

Ø  ตราบใดที่เราเอาใจใส่ต่อคำสอนพื้นฐานของพุทธธรรมและธรรมนิพนธ์ ข้าพเจ้าหวังว่า ให้คิดว่า ทั้งหมดมีความถูกต้องสัมบูรณ์ ท่านจะเพียรพยายามนำมาปฏิบัติเป็นลำดับแรกและสำคัญที่สุด ข้าพเจ้าเตือนให้ท่านทำเช่นนี้เพราะนี่เป็นหนทางลัดที่สุดในการเข้าใจสาระสำคัญของพุทธธรรมในส่วนลึกของชีวิตของท่าน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2550

Ø  จุดสำคัญคือทำให้สมาชิกหนึ่งคนยืนหยัดขึ้นมา โดยการมอบความเชื่อมั่นและความเข้าใจอย่างหมดหัวใจ นี่คือการระเบิดของความศรัทธาของโลกขนาดเล็กของแต่ละคน และก่อให้เกิดโลกขนาดใหญ่ขององค์กร ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของบุคคลดังกล่าว เพื่อทำการปฏิวัติ นี่คือการนำหลักธรรมหนึ่งขณะจิตสามพันมาประยุกต์ใช้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2550

Ø  ผู้ที่เคยพบกับโศกนาฏกรรมจากสงครามมีหน้าที่ที่จะต้องพูดออกมาเพื่อสันติภาพ นักเขียนชาวรัสเซีย ลีโอ ตอลสตอย (ค.ศ.1282-1910) กล่าวว่า ประชาชนเกิดมาในโลกนี้ต้องมีภาระหน้าที่ แทนที่จะทิ้งไป เราควรจะอุทิศเวลาทุกขณะเพื่อบรรลุภาระหน้าที่ของเรา นั่นคือวิถีทางเดียวที่จะไปสู่ความสุขที่แท้จริง

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 2 ตอนสร้างสะพาน 46)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2550

Ø  ข้าพเจ้าขอยกคำชี้นำของอาจารย์โทดะที่ให้ไว้ตอนฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ที่ชิสึโอกะ ว่า “บุญกุศลของโงะฮนซนนั้นมีมากมายเหนือคำพูดใด ๆ ที่จะบรรยายได้”  ความศรัทธาที่อ่อนแอไม่อาจทำได้ ถ้าท่านเกียจคร้านในการศรัทธาแล้วจะได้รับสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างไร ถ้าท่านไม่ลงมือปฏิบัติ คำอธิษฐานของท่านก็จะยังคงไร้ผล”  ลำดับแรก ให้สวดไดโมขุ แล้วตั้งใจที่จะก้าวต่อไป ด้วยการกระทำเช่นนี้ ท่านจะสามารถสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยบุญวาสนาและปัญญาได้อย่างแน่นอน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2550

Ø  ความสัมพันธ์ของอาจารย์กับศิษย์เป็นหัวใจของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน สิ่งสำคัญคือการมีเจตนารมณ์ของอาจารย์กับศิษย์หรือไม่ เป็นเจตนารมณ์ซึ่งมีความปรารถนาที่จะต่อสู้โดยมีการอุทิศร่วมกันระหว่างอาจารย์เต้นเร่าอยู่ภายในตัวเรา ไม่ว่าจะมีความยากลำบากใด ๆ ที่เราต้องเผชิญ  ถ้าเจตนารมณ์พื้นฐานนี้พังทลายลงแล้ว แม้แต่เป็นผู้ระดับสูงของสมาคมก็จะพ่ายแพ้ต่อมารและเริ่มคดโกง ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น พวกเราจะได้รับผลร้ายอย่างแน่นอน การทำงานของกฎแห่งเหตุและผลในพุทธธรรมนั้นเข้มงวด สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่ในองค์กร หรือสถานะทางสังคม แต่เป็นเจตนารมณ์ของอาจารย์กับศิษย์ที่ลุกโชนอยู่ภายในจิตใจของเรา

(ประชุมฝึกอบรมหัวหน้าขั้นสูงของแต่ละฝ่าย พื้นที่กรุงโตเกียว วันที่ 19 สิงหาคม 2007)

Ø  ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น โปรดจงสวดไดโมขุต่อไป ทั้งยามดีและยามร้าย ไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ แล้วท่านจะสามารถได้รับชัยชนะทั้งในชีวิตประจำวันและในสังคม

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2550

Ø  โปรโทโปปอฟเรียกร้องอย่างแข็งขันให้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากสงคราม เยโกรอฟ ประกาศว่า การศึกษาเป็นสาขาที่ก่อผลที่ดีที่สุดต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโซเวียต-ญี่ปุ่น และเสนอให้ดื่มอวยพรต่อการแลกเปลี่ยนในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐมอสโคว์กับมหาวิทยาลัยโซคา

ในที่สุด ชินอิจิ ลุกขึ้นและกล่าวเล็กน้อยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมว่า เป็นวิธีมุ่งไปสู่การสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน เขายังได้เสนอคำเชิญให้กับคุณโดคลอฟ และภรรยา ให้มาเยือนมหาวิทยาลัยโซคา เขายังได้กล่าวถึงความปรารถนาที่ลึกซึ้งของอาจารย์ของเขา อาจารย์โจเซอิ โทดะ นายกสมาคมคนที่ 2 ที่ต้องกำจัดความทุกข์โศกทั้งหมดให้หมดสิ้นไปจากโลก  ดังนั้น ในฐานะลูกศิษย์ของอาจารย์โทดะ เขาตั้งใจที่จะทำทุกอย่างเท่าที่ความสามารถจะทำได้ในฐานะพลเมืองอิสระ เพื่อบรรลุความฝันของอาจารย์ของเขา ซึ่งก็คือสันติภาพโลก

การบรรลุสันติภาพโลก แท้จริงแล้วเป็นความปรารถนาร่วมกันระหว่างอาจารย์กับศิษย์ในสมาคมโซคา นี่คือเจตนารมณ์ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล

Ø  ผู้มีชัยชนะคือผู้ที่ชีวิตของเขาฉายส่องด้วยความศรัทธา ท่านอีเมอร์สัน หนึ่งในนักเขียนที่ข้าพเจ้าชื่นชอบในสมัยยุวชน กล่าวว่า “สิ่งที่เหมาะสมกับเรา คือ ความร่าเริง ความกล้าหาญ และความเพียรพยายามที่จะบรรลุสิ่งที่ปรารถนา” การก้าวหน้ามุ่งสู่ความฝันอย่างร่าเริง อย่างกล้าหาญนั้น เป็นการทำงานมุ่งสู่การบรรลุผลดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีค่า

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2550

Ø  เมื่อตอนที่ข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมโซคา มีสมาชิกเพียง 500-600 คน เป็นองค์กรเล็ก ๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก 60 ปีผ่านมา ข้าพเจ้าได้เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างและแผ่ขยายไปได้ถึง 190 ประเทศเขตแคว้น กลายเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งมั่นคงในทุกวันนี้ และส่องแสงเป็นความหวังของมนุษยชาติ

ในธรรมนิพนธ์เรื่องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธ พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “ยังมีอีกว่า ถ้าท่านเป็นลูกศิษย์หรือฆราวาสผู้สนับสนุนผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรตรงตามคำสอนของพระพุทธอย่างแท้จริง ท่านจะพบกับศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิด” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 391) ด้วยการรู้อย่างชัดเจนเช่นนี้ ข้าพเจ้ากับภรรยาได้ต่อสู้กับศัตรูที่น่ากลัวของพุทธธรรม เราปกป้องอาจารย์โทดะด้วยชีวิตของเรา

(ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ตอนที่ 5)

Ø  สติปัญญาจะมีบทบาทสำคัญมากในยุคสมัยที่กำลังจะมาถึง สติปัญญานี้ ข้าพเจ้าหมายถึงปัญญาที่ขัดเกลาแล้ว เหตุผลที่ชัดเจน และปรัชญาที่ลึกซึ้ง และมีความรู้กว้างขวาง เรากำลังเข้าสู่ยุคสมัยที่ประชาชนจะพัฒนาสติปัญญาของพวกเขา และเป็นสังคมที่ท่วมท้นด้วยทัศนะใหม่ ๆ            

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2550

Ø  เมื่อตอนที่ข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมโซคา มีสมาชิกเพียง 500-600 คน เป็นองค์กรเล็ก ๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก 60 ปีผ่านมา ข้าพเจ้าได้เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างและแผ่ขยายไปได้ถึง 190 ประเทศเขตแคว้น กลายเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งมั่นคงในทุกวันนี้ และส่องแสงเป็นความหวังของมนุษยชาติ

ในธรรมนิพนธ์เรื่องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธ พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “ยังมีอีกว่า ถ้าท่านเป็นลูกศิษย์หรือฆราวาสผู้สนับสนุนผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรตรงตามคำสอนของพระพุทธอย่างแท้จริง ท่านจะพบกับศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิด” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 391) ด้วยการรู้อย่างชัดเจนเช่นนี้ ข้าพเจ้ากับภรรยาได้ต่อสู้กับศัตรูที่น่ากลัวของพุทธธรรม เราปกป้องอาจารย์โทดะด้วยชีวิตของเรา

(ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ตอนที่ 5)

Ø  สติปัญญาจะมีบทบาทสำคัญมากในยุคสมัยที่กำลังจะมาถึง สติปัญญานี้ ข้าพเจ้าหมายถึงปัญญาที่ขัดเกลาแล้ว เหตุผลที่ชัดเจน และปรัชญาที่ลึกซึ้ง และมีความรู้กว้างขวาง เรากำลังเข้าสู่ยุคสมัยที่ประชาชนจะพัฒนาสติปัญญาของพวกเขา และเป็นสังคมที่ท่วมท้นด้วยทัศนะใหม่ ๆ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2550

Ø  ประชาชนทั่วโลกกำลังค้นหาอย่างกระตือรือร้นต่อปรัชญาแห่งชีวิตที่พวกเขาสามารถไว้ใจได้อย่างสมบูรณ์และหมดหัวใจ ขอให้พวกเราบอกกับผู้อี่นอย่างมั่นใจถึงแนวคิดและหลักการของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ซึ่งสอนถึงเป้าหมายที่สูงสุดที่พวกเราปรารถนา ซึ่งก็คือการบรรลุพุทธภาวะ

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ จากนิตยสารไดเบียะขุเร็งฉบับเดือนตุลาคม 2007)

Ø  ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใจร้อน อะไรก็ตามที่สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่าย ๆ นั้นไม่คงทน ขณะนี้เป็นเวลาที่จะเอาใจใส่ต่อการสร้างพื้นฐานให้มั่นคง ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะทำงานใหม่ให้สำเร็จอย่างช้า ๆ แต่แน่นอน และเต็มไปด้วยความหวังและความปีติยินดี

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2550

Ø  ครั้งหนึ่ง อาจารย์โทดะเคยกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “เราต้องตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล และอุทิศชีวิตของเขาเพื่อการพัฒนาของสมาคมโซคา ต้องไม่ลืมชื่อของพวกเขา ไดซาขุ นี่คือเจตนารมณ์ของสมาคมโซคา นี่คือสาระสำคัญที่สูงส่งของพุทธธรรมที่เราปฏิบัติอยู่

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ จากนิตยสารไดเบียะขุเร็งเง เดือนตุลาคม 2007)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2550

Ø  ชินอิจิได้มอบหนังสือเล่มหนึ่งให้กับคิม ในหน้าที่ว่างของหนังสือ เขาเขียนไว้ว่า “การพบกันของเราในชาตินี้เป็นสิ่งที่ผมไม่มีวันลืมตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่ ผมจะเฝ้าดูความเพียรพยายามของคุณอยู่ตลอด ซึ่งคุณเป็นบุคคลที่อุตสาหพยายามในการแสวงหาความจริง พร้อมกับทุ่มเทเพื่อการปฏิวัติ

คิมกล่าวว่า “ผมดูเหมือนพบโศกนาฏกรรมในชีวิต แต่ผมคิดอยู่เสมอว่า นี่คือบททดสอบที่ผมต้องเอาชนะให้ได้ แม้ภูมิหลังของเราจะแตกต่างกัน แต่ผมรู้ว่า เป้าหมายสูงสุดที่เราทั้งคู่ค้นหาก็คือ ความสุขของมนุษยชาติทั้งมวล

ชินอิจิจึงกล่าวว่า ในชีวิตที่จำกัดของเราในชาตินี้ เราควรจะเพียรพยายามร่วมกันทำงานเพื่อความสุขและสันติภาพของมนุษยชาติ นั่นคือภาระหน้าที่ของเราในฐานะประชาชนที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยที่ปั่นป่วนเช่นนี้

ในขณะที่พวกเขาจากกัน คิมกล่าวกับชินอิจิด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งว่า ผมรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อคุณ ผู้ซึ่งเป็นดวงดาวแห่งปัญญาที่แท้จริงที่เกิดมาในทวีปเอเชียอันเป็นที่รัก ซึ่งต้องผ่านความขัดแย้งมาตลอดหลายปี

ชายทั้งสองรู้สึกสะท้อนร่วมกันอย่างลึกซึ้ง ความหมายที่แท้จริงของการสนทนาก็คือกระตุ้นคลื่นสะท้อนของความปรารถนาร่วมกันเพื่อความสุขและสนัติภาพของประชาชนทั้งหลาย

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 2 ตอนสร้างสะพาน 35)

Ø  ถ้าครั้งหนึ่งเราบรรลุพุทธภาวะแล้ว เราจะเป็นพระพุทธชาติแล้วชาติเล่า เราจะได้รับสภาพอิสระสัมบูรณ์นิรันดร์ นี่คือคำพูดทองคำของพระนิชิเร็นไดโชนิน นี่คือเหตุผลที่เราปฏิบัติศรัทธา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2550

Ø  ชินอิจิกำลังต่อสู้อย่างอดทนทีละก้าว ๆ สร้างเส้นทางแห่งการแลกเปลี่ยน แม้ความเพียรพยายามของเขาจะดูเหมือนธรรมดา แต่เขามีความเชื่อมั่นว่า แต่ละอย่างจะเป็นเส้นด้ายหนึ่งเส้นที่ถักทอเป็นแถบของการแลกเปลี่ยนของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่ได้    พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “ลำธารเล็ก ๆ ไหลมารวมกันเป็นมหาสมุทร” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 579)  เรื่องที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยการสะสมของการกระทำที่เราทำวันแล้ววันเล่า ชินอิจิอุทิศทุ่มเทเพื่อเปิดหนทางแห่งสันติภาพและมิตรภาพด้วยความจริงใจและอุตสาหพยายามอยู่เงียบ ๆ

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 2 ตอนสร้างสะพาน 36)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2550

Ø  ในโลกของความศรัทธา สิ่งที่น่ายกย่องที่สุดคือผู้ที่เพียรพยายามต่อสู้อย่างหมดหัวใจเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล และทำการเผยแผ่อย่างเป็นรูปธรรม

(ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ตอนที่ 5)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2550

Ø  การท้าทายใหม่รออยู่ตรงหน้าเรา จงมีชัยชนะในการต่อสู้และได้รับชัยชนะที่รุ่งโรจน์ โปรดจงวางแผนอย่างดี และลงมือกระทำเพื่อบรรลุเป้าหมายของท่าน

(ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ตอนที่ 8)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2550

Ø  ไม่ต้องสงสัยเลยว่า พลังปกป้องของจักรวาลจะตอบสนองต่อความเพียรพยายามที่กระตือรือร้นของเรา แม้ว่าการกระทำของเราจะไม่มีใครมองเห็นเลย เราจะต้องได้รับการยกย่องจากพระนิชิเร็นไดโชนิน ซึ่งชีวิตของท่านอยู่ในโงะฮนซน  นี่คือพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน นี่คือโลกของความศรัทธา

(ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ตอนที่ 8)

Ø  อาจมีบางครั้งที่การเป็นสมาชิกขององค์กรหนึ่งดูเหมือนน่ารำคาญ และเราต้องการอยู่ลำพังคนเดียว  แต่ช่างน่าเศร้าใจนักถ้าเราถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง โดยปราศจากการสนับสนุนใด ๆ แล้วสูญเสียความศรัทธาไป  การเจริญเติบโตที่แท้จริงเกิดจากการต่อสู้ร่วมกันกับสมาชิก ที่ดำเนินชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และพบกับอารมณ์หลากหลายของมนุษย์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2550

Ø  เมื่อท่านพบกับกำแพง ท่านควรพูดกับตัวเองว่า “เนื่องจากมีกำแพงอยู่ที่นี่ อีกด้านหนึ่งจะต้องมีที่เปิดกว้างรออยู่แน่”  แทนที่จะหมดกำลังใจ ขอให้รู้ว่า การพบกำแพงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าที่ท่านได้ทำมาตลอด  ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะยังคงก้าวหน้าต่อไปในการปฏิบัติพุทธธรรม ด้วยความเชื่อมั่นที่ส่องประกายมากยิ่งขึ้นในจิตใจของท่าน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2550

Ø  ชีวิตของเราในชาตินี้มีจำกัด เราควรจะพยายามทำงานร่วมกันเพื่อความสุข และสันติภาพของมนุษยชาติ นั่นคือภาระหน้าที่ของเราในฐานะประชาชนที่อาศัยอยู่ในยุคสมัยที่ปั่นป่วนเช่นนี้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 2 ตอนสร้างสะพาน 35)

Ø  อนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่มีใครรู้คำตอบของคำถามนี้ ทั้งหมดที่เรารู้คือ ผลที่จะปรากฏในอนาคตมีพร้อมอยู่ในเหตุที่เรากระทำในปัจจุบัน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ เราต้องยืนหยัดและลงมือกระทำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ปล่อยให้ตัวเราหวั่นไหวไปกับความยากลำบากเฉพาะหน้า

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2550

Ø  สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือ ต่อสู้ท้าทายต่อไปด้วยความกล้าหาญ พร้อมกับมุ่งไปสู่ทิศทางแห่งความหวัง

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 2 ตอนสร้างสะพาน 35)

Ø  อาจารย์โทดะเคยพูดกับข้าพเจ้าว่า “คุณสามารถทำให้ความพ่ายแพ้เป็นเหตุไปสู่ชัยชนะในอนาคต คุณสามารถทำให้ชัยชนะเป็นเหตุแห่งความพ่ายแพ้ในอนาคตได้เช่นกัน”  พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเป็นพุทธธรรมแห่งเหตุแท้ เป็นพุทธธรรมเพื่อปัจจุบันและอนาคต เราไม่ได้อาศัยอยู่ในอดีต เรากำลังท้าทายตนเองจากปัจจุบันไปสู่อนาคต “อนาคตทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเรา” เราแค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากเราก้าวหน้าด้วยเจตนารมณ์เช่นนี้ เราจะไม่มีทางตันอย่างแน่นอน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2550

Ø  ถ้าการทำกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ท่านยังคงมองในแง่ดีและมีความหวัง อย่ากังวล ท่านอาจพูดว่า “ความจริงแล้ว ท่านปฏิบัติศรัทธาและฉายส่องอย่างสดใส ในตัวของมันเองนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน การส่งเสริมกำลังใจจะทำให้ดีขึ้นและมีพลังมากขึ้น และยังก่อให้เกิดจิตใจที่ท้าทายและความปรารถนาที่จะเพียรพยายามมากยิ่งขึ้น

(ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ตอนที่ 8)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2550

Ø  จงปฏิบัติศรัทธาอย่างเต็มที่ วันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า และยังคงทำเช่นนี้ตลอดไปชั่วชีวิต ขอรับรองว่า จะสามารถบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต

(คำบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องการสืบทอดสายเลือดที่สำคัญยิ่งเพียงหนึ่งเดียวแห่งการเกิดตาย ตอนที่ 13 ตอนจบ)

Ø  พวกเราเป็นบุคคลแห่งความศรัทธา ความศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นที่สูงสุด ดังนั้น ไม่มีอะไรที่น่าเศร้าหรือสายตาสั้นไปกว่าการบ่นเมื่อเผชิญกับอุปสรรคเล็กน้อยบนหนทางของเรา พุทธศาสนิกชนที่แท้จริงคือบุคคลแห่งปัญญาและความเชื่อมั่น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2550

Ø  เมื่อเราพูดความจริงอย่างกล้าหาญจะสามารถเปิดประตูจิตใจของผู้อื่นได้ และยอมให้แสงแห่งจิตใจฉายทะลุลงไปได้ นี่คือวิธีปลูกเมล็ดแห่งความไว้วางใจ นี่เป็นเจตนารมณ์ของการชักชวนแนะนำธรรมอย่างแท้จริง

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20  บทที่ 2 ตอนสร้างสะพาน 31)

Ø  จงอย่าหวั่นไหว ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น หรือใครจะพูดอย่างไรก็ตาม จงอย่าสับสน อย่าสูญเสียความเชื่อมั่น นี่คือวิถีทางที่เราควรดำเนินชีวิต การสามารถกระทำเช่นนี้ได้เป็นสัญลักษณ์ของบุคลิกลักษณะที่แท้จริง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2550

Ø  นักปรัชญาและนักเขียนชาวอเมริกัน ท่านราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน (ค.ศ.1803-82) เขียนไว้อย่างเข้าใจลึกซึ้งว่า การสนทนานั้น เมื่อพูดคุยถึงจุดสูงสุดและค้นหาอย่างลึกซึ้งที่สุดแล้วจะยกระดับอารมณ์ของเรา คิดว่าเราเป็นดวงดาวบนท้องฟ้ากว้าง มีเพียงเราสองคน ไม่มีอะไรทรงพลังไปกว่าการสนทนาของคนสองคน

การสนทนาตัวต่อตัวนำไปสู่ความเข้าใจกันอย่างแท้จริง และการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชีวิตกับชีวิต ช่วยให้แต่ละคนนำศักยภาพอันมหาศาลออกมาได้

(ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ตอนที่ 8)

Ø  โปรดจงทุ่มความเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อค้นหาและเสริมสร้างคนที่มีความสามารถ ความปรารถนาของข้าพเจ้าคือ ให้ท่านสร้างระบบการที่มหัศจรรย์ สร้างอย่างสนุกสนาน ขยายมิตรภาพออกไปอย่างกว้างขวาง และความเป็นปึกแผ่นของประชาชน ซึ่งมีความหวังต่อชีวิตและต่ออนาคต โปรดจงดำเนินชีวิตอย่างมหัศจรรย์ที่สุด

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2550

Ø  ข้าพเจ้าหวังว่า ผู้นำจะอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ความปลอดภัย และความสุขของสมาชิกผู้สูงส่งและน่ายกย่องที่สุด และท่านก็ต้องไม่ลืมการพัฒนาตัวของท่านเอง และอธิษฐานว่า ขอให้ท่านเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ให้เป็นคนที่ทำงานเพื่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกอย่างไม่หยุดหย่อน

 

 

กลับหน้าแรก