Thai Shido
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
ยังไม่มีคำตอบ หัวข้อ : 23พย.2017คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
hiromi2
Super Option
Super Option


Joined : 27 มีนาคม 2551 เวลา 12:07:07
Posts : 3643
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 24 พฤศจิกายน. 2560 เวลา 13:16:20 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 23พฤศจิกายน 2017

ในบทนี้ พระศากยมุนีพุทธะเปิดเผยจุดสำคัญที่สุดที่พระองค์ปรารถนาที่จะบ่งบอกให้กับพวกเรา  พระพุทธะเทศนาสัทธรรมปุณฑริกสูตรตลอดช่วง8ปี และอักษร8ตัว

 สรุปเป็นข้อความที่พระองค์ฝากไว้สำหรับสรรพสัตว์ในสมัยธรรมปลายนี้  ในข้อความนั้นอ่านได้ว่า “เพราะฉะนั้น สมันตภัทรถ้าท่านเห็นผู้ใดที่รับและยึดถือพระสูตรนี้

ท่านจะต้องรีบลุกขึ้นต้อนรับเขาแต่ไกลแสดงความเคารพนับถือเขาให้เหมือนกับท่านกระทำต่อพระพุทธเจ้าทีเดียว”  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อักษร8ตัวที่ประกอบขึ้นเป็นข้อความสุดท้ายว่า

 “ท่านจะต้องรีบลุกขึ้นต้อนรับเขา”

 (บทที่28 บทการชักชวนและความตั้งใจของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1  หน้า 214)

 

ถ้อยคำส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 23พฤศจิกายน 2017


มีเส้นทางแตกต่างหลากหลาย

บนการเดินทางของชีวิต

แทนที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับผู้อื่น

และกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาทำ

ขอให้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวด้วยตัวเราเอง

ด้วยวิธีเฉพาะของเราเอง ในจังหวะเฉพาะของเราเอง

ขอให้ทำภาระหน้าที่ที่สำคัญในชีวิตของเราให้สำเร็จ

ส่งเสริมกำลังใจ

ความเที่ยงธรรมจะหมดไปถ้าผู้คนไม่โกรธต่อความชั่วร้าย เช่นเดียวกัน ถ้าประชาชนหยุดต่อสู้อย่างกระตือรือร้นกับความ

อยุติธธรรมและความชั่วร้ายแล้ว จะเหลือแต่ความเที่ยงธรรมชนิดหน้าไหวหลังหลอกที่ทำให้ความชั่วดำรงอยู่ถาวรเท่านั้น

(ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ ตอนที่3: การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่26 ประธานผู้ก่อตั้ง3ท่านและเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ ตอนที่1 : อาจารย์จึเนะซาบุโร มาคิงุจิและอาจารย์โจเซอิ โทดะ26.5 การต่อสู้ตลอดชั่วชีวิตของอาจารย์มาคิงุจิ)      

 

 

 

       

 

 

 

 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของhiromi2ค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของhiromi2


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Thaishido Board และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ Thaishido Board แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่

Powered by ASPThai Forums version 7.0
Copyright ©2001-2003 PowerWeb.co.th