Thai Shido
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
ยังไม่มีคำตอบ หัวข้อ : 7มค.2018คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
hiromi2
Super Option
Super Option


Joined : 27 มีนาคม 2551 เวลา 12:07:07
Posts : 3643
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 8 มกราคม 2561 เวลา 13:21:36 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 7มกราคม2018

ถ้าไม่เป็นเช่นนี้ แล้วขอให้พวกเขาโยนรยางค์ทั้ง5 (ศีรษะ 2แขน2ขา) ลงบนพื้นดิน ขอให้แหงื่อไหลท่วมตัวของพวกเขา หรือ ไม่เป็นเช่นนั้นอีก ให้พวกเขานำทรัพย์สมบัติวิเศษและกองต่อหน้าพระพุทธะ

หรือ ให้พวกเขาเป็นคนรับใช้ของผู้ซึ่งยึดถือพระสูตร

(การทำให้ความหมายของการก่อตั้งคำสอนที่ถูกต้องมีความชัดเจน ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม1หน้า507)

ถ้อยคำส่งเสริมกำลังใจประจำวัน7มกราคม 2018
คุณค่าที่แท้จริงของความศรัทธาพบได้

ในพฤติกรรมของคนที่ปฏิบัติ

จงใช้ชีวิตของให้เป็นประโยชน์

แก่ผู้อื่นและสังคม

ด้วยความภาคภูมิใจและมั่นใจ

ข้าพเจ้าหวังให้พวกเราทุกคนเป็น

เสาหลักของชุมชนท้องถิ่น

เป็นคนที่ทุกคนสามารถไว้วางใจ

และพึงพาได้

 

ส่งเสริมกำลังใจ

ความเจ็บป่วยสามารถเป็นโอกาสเพื่อทำให้ตนเองมีความสมบูรณ์      พระนิชิเร็นไดโชนินเขียนไว้ว่า “ความเจ็บป่วยก่อให้เกิดความตั้งใจที่จะบรรลุมรรค”(ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม1หน้า937)

การเผชิญกับการเจ็บป่วยและพยายามรับมือกับมัน สามารถกระตุ้นความศรัทธาและความตั้งใจที่เข้มแข็งออกมา รวมทั้งจิตใจแสวงหาพุทธธรรมที่แรงกล้า ซึ่งเป็นผลให้ตัวเองมีการเจริญเติบโต

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่27 บทที่3 การต่อสู้ที่รุนแรง7)

 

 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของhiromi2ค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของhiromi2


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Thaishido Board และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ Thaishido Board แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่

Powered by ASPThai Forums version 7.0
Copyright ©2001-2003 PowerWeb.co.th