Thai Shido
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
ยังไม่มีคำตอบ หัวข้อ : 18พย.2017คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
hiromi2
Super Option
Super Option


Joined : 27 มีนาคม 2551 เวลา 12:07:07
Posts : 3643
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 20 พฤศจิกายน. 2560 เวลา 13:27:46 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 18พฤศจิกายน 2017

อาตมากำลังอธิษฐานว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอะไร สัทธรรมปุณฑริกสูตรและบุตรีทั้งสิบจะให้การปกป้องท่านทั้งหลาย

กำลังอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นราวกับการจุดไฟจากฟื้นที่เปียก หรือได้รับน้ำจากพื้นดินที่แห้งผาก

(เรื่องการตำหนิการดูหมิ่นธรรมและการชำระบาป  ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน้า 444)

 

ถ้อยคำส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 18พฤศจิกายน 2017

จงมุ่งสู่ปีหน้า

ซึ่งจะครบ5ปีของการก่อสร้าง

วิหารมหาปณิธานแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลแล้วเสร็จ

ขอให้ร่วมกันเดินแถวไปสู่การบรรลุชัยชนะ

ของประชาชน                                                                                                                                                                                              

เคียงบ่าเคียงไหล่กับบรรดาสมาชิกของเรา

ทั่วโลกทั้งหมด

ขอให้พยายามสร้างศตวรรษแห่งสันติภาพ


ส่งเสริมกำลังใจ

ข้าพเจ้าหวังว่าท่านทั้งหลายจะเป็นบุคคลที่ “ไม่ยอมแพ้”และรักษาท่าทีด้านบวก

รับมือกับความยากลำบากใดๆที่ท่านพบโดยถือว่าเป็นกระดานโดดเพื่อการเจริญเติบโต

กุญแจที่เชื่อมต่อจิตใจที่ไม่ยอมแพ้คือการสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ซึ่งเปลี่ยนปัญหาทั้งหลายของท่านให้เป็นพลัง

เพื่อการเคลื่อนไปข้างหน้าและช่วยให้ท่านดึงความกล้าหาญและปัญญาออกมา

ในขณะที่สวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว ขอให้ก้าวหน้าไปตามหนทางแห่งการเรียนรู้ ท้าทายและเพียรพยายามอย่างเบิกบาน

 

(สายรุ้งแห่งความหวัง-บุคคลยิ่งใหญ่ของโลก[31] งินโกะ โองิโนะ แพทย์หญิงคนแรกในญี่ปุ่น  : จงเป็นบุคคลที่ไม่ยอมแพ้)

       

 

 

 

       

 

 

 

 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของhiromi2ค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของhiromi2


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Thaishido Board และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ Thaishido Board แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่

Powered by ASPThai Forums version 7.0
Copyright ©2001-2003 PowerWeb.co.th