กลับหน้าแรก

 

        ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำเดือนมกราคม 2551

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 31 มกราคม 2551

ไม่มีอะไรที่สามารถหล่อเลี้ยงหัวใจและจิตใจของประชาชน

เหนือไปกว่าความเมตตาและความจริงใจ

เจตนารมณ์ของเอสจีไอ (การเอาใจใส่ต่อความสุขของผู้อื่นอย่างแท้จริง)

เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่สำเร็จของเรา

และในการพัฒนาและเพิ่มบุคคลผู้มีความสามารถ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 30 มกราคม 2551

พุทธธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับชนะ

ถ้ามีบางสิ่งที่ชั่วร้ายหรือไม่จริง ถูกพูดออกมา

ให้ปฏิเสธอย่างไม่ลังเลด้วยเสียงโต้แย้งเป็นสิบเท่า

ขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้นำที่พูดออกมาด้วยความเร่าร้อน

เพื่อความจริงและความถูกต้อง

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 29 มกราคม 2551

ลำดับแรก ขอให้สวดไดโมขุด้วย

ความตั้งใจที่เข้มแข็งว่า “ไม่ให้เป็นหวัด”

บ้วนปาก ล้างมือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ด้วยนิสัยการรับประทานที่ดีและการนอนหลับเพียงพอ

เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันหวัด

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ

ทำตามกฎพื้นฐานดังกล่าวนี้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 28 มกราคม 2551

จงเพียรพยายามทุกอย่างเพื่อยกระดับและเสริมสร้างผู้มีความสามารถ

สนับสนุนและขยายการพัฒนาของบุคคลดังกล่าวในสาขาต่าง ๆ

จงก่อตั้งความเป็นปึกแผ่นที่เข้มแข็งของประชาชนที่มหัศจรรย์

(ด้วยความกล้าหาญ ปัญญา และจิตใจดี เพื่อบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาล)

ขอให้ทุกท่านจงก้าวต่อไปและทำให้เจริญก้าวหน้า

โดยตื่นรู้ถึงความตั้งใจที่สดใหม่เพื่อบรรลุภาระหน้าที่เฉพาะของตนเอง

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 28 มกราคม 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ปณิธานที่ยิ่งใหญ่หมายถึงการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร”

โดยการยึดถือเจตนารมณ์เพื่อการบรรลุการเผยแผ่ธรรมไพศาล

(เผยแผ่พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน และหลักปรัชญาให้กว้างไกลสู่ทั่วโลก)

จงสร้างกระแสของการสนทนา

จงต่อสู้อย่างหนักร่วมกัน เพื่อ

“การรณรงค์ชักชวนแนะนำธรรมเดือนกุมภาพันธ์” ให้สำเร็จ

สำหรับฉากที่สองของการเผยแผ่ธรรมไพศาล

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 27 มกราคม 2551

จงพูดอย่างมั่นใจเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและความเป็นจริงว่าคืออะไร

และแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของเราให้กับผู้อื่นด้วยความมั่นใจ

จงเริ่มอย่างมีพลังไปสู่บทละครที่ยิ่งใหญ่

ของการพัฒนามิตรภาพใหม่ ๆ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 26 มกราคม 2551

คลื่นของการเคลื่อนไหวแห่งสันติภาพและมนุษยนิยม

ที่สร้างขึ้นจากคน ๆ เดียว

จะก่อให้เกิดคลื่นนับหมื่นและมากกว่านั้น

ด้วยความเพียรพยายาม การอุทิศที่ไม่เห็นแก่ตัวที่ยิ่งใหญ่

ของสมาชิกเอสจีไอผู้สูงส่ง (จากทั่วโลก)

อนาคตของมนุษยชาติจะแข็งแกร่งดังหินผา

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 25 มกราคม 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ดังนั้น ความคิดของเราแสดงออกมาที่เสียงของเรา”

เพื่อความสุขของแต่ละคน

จงสวดไดโมขุอย่างจริงใจและกระตือรือร้น และ

แบ่งปันพุทธธรรมนี้ให้กับเขาอย่างสุดความสามารถของเรา

ความจริงใจและการเอาใจใส่ของเรา คือสิ่งที่จะประทับใจเขาอย่างแน่นอน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 24 มกราคม 2551

จงให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้าน

และรักษาความเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านให้ดี

อย่างระมัดระวัง อย่างเอาใจใส่ และด้วยความจริงใจที่สุด

จงทำทุกอย่างที่จำเป็น โดยไม่มองข้ามเรื่องใด ๆ

แม้จะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อย ก็สามารถเกิดสิ่งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 23 มกราคม 2551

จงใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อป้องกันอากาศหนาว

สิ่งสำคัญก็คือ เราต้องเตือนตัวเองให้ระมัดระวังและเตรียมพร้อม

เมื่อเราออกไปข้างนอกหรือเข้าไปในห้องที่เย็นหรือจุดอื่นในบ้าน

สิ่งสำคัญลำดับแรกและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเราก็คือ

รักษาสุขภาพให้ดี และระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใด ๆ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 22 มกราคม 2551

ความตั้งใจของผู้นำสามารถทำให้

เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงหมู่หรือตำบลของเขา

จงเพียรพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อว่า

เราจะสามารถกลายเป็นแบบอย่างให้กับทุกคน

และปลุกเร้าให้ทุกคนมีความมั่นใจ

ขอให้ทุกท่านก้าวหน้าไปพร้อมกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียวกัน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 21 มกราคม 2551

ขอให้จัดประชุมวางแผนอย่างสดใสและร่าเริง

เพื่อความก้าวหน้าของการเผยแผ่ธรรมไพศาล

ขอให้ทุกท่านก้าวหน้าไปด้วยกัน มีความสามัคคีอย่างสมบูรณ์ด้วยใจเดียว

เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้ชุมชนท้องถิ่นของเรามีความรุ่งเรือง

และช่วยให้สมาชิกทั้งหลายของเราก่อตั้งความสุขที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้

 

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 21 มกราคม 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“เมื่อเรารู้สัทธรรมปุณฑริกสูตร

เราจะเข้าใจความหมายเรื่องราวของโลกทั้งหมด”

พุทธธรรม ในตัวของมันเองแสดงออกมาในสังคม

จงเพียรพยายามทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ

ในที่ทำงานในชุมชนท้องถิ่น (ที่ซึ่งเราอยู่ในขณะนี้)

เพื่อว่าเราจะสามารถได้รับความไว้วางใจจากผู้คนได้

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 20 มกราคม 2551

จงระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟ

ลำดับแรก เราต้องตั้งใจว่า

เราจะไม่ให้มีไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

ความไม่รอบคอบและประมาทเกินไปเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเรา

ขอให้แน่ใจว่า ได้ตรวจสอบแหล่งกำเนิดไฟรอบ ๆ ตัวเราทุกชนิด

อย่างสม่ำเสมอและรอบคอบที่สุด

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 19 มกราคม 2551

แด่ท่านทั้งหลายผู้ซึ่งกำลังเข้าสอบในโรงเรียน

จงทำข้อสอบอย่างดีที่สุดจากทั้งหมดที่ท่านได้เล่าเรียนมา

เราทั้งหลายกำลังสวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้นที่สุดเพื่อความสำเร็จของท่าน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 18 มกราคม 2551

ขณะนี้เป็นเวลาที่จะสวดมนต์

สิ่งสำคัญสำหรับผู้นำคือ ให้สวดไดโมขุอย่างหมดหัวใจ

เพื่อให้สมาชิกของเราก้าวหน้าอย่างมีชัยชนะและบรรลุผลสำเร็จ

และให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจและมีจิตใจเร่าร้อน

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 17 มกราคม 2551

แด่สมาชิกผู้สูงส่งทั้งหลาย

ที่ส่งหนังสือพิมพ์เซเคียวและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของเอสจีไอ

ขอพนมมือด้วยความเคารพอย่างสูง

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อทุกอย่างที่ท่านได้ทำมา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท่ามกลางสายลมที่หนาวจัด โปรดจงมีความปลอดภัย

และสุขภาพแข็งแรง ในทุก ๆ วัน

ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น

เช่นเดียวกับเพื่อนเอสจีไอทั้งหลายของท่าน

ให้การส่งหนังสือของท่านไม่มีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดขึ้น

และท่านทั้งหลายถูกห่อหุ้มด้วยความสุข

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 16 มกราคม 2551

จงให้ความสำคัญกับสมาชิกกลุ่มอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่กำลังเข้าสอบ

สิ่งสำคัญสำหรับพวกเรา ก็คือ ขอให้เอาใจใส่อย่างรอบคอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมของเขา และให้คำส่งเสริมกำลังใจ

ต่อครอบครัวของเขา ด้วยการเอาใจใส่และดูแลอย่างหมดหัวใจ

จงรวบรวมความเพียรพยายามของพวกเราทั้งหมด

ในทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้

เพื่อสนับสนุนยุวชนผู้มีค่าของพวกเรา

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 15 มกราคม 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ให้ใช้ยุทธวิธีของสัทธรรมปุณฑริกสูตรก่อนวิธีอื่นใด”

จงสวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้นด้วยความเชื่อมั่นที่เข้มแข็ง

และก้าวหน้าอย่างมั่นใจด้วยความตั้งใจที่ไม่สั่นคลอน

เพื่อว่าพวกเราทั้งหลายจะสามารถมีความสุขเบ่งบานในชีวิตดุจฤดูใบไม้ผลิ

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 14 มกราคม 2551

จงระลึกถึงและให้การยกย่องการต่อสู้และความพากเพียร

ซึ่งสมาชิกผู้สูงส่งของเราได้กระทำเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

จงอย่าลืมกล่าวขอบคุณต่อการอุทิศที่ไม่เห็นแก่ตัวของพวกเขา

นั่นคือความรับผิดชอบที่สำคัญมากของผู้นำ

           

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 14 มกราคม 2551

            ขอให้จัดการประชุมสนทนาธรรมอย่างสนุกสนาน

เพื่อฉลองการเปิดยุคใหม่

ขอให้พยายามจัดประชุมอย่างสดใส ให้เป็นสถานที่ซึ่ง

ทุกคนรู้สึกเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างแท้จริง และเต็มไปด้วยความหวัง

เพื่อว่าทุกคนจะก้าวหน้าไปด้วยจิตใจของยุวชน

(มุ่งสู่ชัยชนะใหม่)

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 13 มกราคม 2551

ขอให้พยายามคิดถึงและเอาใจใส่ต่อเพื่อนบ้าน

และเพื่อนบ้านของสถานที่จัดประชุม เท่าที่เราสามารถทำได้

ในขณะเดียวกัน ขอให้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อสมาชิก

และครอบครัวของเขา

ผู้ซึ่งกรุณามอบบ้านให้เป็นที่ทำกิจกรรมของเรา

ด้วยการกระทำที่เอาใจใส่และมีสามัญสำนึกที่ดีนั้น

ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้คนและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้

ทั้งหมดนี้คือเรื่องของพุทธธรรม

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 12 มกราคม 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าวว่า

“ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่ผู้เผยแผ่อักษร 5 ตัวของ

เมียวโฮเร็งเงเคียว ในสมัยธรรมปลาย ไม่ว่าชายหรือหญิง”

จงฟังสิ่งที่สตรีพูดด้วยความเคารพและจริงใจ พยายามเรียนรู้จากพวกเขา

นั่นคือวิธีที่เราทั้งหลายสามารถได้รับพลังที่จำเป็นต่อการมีชัยชนะ

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 11 มกราคม 2551

ขอให้พวกเราเอสจีไอเป็นบ่อเกิดอันยิ่งใหญ่เพื่อความเที่ยงธรรม

ก้าวหน้าต่อไปด้วยชัยชนะและความสำเร็จ

ร่วมกับสมาชิกผู้สูงส่งของพวกเรา

ด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจ

จงแสดงบทละครที่รุ่งโรจน์ของความสามัคคีที่สมบูรณ์

บนพื้นฐานของเจตนารมณ์แห่ง “ต่างกายใจเดียว”

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 10 มกราคม 2551

เวลาของการออกเดินทางใหม่มาถึงแล้ว

จงพัฒนายุคสมัยใหม่ให้สำเร็จ

ด้วยความตั้งใจที่สดใหม่

และริเริ่มกระทำในรูปแบบใหม่

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 9 มกราคม 2551

พระนิชิเร็นไดโชนินเตือนเราอยู่ในธรรมนิพนธ์ว่า

“ในฤดูหนาว อาคารมักจะมีไฟไหม้บ่อย ๆ”

จงระมัดระวังอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดไฟไหม้

จงระมัดระวังและตรวจสอบอยู่เสมอ

ถึงแหล่งกำเนิดไฟทุกอย่างที่เป็นไปได้ เช่น ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ

ที่เขี่ยบุหรี่ เครื่องทำความร้อน ฯลฯ

จงสวดไดโมขุอย่างกระตือรือร้นที่สุด

เพื่อไม่ให้มีอุบัติเหตุอย่างเด็ดขาด

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 8 มกราคม 2551

สิ่งสำคัญก็คือ ผู้นำจะต้องเป็นผู้ริเริ่ม

อยู่ในแนวหน้าของกิจกรรมทุกชนิด

เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่

โปรดจงนำทุกคนอย่างมั่นใจไปสู่ชัยชนะ

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 7 มกราคม 2551

จงพากเพียรทุ่มเทตัวเรา

เข้าร่วมสนทนากับผู้คนที่แตกต่าง ทั้งหลายเท่าที่จะทำได้

ด้วยการออกไปพบปะกับผู้อื่นอย่างแข็งขัน

จงทำให้สายลมฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่นพัดไป

ทั่วประเทศญี่ปุ่น (ทั่วโลก)

           

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 7 มกราคม 2551

กล่าวกันว่า “ผู้ที่ลงมือก่อนได้เปรียบ”

การตอบสนองและการกระทำอย่างรวดเร็วต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นกุญแจที่ตัดสิน

ว่าเราจะมีชัยชนะหรือไม่

จงริเริ่ม

ด้วยแรงเหวี่ยงที่สดใหม่ของเรา

จงพุ่งทะยานอย่างสดใสเปิดไปสู่ปีที่มีชัยชนะ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 6 มกราคม 2551

จงพยายามพัฒนา

ความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรกับผู้อื่น

จงแสดงความจริงใจ และความสุภาพอย่างเต็มที่

เพื่อว่าผู้คนจะประทับใจ

คำพูดที่เอาใจใส่กับท่าทีที่ดีของเรา

จงทำอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้คน

ให้มีความเข้าใจอย่างดีในความเคลื่อนไหวของเราพร้อมกับให้การสนับสนุนด้วย

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 5 มกราคม 2551

จงเพาะปลูกมิตรภาพใหม่ ๆ

จงท้าทายตัวเราเองเพื่อบรรลุสิ่งใหม่ ๆ

จงสร้างประวัติศาสตร์ใหม่

จงก้าวหน้าต่อไปอย่างร่าเริงและเต็มเปี่ยมด้วยความตั้งใจที่สดใหม่

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 4 มกราคม 2551

จงเริ่มต้นเคลื่อนขบวนอย่างยิ่งใหญ่(ของการเผยแผ่ธรรมไพศาล)

อย่างสดใสและร่าเริง

ด้วยเจตนารมณ์แห่งต่างกายใจเดียว

จงดำเนินชีวิตอย่างเจริญเติบโตและรุ่งเรือง

ด้วยการบรรลุชัยชนะและความสำเร็จอย่างท่วมท้นในปีนี้ด้วย

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 3 มกราคม 2551

วันหยุดหนังสือพิมพ์เซเคียว

           

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 2 มกราคม 2551

วันหยุดหนังสือพิมพ์เซเคียว

           

วจีประจำสัปดาห์ วันที่ 2 มกราคม 2551

            เอสจีไอเป็น “เสาหลัก” ของสันติภาพ

เป็น “เรือใหญ่” ของวัฒนธรรม

และเป็น “ดวงตา” ของการศึกษาเพื่อมนุษยชาติ

มาเถิด ขอให้ทุกคนร่วมกันเดินไปสู่ชัยชนะ

 

ถ้อยคำแห่งกำลังใจประจำวันที่ 1 มกราคม 2551

รุ่งอรุณใหม่กำลังเปิดให้แก่ยุวชนของเรา

จงตีระฆังเพื่อประกาศยุคสมัยใหม่

มุ่งสู่การก่อตั้งสมาคมโซคาครบรอบ 80 ปีอันรุ่งโรจน์

ขอให้ก่อตั้งความเป็นปึกแผ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของสามัญชน

ข้าพเจ้าหวังว่า ท่านจะยืนขึ้นอย่างกล้าหาญและริเริ่มลงมือกระทำ

(เพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงส่งที่ยิ่งใหญ่นี้)

ดังนั้น ข้าพเจ้าก็จะทำเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน

           

กลับหน้าแรก