Thai Shido
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
ยังไม่มีคำตอบ หัวข้อ : 6มค.2018คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
hiromi2
Super Option
Super Option


Joined : 27 มีนาคม 2551 เวลา 12:07:07
Posts : 3643
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 8 มกราคม 2561 เวลา 13:20:52 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 6มกราคม2018

“ถ้าเจตนารมณ์แห่งต่างกายใจเดียว แพร่หลายอยู่ในหมู่ประชาชนแล้ว พวกเขาจะบรรลุเป้าหมายทุกอย่างได้”

(เรื่องต่างกายใจเดียว ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม1 หน้า618)

ถ้อยคำส่งเสริมกำลังใจประจำวัน6มกราคม 2018
ไดโชนินสอนพวกเราว่า

“ ‘มหาปณิธาน’หมายถึง

การเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร”                                

ขอให้ก้าวหน้าไปตามหนทางที่ยิ่งใหญ่

แห่งการบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาลนี้

อย่างกระตือรือร้นและเต็มไปด้วยความเป็นยุวชน

จงลุกโชนด้วยเจตนารมณ์เอสจีไอ

ร่วมกับทุกคน

ขอให้แสดงบทละครแห่งความสำเร็จอันรุ่งโรจน์

ที่สดใหม่อย่างภาคภูมิใจ

                                   

 

ส่งเสริมกำลังใจ

การจัดการกับความยากลำบากเป็นความเจ็บปวด แต่สิ่งสำคัญคือการเผชิญหน้าโดยตรงกับความเป็นจริงและปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเราและแก้ปัญหาให้ได้โดยไม่วิ่งหนี คนที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย วีรบุรุษทั้งหลาย ต้องอดทนกับความยากลำบาก

ความทุกข์เป็นสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมจิตใจให้แข็งแกร่งดังเหล็กกล้า การต่อสู้อย่างเจ็บปวดแต่ละครั้งในชีวิตสามารถกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อการปรับปรุงตนเองและบ่อเกิดแห่งการสร้างสรรค์

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่27 บทที่3 การต่อสู้ที่รุนแรง7)

 

 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของhiromi2ค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของhiromi2


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Thaishido Board และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ Thaishido Board แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่

Powered by ASPThai Forums version 7.0
Copyright ©2001-2003 PowerWeb.co.th