กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำเดือนมกราคม 2551

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 31 มกราคม 2551

Ø ในธรรมนิพนธ์เรื่อง “จดหมายตอบผู้ศรัทธาคนหนึ่ง” พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “ให้คิดว่า การรับใช้เจ้านายเป็นการปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร นี่คือความหมายของ ไม่มีเรื่องราวของชีวิตทางโลกหรือการงานอาชีพที่ขัดแย้งกับลักษณะที่เป็นจริง” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 905)  สำหรับความหมายของปัจจุบันแล้ว ก็คือ เราควรคิดว่า การงานอาชีพของเราเป็นการปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร และทุ่มเทตัวเราอย่างกระตือรือร้น ข้อความนี้ถือเป็นเข็มชี้นิรันดร์

เมื่อพระนิชิเร็นไดโชนินเขียนจดหมายฉบับนี้ อยู่ในช่วงที่ท่านอาจถูกเนรเทศเป็นครั้งที่ 3 หลังจากถูกเนรเทศไปที่แหลมอิสึและเกาะซาโดะ อย่างไรก็ตาม พระนิชิเร็นไดโชนินมองการบีฑาธรรมเหล่านี้ว่าเป็นเกียรติยศ โดยกล่าวว่า “มันนำบุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่ร้อยเท่า พันเท่า หมื่นเท้า ล้านเท่ามาให้อาตมา” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 905)  และท่านตั้งใจส่งมอบความกล้าหาญของราชสีห์ให้กับลูกศิษย์ของท่าน โดยเตือนให้พวกเขาคิดว่า สถานที่ที่พวกเขาทำงานเป็นสนามรบแห่งจิตใจขั้นตัดสินในชีวิตของพวกเขา และให้มีชัยชนะอย่างแน่นอนในสถานที่นั้น

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ จากนิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 30 มกราคม 2551

Ø พระศากยมุนีพุทธกล่าวว่า ผู้ฉลาดที่เป็นอริยบุคคลเป็นผู้ที่เปิดและแผ้วทางไปข้างหน้า จงเป็นผู้บุกเบิก ริเริ่มลงมือ นั่นคือสิ่งที่พระพุทธกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องหมายของอริยบุคคลที่แท้จริง

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 14 ตอนที่ 3 วันที่ 10 มกราคม 2008)

Ø พุทธธรรมสอนว่า “ปรากฏการณ์ทั้งหลายในจักรวาลเป็นการแสดงออกของธรรม” (ธรรมนิพนธ์หน้า 564)  ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ และทุ่มเทตัวเองในการศึกษาให้กว้างขวางด้วยความสดชื่นและมีความตั้งใจ สมองของท่านมีศักยภาพที่กว้างไกลและไร้ขอบเขตดังเช่นจักรวาล แล้วเราจะแสดงพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ของสมองได้อย่างไร  มีวิธีเดียวที่จะดึงความสามารถทางปัญญาออกมาได้อย่างเต็มที่ ก็คือ เอาใจใส่ต่องานของเราอยู่ตลอดเวลา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 มกราคม 2551

Ø ปัญญานั้นสำคัญ และกุญแจที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับเราก็คือความศรัทธา และการอธิษฐาน ซึ่งทำให้เราดึงปัญญาของพระพุทธที่ไม่มีขอบเขตจำกัดออกมาจากภายในชีวิตของเรา ไม่มีอะไรที่จะทรงพลังไปกว่านี้ ความเพียรพยายามอย่างหมดหัวใจยังเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งจะเปิดหนทางไปสู่ชัยชนะ ขอให้เราทำอย่างดีที่สุด

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 14 ตอนที่ 3 วันที่ 10 มกราคม 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28 มกราคม 2551

Ø ท่านทั้งหลายกำลังอธิษฐานเพื่อความสุขของสมาชิกจำนวนมาก ซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธในแต่ละชุมชนของท่าน ท่านสนับสนุนและส่งเสริมกำลังใจพวกเขา และทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแทนพวกเขา ราวกับพวกเขาเป็นบุตรของท่านเอง การกระทำของท่านสมกับโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง สภาพชีวิตของท่านเป็นโลกพุทธที่สูงส่ง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 มกราคม 2551

Ø อาจารย์โทดะกล่าวว่า สมาคมโซคาจะพังทลายไป ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับฝ่ายสตรี หรืออาจจะกลายเป็นระบบเจ้าขุนมูลนาย แต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับฝ่ายสตรี ท่านย้ำว่า สมาคมของเราก็จะยังคงสงบสามัคคีและก้าวหน้าไปสู่ชัยชนะอย่างสนุกสนานได้

ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ท่านพูดออกมาอย่างกล้าหาญ ต่อต้านพลังที่หาทางทำลายการเคลื่อนไหวที่สูงส่งของเราอีกครั้ง ข้าพเจ้าขอให้สมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ยุวชนชาย พัฒนาคุณธรรมให้เข้มแข็ง และทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่หญิงและยุวชนหญิง ข้าพเจ้าอยากให้พวกเขาได้รับความขอบคุณและชมเชยจากสตรี

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 14 ตอนที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2008)

Ø การมองเหตุการณ์และสถานการณ์ด้วยท่าทีด้านบวกเป็นสิ่งสำคัญ ความเข้มแข็ง สติปัญญา และความร่าเริง ซึ่งรวมกับท่าทีดังกล่าวนี้ จะนำไปสู่ความสุข แต่การคิดทุกสิ่งทุกอย่างในด้านบวกและด้วยจิตใจปรารถนาดี ไม่ได้หมายถึงเป็นการปล่อยให้คนมาเอาเปรียบจากนิสัยที่ดีของเราอย่างโง่เขลา และง่าย ๆ   แต่หมายถึงการมีปัญญาและการรับรู้ที่จะเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ทิศทางด้านบวกด้วยการมองทุกอย่างในทรรศนะที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกัน จับตามุ่งสู่ความเป็นจริงอย่างมั่นคงตลอดเวลา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 มกราคม 2551

Ø ข้าพเจ้ามีชัยชนะในทุกการต่อสู่เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล พุทธธรรมสอนถึงความสำคัญของการมีชัยชนะ ข้าพเจ้าต่อสู้เพื่อนำความปีติยินดีมาสู่อาจารย์และเพียรพยามเปิดทางเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของท่าน นี่คือหลักสูตรโดยธรรมชาติของลูกศิษย์ที่แท้จริง

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 14 ตอนที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2008)

Ø ผู้ที่น่ายกย่องอย่างแท้จริงคือผู้ที่ตั้งใจทำงานหนักเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล และเพื่อเอสจีไอ ซึ่งอยู่ในโลกที่สูงส่งของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน พวกเขาเป็นบุคคลผู้มีความสามารถอย่างแท้จริง และพวกเขาจะบรรลุสภาพชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แน่นอน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 มกราคม 2551

Ø “ผู้ที่เชื่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรเปรียบเสมือนฤดูหนาว  แต่ฤดูหนาวจะต้องเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิเสมอ” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 536) ..........

เราปฏิบัติธรรมมหัศจรรย์เพื่อว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ต่อลมหนาวแห่งความทุกข์ยากแสนสาหัส และสามารถต้อนรับฤดูใบไม้ผลิในชีวิตของเราได้

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 14 ตอนที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2008)

Ø สิ่งสำคัญคือการยึดความตั้งใจไว้ด้วยความเชื่อมั่น ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินสอนว่า คนที่มีความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24 มกราคม 2551

Ø ในปี ค..1969 นั้น ข้าพเจ้าได้รับจดหมายที่สุภาพมากจากนักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ดร.อาร์โนลด์ ทอยน์บี (..1889-1975) เชิญให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมสนทนากับท่านเกี่ยวกับเรื่องท้าทายต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ ........ สิ่งแรกสุดที่ ดร.ทอยน์บีกล่าวกับข้าพเจ้าคือ “มาคุยกันเถอะ”  ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านทั้งหลายจะร่วมมือกับข้าพเจ้าอีกในปีนี้ เพื่อสร้างกระแสแห่งการสนทนาให้กว้างไกลทั่วโลก

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 14 ตอนที่ 2)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23 มกราคม 2551

Ø ดังที่วิกเตอร์ ฮูโก้ (..1802-1885) นักเขียนชาวฝรั่งเศสประกาศว่า “พวกเราผู้มีความเชื่อ.......... จะมีอะไรมาทำให้เรากลัวได้ ผู้ที่ดำเนินชีวิตเพื่อบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบาก  สิ่งที่มีคุณค่าจะทำไม่สำเร็จ ถ้าไม่มีความกล้าหาญ

Ø ในฐานะผู้ปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน  เราตื่นเช้าขึ้นมาสวดมนต์เช้า มีบางครั้งอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเต็มใจ อย่างไรก็ตาม การสวดมนต์ในตัวมันเองเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งอย่างแท้จริง การสวดมนต์เป็นพิธีกรรมที่น่าเลื่อมใส ซึ่งเรากำลังมองออกไปสู่จักรวาล เป็นการสนทนากับจักรวาล

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 22 มกราคม 2551

Ø  การสนทนาที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้มจะเชื่อมจิตใจให้เข้าใกล้กันยิ่งขึ้น

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 47)

Ø ในที่สุดแล้ว ความสุขขึ้นอยู่กับวิธีที่เราก่อตั้งตัวตนที่แข็งแกร่ง ความสุขไม่ใช่อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกหรือความหยิ่งยโส สิ่งสำคัญคือสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกภายใน ซึ่งสะท้อนอยู่ในส่วนลึกของชีวิตของท่าน  การเติมเต็มแต่ละวันด้วยความรู้สึกที่เบิกบานใจและมีจุดมุ่งหมาย ความรู้สึกว่างานได้สำเร็จแล้ว และคนที่มีความเต็มอิ่มอย่างลึกซึ้ง ผู้ซึ่งมีความรู้สึกเช่นนี้คือผู้มีความสุข  ผู้ที่มีความรู้สึกพึงพอใจแม้ว่าพวกเขาจะมีธุระยุ่งมาก จะมีความสุขมากกว่าผู้ที่มีเวลาเสมอแต่ภายในรู้สึกว่างเปล่า

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 21 มกราคม 2551

Ø มนุษยชาติในทุกวันนี้ขาดความหวังและวิสัยทัศน์ของอนาคต ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนนี้ โพธิสัตว์จากพื้นโลกจึงปรากฏขึ้นมา  ถ้าปราศจากการปรากฏตัวของท่าน อนาคตของมนุษยชาติก็จะสิ้นหวัง และจบลงด้วยจิตใจที่ถดถอย นี่คือเหตุผลที่ท่านต้องเกิดมาในยุคสมัยนี้ และขณะนี้แสดงบทบาทสำคัญในสังคม  นี่คือความหมายของคำว่า “จิยุ” หรือ “การโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลก”  ดังนั้น พวกท่านแต่ละคนจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอน โปรดมั่นใจว่า ท่านจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยบุญวาสนาตลอด 3 ชาติของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20 มกราคม 2551

Ø คาร์ล ฮิลตี้ (..1833-1909) นักปรัชญาชาวสวิส กล่าวว่า เราต้องไม่ใช้พื้นฐานด้านความร่ำรวยทางวัตถุ หรือสิ่งแวดล้อมของเขาในการพิจารณาบุคคล  ความยิ่งใหญ่ของบุคคลตัดสินจากการกระทำของเขา สิ่งสำคัญที่สุดคือ สิ่งที่เราทำเพื่อคนอื่นและเพื่อสังคม

(ประชุมหัวหน้าระดับสูงของแต่ละฝ่าย ตอนที่ 1 วันที่ 2 มกราคม 2008)

Ø ในชาตินี้ เพื่อแสดงพลังของความศรัทธาในธรรมมหัศจรรย์ต่อผู้อื่น บางคนอาจเกิดมายากจนเพื่อแสดงข้อพิสูจน์ทางด้านความเป็นจริง โดยได้รับชีวิตที่มั่นคงและสะดวกสบาย บางคนอาจเกิดมาสุขภาพไม่ดี เพื่อว่าจะสามารถแสดงข้อพิสูจน์โดยมีสุขภาพดีและแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าสถานการณ์ของท่านจะเป็นอย่างไร แสงแห่งความศรัทธาในส่วนลึกของชีวิตจะฉายส่องอย่างต่อเนื่องนิรันดร์เหมือนประกายเพชร

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19 มกราคม 2551

Ø ลีโอ ตอลสตอย (..1828-1910) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย ประกาศว่า “เมื่อฉันพูดว่า ‘ฉันทำไม่ได้’ ข้าพเจ้าพูดไม่ถูกต้อง  ข้าพเจ้าควรพูดว่า ‘ฉันยังไม่สามารถทำได้’”  ข้าพเจ้ารู้ดีว่า ทุกนาที ข้าพเจ้าสามารถทำอะไรที่ต้องการได้  อนาคตคือสิ่งที่กำลังทำในขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญ  ขอให้พวกเราทั้งหลายทำให้ปีนี้สามารถตีแตกข้อจำกัดของเราและสร้างบันทึกแห่งความสำเร็จครั้งใหม่

(ประชุมหัวหน้าระดับสูงของแต่ละฝ่าย ตอนที่ 1 วันที่ 2 มกราคม 2008)

Ø ความทุกข์และความยากลำบากที่เกิดจากการกระทำเพื่อเพื่อนและการเผยแผ่ธรรมเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้นำที่แท้จริง และเป็นพฤติกรรมของโพธิสัตว์ ไม่มีความทุกข์หรือความยากลำบากที่โพธิสัตว์จากพื้นโลกจะเอาชนะไม่ได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ข้าพเจ้าอยากให้ท่านก้าวหน้าอย่างมั่นคงทีละก้าว และสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเสมอด้วยเสียงที่กังวาน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18 มกราคม 2551

Ø นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวคือกฎที่ไม่มีจุดเริ่มต้น เมื่อเราสวดและปฏิบัติธรรมนี้ สภาพชีวิตของพระพุทธที่ไม่มีจุดเริ่มต้นจะฉายส่องอย่างสดใสในจิตใจของเรา  พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “การยึดถือธรรมมหัศจรรย์ของเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นของความเป็นนิรันดร์กับหนึ่งขณะจิตไม่เป็นสองก็คือ การสืบทอดธรรมที่สูงส่ง ไม่มีอะไรมาเทียบได้ “(ธรรมนิพนธ์หน้า 867)  สำหรับพวกเราซึ่งยึดถือธรรมมหัศจรรย์และอุทิศชีวิตของเราเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ทุกวันคือเวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้น ทุกวันเป็นวันขึ้นปีใหม่  ดังนั้น เรามีพลังที่จะปรับปรุงตัวเราเองและประดับชีวิตของเราให้มีชีวิตชีวาเหมือนกับดวงอาทิตย์ในวันที่ 1 ซึ่งโผล่ขึ้นมาด้วยแสงที่เจิดจ้าสว่างไสวและมีพลัง

(ประชุมหัวหน้าระดับสูงของแต่ละฝ่าย ตอนที่ 1 วันที่ 2 มกราคม 2008)

Ø มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ ผู้ซึ่งต่อสู้อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า “ปัญหาของชีวิตที่ยืดเยื้อและเร่งด่วนคือ ท่านกำลังทำอะไรเพื่อผู้อื่น  จงอย่าพูดว่า ท่านจะทำมัน “สักวันหนึ่ง”  จงเป็นเวลาขณะนี้  จงอย่าพูดว่า “บางคน” จะทำมัน  ขณะนี้เป็นเวลาที่ยุวชนจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อปูทางสำหรับชัยชนะของประชาชนอย่างมีความรับผิดชอบและอย่างกล้าหาญ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17 มกราคม 2551

Ø ระพินทรนาถ ฐากูร (..1861-1941) นักกวีชาวอินเดีย ซึ่งมีความศรัทธาในมนุษย์อย่างไม่มีขอบเขต เคยเขียนไว้ว่า “การกระทำอย่างแท้จริงของคนทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สามารถเป็นไปได้ด้วยพลังของตนเอง”.......... ประชาชนจะส่องแสงเมื่อพวกเขาเพียรพยายามในการดำเนินชีวิตมุ่งสู่อุดมการณ์อันยิ่งใหญ่

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 40)

Ø โปรดจงจำไว้ว่า ความอดทน ในตัวของมันเองเป็นการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ และมักจะเป็นกุญแจในการตีแตกสิ่งที่ดูเหมือนจนตรอก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16 มกราคม 2551

Ø ข้าพเจ้าเชื่อว่า วิธีเปลี่ยนความไม่ไว้วางใจให้เป็นความไว้วางใจก็คือ การสนทนา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัว  ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า จะทำทุกอย่างต่อไปเท่าที่ข้าพเจ้าสามารถทำได้ในฐานะพลเมืองอิสระเพื่อเปิดหนทางของการสนทนาและการแลกเปลี่ยน

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 36)

Ø สิ่งสำคัญคือ การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ไม่มีความสำเร็จใด ๆ ที่จะบรรลุได้ด้วยเวลาเพียงข้ามคืนหรือไม่พบกับความยากลำบาก ถ้าบุญกุศลได้รับง่าย ๆ โดยไม่ได้เพียรพยายามในการปฏิบัติพุทธธรรม เราจะถอยศรัทธาได้ง่าย และจบลงด้วยความเศร้าเสียใจ เนื่องจากการเข้าโรงเรียนชั้นนำ นักเรียนต้องเรียนอย่างหนัก ต้องมีความรู้และความสามารถมากมาย  ความศรัทธาก็เป็นสูตรพื้นฐานเดียวกัน การปฏิบัติเป็นสาระสำคัญของการบรรลุพุทธภาวะ

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15 มกราคม 2551

Ø ในพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน คำสัญญาระหว่างอาจารย์กับศิษย์หมายถึงการเกิดมาพร้อมกันในโลกเดียวกันของสมัยธรรมปลาย พร้อมกับการเผยแผ่ธรรมไพศาล สวดและสอนผู้อื่นเกี่ยวกับนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ซึ่งเป็นคำสอนที่สูงส่งของพุทธธรรม และเป็นเหตุผลที่สูงสุดของการปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ของพระพุทธ ช่างเป็นคำสัญญาที่สูงส่งและรุ่งโรจน์อะไรเช่นนี้ และพวกเราอุทิศชีวิตเพื่อการเผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์นี้ ในวิถีทางเดียวกันนี้ พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า เป็นผลมาจากสายใยของกรรมที่เรามีร่วมกันตั้งแต่อดีต (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 309)  ย้อนกลับไปในอดีตแห่งกัปที่นับไม่ถ้วน ช่างเป็นสายใยแห่งจิตใจที่ลึกซึ้งและทรงพลังที่เรามีร่วมกัน 

จงอุทิศตนเพื่อให้บรรลุในคำสัญญาของอาจารย์กับศิษย์ และก้าวหน้าไปด้วยกันเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ถ้าเรายังคงยึดถือคำสัญญานี้นับตั้งแต่อดีต ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เราจะได้รับสภาพชีวิตที่สูงส่ง และเดินไปบนหนทางแห่งชัยชนะในภาระหน้าที่ของเราชั่วนิรันดร์ ในฐานะของโพธิสัตว์จากพื้นโลก และมีจังหวะเดียวกับธรรมมหัศจรรย์ชั่วนิรันดร์

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านไซเร็นโบ)

Ø การสวดมนต์เช้า-เย็นทุกวันเป็นเรื่องท้าทาย การแนะนำผู้อื่นให้มาปฏิบัติศรัทธาเป็นเรื่องท้าทาย การทำให้ผู้คนมารับสิ่งพิมพ์ของสมาคมเป็นเรื่องท้าทาย การเข้าร่วมประชุมเป็นเรื่องท้าทาย บางครั้งอาจดูเหมือนมากเกินไป และเกิดความรู้สึกไม่ดี ต้องการพักบ้าง เนื่องจากเราเป็นมนุษย์ เป็นธรรมดาที่เราอาจรู้สึกเช่นนี้ในบางครั้ง แต่สิ่งสำคัญคือ อย่าออกนอกวงโคจรของความศรัทธา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14 มกราคม 2551

Ø ทุกคนในบางครั้งต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นแบบใดแบบหนึ่ง พลังของธรรมมหัศจรรย์จะทำให้เราสามารถดึงความเข้มแข็งให้ออกมาเอาชนะความเจ็บปวดและความทุกข์ของความเจ็บป่วยได้อย่างกล้าหาญและตั้งใจ พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเหมือนเสียงคำรามของราชสีห์ ดังนั้น ความเจ็บป่วยใดก็หาเป็นอุปสรรคไม่” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 119)

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2551

Ø หนทางของลูกศิษย์คือหนทางที่ยิ่งใหญ่ของจิตใจแสวงหาธรรมที่ไม่ย่อท้อ และความสำนึกบุญคุณอย่างไม่เคยหมด  การเดินบนหนทางนี้ตราบชั่วชีวิตของเราคือสาระสำคัญของชีวิตมนุษย์ที่สอนอยู่ในพุทธธรรม การเบี่ยงเบนออกจากสิ่งนี้จะทำให้เราตกไปสู่หนทางที่ผิดของความอวดดีและอกตัญญู

(ธรรมนิพนธ์เรื่องจดหมายตอบท่านไซเร็นโบ)

Ø การดำเนินชีวิตอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายหรือคุณค่า ซึ่งเราไม่รู้เหตุผลว่าเราเกิดมาทำไมนั้น จะไม่มีความปีติยินดีและไม่สดใส การมีชีวิตอยู่ กิน และตาย โดยปราศจากจุดมุ่งหมายที่แท้จริงนั้น เปรียบเสมือนเป็นชีวิตที่ถูกควบคุมด้วยโลกเดรัจฉาน ตรงกันข้าม การทำหรือสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และตัวเราเอง และอุทิศตัวเราตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่เพื่อท้าทายนั้น เป็นชีวิตที่มีความพึงพอใจอย่างแท้จริง เป็นชีวิตที่มีคุณค่า เป็นการดำเนินชีวิตด้วยวิธีที่มีความเป็นมนุษย์และสูงส่ง

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12 มกราคม 2551

Ø  งานที่ยิ่งใหญ่สามารถบรรลุได้ด้วยการสะสมการกระทำเล็ก ๆ ที่มองไม่เห็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 32)

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11 มกราคม 2551

Ø การเผยแผ่ธรรมไพศาลคือการบรรลุความสุขของมนุษยชาติ และสันติภาพโลก ในฐานะชาวพุทธ  ข้าพเจ้าจะยังคงทำงานต่อไปอย่างหมดหัวใจเพื่อบรรลุเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะมีผู้คนเห็นหรือไม่ สังคมจะคิดอย่างไรก็ไม่สำคัญ ในที่สุดแล้ว ประวัติศาสตร์จะเป็นตัวตัดสิน

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 30)

Ø บทบาทของผู้นำนั้นสำคัญ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้นำ มีข้อความจากเรื่องสามก๊กกล่าวว่า มีเฉพาะผู้มีปัญญาที่แท้จริงและคุณความดี  จึงจะได้รับการยกย่องอย่างสูงจากประชาชน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับท่าน  ท่านต้องขัดเกลาและพัฒนาตนเอง ถ้ามีผู้นำหรือผู้นำด้านศรัทธาที่เราไม่ชอบ ทั้งหมดที่ท่านต้องทำก็คือ ตั้งใจว่าจะไม่เป็นแบบเขา ทั้งหมดที่ท่านต้องทำคือ ตั้งใจว่าเป็นผู้นำที่ทุกคนรู้สึกสะดวกและสบายใจ

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10 มกราคม 2551

Ø เส้นทางไปสู่หลักการของเรามักถูกขัดขวางด้วยอุปสรรคที่แสนสาหัส เส้นทางใหม่จะถูกเปิดออกได้ก็ด้วยการเอาชนะอุปสรรคดังกล่าวเท่านั้น

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 28)

Ø พุทธธรรมเป็นเรื่องของเหตุผล ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ การดำเนินชีวิตและกิจกรรมในสังคม จึงต้องสอดคล้องกับเหตุผล โปรดแสดงหลักการของ “ศรัทธาเท่ากับการดำเนินชีวิต” เพื่อว่าเราจะได้รับความเคารพนับถือและไว้วางใจจากผู้อื่น การนำดอกไม้หอมแห่งความไว้วางใจและมนุษยนิยมให้เบ่งบานสู่สังคมเป็นเป้าหมายหนึ่งของพุทธธรรม การทำอะไรที่คนอื่นเห็นว่าแปลกประหลาดนั้น ขัดแย้งกับความเชื่อพื้นฐานของพุทธธรรม และยังเป็นการดูหมิ่นธรรมด้วย

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9 มกราคม 2551

Ø อนาคตสร้างขึ้นมาจากพลังที่สดใสของยุวชน นี่คือเหตุผลสำคัญที่เราทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างยุวชน

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 23)

Ø บุญกุศลของธรรมมหัศจรรย์นั้น เห็นไม่ชัด ดังเช่นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสูงขึ้น แข็งแรงขึ้น ปีแล้วปีเล่า เพิ่มวงปีที่สายตาของมนุษย์มองไม่เห็น พวกเราก็เช่นกัน มุ่งสู่ชีวิตที่มีชัยชนะ ด้วยเหตุนี้ เราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตอย่างอุตสาหพยายาม และสมดุล โดยอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8 มกราคม 2551

Ø การทักทายที่ทำเป็นประจำจนเคยชิน (ไม่ใส่ใจ) มีแต่นำไปสู่ความสัมพันธ์แบบไม่จริงใจและเป็นพิธีการ เพื่อที่จะเกิดปฏิสัมพันธ์กันอย่างแท้จริงกับผู้อื่น เราควรจะพยายามเข้าใจพวกเขาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และพูดจากหัวใจของเรา

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 ตอนสายใยแห่งความไว้วางใจ 21)

Ø การอธิษฐานเป็นพื้นฐาน แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเราไม่เพียรพยายามอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าเราจะสวดไดโมขุมากแค่ไหน คำอธิษฐานของเราจะไม่ได้รับคำตอบ พุทธธรรมเป็นเรื่องเหตุผล ถ้าเราแค่สวดมนต์โดยไม่ได้ทำงานอะไร เราจะไม่สามารถประสบผลสำเร็จในงานของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 7 มกราคม 2551

Ø เมื่อเราปลูกเมล็ดแห่งความสุข ซึ่งก็คือความศรัทธา และดูแลอย่างระมัดระวังให้เจริญเติบโต จะต้องออกผลอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักไว้ในใจว่า เราไม่สามารถปลูกเมล็ดในวันนี้แล้วออกผลในวันพรุ่งนี้  นั่นไม่มีเหตุผล และพุทธธรรมเป็นเรื่องของเหตุผล ถ้าเราพากเพียรในการปฏิบัติด้วย “ศรัทธาเท่ากับการดำเนินชีวิต” อย่างมีเหตุผลแล้ว คำอธิษฐานของเราจะต้องได้คำตอบอย่างแน่นอน นี่คือคำมั่นสัญญาของพระนิชิเร็นไดโชนินที่ให้กับเรา และคำพูดของท่านเหนือความสงสัยใด ๆ

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 6 มกราคม 2551

Ø  อลิเชอร์ นาโวอิ (..1441-1501) นักกวีชาวอุซเบกผู้ยิ่งใหญ่ เขียนไว้ว่า

“จงเป็นคนที่ส่องแสงต่อแผ่นดินดั่งดวงอาทิตย์

จงยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชังดุจฤดูใบไม้ผลินิรันดร์

จงเป็นสายฟ้าฟาดความชั่วร้าย”

ขอให้ต่อสู้ด้วยเจตนารมณ์เดียวกันนี้ เราต้องยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อต้านความคดโกงและความอยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องไม่ยอมอภัยให้กับพวกที่ทำลายความสามัคคีในหมู่ผู้ศรัทธาจากภายใน ถ้าเราปล่อยให้คนเช่นนี้ไม่ถูกตรวจสอบ เราจะพบกับผลร้ายที่น่ากลัว ไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรในองค์กรหรือสังคม พวกเขาจะต้องหยุดการกระทำเช่นนี้ จงพูดออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวต่อผู้ที่ไม่รู้จักขอบคุณสมาคมที่เขาเป็นหนี้บุญคุณมากมาย ซึ่งทรยศและทำร้ายสมาชิก ข้าพเจ้าต้องการยืนยันอีกครั้งในเรื่องนี้กับทุกท่านเพื่ออนาคต

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 13)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5 มกราคม 2551

Ø ไม่ว่าเราจะใกล้ชิดกันมาเพียงไร ถ้าปราศจากจิตใจที่ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเท่าเทียมกัน ความเพียรพยายามที่จะสร้างสะพานแห่งสันติภาพและมิตรภาพก็เป็นแค่ภาพลวงตา

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 20 บทที่ 3 สายใยแห่งความไว้วางใจ 20)

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 4 มกราคม 2551

Ø ประชาชนเป็นผู้สร้างสันติภาพ และสร้างสรรค์วัฒนธรรม ดังนั้น ประชาชนจึงเป็นผู้ที่กำหนดยุคสมัยและสร้างประวัติศาสตร์  และที่สำคัญเป็นพิเศษก็คือ พวกเราสมาคมโซคาเสริมสร้างผู้มีความสามารถแบบหัวใจราชสีห์ วิถีทางเดียวที่มุ่งไปได้ก็คือ ให้เราสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของผู้มีความกล้าหาญอย่างแท้จริง ซึ่งพร้อมที่จะต่อสู้ด้วยเจตนารมณ์ของการยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียว  อนาคตของสมาคมโซคาขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

สเตฟาน ซวิก (..1881-1942) นักเขียนชาวออสเตรีย ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อคนรุ่นใหม่มีจิตใจเร่าร้อนที่จะทำงานใหม่ ๆ โลกจะมีการเปลี่ยนแปลง

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมกราคม 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 3 มกราคม 2551

Ø อาจารย์โทดะเคยกล่าวว่า คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้มีความสามารถเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลคือ การมีจิตใจที่ท้าทาย ท่านประกาศว่า นักสู้คือบุคคลที่ลุกโชนด้วยความเร่าร้อนที่รุนแรงและจิตใจต่อสู้เพื่อกำจัดความชั่วร้ายที่สร้างความทุกข์แก่ประชาชน ให้หมดสิ้นไปอย่างเด็ดขาด

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมกราคม 2008)

Ø เออิชิ โยชิกาว่า (..1892-1962) นักประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่น ยืนยันว่า “บุคลิกลักษณะที่ยิ่งใหญ่หล่อหลอมมาจากความยากลำบาก”  การดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากและพายุที่ขึ้นลงนั้น คือสิ่งที่สร้างบุคคลให้มีบุคลิกลักษณะที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งได้ ความสุขที่แท้จริงยังพบได้ในสภาพชีวิตที่ไม่หวั่นไหวดังกล่าวนี้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 2 มกราคม 2551

Ø “ข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรอื่นอีกแล้ว ความหวังทั้งหมดของข้าพเจ้าคือผู้มีความสามารถ” นี่คือเสียงเรียกร้องอยู่เสมอของอาจารย์ของข้าพเจ้า อาจารย์โจเซอิ โทดะ ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน ข้าพเจ้าก็รู้สึกเช่นเดียวกัน พื้นฐานของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลกได้ก่อตั้งอย่างมั่นคงแล้ว  ที่เหลือขึ้นอยู่กับบุคคลผู้มีความสามารถ

พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “คำสอนที่ถูกถ้วนแท้จริงสามารถเผยแผ่ไปได้ด้วยผู้มีปัญญาเท่านั้น” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 752) ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด สังคมใด หรือองค์กรใด ประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแตกต่าง กลุ่มที่สามารถพัฒนาคณะบุคคลผู้มีความสามารถที่แข็งแกร่ง คือกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมกราคม 2008)

ประชาชนมีความสำคัญและสูงส่งที่สุด อาจารย์โทดะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในจุดนี้ และข้าพเจ้าก้าวหน้าไปด้วยเจตนารมณ์เดียวกันนี้  และนี่ยังเป็นเจตนารมณ์ถาวรของพระนิชิเร็นไดโชนินด้วย  โปรดให้ความสำคัญและปกป้ององค์กรแห่งประชาชนอยู่เสมอ ซึ่งก็คือเอสจีไอนั่นเอง

           

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 1 มกราคม 2551

Ø ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของมนุษย์วัดได้จากจำนวนผู้มีความสามารถที่เขาได้เสริมสร้างขึ้นมา นายกรัฐมนตรีโจวเอินไหล (..1898-1976) เน้นว่า ยุวชนเจริญเติบโตได้ถ้ามีรุ่นพี่เสริมสร้างและอบรมพวกเขาเป็นการส่วนตัวเท่านั้น พุทธธรรมให้ความสำคัญกับการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือหนึ่งต่อหนึ่ง กุญแจในการเสริมสร้างและฝึกอบรมผู้อื่นคือการพบกับพวกเขา พูดคุยกับเขา และทำงานเคียงข้างพวกเขา

เฮ็นรี่ เฟรดริก อมิเอล (..1821-81)  นักเขียนและนักปรัชญาชาวสวิสตั้งข้อสังเกตว่า “ชัยชนะทั้งปวงนำไปสู่การเจริญเติบโต........... ชัยชนะทั้งปวงคือชัยชนะขั้นสูงสุดที่เอาชนะตนเอง พร้อมกับการขยายตัวตนของเรา” เราต้องไม่ลืมว่า คนที่มีความศรัทธาแบบหัวใจราชสีห์จะถูกเสริมสร้างขึ้นมาได้ในท่ามกลางการทุ่มเทความเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับมกราคม 2008)

Ø ผู้ที่ตื่นขึ้นมาทุกเช้ามีงานและภาระหน้าที่ที่ต้องทำให้สำเร็จนั้นเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุด สมาชิกเอสจีไอก็เป็นเช่นเดียวกันนี้ สำหรับพวกเรา แต่ละวันเป็นวันที่มีจุดมุ่งหมายและมีความพึงพอใจสูงสุด สำหรับพวกเรา แต่ละวันคือวันขึ้นปีใหม่ โปรดจงเพียรพยายามอย่างกระตือรือร้นด้วยความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างเต็มที่ เพื่อว่าท่านจะสามารถประพันธ์บันทึกทองคำแห่งชีวิตได้

 

กลับหน้าแรก