Thai Shido
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
ยังไม่มีคำตอบ หัวข้อ : 9มค.2018คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
hiromi2
Super Option
Super Option


Joined : 27 มีนาคม 2551 เวลา 12:07:07
Posts : 3643
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 10 มกราคม 2561 เวลา 10:27:20 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 9มกราคม2018

การมีความศรัทธาเป็นพื้นฐานของพุทธธรรม

 

(ธรรมนิพนธ์รูปลักษณ์ของโงะฮนซน ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม1 หน้า832)

 

ถ้อยคำส่งเสริมกำลังใจประจำวัน9มกราคม 2018

ด้วยการประชุมวางแผนที่มีประสิทธิผล

ที่ทำให้ตำบลของเรา

เกิดความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ดังกล่าว

ขอให้ตั้งใจฟัง

ความคิดเห็นและแนวคิดของทุกคน

ยังมีสิ่งสำคัญคือให้ลด

จำนวนหัวข้อ

ที่จำเป็นในการปรึกษา

เพื่อให้ใช้เวลาที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมกำลังใจ

ไดโชนินประกาศว่า “ความทุกข์ทั้งหมดที่สรรพสัตว์ได้รับ ทั้งหมดเหล่านี้เป็นความทุกข์ของอาตมาเอง”(บันทึกคำสอนปากเปล่า ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 138)

นี่แสดงถึงสภาพชีวิตที่เมตตากรุณาของไดโชนินที่ถือความทุกข์ของมนุษยชาติเป็นของตัวท่านเอง และเปิดหนทางเพื่อให้ประชาชนทุกคนบรรลุพุทธภาวะ

ในฐานะลูกศิษย์ของท่าน เราพยายามดำเนินชีวิตด้วยเจตนารมณ์เดียวกันนี้

แทนที่จะหมกมุ่นแต่ปัญหาของเราเอง เราควรเห็นอกเห็นใจและร่วมต่อสู้กับประชาชนทุกรูปแบบ อุทิศชีวิตของเราแก่การเผยแผ่ธรรมไพศาล

เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นเส้นทางไปสู่ความสุขที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้

(ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ เล่มที่27 บทที่3 การต่อสู้ที่รุนแรง7)

 

 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของhiromi2ค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของhiromi2


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Thaishido Board และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ Thaishido Board แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่

Powered by ASPThai Forums version 7.0
Copyright ©2001-2003 PowerWeb.co.th