กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2550

Ø  “ปีแห่งผู้มีความสามารถและการพัฒนา” ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในจดหมายถึงท่านอุบาสิกาอุเอโนะ มารดาของท่านนันโจ โทขิมิตจึ พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “ภายหลังจากที่ได้ยิน (คำสอนแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรนี้) จึงบากบั่นศรัทธาอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ได้รับฟังคำสอนแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร และพากเพียรในความศรัทธามากยิ่งขึ้น ก็คือผู้แสวงหาธรรมที่แท้จริง” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 457)  พระนิชิเร็นไดโชนินปลุกเร้าพวกเราอยู่เสมอ ๆ ให้พากเพียร “มากขึ้น” “มากยิ่ง ๆ ขึ้น”  “มากกว่าที่เคย”  ดังนั้น สิ่งสำคัญก็คือ การต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง และตั้งใจที่จะพากเพียรให้มากขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี ที่ผ่านไปของการปฏิบัติพุทธธรรมของเรา  เมื่อพวกเราก้าวหน้าด้วยความศรัทธาที่ยึดถือเจตนารมณ์แห่ง “เหตุแท้”  อันเป็นเจตนารมณ์ที่จะก้าวไปข้างหน้านับจากนี้ไปแล้ว  ผู้มีความสามารถก็จะปรากฏออกมาและเจริญเติบโต การเผยแผ่ธรรมไพศาลก็จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมกราคม 2008)

Ø  เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีแรงบันดาลใจ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น จิตใจของเราต้องมีชีวิตชีวา ต้องเต็มไปด้วยความเร่าร้อนและอุตสาหพยายาม เพื่อบรรลุเรื่องดังกล่าว อาจารย์โทดะกล่าวว่า เราจะต้องกล้าหาญเพื่อ “ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับตัวเอง” และการดำเนินชีวิตเช่นนี้ เราจะต้องมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งแวดล้อมหรือถูกครอบงำด้วยความหยิ่งยโสหรือรูปลักษณ์ภายนอก แทนที่จะยืมหรือเลียนแบบคนอื่น เราต้องมีความมั่นใจและคิดด้วยตัวเอง และลงมือกระทำด้วยความรู้สึกรับผิดชอบ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2550

Ø  อาจารย์โทดะสอนเราไม่ให้อภัยผู้ที่ปฏิบัติต่อสมาชิกผู้ซึ่งกระตือรือร้นทำงานหนักด้วยความดูถูกและหักหลังอย่างขี้ขลาดในเวลาวิกฤต ท่านประกาศว่า ผู้มีความสามารถที่แท้จริงจะตระหนักถึงบุญคุณที่ลึกซึ้งของสมาคมโซคา และทุ่มเททุกอย่างเพื่อสนับสนุนและปกป้องสมาคม ท่านยังเน้นว่า เขาจะให้ความสำคัญแก่ความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่ผู้ศรัทธา และตำหนิผู้มีพฤติกรรมอวดดี หรือมีท่าทีทำตามอำเภอใจ (ไม่มีกฎเกณฑ์) และจะต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาลด้วยเจตนารมณ์ของต่างกายใจเดียว ข้าพเจ้าขอมอบคำชี้นำที่สำคัญยิ่งนี้ของอาจารย์ของข้าพเจ้าให้แก่ท่านเพื่อชนรุ่นหลัง

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมกราคม 2008)

Ø  การเอาใจใส่สุขภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงงานที่ทำให้หมดแรง การนอนหลับเป็นยาที่ดีที่สุด  ข้าพเจ้ายังหวังว่า ท่านจะใช้ปัญญาในการทำงาน และหาวิธีการหลากหลายเพื่อรักษาสุขภาพของท่าน

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2550

Ø  ผู้มีความสามารถไม่ได้ถูกกำหนดจากตำแหน่งในสังคมหรือฐานะ แต่ด้วยหัวใจของเขา และความจริงใจในความศรัทธาของเขา ในธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวไว้ว่า “เนื่องจากจิตใจของอาตมาเชื่อต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร อาตมาไม่กลัวแม้กระทั่งพระพรหม พระอินทร์” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 303) การมีความตั้งใจท้าทายทำงานหนักเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล เราไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวต่อผู้ใด เราแค่ต้องพูดเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ของเราและอุดมการณ์ของเรา

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมกราคม 2008)

Ø  ใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะพัฒนาความสามารถในการแยกแยะความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง บุคคลที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่หลอมรวมความสามัคคีอยู่ท่ามกลางประชาชนด้วยการสนทนาอย่างจริงใจ มีพร้อมหลักปรัชญาที่มั่นคง ยืนมั่นคงอยู่บนพื้น บุคคลผู้ยิ่งใหญ่คือคนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางประชาชน และได้รับความไว้วางใจที่ไม่สั่นคลอน  ความนิยมที่ไม่แน่นอนและสมัยนิยมชั่วคราวเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2550

Ø  ในตอนต้นของกฎระเบียบสำหรับลูกศิษย์ของนิกายภูเขา   มหาธรรมาจารย์เด็งเงียวแห่งญี่ปุ่นเขียนไว้ว่า  “ทรัพย์สมบัติคืออะไร  จิตใจแสวงหามรรค คือ ทรัพย์สมบัติ  

ผู้ที่มีจิตใจแสวงหาธรรม คือ ทรัพย์สมบัติของชาติ”  ทรัพย์สมบัติของชาติที่แท้จริงไม่ใช่ภาพทางศาสนาหรือวัด แต่เป็นผู้ที่แสวงหาความจริงของพุทธธรรมและลงมือปฏิบัติอย่างกล้าหาญ  ด้วยการยกคำพูดของอริยบุคคลในอดีต พระเด็งเงียวยังได้ประกาศว่า “ผู้ที่เพียรพยายามอยู่ในมุมหนึ่งของประเทศและส่องแสงออกมาได้พันไมล์ คือ ทรัพย์สมบัติของชาติ” ท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “เช่นเดียวกันสามารถกล่าวได้ว่า คือผู้ที่มี “ความสามารถในการพูดและการกระทำ”  ตรงกันข้าม ท่านได้ย้ำว่า “ผู้ที่ไม่ยอมพูดและลงมือกระทำเพื่อประชาชน ไม่ว่าเขาจะมีอำนาจมากเท่าไร ก็ไม่ต่างไปจาก ผู้ทำลายชาติ”

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมกราคม 2008)

Ø  การเผยแผ่ธรรมไพศาลเป็นการต่อสู้ระยะยาวมาก เป็นการเดินทัพต่อเนื่องไปกว่าหมื่นปีของสมัยธรรมปลาย ดังนั้น ขอให้เราก้าวหน้าอย่างสนุกสนาน ไม่ต้องรีบเร่ง กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องไม่ดำเนินไปในแนวทางที่ทำให้ทุกคนทุกข์ยากและหมดแรง การประชุมควรจะสั้น และไม่หลากหลายเกินไป และดำเนินไปอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์สำหรับทุกคน

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2550

Ø  คาร์ล ฮิลตี้ (ค.ศ.1833-1909) นักปรัชญาชาวสวิสเขียนไว้ว่า “อุดมการณ์ของข้าพเจ้าคือ เป็นเพื่อนที่มีประโยชน์ต่อคนจำนวนมาก”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 19)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2550

Ø  อาจารย์โทดะเน้นว่า “ความหวังหรือความสิ้นหวังไม่ได้เกิดมาจากคนอื่น อารมณ์ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดเกิดจากภายในตัวเรา นั่นคือเหตุผลที่ท่านต้องประจุไฟให้ชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ จงอย่าปล่อยให้ตนเองพ่ายแพ้  นี่คือเหตุผลที่ต้องสวดไดโมขุ  ดำเนินชีวิตไปด้วยการต่อสู้ และมีชัยชนะ โดยอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธา  แล้วชีวิตของท่านจะสว่างไสวตลอด 3 ชาติแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

(ประชุมหัวหน้าภาคครั้งที่ 13 ตอนที่ 2)

Ø  พุทธธรรมเท่ากับสุขภาพดี ศรัทธาเท่ากับการดำเนินชีวิต จงระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และเพียรพยายามทำให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งหมดเหล่านี้เป็นการปฏิบัติพุทธธรรม  สิ่งสำคัญคือเราต้องดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาด ต่อสู้ด้วยความระมัดระวังในแต่ละวัน เพื่อว่าการกระทำและกิจกรรรมทั้งหมดที่เราดำเนินไปเพื่อความศรัทธาจะส่งผลดีต่อสุขภาพ และความผาสุกของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2550

Ø  อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง และนักกิจกรรมเพื่อสังคมชาวอเมริกัน ท่านเอลีนอร์ รูสเวลท์ (ค.ศ.1884-1962) เขียนไว้ว่า เราไม่สามารถสาดส่องแสงนิรันดร์ให้แก่จิตใจของประชาชน ถ้าแสงในจิตใจของเราไม่ลุกโชนด้วยเปลวไฟที่มั่นคงและสว่างไสว”  เพื่อส่งเสริมรุ่นน้องและให้กำลังใจแก่สมาชิกของเรา เราจะเป็นต้องมีเปลวไฟที่สว่างไสวในจิตใจของเราก่อน เราจำเป็นต้องกระทำอย่างกล้าหาญ”

(ประชุมหัวหน้าภาคครั้งที่ 13 ตอนที่ 2)

Ø  ถ้ามีคนหิว เราควรมอบขนมปังให้แก่เขา  ถ้าไม่มีขนมปัง เราจะไม่มีทางมอบคำพูดที่ประโลมใจเขาได้ สำหรับคนป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ เราควรเปลี่ยนการสนทนามาเป็นหัวข้อที่ยกระดับจิตใจและเติมความหวังให้เขาตั้งใจมีสุขภาพที่ดีขึ้น ขอให้เรามอบบางสิ่งให้กับคนแต่ละคนที่เราพบ เช่น ความปีติยินดี ความกล้าหาญ ความหวัง ความมั่นคง หรือปรัชญา ปัญญา วิสัยทัศน์เพื่ออนาคต ขอให้เรามอบบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2550

Ø  มีศาสนาจำนวนมากที่มีความศรัทธาแบบตาบอด คือ เอาอิสรภาพของประชาชนไป  อาจารย์มาคิงุจิได้คัดค้านความเป็นทาสดังกล่าวนี้ สิ่งที่ท่านเรียกร้องคือ ความเป็นปึกแผ่นของประชาชนที่ตื่นรู้ เพื่อบรรลุเรื่องดังกล่าว ท่านได้เสนอวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเอง ซึ่งทำให้เราก้าวหน้าไปบนเส้นทางที่เราเลือก ด้วยบุคลิกลักษณะที่มั่นคง เป็นอิสระ ท่านยังเน้นวิถีชีวิตที่สร้างสรรค์ ซึ่งตั้งเป้าหมายพื้นฐานของชีวิตมุ่งสู่การบรรลุความสุขของตนเองและผู้อื่น ละทิ้งความอวดดีและเห็นแก่ตัว กลายเป็นให้ความเคารพ และทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2550

Ø  ความเพียรพยายามเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลจะทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้น ถ้าเกียจคร้านอยู่กับบ้าน กินและนอนตลอดเวลา จะทำให้เสียหายได้  การออกไปประชุมและพบกับจิตใจที่เร่าร้อนในสถานที่นั้น ฟังปัญหาของสมาชิกและส่งเสริมกำลังใจพวกเขา ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมของสมาคม เราจะฉายส่องด้วยความสดใสและมีชีวิตชีวา

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 13 ตอนที่ 2)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2550

Ø  มิตรภาพที่แท้จริงมีอยู่ในความจริงใจและการกระทำที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 19)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2550

Ø  แน่นอนว่า ในระหว่างช่วงวันหยุดปลายปี การหาเวลาพักผ่อนและเติมไฟใหม่เป็นเรื่องดี แต่สิ่งสำคัญคือให้ไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องไปบนหนทางที่ทรงคุณค่าของการปรับปรุงตนเองตลอดชีวิต

นักประพันธ์ยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ลีโอ ตอลสตอย (ค.ศ.1828-1910) ได้ยกคำพูดของนักเขียนชาวอเมริกัน ท่านเดวิด โธโร (ค.ศ.1817-1862) มากล่าวว่า “ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ ในตอนปลายปี เรารู้สึกดีกว่าต้นปี”  คำพูดเหล่านี้สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของสมาคม ในขณะนี้ เราแต่ละคนก้าวหน้าในการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ เราจะได้รับรสความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านไป

จงก้าวสู่ปีใหม่ด้วยความตั้งใจที่สดใหม่ สิ่งที่อาจารย์โทดะเน้นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 13 ตอนที่ 1)

Ø  พุทธธรรมถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คำถามคือ เราจะรับการเปลี่ยนแปลงแบบถูกกระทำหรือถูกพัดพาไป หรือเราจะนำหน้าและเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากตัวเราเอง ในขณะที่อนุรักษ์นิยมและการปกป้องตัวเองเหมือนกับฤดูหนาว กลางคืน และความตาย แต่จิตใจแห่งการบุกเบิกและความเพียรพยายามเพื่อบรรลุอุดมการณ์ ก่อให้เกิดภาพของฤดูใบไม้ผลิ ยามเช้า และการเกิด

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2550

Ø  การตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นสาระสำคัญของการทูต

(ปฏิวัติชีวิต-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ)

Ø  อาจารย์โทดะเคยกล่าวว่า “อย่าใจร้อน เนื่องจากท่านยึดถือโงะฮนซน สถานการณ์ของท่านจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน ไม่จำเป็นต้องกังวล แน่นอนว่า มีบางครั้งที่ท่านอยู่ในช่วงที่ยากลำบากรู้สึกอยากร้องไห้ แต่ตราบใดที่ท่านมีโงะฮนซน ชีวิตของท่านจะสดใสและร่าเริง” ตราบใดที่พวกเรารักษาความศรัทธาไว้ เราจะมีความสุข เราจะต้องไม่สงสัยในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ขอให้ก้าวหน้าอย่างเด็ดเดี่ยว อดทนกับความยากลำบากทุกชนิด และอุปสรรคอย่างกล้าหาญตลอดเส้นทางที่ไป นี่คือความศรัทธาที่แท้จริง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2550

Ø  โปรดร่วมมือกับข้าพเจ้าวิ่งอย่างสุดขีดเพื่อปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลอย่างเบิกบานและมีชีวิตชีวา และจบปีนี้ได้อย่างสมบูรณ์

แม้เราจะมีธุระยุ่งมากกว่าคนอื่นหลายเท่านัก เราก็จะได้รับความสำเร็จและความพึงพอใจมากกว่าหลายเท่าเช่นเดียวกัน ชีวิตเช่นนี้คือชัยชนะ คนเช่นนี้น่ายกย่องชมเชย

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 13 ตอนที่ 1)

Ø  การส่งเสริมกำลังใจคือการมอบคำพูดให้กำลังใจนั้น มีความสำคัญ พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “เสียงกระทำงานของพระพุทธ”  คำพูดส่งเสริมกำลังใจอย่างจริงใจมีพลังที่จะมอบความหวังและความกล้าหาญให้กับประชาชน ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2550

Ø  ไม่มีใครน่ายกย่องไปกว่าสมาชิกของเราผู้ซึ่งไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อธรรมและเพื่อความสุขของผู้อื่น เราต้องยกย่องผู้ที่กำลังต่อสู่อย่างหนักที่สุด นั่นคือกุญแจที่ทำให้ทุกคนสามารถดึงพลังออกมาได้มากกว่าปัจจุบันจนนับเท่าไม่ได้ นี่คือความลับแห่งชัยชนะของอาจารย์โทดะ ผู้ที่อุทิศตนอย่างกระตือรือร้นเพื่อสนับสนุนและดูแลสมาชิกอยู่เสมอ  ตัวเขาเองจะเจริญเติบโตได้มหาศาลอย่างแน่นอน ในขณะที่ผู้ซึ่งหยุดการกระทำดังกล่าวจะต้องทนทุกข์กับการหยุดชะงักและความพ่ายแพ้ ในฐานะผู้นำแห่งภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ โปรดเพียรพยายามให้เป็นคนที่มีศักดิ์ศรี อบอุ่น และบุคลิกลักษณะเป็นที่ยอมรับและเคารพจากผู้อื่น

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 13 ตอนที่ 1)

Ø  พวกเราสมาชิกเอสจีไออุทิศตนเองเพื่อธรรมและรับใช้มนุษยชาติ พวกเราไม่มีชีวิตที่เห็นแก่ตัว นี่คือเหตุผลที่เรามีธุระยุ่งกว่าคนอื่น  และบางครั้ง ไม่มีโอกาสที่จะผ่อนคลายอยู่กับครอบครัว อย่างไรก็ตาม เรายังคงอุทิศตัวเองเพื่อผู้อื่น  นี่คือวิถีชีวิตที่สูงส่งของพวกเรา เราต้องทำให้ลูกของเราเข้าใจและเคารพในความเชื่อของเรา วิถีชีวิตของเรา และการอุทิศของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2550

Ø  พวกเราทั้งหมดเป็นมนุษย์ ด้วยการตระหนักรู้เช่นนี้ พวกเราทั้งหมดเหมือนกัน  ความแตกต่างที่แท้จริงอย่างเดียวอยู่ที่สภาพชีวิตของประชาชน  สภาพชีวิตของเรามีอยู่ตลอดเหนือความตายจนถึงนิรันดร์ ดังนั้น พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “ความศรัทธาเท่านั้นที่สำคัญอย่างแท้จริง”

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2550

Ø  อาจารย์โทดะเคยประกาศว่า ศาสนาควรจะมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนให้มีอิสรภาพและทำให้ชีวิตเข้มแข็งและสดชื่น  พฤติกรรมของท่านเองสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเรื่องนี้ ด้วยความกระตือรือร้นที่เหนือกว่าพ่อแม่เสียอีก ท่านได้อุทิศตนเพื่อเสริมสร้างสมาชิกใหม่ให้เป็นคนที่สามารถกระทำเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลอย่างมั่นใจ ในขณะที่ต่อสู้กับปัญหาส่วนตัวไปพร้อมกัน

(คำบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องกรรมกำหนดสามารถต่ออายุได้ ตอนที่ 2)

Ø  รูปลักษณ์ภายนอกไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราว่ามีสายสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับจิตใจหรือไม่ บางครอบครัว แม้จะอยู่ใกล้ชิดกัน แต่จิตใจเหินห่างกัน  บางครั้ง สามารถอยู่ร่วมกันในเวลาสั้น ๆ แต่สนุกสนานร่วมกัน มีจิตใจเชื่อมกันอย่างสดชื่น ในเวลาเมื่อพวกเขาพบกัน ครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยมีพื้นฐานบนความเพียรพยายามในแต่ละวันนั้น สมาชิกในครอบครัวจะรู้สึกสะดวกและสบายใจ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไร

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2550

Ø  เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่อาจเรียกคืนได้ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สามารถบรรลุได้ด้วยการยึดกุมโอกาสเมื่อมาถึงอย่างต่อเนื่อง และทุ่มเททำทุกอย่างเมื่อจำเป็นต้องทำ

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายลมแห่งความไว้วางใจ 16)

Ø  บุญวาสนาที่พอกพูนขึ้นจากพ่อแม่ที่ขยันขันแข็งในการทำกิจกรรมเอสจีไอจะปกป้องลูกหลานของพวกเขาอย่างแน่นอน ด้วยความเชื่อมั่นเช่นนี้ ท่านจะต้องยังคงเพียรพยายามในการเปิดและรักษาการสนทนากับลูกของคุณ ไม่ละเลยต่อพวกเขา โดยอ้างว่า ท่านมีธุระยุ่ง ไม่อาจช่วยหรือบอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวัง ถ้าท่านไม่เพียรพยายามในวิถีทางดังกล่าวนี้ ท่านจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีความรับผิดชอบและขาดความเมตตากรุณา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2550

Ø  “ท่านควรจะต้องเอาชนะความเจ็บป่วยของท่านโดยเร็ว” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ) พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวกับอุบาสิกาโทขิ  ถ้าเราสามารถเข้าใจว่า การมีชีวิตอยู่หนึ่งวันมีค่ามากเท่าไหร่แล้ว ก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาลังเลในการรักษาเมื่อเราเจ็บป่วย จงอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหวนเสียใจภายหลัง เพราะมัวรีรอหรือลังเลที่จะลงมือกระทำ พระนิชิเร็นไดโชนินเตือนอุบาสิกาโทขิให้ทำทันที พุทธธรรมเป็นเรื่องของเหตุผลเสมอ  คัมภีร์พุทธศาสนากล่าวว่า “จงรีบทำความดี.... จิตใจของคนที่เกียจคร้านทำความดีจะพบว่า จะหลงอยู่ในความชั่ว”  พระนิชิเร็นไดโชนินใช้คำว่า “อย่างรวดเร็ว”  ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความเมตตากรุณาที่ลึกซึ้งของท่านและปรารถนาอย่างเร่งด่วนให้อุบาสิกาโทขิหายป่วยอย่างเร็วที่สุด และไม่พลาดโอกาสที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเธอ

(คำบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องกรรมกำหนดสามารถต่ออายุได้)

Ø  ความศรัทธาแสดงออกมาเป็นปัญญา จุดมุ่งหมายของความศรัทธาคือเป็นผู้ฉลาด เพื่อว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาด ถ้าผู้ที่ปฏิบัติศรัทธาไม่สามารถสื่อสารกับลูกของตนเอง หรือสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งและมีความสุขได้แล้ว ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก็จะกลายเป็นเป้าหมายที่เป็นนามธรรม

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2550

Ø  ความอบอุ่นที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารด้วยใจกับใจ และความปรารถนาอย่างกระตือรือร้นเพื่อมิตรภาพ เป็นวิธีเดียวที่จะหลอมกำแพงน้ำแข็งแห่งความเป็นปรปักษ์และความไม่เข้าใจ ซึ่งหล่อหลอมมาจากประวัติศาสตร์ได้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 13)

Ø  องค์กรแห่งความศรัทธา ไม่ใช่สิ่งที่มาดึงหรือจำกัดคุณ แต่เป็นกระดานโดดที่ทำให้คุณพัฒนาตนเองได้อย่างถึงที่สุด และนำไปสู่ชีวิตที่มีพลังที่สุด จึงเป็นสถานที่ที่มีค่าที่สุดสำหรับการปฏิบัติพุทธธรรมของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2550

Ø  การมองว่าความเจ็บป่วยเป็นการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเรา จิตใจและความตั้งใจที่เข้มแข็งเช่นนี้จะสามารถตีแตกอุปสรรคมารทุกชนิดได้ และเปิดหนทางกว้างไปสู่ความสุข เช่นเดียวกับยานอวกาศแหวกบรรยากาศของโลกออกไป ความเชื่อมั่นที่เร่าร้อนของความศรัทธาที่เกิดจากการมองว่า ความเจ็บป่วยเป็นโอกาสเปลี่ยนชะตากรรมของเรา จะสามารถกลายเป็นเครื่องยนต์อันทรงพลังที่จะขับดันเราไปข้างหน้า ไม่เพียงในชาตินี้ แต่ชั่วนิรันดร์ และยังทำให้เราได้รับรสแห่งความสุขนิรันดร์ได้อย่างอิสรเสรี

(คำบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องกรรมกำหนดสามารถต่ออายุได้)

Ø  บางครั้ง ลูกของท่านไม่อาจสวดมนต์เช้าเย็น แต่ไม่มีเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องกังวลใจ หรือเป็นห่วงมากเกินไป บางครั้ง การสวดไดโมขุ 3 คำก็เพียงพอ  การปฏิบัติต่อเนื่องไปนั้นสำคัญมากกว่า  สิ่งสำคัญคือ ให้ลูกของท่านรักษาสายสัมพันธ์กับโงะฮนซนและเอสจีไอได้ตลอดชั่วชีวิต

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2550

Ø  ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเอาใจใส่ก่อให้เกิดจังหวะแห่งมิตรภาพที่งดงาม ก้าวแรกของมิตรภาพที่ลึกซึ้งคือการเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งต่อผู้อื่น

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 12)

Ø  อาจารย์โทดะเคยกล่าวว่า “จงเป็นคนที่มีความแข็งแรงทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ”  การมีความแข็งแรงทั้งสามด้านนี้เป็นอุดมคติ คนจำนวนมากอาจแข็งแรงแค่หนึ่งหรือสองด้าน แต่เมื่อไหร่ที่ทั้งสามด้านมารวมกันแล้ว เราจะสามารถมีชีวิตที่สมดุล มีชีวิตที่มีชัยชนะอย่างกึกก้อง  ผู้ที่เสริมสร้างความแข็งแรงได้รอบด้านเช่นนี้จะไม่มีทางพ่ายแพ้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2550

Ø  อาจารย์โทดะเคยบอกกับผู้ที่เป็นทุกข์จากความเจ็บป่วยว่า “ผมสอนการปฏิบัติพุทธธรรมให้แก่คุณ เพื่อว่าคุณจะสามารถมีความสุขในความหมายของชีวิตนิรันดร์ ซึ่งข้ามพ้นเรื่องเกิดตาย”  “คุณสามารถรักษาความเจ็บป่วยได้อย่างแน่นอน”  นี่คือความเชื่อมั่นที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์โทดะ เมื่อเราเพียรพยายามต่อไปในความศรัทธาเพื่อความสุขของตนเองและผู้อื่น เราจะค้นพบธรรมชาติที่เป็นนิรันดร์ของชีวิตของเราอย่างแน่นอน เราจะได้รับข้อพิสูจน์ทางด้านความเป็นจริงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หลังจากเอาชนะอุปสรรคของความเจ็บป่วยได้ นี่คือเหตุผลที่อาจารย์โทดะได้ให้คำชี้นำแก่ผู้ที่หวั่นไหวไปกับความเจ็บป่วยและสูญเสียความตั้งใจในความศรัทธา ท่านเข้มงวดมากต่อท่าทีที่ถูกต้องทางด้านความศรัทธา  ชีวิตคือความอุตสาหพยายาม มีพร้อมแรงกระตุ้นให้มีชีวิตอยู่ และพลังของการรักษาตัวเอง  “ยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด” สำหรับดึงคุณสมบัติภายในนี้ออกมาได้คือธรรมมหัศจรรย์ ในที่สุด ตัวเราเองที่รักษาความเจ็บป่วยของตนเอง ในขณะที่การตัดสินใจต่อสู้เกิดขึ้นจากความศรัทธา

(คำบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องกรรมกำหนดสามารถต่ออายุได้)

Ø  เราต้องฝังรากอย่างมั่นคง เราต้องเข้มแข็ง ความเข้มแข็งภายในเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสุข จำเป็นต่อการยึดถือความเที่ยงธรรมและความเชื่อของเรา  ฉายาหนึ่งของพระพุทธก็คือ “ผู้ที่อดทนไหว” การอดทนอย่างกล้าหาญ อุตสาหพยายาม และเอาชนะความยากลำบากทั้งปวง พระพุทธเป็นตัวตนที่สูงสุดของคุณธรรมแห่งความอดทน พลังของความศรัทธาจะมอบความเข้มแข็งให้เราผจญและอยู่รอดกับพายุต่าง ๆ ความอุตสาหพยายามเป็นแก่นแท้ของพระพุทธ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2550

Ø  การตระหนักรู้อย่างแท้จริงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตเป็นหัวใจของพุทธธรรม ดังนั้น ผู้ที่เชื่อมั่นในสัทธรรมปุณฑริกสุตร ควรจะเพียรพยายามดำเนินชีวิตให้ยืนยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้

(คำบรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องกรรมกำหนดสามารถต่ออายุได้)

Ø  ความศรัทธาหมายถึงความหวังที่ไม่จำกัด ความหวังที่ไม่จำกัดมีอยู่ในเอสจีไอ ตราบใดที่ความศรัทธาของท่านจริงใจ ความรุ่งโรจน์ที่ไม่จำกัด บุญวาสนาที่ไม่มีขอบเขต และชัยชนะตลอดกาลจะเปิดออกต่อหน้าท่าน  ท่านจะไม่มีทางจนตรอกอีกต่อไป

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2550

Ø  การปฏิบัติพื้นฐานของเราประกอบด้วยการชักชวนแนะนำธรรมและการแบ่งปันเพื่อเผยแผ่แนวคิดและหลักพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน โดยไม่คำนึงว่า แต่ละคนที่เราพูดคุยด้วยจะเข้าศรัทธาในพุทธธรรมหรือไม่ก็ตาม ทัศนคติที่สำคัญที่สุดก็คือ แผ่ขยายความเข้าใจและเห็นด้วยกับปรัชญาของเรา ในขณะที่เราทำงานของเราร่วมกับคนรอบข้างของเราเพื่อก่อสร้างสังคมที่เป็นสุขมากขึ้นสำหรับทุกคน ด้วยวิธีนี้ สมาคมโซคากำลังเปิดหนทางที่ยิ่งใหญ่ในแนวหน้าของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ กำลังนำโลกไปสู่สันติภาพ วัฒนธรรมและการศึกษา โดยมีพื้นฐานอยู่บนเจตนารมณ์แห่งมนุษยนิยมของพุทธศาสนา

ด้วยการมุ่งสู่อนาคตที่ไม่จำกัดและทั่วโลกเป็นเวทีของเรา เรากำลังดำเนินการแผ่ขยายการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลในทุก ๆ ด้าน และเรายังคงทำต่อไป จงภาคภูมิใจในเรื่องนี้  ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะทำให้ชุมชนและท้องถิ่นที่มีค่ายิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่สุกสกาวของการเผยแผ่ธรรมไพศาล ซึ่งฉายส่องไปชั่วนิรันดร์

(จากคำชี้นำของอาจารย์อิเคดะ เรื่อง “เคลื่อนไปข้างหน้าจากจุดขณะนี้” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2007)

Ø  ความปีติยินดีไม่ใช่แค่ความสุขส่วนตัวหรือเห็นแก่ตัว หรือไม่ใช่การทำให้คนอื่นมีความสุขโดยเสียสละความสุขของตนเอง  แต่คือท่านและคนอื่นมีความปีติยินดีร่วมกัน ท่านกับคนอื่นมีความสุขร่วมกัน นี่คือความมหัศจรรย์และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโลกของการเผยแผ่ธรรมไพศาลของเรา  พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “ความปีติยินดีหมายถึงทั้งตัวเราและผู้อื่นมีปัญญาและความเมตตากรุณา” (ธรรมนิพนธ์หน้า 761)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2550

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินได้นำพุทธธรรมมาบอกให้กับทุกคน และนำพวกเขาไปสู่สภาพชีวิตที่สูงสุด ซึ่งก็คือการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต คำว่า “รุฝุ” ของ “โคเซ็นรุฝุ” หมายถึง “ไหลเหมือนแม่น้ำใหญ่” หรือ “คลี่ออกไปเหมือนผ้าผืนใหญ่” มีความหมายว่า แพร่หรือไหลออกไปสู่มนุษยชาติทั้งมวล ดังที่ข้าพเจ้าเคยพูดบ่อย ๆ ว่า “เป็นกระบวนการที่ไม่มีจุดจบ แต่เป็นกระบวนการไหล ซึ่งไม่มีจุดหมายเฉพาะ ไม่มีโคเซ็นรุฝุจนถึงจุดสำเร็จ เราสามารถพูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับโคเซ็นรุฝุอย่างไรก็ได้ แต่แท้จริงแล้ว ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว

พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเป็นพุทธธรรมแห่งเหตุแท้ เป็นคำสอนที่มุ่งไปข้างหน้านับจากจุดขณะนี้ เป็นคำสอนที่ถูกต้อง ไหลไปสู่อนาคต เป็นปรัชญาเพื่ออนาคตนิรันดร์ของสมัยธรรมปลาย การอุทิศตนเองเพื่อโคเซ็นรุฝุก็คือ การต่อสู้ท้าทายกับตัวเราเองอย่างต่อเนื่องไปชั่วนิรันดร์

(จากคำชี้นำของอาจารย์อิเคดะ เรื่อง “เคลื่อนไปข้างหน้าจากจุดขณะนี้” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2007)

Ø  จิตใจของเราจะเปลี่ยนจิตใจของคนอื่นได้ มิตรภาพเปลี่ยนแปลงประชาชน นักเดินทางที่ดึงเสื้อมาคลุมไหล่ และกอดอกเพื่อต่อสู้กับลมหนาว จะผ่อนคลาย และเปลี่ยนท่าทีและการกระทำเมื่อได้รับความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2550

Ø  เราต้องไม่ประนีประนอมหรือไม่ใส่ใจและละเลยต่อผู้ที่พยายามหาทางขัดขวางการเผยแผ่ธรรมไพศาล ความเมตตากรุณาที่แท้จริงหมายถึงการที่เราต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวต่อต้านพวกเขา ตำหนิพวกเขา หยุดการกระทำที่ทำลายของพวกเขา และฝากบันทึกที่ชัดเจนถึงชะตากรรมของพวกเขาเพื่อเตือนผู้อื่น พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า ราชสีห์ทุ่มเทพลังเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะจับมดที่เล็กหรือโจมตีสัตว์ดุร้าย (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 412)  โทมัส มานน์ นักเขียนชาวเยอรมัน (ค.ศ.1875-1955) ผู้ซึ่งคัดค้านลัทธินาซีอย่างเด็ดเดี่ยวประกาศว่า จะต้องไม่ย่อหย่อนในความเพียรพยายามของเรา จนกว่าจะได้รับชัยชนะในที่สุด เราไม่สามารถปกป้องโลกที่สามัคคีกลมเกลียวของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินได้ถ้าปราศจากจิตใจต่อสู้พากเพียรและไม่ยอมแพ้

(จากคำชี้นำของอาจารย์อิเคดะ เรื่อง “เคลื่อนไปข้างหน้าจากจุดขณะนี้” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2007)

Ø  เราจะพบหนทางที่ยิ่งใหญ่ไปสู่การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงได้จากที่ไหน ท่านเอเมอร์สันประกาศว่า “ไม่ใช่ผู้ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ นั้นยิ่งใหญ่  แต่เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของฉัน”  เขาเตือนพวกเราอย่างแข็งขันให้ปฏิรูปจากภายใน ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านมั่นใจว่า การท้าทายที่พวกเราทำอยู่วันแล้ววันเล่าของการปฏิวัติมนุษย์ของเราเป็นหนทางที่ยิ่งใหญ่นำไปสู่การปฏิรูปครอบครัว ท้องถิ่น และสังคม การปฏิรูปภายในเป็นพื้นฐานสำคัญ และในขณะเดียวกัน เป็นการปฏิวัติที่สูงส่งที่สุดเพื่อการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่ง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2550

Ø  การคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ จากจุดทรรศนะของผู้อื่นเป็นพื้นฐานของการเอาใจใส่อย่างแท้จริง

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ)

Ø  ถ้าท่านปฏิบัติศรัทธาแต่ยังมีท่าทีชอบบ่น ท่านจะทำลายบุญวาสนาในสัดส่วนที่เท่ากัน ผู้ที่มีแต่การบ่นจะไม่ได้รับการเคารพจากผู้อื่น จากทรรศนะทั้งด้านพุทธธรรมและทางโลกพฤติกรรมของเขาไม่เหมาะสมกับการเป็นคนฉลาดหรือคนดี

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2550

Ø  ในจดหมายตอบท่านไซเร็นโบ พระนิชิเร็นไดโชนินตักเตือนเกี่ยวกับมารว่า หาทางขัดขวางคำสอนที่ถูกต้องของพุทธธรรม ไม่ให้เผยแพร่ไปทั่วสังคม

พญามารแห่งสวรรค์ชั้นที่ 6 พยายามจะเข้าสิงสู่ตัวของอาตมา แต่อาตมาได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่เสมอมา ดังนั้น ขณะนี้เขาไม่สามารถเข้าใกล้อาตมาอีกต่อไป เพราะพลังของเทพบุตรมารไม่มีผลต่ออาตมา เขาจึงเข้าสิงผู้ปกครอง มุขมนตรี หรือสงฆ์ที่โง่เขลา เช่น เรียวคัน  และทำให้พวกเขาเกลียดชังอาตมา (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 310 )

จงเพียรพยายามในการปฏิบัติและการศึกษา และได้รับประสบการณ์ส่วนตัวของพลังความศรัทธา ซึ่งทำให้เรามองเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายฉายออกมาอย่างชัดเจน ด้วยกระจกใสของธรรมนิพนธ์ ทำให้เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาที่ลึกซึ้งขึ้น และใช้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบ่อเกิดของการเจริญเติบโต โดยการอ่านธรรมนิพนธ์ด้วยชีวิตของเรา ซึ่งก็คือการปฏิบัติตามคำสอนอย่างแท้จริง เราจะสามารถสร้างบุคลิกลักษณะที่มั่นคง และบรรลุความสุขตลอดกาล และก่อตั้งสภาพตัวตนที่แข็งแกร่งซึ่งไม่มีอะไรมาทำลายได้

(บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ ตอนที่ 2)

Ø  ในการต่อสู้ที่กระตือรือร้นใด ๆ จะมีภูเขาลูกสำคัญ ๆ ที่ต้องท้าทาย ซึ่งจะต้องปีนข้ามและเอาชนะ ในการปฏิบัติพุทธธรรมก็เช่นกัน เราต้องเผชิญกับการท้าทายที่สำคัญ ถ้าเราหวังที่จะก้าวหน้าในการเผยแผ่ธรรมไพศาล และบรรลุพุทธภาวะแล้ว เราต้องเอาชนะภูเขาเหล่านี้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2550

Ø  ความศรัทธาเป็นเคล็ดลับไปสู่ความสุขของประชาชนทั้งหลาย เมื่อเราหล่อหลอมจิตใจแห่งความศรัทธาที่แท้จริง เราจะเป็นผู้มีชัยชนะตลอดกาล ตลอด 3 ชาติแห่งอดีต ปัจจุบันและอนาคต  ความศรัทธาที่เข้มแข็งทำให้เราสามารถแสดงปัญญาออกมาได้อย่างเหมาะสม เพื่อว่าเราจะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปสู่ทิศทางแห่งชัยชนะและความหวัง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2550

Ø  มาดามซ่งจิงหลิง (ค.ศ.1893-1981) ภริยาของท่านซุนยัดเซ็น กล่าวว่า “ในขณะต่อสู้นั้น จะต้องมีความยากลำบากและความต้องการ ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่มีชัยชนะ” ถ้าปราศจากความตั้งใจดังกล่าว ปณิธานที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 6)

Ø  พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “ถ้าท่านจุดตะเกียงเพื่อผู้อื่น มันก็จะส่องแสงสว่างให้แก่เส้นทางของท่านด้วย” (ธรรมนิพนธ์หน้า 1598) โปรดจงมั่นใจว่า ยิ่งเปลวไฟแห่งการกระทำที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นลุกโชนมากขึ้นเท่าไหร่ แสงของมันจะแผ่กระจายความสุขให้แก่ชีวิตของท่านมากเพียงนั้น ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นคือผู้ที่มีความสุขมากที่สุดเหนือกว่าใคร ๆ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2550

Ø  เหตุผลที่คนดีและเที่ยงธรรม ซึ่งปฏิบัติพุทธธรรมอย่างถูกต้อง จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์และกล่าวร้าย และถูกบีฑาโดยผู้มีอำนาจ เหตุผลสำหรับเรื่องนี้และรูปแบบของการบีฑาธรรมเช่นนี้ได้อธิบายอย่างชัดเจนอยู่ในธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนินดังตัวอย่างในธรรมนิพนธ์เรื่องดาบแห่งความดีและความชั่ว ท่านได้ยกอุปมาอุปไมยมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยวิธีที่เข้าใจได้ง่ายว่า หินถูกทุบออกเพื่อมณีที่ซ่อนอยู่ภายใน กวางถูกฆ่าเพราะหนังและเนื้อของมัน ปลาถูกจับเพราะรสชาติของมัน นกกินปลาถูกฆ่าเพราะขนที่สวยงาม หญิงงามถูกอิจฉาเพราะความสวยของเธอ อาตมาก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากอาตมาเป็นผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร อาตมาจึงได้รับความทุกข์ยากจากการบีฑาธรรมจากมือของศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิด อย่างไรก็ตาม ช่างน่ามหัศจรรย์ที่ท่านได้มาเป็นลูกศิษย์และผู้สนับสนุนของบุคคลผู้นี้ (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 45)

เบื้องหลังการบีฑาธรรมดังกล่าวนี้เป็นกระแสความรุนแรงของความอิจฉาที่มีต่อบุคคลที่มีคุณธรรม และบุคลิกลักษณะ ผู้เป็นแชมเปี้ยนเพื่อความจริงและความเที่ยงธรรม

(แสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ ตอนที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2007)

Ø  พุทธธรรมหมายถึงการนำคำสอนมาปฏิบัติ การปฏิบัติเท่ากับการศรัทธา ด้วยการอธิษฐานและการกระทำที่จริงใจ ความปรารถนาของเราจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน เมื่อท่านยังคงทุ่มเทตัวเองในการปฏิบัติมุ่งสู่การเผยแผ่ธรรมไพศาล ทำให้ความศรัทธาเข้มแข็งมั่นคง ท่านจะพบว่า คำอธิษฐานทั้งหมดของท่านจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน

 

 

กลับหน้าแรก