กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

            พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ยิ่งเรายกย่องบุญกุศลของสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ผลบุญของเราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น”

ขอให้ยกย่องสมาชิกของเราอย่างจริงใจและหมดหัวใจ

พวกเขาอุทิศตนเองอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ด้วยการแสดงความเคารพและขอบคุณอย่างจริงใจซึ่งกันและกัน

บุญกุศลและบุญวาสนาของพวกเราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

และในขณะเดียวกัน แรงเหวี่ยงของพวกเราก็จะเพิ่มมากขึ้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

            ขันติและความอดทนเป็นปัจจัยสำคัญ

เพื่อให้เรามีชัยชนะและความสำเร็จ

(ไม่ว่าอะไรที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้)

เส้นทางไปสู่ชัยชนะจะต้องเปิดออกอย่างแน่นอน

ดังนั้น ทุก ๆ วัน

จงท้าทายตนเองต่อไปเพื่อเอาชนะ

อุปสรรคทุกอย่างด้วยความเชื่อมั่น กล้าหาญ และมั่นใจ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

            สิ่งสำคัญคือผู้นำจะต้องอธิบายอย่างชัดเจน

ถึงอะไรเป็นจุดสำคัญของสิ่งที่ตัวเองพูด

ด้วยการพูดคุยหรือสนทนา ฯลฯ

ซึ่งปลุกเร้า มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อทุกคน

        จงเร่งความก้าวหน้าของเรามุ่งสู่ชัยชนะสูงสุด

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

            พุทธธรรมแสดงออกมาในสังคม

ที่ไหนก็ตามที่ท่านอยู่ในขณะนี้

จงเป็นบุคคลประเภทที่

ผู้คนรอบข้างต้องการ และชื่นชมอย่างแท้จริง

จงก้าวหน้าในชีวิต ในฐานะเป็นบุคคล

ผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551

            จงทุ่มเทอย่างแท้จริงเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา

จนกระทั่งเราสามารถประกาศว่า

“ฉันได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว”

ซึ่งก็คือยุวชนหนึ่งคนที่ตั้งใจเพียรพยายามอย่างหมดหัวใจ

จะเป็นเครื่องตัดสินอนาคต

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551

“มารดาแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล” ของพวกเรา

เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของเอสจีไอ

เป็นเพราะการอุทิศที่ไร้ความเห็นแก่ตัวของพวกเขา

ที่ทำให้เอสจีไอสามารถพัฒนาได้อย่างโดดเด่นเช่นนี้

ขอให้แสดงความเคารพและขอบคุณอย่างสูงต่อสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่หญิง

ซึ่งมีจิตใจที่ยึดถือความเที่ยงธรรม

และส่งเสริมกำลังใจพวกเราทั้งหลายให้ทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลียว

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551

            จงบอกวิถีทางการดำเนินชีวิตของเราและวิธีที่เราสามารถใช้ความศรัทธาในการดำเนินชีวิตของเราด้วยความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ  การสนทนาอย่างกล้าหาญของคน ๆ หนึ่ง จะสร้างคลื่นลูกแล้วลูกเล่า จะเปลี่ยนยุคสมัยนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551

            จงส่องแสงให้แก่ยุวชนและผู้มีความสามารถใหม่

โดยการใช้แนวความคิดที่สดใหม่

และประยุกต์วิธีคิดใหม่ ๆ

จงสร้างกระแสเพื่อชัยชนะ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

            การมีความศรัทธา (ในพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน)

ก็คือการมีความกล้าหาญอย่างที่สุด

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“นัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเหมือนเสียงคำรามของราชสีห์”

ไม่มีอะไรที่เราต้องกลัว

จงก้าวหน้าอย่างมีชัยชนะและบรรลุความสำเร็จ

โดยมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ และความกล้าหาญ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551

            จงรวบรวมแรงเหวี่ยงเพื่อความก้าวหน้าที่ไม่หยุดหย่อน

(ด้วยแรงเหวี่ยงของการผ่าลำไผ่)

โดยการเอาชนะอุปสรรคใหญ่

ซึ่งด้วยความกล้าหาญของคนแค่หนึ่งคน

การบรรลุชัยชนะของคนหนึ่งคน

จะเปิดหนทางที่ยิ่งใหญ่ให้แก่คนอื่นไปสู่ชัยชนะเช่นเดียวกัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

            ถ้าท่านตั้งใจสวดไดโมขุเพื่อความสุขของผู้อื่นแล้ว

ปัญญาที่จะส่งเสริมกำลังใจพวกเขาจะพวยพุ่งออกมาได้อย่างแน่นอน

ด้วยความเพียรพยายามที่อุทิศเพื่อ

ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นให้มีความสุข

เราจะสามารถบรรลุการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ที่แท้จริงได้อย่างเต็มความหมาย

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

            การตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

เป็นความเข้มแข็งและพลังที่อยู่เบื้องหลังชัยชนะในอนาคต

จงตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อมีสิ่งดึงดูดความสนใจ

และใช้มาตรการที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว และกระทำตามความจำเป็น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551

            จงสร้างประวัติศาสตร์

ด้วยการพูดออกมาถึงสิ่งที่แท้จริงและถูกต้อง

ด้วยความจริงใจและท่าทีด้านบวกของเรา

ด้วยคำพูดที่ออกมาจากจิตใจของเรา

ประตูใจของประชาชนจะต้องเปิดออกมาอย่างแน่นอน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551

            ขอให้สมาชิกฝ่ายยุวชนหญิงอันมีค่าของพวกเรา

ถูกห่อหุ้มด้วยความสุขที่ยิ่งใหญ่

โปรดจงดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะและบรรลุผลสำเร็จ

โดยก้าวหน้าไปพร้อมกับรุ่นพี่ที่ดีและสมาชิกของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551

            จุดสำคัญของยุคสมัยคือยุวชน

จงทำอย่างดีที่สุดเพื่อสนับสนุนยุวชน

เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่

ขอให้ทุกคนก้าวหน้าอย่างมีชัยชนะด้วยการลงมือริเริ่ม

เพื่อก่อสร้างความเป็นปึกแผ่นใหม่ของเอสจีไอ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

            ขอให้พวกเราตรวจสอบสาเหตุทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันไฟไหม้

สิ่งสำคัญคือ เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่มองข้ามสัญญาณเตือนใด ๆ

จงตรวจสอบแหล่งกำเนิดไฟอยู่เสมอ

ทุก ๆ วันจงมีความปลอดภัย และดำเนินชีวิตราบรื่นไม่มีอุบัติเหตุใด ๆ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

            จงเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากความกลัวหรือไม่กล้า

จงก้าวหน้าทีละก้าวจากขณะนี้

โดยการสวดไดโมขุ ด้วยความตั้งใจที่เข้มแข็ง

และมีความกล้าหาญและอุตสาหพยายาม

จงกระตุ้นให้เทพธรรมบาล ซึ่งเป็นพลังปกป้องของจักรวาลทำงาน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551

            พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“อาตมานิชิเร็นเป็นคนแรกที่เริ่มเผยแผ่.........”

แด่เพื่อนยุวชนเอสจีไอทั้งหลาย

ผู้ซึ่งสืบทอดภาระหน้าที่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลให้สำเร็จ

อย่างกล้าหาญตามรุ่นพี่ที่ยิ่งใหญ่ของท่าน

ขอให้จัดประชุมสนทนาธรรมอย่างประสบผลสำเร็จและงดงามอย่างแท้จริง

ในแนวหน้าของความก้าวหน้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551

วันหยุดหนังสือพิมพ์

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551

ขอให้พยายามส่งเสริมกำลังใจยุวชนอย่างมากมาย

เพื่อให้เข้าร่วมประชุมสนทนาธรรมในท้องถิ่น

ขอให้พยายามเชิญเพื่อนของเรา

ให้เข้าร่วมประชุมสนทนาธรรมด้วย

การประชุมสนทนาธรรมของเราเป็นการรณรงค์การสนทนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

โดยการจัดประชุมอย่างสดใสร่าเริง

ให้เป็นที่ซึ่งทุกคนเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ

ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีความหวังและความกล้าหาญ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551

สถานที่ประชุมส่วนบุคคลทั้งหมด

ซึ่งสมาชิกกรุณามอบให้เป็นสถานที่ประชุมและดำเนินกิจกรรม

เป็นปราสาทสมบัติทรงค่าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ขอให้แน่ใจว่า ได้แสดงความขอบคุณจากใจจริงและจริงใจที่สุด

ต่อเจ้าของสถานที่และครอบครัวของเขา

ในขณะเดียวกัน ให้เอาใจใส่ระมัดระวังอย่างเต็มที่

ถึงวิธีดูแลสถานที่เหล่านี้ เช่น

จบการประชุมตรงเวลา ช่วยประหยัดพลังงาน ฯลฯ เป็นต้น

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551

จงทำอย่างดีที่สุดเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ของรุ่นน้องและสมาชิกใหม่ เพื่อว่า

พวกเขาจะกลายเป็นผู้มีความสามารถยิ่งกว่าเรา

โดยเชื่อและไว้วางใจในความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา

จงต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยกัน

จงเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน

นี่คือประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเอสจีไอ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551

ขอให้ยกย่องสมาชิกของเรา (สำหรับความเพียรพยายามที่จริงใจ)

โดยการแสดงความเคารพดุจเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อพระพุทธ

ผู้นำที่แสดงความอวดดีและไร้ความเคารพต่อสมาชิกของเขา

ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำในเอสจีไอ

จิตใจที่เคารพและขอบคุณต่อผู้อื่น

เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด และเป็นกุญแจสำคัญ

ในการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวของ “ต่างกายใจเดียว”

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551

“ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากค่ะ”

“ยอดเยี่ยมมาก ขอขอบคุณต่อการทำงานอย่างหนักของท่าน

คำพูดขอบคุณเช่นจะสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นให้เกิดความกล้าหาญ

และในขณะเดียวกัน กลายเป็นพลังขับดันเพื่อความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551

จงกล้าหาญดังราชสีห์

และก้าวหน้าอย่างมั่นใจและภาคภูมิใจดังราชสีห์

จงขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนรอบข้าง

ด้วยพลังของยุวชน และความพากเพียรที่ไม่จำกัด

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

ท่านต้องออกเสียงทั้งหมดให้มากขึ้น

และตำหนิ (ผู้ที่ดูหมิ่นธรรม)

สิ่งที่ทำให้เราสามารถตีแตกอุปสรรค

ก็คือความกล้าหาญ และจิตใจที่เร่าร้อนที่สุดของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551

การต่อสู้และความเพียรพยายามทั้งหมดของเราในวันนี้

จะเป็นเหตุแห่งการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเราในวันพรุ่งนี้

ชีวิตคือการต่อสู้

การมีความอดทน อุตสาหพยายาม และความตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้

เป็นกุญแจสำคัญไปสู่ชัยชนะในอนาคต

ขอให้เราเปิดประตูไปสู่ความรุ่งเรืองที่มหัศจรรย์ของชีวิต

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“เมียวหมายถึงฟื้นคืนกลับ (ซึ่งก็คือกลับมามีชีวิต)”

จงดำเนินชีวิตโดยมีพื้นฐานอยู่บนธรรมมหัศจรรย์

และดึงพลังและความเข้มแข็งออกมาจากส่วนลึกของชีวิตของเรา

จงตั้งใจอย่างสัมบูรณ์ในการแสดงบทละครแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตมนุษย์

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

ไม่ใช่ “ใครบางคน” จะกระทำ

แต่ขึ้นอยู่กับเราที่เป็นผู้เปิดหนทาง

ขึ้นอยู่กับเราที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างผู้มีความสามารถ

ด้วยการสวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้น

ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบที่ลึกซึ้ง

เราจะสามารถค้นพบผู้มีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน

ปัญญาและความเข้มแข็งจำเป็นต่อการทำสิ่งเหล่านี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551

แด่สมาชิกของเรา

ผู้ส่งหนังสือพิมพ์เซเคียวและสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของเอสจีไอ

พวกเราขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง

ต่อการอุทิศที่ไม่เห็นแก่ตัวของท่านเพื่อสนับสนุนพื้นฐาน

ของการก้าวหน้าเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

พวกเราอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นให้พวกท่านแต่ละคน

มีสุขภาพดีและปราศจากอุบัติเหตุในขณะส่งหนังสือพิมพ์อย่างสิ้นเชิง

ขอให้ท่านทั้งหลายจงดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและชัยชนะร่วมกัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551

ขอให้เอาใจใส่และใคร่ครวญต่อผู้อื่น

และดูแลใกล้ชิดต่อสมาชิกและกิจกรรมต่าง ๆ

คนที่พบกับความยากลำบากมากกว่าใคร

คือผู้ที่สามารถเข้าใจจิตใจของผู้อื่นได้ง่ายกว่า

ขอให้เป็นผู้นำที่พร้อมเสมอเพื่อประชาชน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

ปัจจุบันนี้เป็นยุคเริ่มต้นออกเดินทางใหม่ของพวกเรา

ซึ่งจะกำหนดอนาคต

จงมีความคิดที่สดใหม่และวิธีคิดใหม่ ๆ

ด้วยจิตใจของยุวชน

จงก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างสนุกสนานและสดใส

 

กลับหน้าแรก