กลับหน้าแรก

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำเดือนเมษายน 2551

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 30 เมษายน 2551

Ø เราจำเป็นต้องรักษาจิตใจยุวชนไว้ และต่อสู้พร้อมกับยุวชน เราจำเป็นต้องเสริมสร้างยุวชนและมอบอนาคตให้แก่พวกเขาด้วยความมั่นใจ ผู้ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับยุวชน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สูงส่งร่วมกัน คือผู้มีชัยชนะ ผู้ซึ่งมีจิตใจที่สูงส่ง ตรงกันข้าม ผู้ที่ใช้ยุวชนเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เป็นการแสดงพฤติกรรมที่อวดดี เผด็จการที่ยโสโอหัง และขี้เกียจ ขี้ขลาด ไร้ความสามารถ

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องประตูมังกร)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 29 เมษายน 2551

Ø  ยิ่งเราพูดออกมา เรายิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

จงจดจำและภาคภูมิใจในสิ่งนี้เสมอ

(บทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ นิตยสารไดเบียะขุเร็งเง ฉบับเดือนพฤษภาคม 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 27 เมษายน 2551

Ø ความเป็นจริงนั้นซับซ้อนมาก อาจถือสันติภาพเป็นเป้าหมาย ในกรณีส่วนใหญ่ของความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ ความเป็นศัตรูกัน และเงื่อนไขของอารมณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดจากจิตใจที่ซับซ้อนทางประวัติศาสตร์นั้นมีมากมาย แต่เห็นได้ชัดว่า สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ถูกดึงหันกลับไปสู่อดีต หรือยังคงหลงอยู่ในเขาวงกตของความเกลียดชัง ขัดแย้ง เดิม ๆ  แต่เราต้องมีวิสัยทัศน์ที่มั่นคงของอนาคตที่มีสันติภาพ และตั้งต้นก้าวไปในทิศทางนั้น

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 26 เมษายน 2551

Ø การสนทนาเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ซึ่งแยกแยะความถูกต้องและความผิดได้อย่างชัดเจน ต้องมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ  การอยู่เงียบๆ อย่างขี้ขลาดจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ การพูดออกมาและพูดสิ่งที่จำเป็นต้องพูด ด้วยความเร่าร้อน และลุกโชนด้วยความเชื่อมั่น เป็นกุญแจสำคัญไปสู่ชัยชนะ  นี่คือ เจตนารมณ์ที่มีอยู่ในคำพูดของ พระมหาธรรมาจารย์เทียนไท้ ที่ว่า “สัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นคำสอนแห่งชะขุบุขุ ซึ่งปฏิเสธคำสอนชั่วคราว ” ( ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 394)

(จากบทบรรณาธิการของอาจารย์อิเคดะ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 25 เมษายน 2551

Ø ในจดหมายถึงบิดาท่านนันโจ โทขิมิตจึ ท่านนันโจ เฮียวเอะ ชิจิโร พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนว่า “ไม่ว่าเราจะสร้างเหตุแห่งความดีที่ยิ่งใหญ่เพียงไร หรือถ้าเราอ่านและคัดลอกสัทธรรมปุณฑริกสูตรทั้งหมดจำนวนพันครั้ง หมื่นครั้ง หรือบรรลุมรรคแห่งการเข้าใจถึงหนึ่งขณะจิตสามพัน แต่ถ้าเราไม่ตำหนิศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตร (ธรรมมหัศจรรย์) เราจะไม่อาจบรรลุพุทธมรรคได้ (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 78)  ท่านตั้งใจจะเน้นคำพูดเหล่านี้ไว้อย่างลึกซึ้งในจิตใจของลูกศิษย์ของท่าน ถ้าเราไม่มีความกล้าหาญที่จะตั้งใจพูดต่อต้าน “ศัตรูของสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ซึ่งก็คือต่อต้านความอยุติธรรม และความไร้มนุษยธรรม ซึ่งทำลายความสุขของประชาชน เราจะไม่สามารถบรรลุพุทธภาวะได้

(คำพูดแห่งความจริงคือป้อมปราการของความกล้าหาญ)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 24 เมษายน 2551

Ø พวกเราทั้งหลายเป็นมนุษย์ โดยพื้นฐานแล้ว พวกเราเท่าเทียมกัน การส่งเสริมกำลังใจและการเอาใจใส่ที่จริงใจที่มอบจากมนุษย์คนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่ง คือกุญแจสำคัญในการสร้างสายใยแห่งจิตใจในหมู่ประชาชน  ข้ามพ้นสังคม วัย ความแตกต่างทางด้านความคิด  มนุษยนิยมที่แท้จริงพบอยู่ในแรงผลักดันตามธรรมชาติ โดยการมอบคำพูดแห่งกำลังใจ ให้แก่มนุษย์คนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 2 ตอนการทูตแห่งประชาชน 32)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23 เมษายน 2551

Ø ความจริงใจและความซื่อตรงเป็นเส้นด้ายของผืนผ้าแห่งมิตรภาพที่ถูกถักทอขึ้น  เส้นด้ายเหล่านี้ถูกปั่นทีละเส้นจากการเอาใจใส่และจริงใจเต็มที่ เส้นด้ายเช่นนี้จะสร้างสายใยที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ประชาชน

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 2 ตอนการทูตแห่งประชาชน 31)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 22 เมษายน 2551

Ø ความไว้วางใจเสริมสร้างขึ้นจากการเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ เมล็ดแห่งมิตรภาพจะไม่เจริญเติบโตสูงและแข็งแรง ถ้าพวกเขาไม่สนใจหลังจากพบกันเพียงครั้งเดียว ดังเช่นเมล็ดต้องการน้ำ ปุ๋ย และความอดทนในการดูแลให้เติบโต มิตรภาพเสริมสร้างขึ้นได้ด้วยความจริงใจอยู่เสมอ

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 2 ตอนการทูตแห่งประชาชน 29)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 20 เมษายน 2551

Ø ในการต่อสู้ใด ๆ ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ การท้าทายอยู่ที่การทำอย่างดีที่สุดในเวลาที่จำกัด วรรณคดีจีน ฉี ซี (บันทึกประวัติศาสตร์) กล่าวว่า “เป็นการยากที่จะพบโอกาสที่ดี และง่ายที่จะสูญเสียไป นั่นคือเหตุผลที่ชินอิจิกระทำอยู่เสมอด้วยความเชื่อมั่นว่า ขณะนั้นเป็นเวลาที่ไม่อาจรอหรือเลื่อนไปได้อีก

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 2 ตอนการทูตแห่งประชาชน 24)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 19 เมษายน 2551

Ø ข้าพเจ้าขอยกคำพูดจากนักเขียนบทละครชาวโดมินิกัน ท่านเฟเดริโก เบอมิเดซ (ค.ศ.1884-1921) ที่กล่าวไว้ว่า

“จิตใจดี ร่าเริง ความเศร้านั้นดุจน้ำค้าง

การคร่ำครวญนั้นไร้ประโยชน์ ชัยชนะพบได้ในการต่อสู้

เราเผชิญกับความยากลำบากและโชคร้ายที่ทับถมลงมามากมาย

ด้วยความตั้งใจและกล้าหาญ”

การคร่ำครวญทำให้เราไม่ไปไหน จงอย่ามีจิตใจสิ้นหวังไร้ค่า เปิดหนทางของท่านด้วยจิตใจที่รุ่มรวยและเข้มแข็ง ราวกับแสงอาทิตย์ที่สว่างไสว พื้นดินเต็มไปด้วยดอกไม้บานและพืชผักมากมาย ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “พุทธธรรมถือชนะหรือแพ้เป็นอันดับแรก” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 835)  ซึ่งหมายถึงเราจำเป็นต้องทุ่มเทตนเอง ผู้ที่ไม่ทำเรื่องดังกล่าวจะไม่พบกับความสำเร็จ จงท้าทายตัวเราเอง

(ประชุมผู้นำยุวชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 5)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18 เมษายน 2551

Ø การนอนหลับให้เพียงพอมีความสำคัญต่อสุขภาพที่ดี ซึ่งหมายถึงการเข้านอนในเวลาที่เหมาะสม การสวดมนต์เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพวกเราแต่ละคนที่ดูแลสุขภาพของเราเอง

(ประชุมผู้นำยุวชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 5)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 17 เมษายน 2551

Ø เครื่องหมายของวีรบุรุษคืออะไร ตามที่ท่านเปโดร เฮนรี่ เครซ ยูเรน่า (ค.ศ.1884-1946) จากสาธารณรัฐโดมินิกัน กล่าวว่า วีรบุรุษคือผู้ที่ทำงานอย่างหมดหัวใจอยู่เสมอ เพื่อความผาสุกของผู้อื่น และมีชัยชนะอย่างต่อเนื่อง  การอุทิศเพื่อผู้อื่นและการมีชัยชนะในความเพียรพยายามของชีวิต สิ่งนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสมาคมโซคา  และคำสอนของพุทธธรรม

(ประชุมผู้นำยุวชนทั่วประเทศ ครั้งที่ 5)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 16 เมษายน 2551

Ø ตราบใดที่การสนทนายังอยู่ในระดับของการวิเคราะห์ และวิจารณ์ หรือผลสรุปเป็นนามธรรมแล้ว ก็ไม่มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหา  สิ่งสำคัญคือ สิ่งที่เราสามารถทำได้ในวันนี้ ให้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 2 ตอนการทูตแห่งประชาชน 27)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 15 เมษายน 2551

Ø การสนทนาเปรียบได้กับการขึ้นและลงของคลื่น ดังเช่น คลื่นสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหินที่มาขวางได้ กระบวนการสนทนาที่จริงใจและเต็มใจจะเปลี่ยนความไม่ไว้วางใจเป็นความไว้วางใจ

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 2 ตอนการทูตแห่งประชาชน 27)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 14 เมษายน 2551

Ø จากทรรศนะของพระพุทธ ทุกคนมีสิทธิที่จะมีความสุข ทุกคนมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิต ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดี พวกเราซึ่งยึดถือพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ยิ่งรู้ดีถึงวิธีเชื่อมกับธรรมมหัศจรรย์ในชีวิตของเรา นั่นคือเหตุผลที่ไม่เพียงแค่เรามีสิทธิที่จะมีความสุข แต่ยังมีภาระหน้าที่ที่สำคัญ ในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ บรรลุความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเขาเช่นเดียวกัน

คำว่า “ฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิเสมอ” หมายถึง มนุษย์ปุถุชนผู้ซึ่งเอาชนะการท้าทายทั้งหลาย ที่พวกเขาเผชิญในเส้นทางของการบำเพ็ญเพียรพุทธมรรค จะต้องกลายเป็นพระพุทธอย่างแน่นอน  คำพูดของพระนิชิเร็นไดโชนินเป็นเสียงคำรามของราชสีห์ ที่ทรงพลัง ซึ่งประกาศว่า ลูกศิษย์ผู้ซึ่งอุทิศชีวิต เพื่อทำให้คนอื่นตื่นรู้และแสดงโลกพุทธ ซึ่งซ่อนอยู่ภายในตัวของพวกเขาออกมาได้นั้น จะต้องบรรลุการรู้แจ้งอย่างแน่นอน

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 13 เมษายน 2551

Ø “ผู้ที่เชื่อต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรเปรียบได้กับฤดูหนาว” พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวเช่นนี้ ก่อนที่เราจะสามารถต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ เราต้องผ่านฤดูหนาว การบรรลุพุทธภาวะในหนึ่งชั่วชีวิต จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่รุนแรง เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมของเรา พร้อมกับเอาชนะการท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดจากอุปสรรค 3 มาร 4  และศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิด ในขณะปฏิบัติศรัทธา การทดสอบของฤดูหนาวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเราปรารถนาจะทะยานสู่ฤดูใบไม้ผลิที่สดใสโดยมีพื้นฐานอยู่บนความศรัทธา

“ผู้ที่เชื่อต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร เปรียบได้กับฤดูหนาว” นี่เป็นคำพูดที่เมตตาของคุณพ่อผู้เข้มงวด แนะนำต่อเราให้เดินไปบนหนทางที่แน่นอนของการบรรลุพุทธภาวะ โดยการต่อสู้และเอาชนะชะตากรรมทั้งหมดของเรา วิธีที่เราบรรลุพุทธภาวะ รวบรวมอยู่ในคำพูดที่ว่า “ฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิเสมอ”

ฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิเสมอ ไม่กลายเป็นฤดูใบไม้ร่วง นี่คือกฎของธรรมชาติ ที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกัน พระนิชิเร็นไดโชนินยังกล่าวอีกว่า ผู้ที่ยึดถือธรรมมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่ ของการได้รับการรู้แจ้ง จะต้องกลายเป็นพระพุทธอย่างแน่นอนหรือยังคงอยู่ในสภาพความหลง ของมนุษย์ปุถุชนที่ยังไม่รู้แจ้ง ดังที่พระพุทธได้สัญญาอยู่ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรว่า ผู้ที่ฟังและยึดถือธรรมมหัศจรรย์ทั้งหมด จะบรรลุพุทธภาวะโดยไม่ยกเว้นแม้แต่คนเดียว (สัทธรรมปุณฑริกสูตร หน้า 41)  นี่คือกฎสากลของชีวิต

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12 เมษายน 2551

Ø ถ้าเราท้าทายกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ของเรา ด้วยความเชื่อมั่นว่า เราจะได้รับชัยชนะในชีวิต ในที่สุด เราจะสามารถขยายสภาพชีวิตของเราได้อย่างกว้างใหญ่ เราจะได้รับสภาพชีวิตแห่งอิสระที่ไม่มีขอบเขตจำกัด ซึ่งจะทำให้เราโอบอุ้มความยากลำบากและความเศร้าโศกทั้งหลาย ได้ราวกับมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ เวลาจะต้องมาถึงอย่างแน่นอน เมื่อความสำคัญของประสบการณ์ทั้งหลายของเราปรากฏชัดออกมา

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สิ่งสำคัญคือเราต้องยังคงมุ่งหน้าต่อไปบนพื้นฐานของการสวดไดโมขุ ทั้งในเวลาที่ทุกข์และสุข แล้วในช่วงเวลาที่ทุกข์ยาก เราจะพบปัญญาที่จะเปลี่ยนพิษเป็นยา และในช่วงเวลาที่มีความสุข เราจะสามารถดำเนินต่อไปด้วยจิตใจที่เร่าร้อนยิ่งขึ้น เราจะเป็น “มนุษย์ปุถุชนผู้ยิ่งใหญ่” ซึ่งมีสภาพชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งยึดถือคำพูดของพระนิชิเร็นไดโชนินที่ว่า “ทุกข์เมื่อมีทุกข์ สุขเมื่อมีสุข”

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11 เมษายน 2551

Ø ความรู้สึกเสียใจ การบ่น และไม่พึงพอใจ สามารถนำไปสู่การหยุดชะงักในการศรัทธาได้อย่างยิ่ง สิ่งสำคัญคือ ท่านจะต้องรักษาจิตใจที่บริสุทธิ์และกล้าหาญ เพื่อเดินหน้าต่อไป ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า “ดาบอันทรงพลังของสัทธรรมปุณฑริกสูตรต้องถือโดยผู้กล้าหาญแห่งความศรัทธา” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 412)

(บรรยายธรรมนิพนธ์เรื่องฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิ)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 10 เมษายน 2551

Ø นักคิดชาวฝรั่งเศส จัง ฌาค รุสโซ (..1712-1778) เขียนไว้ว่า “แต่เราถูกทำให้มีความแข็งแรง เราเชื่อไหมว่า เราสามารถเป็นได้ โดยไม่ยากลำบาก” ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ขอให้เข้มแข็ง ทุกความยากลำบากและอุปสรรคที่เราเผชิญในชีวิต เป็นโอกาสที่ทำให้ตัวเราเองเข้มแข็ง

พระนิชิเร็นไดโชนิน ซึ่งเกิดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เดือนที่หนาวเย็น เขียนไว้ว่า “เมื่อทองคำถูกไฟเผา จะยิ่งบริสุทธิ์ขึ้น” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 497) คนที่มีความสามารถแท้จริงจะส่องอย่างสว่างไสวยิ่งขึ้น เมื่อได้รับการฝึกฝนและทดสอบด้วยสิ่งที่ท้าทายในชีวิต  นี่คือสูตรที่ไม่เปลี่ยนแปลง ของการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจ

(แสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ - แผนกอนาคต)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 9 เมษายน 2551

Ø มิตรภาพและสันติภาพไม่ใช่เรื่องนามธรรม แต่เป็นวิธีที่เราปฏิบัติอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของเราขณะนี้ นี่คือถนนไปสู่สันติภาพที่แท้จริง

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 2 ตอนการทูตแห่งประชาชน 21)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 8 เมษายน 2551

Ø ในการดำเนินการสนทนา ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นนั้นมีความสำคัญ  ก้าวแรกคือให้ตัดสินใจเข้าร่วมสนทนา และจำเป็นต้องหาเวลาเพื่อสิ่งนี้ เมื่อการสนทนาเริ่มต้นขึ้น สิ่งสำคัญคือพูดความจริงโดยไม่กลัว นี่คือวิธีสร้างมิตรภาพที่แท้จริง  ดังนักกวีและนักเขียนบทละครชาวเยอรมัน ท่านฟริดริก ฟอน ชิลเลอร์ (..1759-1805) ประกาศว่า “การมีความกล้าหาญ มีความตั้งใจนั้น เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก”

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่ 21 บทที่ 2 ตอนการทูตแห่งประชาชน 19)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันประจำวันที่ 6 เมษายน 2551

Ø  ลูกศิษย์ของอาตมา

ผู้ซึ่งอยู่ในนครอมตะ

ขอให้ฉายส่องด้วยความปีติยินดี

แห่งการอุทิศร่วมกันของอาจารย์กับศิษย์

(แสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ   จุดเริ่มต้นนิรันดร์ของอาจารย์กับศิษย์)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 5 เมษายน 2551

Ø  ด้วยการเอาชนะ

ศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิด

เท่านั้น เราจึงจะได้รับเกียรติ

ในการดำเนินพุทธเจตนาพุทธบัญชา

เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ความปรารถนาของอาตมาคือ ลูกศิษย์ทั้งหลายของอาตมาตั้งปณิธานควรจะปฏิบัติตามอาตมาทุกอย่าง ถ้าโลกของพุทธธรรมจะถูกทำลาย นี่คือเหตุผลสำคัญ ที่เราต้องตำหนิอย่างตรงไปตรงมา และจริงจังต่อบุคคลเช่นนี้ และขับไล่คนชั่วร้ายและไม่รู้จักบุญคุณออกไป

(แสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ  16 มีนาคม จุดเริ่มต้นนิรันดร์ของอาจารย์กับศิษย์)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 4 เมษายน 2551

Ø ในธรรมนิพนธ์เรื่องเกาะซาโดะ พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “ไม่ใช่พวกนอกพุทธศาสนาหรือศัตรูของพุทธธรรมที่สามารถทำลาย
คำสอนที่ถูกถ้วนแท้จริงของพระตถาคต
(พระศากยมุนีพุทธ)  แต่ลูกศิษย์ของพระพุทธสามารถทำได้แน่นอน ดังที่พระสูตรกล่าวว่า “หนอนในตัวราชสีห์ทำลายราชสีห์” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 หน้า 302)  ถ้าคนที่ไม่รู้จักบุญคุณถูกปล่อยไปโดยไม่ตรวจสอบ และเพิ่มพูนมากขึ้น โลกของพุทธธรรมจะถูกทำลาย นี่คือเหตุผลสำคัญ ที่เราต้องตำหนิอย่างตรงไปตรงมา และจริงจังต่อบุคคลเช่นนี้ และขับไล่คนชั่วร้าย และไม่รู้จักบุญคุณออกไป

(แสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ  16 มีนาคม จุดเริ่มต้นนิรันดร์ของอาจารย์กับศิษย์)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 3 เมษายน 2551

Ø พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “ความปรารถนาของอาตมาคือ ลูกศิษย์ของอาตมาจะเป็นลูกของราชสีห์ ที่ไม่ถูกหัวเราะเยาะจากฝูงสุนัขจิ้งจอก เป็นการยาก ที่จะพบกับอาจารย์ที่เหมือนกับนิชิเร็น ผู้ซึ่งนับตั้งแต่กัปอันยาวไกลในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยเสียดายร่างกายหรือชีวิต เพื่อที่จะเปิดเผย ความผิดของศัตรูที่เข้มแข็ง (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 1062)

ลูกของราชสีห์ มีศักยภาพที่จะเป็นราชสีห์เช่นกัน เพื่อที่จะทำเช่นนั้นได้ พวกเขาจำเป็นต้องต่อสู้อย่างไม่เห็นแก่ตัว เต็มเปี่ยมไปด้วยเจตนารมณ์ ของการเผยแผ่พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ยึดถือเจตนารมณ์ของอาจารย์ ซึ่งหมายถึงการต่อสู้และเอาชนะศัตรูที่เข้มแข็ง สาระสำคัญในการดำเนินชีวิตที่สูงส่ง ถูกพบได้ในตัวท่าน ซึ่งอุทิศเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

(แสงแห่งศตวรรษของมนุษยชาติ  3 มีนาคม จุดเริ่มต้นนิรันดร์ของอาจารย์กับศิษย์)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 2 เมษายน 2551

Ø นักกวีชาวยูเครน ท่านไอแวน แฟรงโก (ค.ศ.1856-1916) เขียนไว้ว่า “หน่อแห่งความสุขมีอยู่ในหัวใจของแต่ละคน”  ถ้าหน่อเหล่านี้ถูกเพาะเลี้ยงแล้ว จะเจริญเติบโตใหญ่ขนาดไหนนะ บ่อเกิดของชีวิตมีอยู่ภายในตัวฉัน  ฉันไม่มีเหตุผลที่มามัวรอสวรรค์ที่ห่างไกล  ความสุขไม่ได้มาจากผู้อื่น เป็นบางสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาภายในชีวิตของเราเอง ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเปรียบเทียบตัวเรากับผู้อื่นหรืออิจฉาพวกเขา

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 16 ตอนที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม  2008)

 

ส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 1 เมษายน 2551

Ø นักปรัชญาชาวสวิส ท่านคาร์ล ฮิลตี้ (..1833-1909) เขียนไว้ว่า “นั่นคือเหตุผลที่ทุกชัยชนะ (บรรลุด้วยการกระทำเชิงรุกมากกว่าตั้งรับ) นำมาซึ่งความปีติยินดี ในขณะที่การตั้งรับ  ใช้พลังงานมากกว่า แต่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงน้อยกว่า”  โปรดจงยึดถือเจตนารมณ์แห่งการต่อสู้ของสมาคม ซึ่งพูดต่อต้านผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับประชาชน

(ประชุมหัวหน้าภาค ครั้งที่ 16 ตอนที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม  2008)

Ø เอเมอร์สันกล่าวว่า “ความร่าเริงหรืออารมณ์ดี ยิ่งใช้ก็ยิ่งเหลือมากขึ้น” ความร่าเริงไม่เหมือนกับการไม่เอาจริงเอาจัง ความร่าเริงเกิดจากจิตใจแห่งการต่อสู้ การไม่เอาจริงเอาจังเป็นด้านกลับของการหลีกหนีอย่างขี้ขลาด ท่านเอเมอร์สันยังกล่าวว่า พลังมีอยู่ในความร่าเริง ความหวังทำให้เรามีอารมณ์ทำงานได้ ถ้าปราศจากความร่าเริง ก็ไม่มีความเข้มแข็ง ขอให้พวกเราเพียรพยายามก้าวหน้าต่อไปอย่างสดใสและร่าเริง

 

กลับหน้าแรก