กลับหน้าแรก

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2550

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2550

                        ขอให้ร่วมกันเปิดศตวรรษ

ซึ่งมารดาทั้งหลายสามารถมีชัยชนะ

จงร้องเพลงออกมาดัง ๆ และสดใส

ของยุคใหม่ที่ประชาชนสามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2550

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2550

                        แน่นอนว่า ไม่มียุทธวิธีใดเหนือกว่ายุทธวิธีแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร

ไม่มีอะไรที่เราต้องกลัว

ด้วยการสวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้น

และรวบรวมความกล้าหาญขึ้นมา

ขอให้พัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ ๆ

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเรา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2550

                        ขอให้เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใส

ด้วยการสวดมนต์เช้า-เย็นอย่างเป็นจังหวะ และ

สวดไดโมขุอย่างสดใส

เหมือนกับม้าขาวที่กำลังควบ

ขอให้มีชัยชนะและประสบความสำเร็จ

อย่างเต็มไปด้วยพลังชีวิตอันสดชื่น

หลักการใด ๆ ย่อมมีการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เช่น ยูโดหรือฟันดาบ เช่นเดียวกัน พื้นฐานของการปฏิบัติศรัทธาเพื่อให้ได้รับความสุขก็คือการสวดมนต์เช้า-เย็น คนที่สวดมนต์เช้า-เย็นอย่างจริงจังและสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวทุก ๆ วัน ในตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างกับผู้ที่เกียจคร้านในเรื่องดังกล่าวนี้   อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านไป 3 ปี 5 ปี หรือ 7 ปี ความแตกต่างจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนชะตากรรมและปฏิวัติมนุษย์ และบังเกิดของพลังแห่งความสำเร็จ นี่คือเหตุผลที่พระนิชิเร็นไดโชนินบอกกับพวกเราว่า “จงปลุกเร้าความศรัทธาให้ลึกซึ้ง และขยันขัดกระจกทุกเช้าค่ำ แล้วจะขัดอย่างไร มีเพียงสวดนัมเมียวโฮเร็งเงเคียวเท่านั้น” (ธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 4)

ยิ่งกว่านั้น ท่าทีของการสวดมนต์เช้า-เย็นจะเปิดเผยถึงวิธีดำเนินชีวิตของบุคคลนั้น คนที่อ่อนแอ ในการสวดมนต์เช้า-เย็นจะไม่มีพลังและความตั้งใจที่เร่าร้อน จะถูกกลืนไปกับวิธีการดำเนินชีวิตที่กะปลกกะเปลี้ย  ถ้าท่านสวดมนต์เช้า-เย็นเพียงแค่เหมือนงานที่น่าเบื่อ หรือไม่รู้สึกขอบคุณ ก็ยากที่จะเกิดความรู้สึกปีติยินดีในความศรัทธา  ดังนั้น ขอให้ส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน ให้สวดมนต์เช้า-เย็นอย่างสดชื่น และเป็นจังหวะเหมือนม้าสีขาวที่ควบขึ้นสู่ท้องฟ้า  ขอให้มาร่วมกันสวดมนต์เช้า-เย็นในแต่ละวันอย่างยอดเยี่ยม และมีพลัง ซึ่งจะสามารถเคลื่อนสกลจักรวาล พร้อมกับทุ่มเทอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นด้วย

(ปฏิวัติมนุษย์ เล่มที่ 12)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2550

                        ความหวังเป็นพลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเรา

วันนี้ก็เช่นกัน

จงรักษาเปลวไฟแห่งความหวังให้ลุกโชนสว่างไสว

โดยการสร้างคลื่นแห่งการสนทนาลูกแล้วลูกเล่า

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2550

ในพุทธธรรม ไม่มีเรื่องที่ว่า

ความเพียรพยายามของเราจะสูญเปล่า

ทุกสิ่งทุกอย่างมีความหมาย

จงมีความกล้าหาญ และอย่าท้อถอย

ขอเพียงมีหัวใจราชสีห์

ก็จะสามารถเปิดหนทางไปสู่ชัยชนะได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2550

เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องเสแสร้ง

ขอให้พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมา

ด้วยความจริงใจ และใช้ปัญญาอย่างที่สุด

จึงจะเข้าถึงจิตใจของผู้คนได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2550

โลกของความถูกต้องและเที่ยงธรรมนั้นสว่างไสวและร่าเริงเสมอ

ด้วยการร้องเพลงแห่งความถูกต้องอย่างสนุกสนานและร่าเริง

ขอให้ทุกท่านก้าวหน้าไปพร้อมกันด้วยจิตใจที่เร่าร้อน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2550

นี่เป็นช่วงเวลาที่พวกเราต้องลงมือกระทำอย่างได้ผล

และยังเป็นช่วงเวลาสำหรับพวกเราที่จะแผ่ขยายวงล้อมแห่งมิตรภาพ

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“เสียงกระทำงานของพระพุทธ”

ขอให้พวกเราบอกกล่าวพุทธธรรมและปรัชญาธรรมนี้ให้แก่ประชาชน

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ด้วยความเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ ปราศจากความสงสัยใด ๆ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2550

อีกชื่อหนึ่งของพระพุทธ คือ วีรบุรุษแห่งโลก

ด้วยการมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นในจิตใจของเรา

ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในสังคม

ด้วยความภาคภูมิใจและเหมาะสม

นี่คือวิธีที่เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างรุ่งโรจน์ได้ในฐานะมนุษย์

(วีรบุรุษแห่งโลก ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระพุทธ

ที่เรียกเช่นนี้ เพราะ

พระองค์เผชิญกับความทุกข์ยากทุกอย่างด้วยความกล้าหาญ

และนำประชาชนทั้งหลายไปสู่การรู้แจ้ง)

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2550

                        ในการดำเนินความเพียรพยายามหรือการท้าทายใด ๆ

            วิธีที่เราท้าทาย หรือวิธีที่เราตอบสนองต่อการท้าทายนั้นมีความสำคัญมาก

            จงระมัดระวังอย่ามองข้ามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

            ขอให้ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

และลงมือกระทำทุกอย่างตามความจำเป็นและเหมาะสม

และได้ผลลัพธ์ของการต่อสู้ออกมาด้วยชัยชนะที่สมบูรณ์และแน่นอน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2550

ปัญญาเป็นบ่อเกิดที่สำคัญของชัยชนะ

ตามหลักการในพุทธศาสนาเรื่องศรัทธาแทนปัญญา (เพื่อการรู้แจ้ง)

ด้วยความศรัทธาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ “อาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง”

พวกเราสามารถนำปัญญาที่ไม่มีขอบเขตจำกัดออกมาได้อย่างแน่นอน

ด้วยการริเริ่ม และก้าวเป็นคนแรก

ขอให้มีชัยชนะในทุกการท้าทายที่ได้ลงมือกระทำ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2550

พลังของธรรมมหัศจรรย์มีไม่จำกัดจริง ๆ

ความเพียรพยายามและการอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวทั้งหมดของเรา

เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

จะทำให้เราเสริมสร้าง และขยายสภาพชีวิตของเราได้อย่างแน่นอน

ขอให้สนทนากับผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ด้วยความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่เข้มแข็ง

(ช่วยนำพาพวกเขาไปสู่ชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2550   

ดังที่พระนิชิเร็นไดโชนินส่งเสริมกำลังใจพวกเราว่า

“ลูกศิษย์ของอาตมา ให้เข้าแถวแล้วติดตามอาตมา”

ขอให้มีความเชื่อมั่นที่เข้มแข็งในจิตใจ

ก้าวหน้าอย่างมีชัยชนะบนหนทางของความเที่ยงธรรมและกล้าหาญ

(ธรรมนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาอังกฤษหน้า 765)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2550

พวกเรากำลังอาศัยอยู่ในยุคสมัยที่ชั่วร้ายแห่งมลทิน 5 ประการ

ขอให้ตักเตือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ให้มีความระมัดระวัง

เพื่อว่าพวกเราจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และนำไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะสัมบูรณ์

ขอให้ทุ่มเทความเพียรพยายามทุกอย่าง

เพื่อปกป้องความสุขและความปลอดภัยของทุกคน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2550

อาจารย์โจเซอิ โทดะ อาจารย์ของข้าพเจ้าเคยกล่าวว่า

“จงทำให้การประชุมสนทนาธรรมมีความสนุกสนานมากที่สุด

และเป็นการประชุมที่สนุกสนานมากที่สุดในโลก”

ขอให้ทำอย่างดีที่สุดเพื่อจัดการประชุมสนทนาธรรม

ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความหวัง

ซึ่งก่อให้เกิดชัยชนะขึ้นมาได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2550

เนื่องจากเป็นวันหยุดหนังสือพิมพ์

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2550

ขอให้ทำเต็มที่อย่างต่อเนื่อง

ลำดับแรก ให้มีสุขภาพดีเท่าที่จะทำได้

และต่อมา อย่าให้มีอุบัติเหตุตลอดทั้งวัน

นี่คือหลักพื้นฐานของการดำเนินชีวิตประจำวัน

ซึ่งทำให้เรามีชัยชนะและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดี

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2550

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า (สุภาษิตที่มีชื่อเสียง)

“หนึ่งเป็นมารดาของหมื่น”

ขอให้พูดกับแต่ละคนที่เราพบอย่างกระตือรือร้น เพื่อว่า

พวกเขาจะเข้าใจและสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเรา

ขอให้มอบคำส่งเสริมกำลังใจอย่างสุดจิตสุดใจให้กับ

คนที่กำลังพบกับการท้าทายหรือความยากลำบาก

ด้วยความเพียรพยายามอย่างจริงใจ และเอาใจใส่ต่อบุคคลทีละคน ๆ

ความเป็นปึกแผ่นที่เข้มแข็งจะเพิ่มเป็นหมื่นเท่าหรือมากกว่า

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550

การสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้นและความอุตสาหพยายาม ขอให้ทุ่มเทความเพียรพยายามทุกอย่างในการพูดด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นเช่นเดียวกับอาจารย์โทดะที่ทำอยู่เสมอ

(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1900  วันเกิดของอาจารย์โทดะ)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550

ในขอบเขตของการกระทำที่กล้าหาญของเรา

เราทำให้ประชาชนสร้างความสัมพันธ์กับพุทธธรรมได้มากยิ่งขึ้นแค่ไหน

ทุกครั้งที่เราบอกกล่าวพุทธธรรมและปรัชญาธรรมนี้ให้แก่ผู้อื่น

เรากำลังสะสมบุญวาสนาที่ไม่มีขอบเขตจำกัดได้อย่างแน่นอน

ขอให้รวบรวมความกล้าหาญทั้งหมด และสร้างความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2550

แด่สมาชิกทั้งหลายผู้อุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัว

ในการทำให้ทุกคนปลอดภัย และปกป้องการประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ

ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของทุกคน แสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อทุกท่าน

ที่ได้กระทำเรื่องดังกล่าว และขอบคุณต่อสมาชิกฝ่ายยุวชน

ซึ่งมีบทบาทนำในเรื่องนี้

ข้าพเจ้าขอมอบความไว้วางใจให้ท่าน

เป็นผู้ปกป้องปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของประชาชน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2550

ขอให้ใช้ทุกวิธีเพื่อป้องกัน และระมัดระวังไม่ให้เกิด

อุบัติเหตุ พร้อมกับอยู่อย่างปลอดภัยที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องเกี่ยวกับไฟ

ขอให้ร่วมมือกัน ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

จงอย่าประมาท และละเลย

จงจำไว้ว่า ความปลอดภัยคือเรื่องอันดับหนึ่ง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2550

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“......... ให้ขยันขัดเกลากระจกเงาทั้งเช้าค่ำ”

ธรรมมหัศจรรย์ (เมียวโฮ) คือ

พลังขับดันสำคัญของการพัฒนาที่ไม่จำกัดของเรา

ขอให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนในแต่ละวัน ในทุก ๆ วัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2550

อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต

ขึ้นอยู่กับเหตุที่เราทำในปัจจุบัน

โดยทำให้ดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ความคิดเห็นของยุวชน

ได้รับการตอบสนอง และนำมาประยุกต์ใช้ ให้มากเท่าที่จะทำได้ ในทุกกิจกรรมของเรา

ขอให้สร้างกระแสที่สดใหม่ในความเคลื่อนไหวของเรา

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2550

จุดประสงค์ของการจัดประชุมวางแผน หรือการประชุมที่มีลักษณะเดียวกันนี้

ก็เพื่อพวกเราจะสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างประสบผลสำเร็จ

ด้วยการปรึกษาหาวิธีที่เป็นรูปธรรม และ

กระทำในเรื่องที่จำเป็นและด้วยความเหมาะสม

ขอให้ปูเส้นทางที่แน่นอนมุ่งสู่ชัยชนะด้วย

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2550

บัดนี้ ประเพณีของเดือนกุมภาพันธ์ได้เริ่มต้นอีกครั้ง

(เราใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการบอกกล่าวการปฏิบัตินี้กับผู้อื่น)

ขณะนี้เป็นโอกาสที่จะทำลายข้อจำกัด ซึ่งมีอยู่ในจิตใจของพวกเรา

ขอให้พยายามดึงศักยภาพที่สดใหม่จากภายในออกมา

ขอให้ท้าทายโดยออกไปพบปะผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

และช่วยเหลือพวกเขาให้สร้างสายสัมพันธ์กับพุทธธรรม

ขอให้เปิดหนทางที่ยิ่งใหญ่มุ่งสู่ชัยชนะที่สัมบูรณ์

ด้วยความกล้าหาญและมีพลัง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550

พลังอันยิ่งใหญ่ของการสวดไดโมขุของเรา แผ่ซ่านไปทั่วสกลจักรวาล 

ดังนั้น เป็นเรื่องแน่นอนอย่างยิ่งที่เทพธรรมบาลจะต้องช่วยเหลือและปกป้องท่าน

ขอให้ก้าวหน้าไปอย่างไร้ความกลัวในหัวใจ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550

ขอให้เข้าร่วมสนทนาอย่างจริงใจและเอาใจใส่ผู้อื่น

ขอให้ลงมือกระทำอย่างมีความคิดริเริ่ม

ขอให้มอบคำพูดส่งเสริมกำลังใจด้วยความเร็วดุจสายฟ้า

แน่นอนว่า ไม่มียุทธวิธีใดเหนือกว่ายุทธวิธีของสัทธรรมปุณฑริกสูตร

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550

ขอให้เอาใจใส่และใคร่ครวญต่อผู้อื่น

และดูแลใกล้ชิดต่อสมาชิกและกิจกรรมต่าง ๆ

คนที่พบกับความยากลำบากมากกว่าใคร

คือผู้ที่สามารถเข้าใจจิตใจของผู้อื่นได้ง่ายกว่า

ขอให้เป็นผู้นำที่พร้อมเสมอเพื่อประชาชน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

ขอให้เป็นบุคคลที่ไม่มีใครมาเทียบได้

เป็นคนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งในที่ทำงาน และในชุมชนท้องถิ่น

ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ แท้จริงแล้ว

คือเหตุแห่งบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

 

 

กลับหน้าแรก