กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

Ø อาจารย์โทดะกล่าวว่า “ให้ยกย่องสมาชิกผู้ซึ่งต่อสู้อย่างสุดกำลังเสมอ  การยกย่องผู้ที่ต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลเป็นการยกย่องทูตของพระพุทธ”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่  21 บทที่ 1 ตอนเอสจีไอ 30)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

Ø สุภาษิตเกาหลีกล่าวว่า “เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเหมือนกับญาติ” ซึ่งสำคัญแทบไม่น่าเชื่อ ทั้งในชุมชนท้องถิ่นและสังคมนานาชาติ  เราจำเป็นต้องเพียรพยายามอย่างจริงใจและเปิดอก ทำความรู้จักกันและกันอย่างแท้จริง พูดคุยกันอย่างแท้จริง และสร้างสายใยแห่งมิตรภาพ มิตรภาพเช่นนี้จะเป็นก้าวแรกไปสู่เป้าหมายของสันติภาพ

(สร้างสายใยกับมหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัยกวงฮี เกาหลีใต้)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมเหมือนท่านจูกัดเหลียง ข้าพเจ้าขอยกคำพูดอันทรงปัญญาของเขามาพูดอีกสักหน่อย

“วิถีทางของความเป็นผู้นำคือ ฟังความคิดเห็นของคนจำนวนมาก ฟังความเห็นและข้อมูลที่ได้รับมาอย่างระมัดระวัง ใช้ตาของคนอื่นเป็นตาของเรา ใช้หูคนอื่นเป็นหูของเรา การให้ความเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นวิธีการเป็นผู้ฉลาด ถ้าท่านไม่ทำเช่นนั้น ผู้คนจะหยุดการให้คำแนะนำดี ต่อท่าน ยังผลให้เกิดคนชั่วเพิ่มจำนวนมากขึ้น และโลกก็จะเกิดทุกข์ยาก นี่คือคำแนะนำที่สำคัญ

ท่านจูกัดเหลียงยังประกาศว่า “ความอวดดีจะขุดหลุมฝังศพของตัวเอง และคนวางอำนาจจะปลูกเมล็ดแห่งความพินาศของตนเอง”

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 15  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2008)

Ø ตั้งแต่แรก ชีวิตของประชาชนทุกคนคือกระจกที่ฉายส่องอย่างสดใส  ความแตกต่างอยู่ที่ว่ามีการขัดกระจกหรือไม่ กระจกที่ขัดก็คือชีวิตพุทธ กระจกที่มัวก็คือชีวิตของมนุษย์ปุถุชน การสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวคือการขัดชีวิตของเรา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ข้าพเจ้าขอยกคำพูดของนักยุทธศาสตร์ทางด้านทหาร ชาวจีน ผู้ยิ่งใหญ่ ท่านจูกัดเหลียง (..181-234) ผู้ซึ่งมีบทบาทอยู่ในเรื่องสามก๊ก ว่า  “แม้ว่าท่านจะถูกปฏิบัติด้วยความนับถือ จงอย่าอวดดี นี่คือบทเรียนที่ผู้นำระดับสูงโดยเฉพาะที่จะต้องไตร่ตรองทุกวัน  แม้ว่าท่านจะได้รับมอบอำนาจ จงอย่าเผด็จการ อีกนัยหนึ่ง ท่านต้องปรึกษาและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และไม่กลายเป็นเผด็จการและบีบบังคับ

จงอย่าพยายามปิดบังการช่วยเหลือที่ได้รับจากผู้อื่น และเช่นเดียวกัน จงอย่าลืมขอบคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่าน”มีหลายครั้งที่สมาชิกฝ่ายยุวชนหญิงและผู้ใหญ่หญิงเพียงคนเดียวที่ปกป้องสมาคมโซคา ข้าพเจ้าไม่เคยลืมบุญคุณที่ลึกซึ้งที่เรามีต่อบุคคลผู้ล้ำค่าเหล่านี้

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 15  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ลำดับแรกอาจารย์มาคิงุจิมาถึงสถานที่ประชุมเพื่อทักทายกับครอบครัวเจ้าของสถานที่ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น และขอบคุณอย่างจริงใจ สำหรับการเปิดบ้านให้เป็นที่ประชุม เมื่อเราใช้บ้านอันมีค่าของใครสักคน เป็นธรรมดาที่เราต้องแสดงความสุภาพอย่างยิ่ง เราจะต้องแสดงความขอบคุณออกมาเป็นรูปธรรม ทั้ง ๆ ที่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมส่วนตัวจะมีหลากหลาย แต่ครอบครัวเหล่านี้กรุณาให้เราใช้บ้านของเขาเพื่อจัดประชุม เราจำเป็นต้องมีความประพฤติที่เคารพและสุภาพ เพื่อว่า สมาชิกจะดีใจที่จะต้อนรับเราในบ้านของเขา เราควรเสนอการจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังการประชุมด้วย จงระมัดระวังเป็นพิเศษให้มากกว่าบ้านของเราเองเสียอีก

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 15 ตอน 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551

Ø อาจารย์โทดะประกาศว่า “ถ้าท่านรวบรวมพลังของความศรัทธา และทุ่มเทพลังอันมหาศาลของการปฏิบัติในการสวดมนต์ และเพียรพยายามเผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้อื่น พลังพุทธและพลังธรรมอันสูงสุดก็จะปรากฏออกมาอย่างแน่นอน

(บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ในทุกสังคมและประเทศ สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะยากลำบากแค่ไหน ถ้าเรายังคงอุตสาหพยายามหว่านเมล็ดแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล แน่นอนว่า เมล็ดเหล่านั้นจะต้องออกดอกในที่สุด เราจะต้องอธิษฐานอย่างเร่าร้อน และรอคอยอย่างอดทน เมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึง พร้อมกับเพียรพยายามเพื่อให้วันนั้นมาถึง ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนิน กล่าวว่า “ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ธรรมบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะเผยแผ่ออกไปอย่างกว้างไกลทั่วประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
อื่น ทั่วชมพูทวีป (ทั่วโลก)” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 550)

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 1 ตอนเอสจีไอ 26)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ดังที่นักลงทุนและนักการทูตชาวญี่ปุ่น คุณเออิจิ ชิบูซาว่า (ค.ศ.1840-1931) กล่าวว่า “การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ความจริงใจมีพลังที่จะสั่นคลอนจิตใจของประชาชน”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 1 ตอนเอสจีไอ 24)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

Ø อาจารย์โทดะกล่าวว่า “การเผยแผ่ธรรมไพศาลไม่ได้ก้าวหน้าด้วยพลังขององค์กร แต่ด้วยพลังของบุคคลแต่ละคนที่มีความศรัทธาเข้มแข็ง”

(บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ วันที่ 10 มกราคม 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ประธานคนแรกของสมาคมโซคา อาจารย์จึเนะซาบุโร่ มาคิงุจิ กล่าวถึงความศรัทธาในพุทธธรรมว่า “ศาสนานั้นสามารถเข้าใจได้ด้วยประสบการณ์เท่านั้น” และเพื่อเรียนรู้การว่ายน้ำ ท่านต้องกระโดดลงไปในน้ำ ท่านไม่สามารถเรียนการว่ายน้ำด้วยการเตะเท้าบนพื้นห้องของท่าน ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติมายาวนานแค่ไหน ท่านจำเป็นต้องมีความกล้าหาญที่จะลองทำดู

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 1 ตอนเอสจีไอ 21)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

Ø  คำขวัญของเราคือ

“นี่คือยุคสมัยแห่งยุวชน”

นี่คือช่วงเวลาสำหรับบุคคลผู้มีความสามารถรุ่นใหม่

ที่พากเพียรเข้ามาอยู่ในแนวหน้าของกิจกรรมของเรา

และลุกโชนด้วยความรู้สึกรับผิดชอบมุ่งสู่การบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551

Ø พระมหาธรรมาจารย์เด็งเงียวแห่งประเทศญี่ปุ่นอธิบายความหมายที่แท้จริงของ “ทรัพย์สมบัติแห่งชาติ” ในตอนต้นของกฎระเบียบของลูกศิษย์ของนิกายภูเขา ซึ่งเป็นบทนิพนธ์ที่ท่านได้มอบต่อจักรพรรดิ มีข้อความที่มีชื่อเสียง ดังนี้ “ทรัพย์สมบัติแห่งชาติคืออะไร จิตใจที่แสวงหามรรคคือทรัพย์สมบัติ ผู้ที่มีจิตใจแสวงหาธรรมคือทรัพย์สมบัติแห่งชาติ” 

“จิตใจแสวงหาธรรม” ในที่นี้หมายถึง จิตใจแสวงหาพุทธมรรค ซึ่งเป็นจิตใจของโพธิสัตว์มหายานที่อุทิศตนเองเพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งหลาย หรืออีกนัยหนึ่ง สิ่งต่าง ๆ เช่น ความร่ำรวย ฐานะทางสังคม อำนาจที่บุคคลมีนั้น ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่แท้จริง ทรัพย์สมบัติที่สูงสุดก็คือจิตใจที่กระทำเพื่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาที่จะทำให้คนอื่นมีความสุข

(บทความเรื่องแสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ วันที่ 9 มกราคม 2008)

Ø ชีวิตประกอบด้วยศักยภาพ เหมือนเปลวเพลิงที่พุ่งขึ้นสู่สวรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงความทุกข์ยากและความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังที่จำเป็นต่อการสร้างคุณค่า เป็นแสงที่ส่องต่อความมืดมิด เหมือนลมที่พัดพาอย่างกว้างไกล ไม่มีอะไรมาขวางได้ ชีวิตมีพลังที่จะถอนรากและเปลี่ยนแปลงอุปสรรคและความยากลำบากเหมือนสายน้ำใสที่สามารถพัดพาตะกอนและสิ่งสกปรกทั้งหลาย และสุดท้าย ชีวิตเหมือนกับพื้นแผ่นดินใหญ่ที่อยู่อาศัยของต้นไม้และพืช ปกป้องผู้คนโดยไม่มีการแบ่งแยก ด้วยความเมตตาและพลังหล่อเลี้ยง

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ความรู้สึกของชินอิจิสะท้อนออกมาอย่างสมบูรณ์ในคำพูดของนักเขียนชาวฝรั่งเศส ท่านวิกเตอร์ ฮูโก้ (ค.ศ.1802-85) ดังนี้ “เรามีความเชื่อแล้วเราจะกลัวอะไร ไม่มีสายน้ำที่ไหลย้อนกลับของความคิดนอกจากแม่น้ำ

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 1 เอสจีไอ 19)

Ø ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะดำเนินชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระนิชิเร็นไดโชนินอยู่เสมอ พร้อมกับแสวงหาความศรัทธาในฐานะลูกศิษย์ ผู้ซึ่งมี “จิตใจเดียวกับพระนิชิเร็นไดโชนิน” โดยไม่กังวลกับความอิจฉาที่น่าสังเวชของคนอื่น โปรดก้าวหน้าไปอย่างกล้าหาญด้วยความปีติยินดีและเสียงหัวเราะ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

Ø การส่งเสริมกำลังใจด้านศรัทธาให้กับผู้อื่นจำเป็นต้องมีความกระตือรือร้น ทุ่มเทความเพียรพยายามทั้งหมด เป็นพลังการปฏิสัมพันธ์ในด้านมิติของชีวิตเอง ซึ่งจะกระตุ้นให้หนึ่งขณะจิตสามพันของแต่ละคนเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการอุทิศอย่างท้าทายจะทำให้เราสามารถขัดเกลาชีวิตของเรา เพื่อว่าเราจะสามารถรวมเป็นหนึ่งกับโลกพุทธ พร้อมกับหาทางยกระดับชีวิตของเพื่อนของเรา เพื่อให้เขาทำเช่นเดียวกัน

(เรียนรู้จากธรรมนิพนธ์ “จงเป็นผู้มีชัยชนะในโลกแห่งความเป็นจริง”)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะมาเสแสร้งต่อหน้าโงะฮนซน เราควรจะอธิษฐานต่อโงะฮนซนดังที่เราเป็นอยู่......... ด้วยความปีติยินดีเมื่อเรามีความสุข และด้วยความเศร้า เมื่อเรารู้สึกไม่ดี  เราควรคิดว่า ทั้งความทุกข์และสุขเป็นความจริงของชีวิต ให้สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวต่อไปอย่างแน่วแน่จนถึงที่สุด ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ของธรรมมหัศจรรย์ คำอธิษฐานทั้งหมดของเรา รวมทั้งการปฏิบัติธรรมของเรา ผู้ที่สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวอย่างตั้งใจตลอดมา ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น จะได้รับชัยชนะที่แท้จริง ผู้ที่สวดมนต์ด้วยจิตใจเช่นนี้ และแสดงพลังของธรรมมหัศจรรย์ออกมาในชีวิตของเขา ก็คือ “พระพุทธที่มีชีวิต” อย่างแท้จริง

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องนรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ)

Ø ความเข้มแข็งคือความสุข ความเข้มแข็งในตัวมันเองคือชัยชนะ ในความอ่อนแอและขี้ขลาดจะไม่มีความสุข เมื่อท่านเข้าต่อสู้อาจมีชนะหรือแพ้ แต่อย่าคำนึงถึงผลลัพธ์ในระยะสั้น  ความจริงที่ท่านต่อสู้อย่างต่อเนื่องเป็นข้อพิสูจน์ถึงชัยชนะของท่านในฐานะมนุษย์ การพัฒนาจิตใจที่เข้มแข็ง ความศรัทธาที่เข้มแข็ง และการอธิษฐานที่เข้มแข็งคือชัยชนะและโลกพุทธ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551

Ø การเชื่อในโงะฮนซนหมายถึง การเชื่อว่าสภาพชีวิตที่สูงส่งที่สุด ซึ่งแสดงโดยพระนิชิเร็นไดโชนิน มีอยู่ภายในชีวิตของเราเอง ซึ่งหมายถึงการเพียรพยายามในการศรัทธาและปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินได้ทำอยู่ มีเฉพาะในความพากเพียรปฏิบัติศรัทธาด้วยเจตนารมณ์เดียวกับที่ท่านสอน เราจะสามารถเอาชนะความหลงหรือความมืดมนที่ปกคลุมชีวิตของเราได้

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องนรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ)

Ø การจำเรื่องราวของคน ๆ หนึ่งเป็นแสดงออกถึงความเมตตาและเอาใจใส่ การลืมเลือนเป็นการแสดงถึงการขาดความเมตตา ขาดความรับผิดชอบ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551

Ø คำว่า “ในกายนี้” ไม่ได้หมายถึงการบรรลุพุทธภาวะในขณะที่เกลือกกลิ้งกับความทุกข์ หรือจมอยู่ในความเกียจคร้าน การต่อสู้จากขณะหนึ่งสู่อีกขณะหนี่งของจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งจำเป็น  พระนิชิเร็นไดโชนินเปิดเผยโงะฮนซน ซึ่งเป็นสิ่งสักการบูชาเพื่อให้แต่ละคนสามารถดำเนินการต่อสู้เช่นนี้ได้  พระนิชิเร็นไดโชนินได้แสดงถึงสภาพชีวิตที่สูงส่งที่ท่านได้บรรลุโดยจารึกออกมาในรูปของโงะฮนซน ผู้ที่สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวด้วยความศรัทธาในโงะฮนซนองค์นี้ จะสามารถตีแตกความมืดมนและความหลง ซึ่งปกคลุมชีวิตของเขา และดึงสภาพชีวิตพุทธ ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมมหัศจรรย์ออกมาจากภายในได้

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องนรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

Ø การบรรลุพุทธภาวะในกายนี้ไม่ใช่การได้รับอะไรพิเศษที่มีคุณสมบัติเหนือมนุษย์ แต่หมายถึงการได้รับสภาพชีวิตนิรันดร์ และไม่มีขอบเขตจำกัด ในฐานะมนุษย์ปุถุชน ที่ประกอบด้วยคุณธรรมของความเป็นนิรันดร์ ความสุข ตัวตน และความบริสุทธิ์  บุญกุศลและผลบุญของธรรมมหัศจรรย์นั้นไม่อาจวัดได้ ชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลกใดใน 10 โลกนั้นเป็นตัวตนของธรรมมหัศจรรย์มาแต่ดั้งเดิม ดังนั้น แม้ว่าในปัจจุบันเราจะอยู่ในสภาพนรก ด้วยการเปลี่ยนแปลงท่าทีจิตใจหรือจุดมุ่งหมายในขณะนั้น เราจะสามารถแสดงสภาพชีวิตที่บริสุทธิ์และสูงสุดของเราออกมาได้ทันที เป็นตัวตนของธรรมมหัศจรรย์ นี่คือความหมายของการบรรลุพุทธภาวะในกายนี้

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องนรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ)

Ø ในขณะที่เราตั้งใจว่า “ฉันจะมีสุขภาพดี” “ฉันจะแข็งแรง” “ฉันจะทำงานอย่างสนุกสนานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล” แล้ว ชีวิตของเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนไปในทิศทางนั้น เราต้องตั้งใจก่อน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551

Ø .......... สิ่งสำคัญคือความศรัทธา ยิ่งความศรัทธาของเราลึกซึ้ง ชีวิตของเราจะยิ่งถูกย้อมด้วยสีของพุทธภาวะ เพื่ออธิบายในเรื่องนี้ พระนิชิเร็นไดโชนินได้ยกคำพูดของพระมหาธรรมาจารย์เทียนไท้แห่งประเทศจีน ดังนี้ “จากคราม แต่เป็นสีครามเข้มกว่า”           ใบของต้นครามเป็นสีเขียวผสมสีน้ำเงินอ่อน ๆ แต่ถ้าเราแช่ของบางอย่างหลาย ๆ ครั้งในสีที่สกัดจากใบครามเหล่านี้ สีของสิ่งนั้นจะยิ่งเข้มขึ้น ๆ เป็นสีฟ้าสดใส  การปฏิบัติเพื่อการบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิตของเราก็เป็นเช่นเดียวกัน  สัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้นเทศนาหลักการนี้ ซึ่งสามารถเทียบได้กับใบของต้นคราม  ในขณะที่การปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินสามารถเทียบได้กับการแช่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสีที่ได้มาจากใบคราม อีกนัยหนึ่ง ในพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน เมื่อเรามีความศรัทธาเข้มแข็งขึ้น เมื่อได้ฟังคำสอนและพากเพียรให้มากยิ่งขึ้นในการปฏิบัติพุทธธรรม เราสามารถแสดงโลกพุทธออกมาในชีวิตจริง และบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิตนี้

จุดประสงค์ของการศึกษาธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็นไดโชนินไม่เพียงแต่เข้าใจเจตนารมณ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน และทำให้ความศรัทธาลึกซึ้งขึ้น แต่ด้วยการเรียนรู้หลักการที่ลึกซึ้งของพุทธธรรม และได้รับความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่ง ซึ่งก็คือ ความหวัง และสันติอยู่ภายในจิตใจของเรา และให้พากเพียรอย่างกระตือรือร้นเพื่อความสุขของตัวเราเองและผู้อื่น และยังเป็นการรวบรวมความกล้าหาญในการท้าทายกับความยากลำบาก โดยเรียนรู้จากตัวอย่างของพระนิชิเร็นไดโชนิน ซึ่งเอาชนะการทดสอบและอุปสรรคมากมาย นี่คือกุญแจสำคัญในการศึกษาพุทธธรรมด้านปฏิบัติ เป็นการศึกษาที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ จงสลักเรื่องนี้ไว้อย่างลึกซึ้งภายในจิตใจของเราอยู่เสมอ

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องนรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ)

Ø การเผยแผ่ธรรมไพศาลเป็นเส้นทางทองคำที่สูงส่ง ขยายไปในสมัยธรรมปลายสู่อนาคตนิรันดร์ ขอให้เราก้าวหน้าต่อไปอย่างกล้าหาญบนเส้นทางนี้ตามที่พระนิชิเร็นไดโชนินได้สอนไว้

นี่คือวิธีทำให้สันติภาพบรรลุผลสำเร็จ ถ้าเราไม่เผยแผ่หลักการและแนวคิดของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินแล้ว ก็ไม่มีความหวังต่อสันติภาพและความสุขของมนุษยชาติ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551

Ø “จงเพียรพยายามในความศรัทธาให้มากยิ่งขึ้น” พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวกับอุบาสิกาอุเอโนะ  “ผู้ที่เพียรพยายามในความศรัทธามากยิ่งขึ้นนั้น คือผู้มีจิตใจแสวงหาธรรมที่แท้จริง” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 457) 

พระนิชิเร็นไดโชนินอธิบายหลักการที่ลึกซึ้งดังกล่าวนี้ว่า “เป็นการบรรลุพุทธภาวะในกายนี้ และนรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ” เพื่อทำให้ความศรัทธาของลูกศิษย์มีความลึกซึ้งขึ้น พุทธธรรมไม่ใช่เกมแห่งคำพูด หรือแนวคิดเท่านั้น

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องนรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ”

Ø ข้าพเจ้าหวังว่า ในฐานะผู้นำ ท่านจะแสดงความขอบคุณอยู่เสมอ และทำอย่างดีที่สุดเพื่อสนับสนุนสมาชิกที่จริงใจจำนวนมาก ผู้ซึ่งเพียรพยายามอย่างเด็ดเดี่ยวในความศรัทธา  พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า เมื่อท่านเห็นผู้ที่ยึดถือธรรมมหัศจรรย์ ท่านควรจะลุกขึ้นต้อนรับเขาแต่ไกล และแสดงความเคารพเขาดุจเดียวกับที่กระทำต่อพระพุทธ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ผู้ที่ยึดถือสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะทำให้หลักการเรื่อง “นรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ” ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาในชีวิตของเราเอง ในธรรมนิพนธ์ฉบับอื่น พระนิชิเร็นไดโชนินบอกกับท่านชิโจคิงโงะว่า ถ้าจำเป็นแล้ว เพื่อปกป้องเขา ท่านก็จะต้องติดตามเขาไป แม้ต้องไปในนรก ท่านเขียนว่า “ถ้าท่านกับอาตมาตกลงสู่นรกพร้อมกัน เราจะพบพระศากยมุนีพุทธและสัทธรรมปุณฑริกสูตรอยู่ที่นั่นด้วย” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 850)  จากความหมายโดยนัยก็คือ    พระนิชิเร็นไดโชนินและ พระศากยมุนีพุทธทั้งสองถ้าปรากฏอยู่ที่นั่นแล้ว นรกก็จะไม่ใช่นรกอีกต่อไป จะกลายเป็นดินแดนพระพุทธ และถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ผู้คุมนรกจะไม่ทำร้ายลูกศิษย์ของพระพุทธ หรือพญายม จ้าวแห่งนรก ก็ต้องกลายเป็นผู้ปกป้องสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

สัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นคำสอนแห่งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่เราอยู่ในขณะนี้ให้กลายเป็นดินแดนพระพุทธ  ความศรัทธาในสัทธรรมปุณฑริกสูตรหมายถึงการท้าทายเพื่อไปสู่จุดหมายดังกล่าว  ดังนั้น ลูกศิษย์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน ผู้ซึ่งพากเพียรในการปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะไม่มีการรับโทษในโลกนรก  พวกเขาได้รับการรับรองว่า จะมีสภาพชีวิตที่อิสระสมบูรณ์

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องนรกก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันติ”

Ø ข้าพเจ้าหวังว่า ในฐานะผู้นำ ท่านจะแสดงความขอบคุณอยู่เสมอ และทำอย่างดีที่สุดเพื่อสนับสนุนสมาชิกที่จริงใจจำนวนมาก ผู้ซึ่งเพียรพยายามอย่างเด็ดเดี่ยวในความศรัทธา  พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า เมื่อท่านเห็นผู้ที่ยึดถือธรรมมหัศจรรย์ ท่านควรจะลุกขึ้นต้อนรับเขาแต่ไกล และแสดงความเคารพเขาดุจเดียวกับที่กระทำต่อพระพุทธ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551

Ø แมรี่ วูลส์สโตนคาร์ฟ (ค.ศ.1759-97) นักเขียนและนักคิดชาวอังกฤษประกาศว่า เสาหลักของมิตรภาพก็คือความเคารพและความเชื่อมั่น และการเคารพมนุษย์ในฐานะมนุษย์ เป็นพื้นฐานของทัศนคติที่สูงส่งทุกชนิด” ช่างเป็นความจริงแท้นัก เครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงคือ เราสามารถให้ความเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริงได้หรือไม่

(ประชุมผู้บริหารแต่ละฝ่าย ตอนที่ 2 วันที่ 2 มกราคม 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

Ø โทซัน ชิมาซากิ (ค.ศ.1872-1943) นักเขียนและกวี ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบศักดินาเข้าสู่โลกยุคใหม่ เขาเน้นว่า “การอิจฉาผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลเป็นเรื่องน่าอาย  การอิจฉาผู้อื่นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้”  สิ่งสำคัญคือความก้าวหน้าของตัวเราเอง เราจะต้องพัฒนาให้มีสภาพชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น ขยายออกไปทีละก้าว ๆ

(ประชุมผู้นำพื้นที่ ตอนที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2007)

Ø ถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ในขณะนี้ ไม่ใช่สักวันหนึ่งในอนาคตแล้วความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตจะถอยห่างจากเราไปชั่วนิรันดร์ แทนที่จะปล่อยไว้ทำในอนาคต เราควรจะหาความหมายของชีวิต และทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้ ที่ซึ่งเราอยู่ในขณะนี้ จุดไฟในจิตใจและลุกโชนในชีวิตของเรา  มิฉะนั้นแล้ว เราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามใจปรารถนา

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ทุกวันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงหน้าของเราแล้ว สมาคมโซคาก้าวหน้าอย่างนิรันดร์ด้วยเจตนารมณ์แห่งเหตุแท้ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่จะเคลื่อนไปข้างหน้านับจากขณะนี้

(ประชุมผู้นำพื้นที่ ตอนที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2007)

Ø ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะพูดความจริงออกมาอย่างกล้าหาญอยู่เสมอ ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องพูดออกมา ไม่ว่าท่านกำลังพูดกับใคร เมื่อเป็นแชมเปี้ยนแห่งความเที่ยงธรรม ท่านต้องไม่ขี้ขลาด ไม่ต้องประจบ ไม่ต้องพูดเอาใจ

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

Ø โปรดอย่าถอยศรัทธา ความกล้าหาญเป็นสิ่งสำคัญ ไม่มีที่สำหรับผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอในความศรัทธา ความขี้ขลาดทำให้เราได้รับการเยาะเย้ยจากคู่ครอง จากบุตรหลาน จากเพื่อน และจากโลกทั้งหมด  พระนิชิเร็นไดโชนินประกาศว่า ไม่มีที่สำหรับลูกศิษย์ที่ขี้ขลาด อาจารย์โทดะก็กล่าวเช่นเดียวกันนี้

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551

Ø อาจารย์มาคิงุจิเน้นว่า ระบบการจะต้องขับเคลื่อนจากล่างขึ้นมาบน เพื่อการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าของสมาคม ผู้ที่ทำงานอยู่ในแนวหน้าควรจะรู้สึกมีอิสระในการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ กับผู้เป็นผู้นำ สิ่งนี้จะยิ่งเพิ่มความสำคัญขึ้นในอนาคต

(ประชุมผู้นำพื้นที่ ตอนที่ 1  วันที่ 28 สิงหาคม 2007)

Ø ข้าพเจ้าสามารถประกาศอย่างมั่นใจว่า แต่ละท่านผู้ซึ่งพากเพียรกระทำกิจกรรมของสมาคมและดำเนินการเผยแผ่ธรรมไพศาลอย่างกล้าหาญ เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างตลอดเส้นทางอย่างสงบ จะได้รับบุญกุศลที่ไม่อาจวัดได้  ข้าพเจ้าสามารถกล่าวด้วยความมั่นใจยิ่งว่า ท่านทั้งหลายแต่ละคนมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระนิชิเร็นไดโชนิน ความเพียรพยายามของท่านจะต้องได้รับการชมเชยและรับรองจากพระนิชิเร็นไดโชนินอย่างแน่นอน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551

Ø ประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกขณะ การสะสมความเพียรพยายามดังกล่าว ในที่สุด จะกลายเป็นบันทึกแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

(จากบทประพันธ์เรื่องปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่ม 19 บทที่ 3 ตอนแสงอาทิตย์ 2)

Ø เนื่องจากชีวิตนั้นยาวไกล ท่านไม่ควรใจร้อน สิ่งสำคัญที่สุดคือให้ยึดถือโงะฮนซนตลอดชั่วชีวิต และสิ่งจำเป็นอีกอย่างก็คือ ให้ท้าทายตนเองในการสวดมนต์อย่างต่อเนื่อง แม้เพิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อยก็ยังดี และอธิษฐานต่อโงะฮนซนเพื่อให้บรรลุความปรารถนาของท่าน

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

Ø เรื่องเล็กน้อยนั้นสำคัญ รายละเอียดเล็กน้อย ซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปด้วยความเคยชิน บางครั้งซ่อนเหตุของปัญหาร้ายแรงได้ สำหรับผู้นำ โดยเฉพาะผู้นำระดับสูงของสมาคมโซคาต้องตื่นตัวตลอดเวลา ถ้าเราพบกับการกระทำผิดหรือความอยุติธรรม และไม่พูดออกมา และคัดค้าน หรือถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องทำอะไรสักอย่าง มารก็จะแทรกเข้ามาได้ทันที

(ประชุมผู้นำพื้นที่ ตอนที่ 1  วันที่ 28 สิงหาคม 2007)

Ø พุทธธรรมสอนว่า ลักษณะพิเศษประการหนึ่งของโพธิสัตว์ คือ สามารถรับฟังเสียงของโลก ปัญญาในการเข้าใจและรับรู้การพัฒนาของสังคมและยุคสมัย แม้แต่การคาดคะเนก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

 

กลับหน้าแรก