Thai Shido
สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่  เข้าระบบเข้าระบบ  ค้นหาหัวข้อค้นหาหัวข้อ  รายชื่อสมาชิกรายชื่อสมาชิก  
 
ยังไม่มีคำตอบ หัวข้อ : 11มีค.2018คุณไม่ใช่สมาชิก อ่านได้อย่างเดียว
ฝากข้อความโดย
เนื้อหา 
hiromi2
Super Option
Super Option


Joined : 27 มีนาคม 2551 เวลา 12:07:07
Posts : 3643
ฝากข้อความไว้เมื่อ : 12 มีนาคม 2561 เวลา 12:05:37 | หมายเลขIP : ไม่แสดง 

ธรรมนิพนธ์ประจำวันที่ 11มีนาคม 2018

“หัวใจ ของคำสอนตลอดชั่วพระชนม์ชีพของพระพุทธคือสัทธรรมปุณฑริกสูตร และหัวใจของการปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร

 ก็อยู่ในบทพระสทาปริภูต การที่พระสทาปริภูตโพธิสัตว์ให้ความเคารพผู้อื่นแสดงให้เห็นถึงเรื่องอะไร

 เจตนาที่แท้จริงในการเกิดมาของพระศากยมุนีพุทธผู้เป็นศาสดานั้น ก็เพื่อพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์นั่นเอง” 

( ธรรมนิพนธ์เรื่องสมบัติ 3 ชนิด ฉบับภาษาอังกฤษเล่ม1 หน้า 851)

ถ้อยคำส่งเสริมกำลังใจประจำวันที่ 11มีนาคม 2018     


ยุวชนเป็น “เสาหลัก” ของสันติภาพโลก

พวกเขาเป็น “ดวงตา” ที่เปิดอนาคตของมนุษยชาติ

และพวกเขา เป็น “เรือใหญ่”

ที่ช่วยเหลือผู้ที่กำลังมีความทุกข์

ยุวชนเอสจีไอ

จงรวมตัวกันด้วยความภาคภูมิใจของเรา

ขอให้ทุกคนทำให้โลกนี้เป็นสถานที่

ที่ซึ่งชีวิตของทุกคนส่องประกาย

โดยการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

และอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว

 

ส่งเสริมกำลังใจ

ด้วยการพบปะและพูดคุยกันกับผู้อื่น เราสามารถเข้าใจกันได้ลึกซึ้งขึ้น เราควรพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ

ด้วยตา หูและใจของเราเอง

( [32] บัลกาเรีย-ทางแยกแห่งวัฒนธรรม)

 

 

 

 

 

Back to Topข้อมูลส่วนตัวของhiromi2ค้นหาข้อความที่ฝากไว้ของhiromi2


ถ้าคุณเป็นสมาชิกของ Thaishido Board และต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ เข้าระบบ
ถ้าคุณไม่ใช่สมาชิกของ Thaishido Board แต่ต้องการมีส่วนร่วมให้ทำการ สมัครสมาชิกใหม่

Powered by ASPThai Forums version 7.0
Copyright ©2001-2003 PowerWeb.co.th