Thai Shido
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
ยังไม่มีคำตอบ หัวข้อ : 12มค.2018คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
hiromi2
Super Option
Super Option


Joined : 27 มีนาคม 2551 เวลา 12:07:07
Posts : 3643
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 13 มกราคม 2561 เวลา 10:11:59 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 12มกราคม 2017

“เป็นเวลา 20 กว่าปีนับตั้งแต่อาตมาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ และเริ่มต้นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่

อาตมาไม่เคยคิดถอยแม้แต่ครั้งเดียว”

(ธรรมนิพนธ์เรื่องสงครามที่ยิ่งใหญ่ ฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน้า 465)

 

 

ถ้อยคำส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 12มกราคม 2017

โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด

เมื่อข้ามถนนที่มีหิมะทับถมหรือเป็นน้ำแข็ง

จงอย่ารีบเร่งหรือทำเกินขอบเขต

จงกระทำโดยถือความปลอดภัยสำคัญเป็นอันดับแรก

ข้าพเจ้ากำลังสวดมนต์เพื่อความปลอดภัยเด็ดขาด

ของสมาชิกทั้งหลายของเรา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่ง

สิ่งพิมพ์ของเอสจีไอของเรา


ส่งเสริมกำลังใจ

ผู้ที่พยายามพูดคุยให้ได้มากขึ้นแม้อีกคนหนึ่งเป็นผู้มีชัยชนะ ชัยชนะของเราขึ้นอยู่กับว่าเราใช้พลังมากเท่าไรที่ทุ่มเทในการเอาใจใส่และสนับสนุนผู้อื่น

มีเพียงการทำงานอย่างกลมเกลียวร่วมกับผู้คนทุกประเภทและสร้างแรงบันดาลใจให้เคลื่อนไหวร่วมกับเรามุ่งสู่การเผยแผ่ธรรมไพศาลหรือสันติภาพโลก

ตัวเราเองจึงจะเป็นผู้สามารถมีชัยชนะ

(ปัญญาเพื่อสร้างความสุขและสันติภาพ ตอนที่3 การเผยแผ่ธรรมไพศาลและสันติภาพโลก บทที่22  องค์กรเพื่อความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 22.4 การขยายสภาพชีวิตของเรา)

 

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของhiromi2ค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของhiromi2


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Thaishido Board และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ Thaishido Board แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่

Powered by ASPThai Forums version 7.0
Copyright ©2001-2003 PowerWeb.co.th